KiszelKati.hu

Az elmúlt hónap anomáliái

Éppen egy hónapja, hogy az átadás-átvétel megtörtént. Formailag hibátlanul, hangoztattam akkoriban. A tartalmi feltárás meglehetősen hosszadalmas, de máris felszínre kerültek olyan anomáliák, amik azonnali intézkedést igényeltek, és amik bizony sose derültek volna ki, ha nincs polgármesterváltás. Ezek egyike az intézményi étkezési térítési díj szülők által fizetendő összege. A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) és (4) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy milyen díj terhelhető a szülőre a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban:

"(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg."

A szülők által az étkeztetésért szeptember 1. óta fizetett térítési díjak nem felelnek meg a fenti törvény előírásainak, mivel az étkeztetés teljes szolgáltatási díját kívánták megfizettetni, pedig a szolgáltató az ajánlatában egyértelműen különválasztva adta meg a nyersanyagköltséget, az Áfá-t és az ezen felüli árigényét.

A törvény ezen paragrafusai évek óta érvényben vannak, ez nem új szabályozás, és amíg a főzőkonyha üzemelt az óvodában, ennek alapján kerültek megállapításra a térítési díjak.

A fenti törvény alapján az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint változnak visszamenőlegesen szeptember 1-től:

Óvodás gyermek napi háromszori étkezés:                                   655 Ft helyett 510 Ft

Általános iskolás gyermek napi háromszori étkezés:                   750 Ft helyett 590 Ft

Általános iskolás gyermek napi egyszeri (ebéd) étkezés:             550 Ft helyett 350 Ft

A térítési díj és a szolgáltatási díj közötti különbözetet részben állami támogatásból, részben önkormányzati forrásból kell fedezni.

A szülők által fizetett szeptember óta keletkező túlfizetések a következő havi étkezési térítési díjakból kerülnek jóváírásra.

E fenti dolog csupán egyetlen eleme a feltárt szabálytalanságoknak, ezen kívül előkerült még októberben aláírt és iktatott februári dátumú szerződés; hibás közbeszerzési eljárás, ami miatt 500 000 Ft büntetést rótt ki a Közbeszerzési Döntőbizottság az önkormányzatra; Fejér György Alapítványából a választás előtt két munkanappal kifizetett támogatások; olyan meg nem szüntetett szerződés, ami mögött már nem volt feladat; párhuzamosan ugyanarra a feladatra szóló szerződések...

Remélhetőleg a későbbiekben nem kell folytatnom ezt a felsorolást.

"Senkinek sincs joga mások emberi jogait csorbítani, törvényeknek fittyet hányva hatalmaskodni vagy zsarnokoskodni." (Zalka Miklós)

Vissza