KiszelKati.hu

Önéletrajz

Név: Kiszelné Mohos Katalin
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1966. 03. 28.
Családi állapot: férjezett
Gyermekek: Kiszel Zsófia (1989), Kiszel Sára (1995)
Férj: Kiszel István, logisztikai igazgató
Hobbi: olvasás, fotózás, főzés

Ars poetica:
Az életnek értelmet a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor)

1966. március 28-án születtem Budapesten. Édesapám állatorvos volt, édesanyám Külkereskedelmi Főiskolát végzett.
33 éve vagyok házas, férjem Kiszel István, logisztikai igazgató. Két lányom van Zsófi, aki gyógytornász és Sára, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója. Családunk 1994 óta él Nagykovácsiban, és mindkét lányunk a Nagykovácsi Általános Iskolából, jó alapokkal indulva jutott el az egyetemi tanulmányokig.

A ceglédi Kossuth Lajos gimnáziumban érettségiztem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem első diplomámat, mint óvodapedagógus. Ezt követően 10 éven át a Magyar Nemzeti Bank óvodájában dolgoztam, majd 1997-től a Nagykovácsi Kispatak Óvodában voltam 6 éven át óvodapedagógus, 2003-tól pedig 10 éven át intézményvezető. 
1998 óta minden országos, Európai Uniós és helyi önkormányzati választáson feladatot láttam el. Kezdetben szavazatszámláló bizottsági tag voltam, majd több alkalommal szavazatszámláló bizottsági elnök, illetve jegyzőkönyvvezető.

Közoktatás-vezetői szakvizsgát szereztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, ahol a tanügy-igazgatási, vezetéselméleti, minőségbiztosítási és egyéb szakmai tárgyak mellett gazdasági alapismereteket is szerezhettem és behatóbban foglalkozhattam a pszichológia rejtelmeivel. Szakdolgozatomat a felnőttképzés tudományának (andragógia) témakörében írtam, a felnőttkori tanulás előnyeit, hátrányait kutattam.
2013-ban neveléstudományi bölcsészként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Itt a pedagógia, nevelésfilozófia, neveléselmélet, nevelésszociológia, pszichológia, intézményfejlesztési szakmai tárgyak mellett statisztikai elemzésekről, Európai Uniós alapokról és világgazdasági változásokról is ismereteket szerezhettem. Szakdolgozatomat szervezetfejlesztés témakörében írtam.
2013-ban intézményvezetői megbízatásomról lemondtam, bízva abban, hogy ez a lépésem hozzásegítheti a Kispatak Óvodát ahhoz, hogy az akkori polgármestertől méltányos, emberséges és igazságos eljárásban részesülhessen az intézmény minden tekintetben.
Lemondásom után Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatánál helyezkedtem el az Oktatási és Közművelődési Irodán vezető főtanácsosi beosztásban, illetve tanügyi-, munkaügyi ügyintézői munkakörben. Köztisztviselőként letettem a közigazgatási alapvizsgát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Feladatom többek között az önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési, valamint közművelődési intézmények vezetőinek munkáltatói feladatokkal kapcsolatos tevékenységének ellátása, vezetői kinevezések előkészítése, kapcsolattartás az intézményekkel, az óvodáztatással, az óvodák működésével kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése, végrehajtása, az óvodai felvétellel kapcsolatos feladatok, az óvodák belső dokumentumainak fenntartói jóváhagyásra történő előkészítése, működésük törvényességi ellenőrzése, kötelező fenntartói statisztikai adatszolgáltatások előkészítése. Az óvodák működésével kapcsolatos másodfokú hatósági döntések előkészítése, közneveléssel kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések szakmai és törvényességi szempontú előkészítése, a döntések végrehajtásának irányítása és szervezése.
A XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatnál találkozhattam a korábbi intézményvezetői feladataim intézményfenntartói oldalával. Betekintést kaphattam egy  eredményes és sikeres önkormányzat napi munkájába, tapasztalatokat szerezhettem a képviselő-testületi előterjesztések előkészítő munkálatainak menetéről, legfontosabbként pedig megismerkedhettem egy példaértékű polgármester, Pokorni Zoltán szakmai munkájával. Bizonyítva látom, hogy a polgármesterséget lehet jól is csinálni, emberséggel, szociális érzékenységgel, párbeszéddel, konszenzusokkal, félelemkeltés nélkül, odafigyelve valamennyi partner érdekeire, példaként szolgálva a mindennapokban. Igyekszem is így végezni ezt a szolgálatot 2014. októbere óta. 
Időközben anyakönyv-vezetői szakvizsgát tettem, majd 2018-ban önkormányzati szaktanácsadói végzettséget szereztem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán. 
Tantárgyaim voltak többek között: közigazgatási alapismeretek; helyi rendészeti ismeretek; polgári jogi alapismeretek; alkotmánytani és jogi alapismeretek; önkormányzati gazdaságfejlesztési politika és gyakorlat; a helyi közpolitika fejlesztése az önkormányzatok működésében; önkormányzatok jogállása és helyi közszolgáltatások fejlesztése; közigazgatás-szervezési ismeretek; helyi környezetpolitika; helyi társadalmi folyamatok fejlesztéspolitikája; településmarketing; településtervezés és településfejlesztés; pályázatmenedzsment; önkormányzati szervezetfejlesztés és fejlesztéspolitika keretei; az elektronikus-önkormányzati modernizáció fejlesztéspolitikai alapjai; inkluzív önkormányzat. 
Szakdolgozatomat gazdasági témakörben, azon belül is az önkormányzati költségvetés tervezésére fókuszálva írtam. Személyes szakmai fejlődésem szempontjából a képzés elvégzése, a Nagykovácsiban működő gyakorlat áttekintése, a különböző szakterületeken a szakirodalom tanulmányozás és a jogszabályi környezet vizsgálata különösen hasznos és eredményes volt, amit a jövőben is kamatoztatni fogok tudni Nagykovácsi érdekében, a mindennapi munkám során. 

Kapcsolatfelvétel lehetősége:

e-mail: mohoskatalin66@gmail.com
tel: 06-30/244-3721

Facebook: Mohos Katalin

www.kiszelkati.hu