KiszelKati.hu

'56

Mire tanít minket ma ez az ünnep? Az én válaszom egyszerű: összetartozásra.

Mi a mi örökségünk 1956 októberéből? Egymás tisztelete. Csak egymás kölcsönös megbecsülésével juthatunk ötről hatra, csak akkor építhetünk hazát, ha abban mindnyájan egyformán otthon lehetünk.

Mert a szabadság oszthatatlan. Nem lehetek szabad egyedül én, miközben a többiek alávetettek. Nem lehetek boldog sem egyedül, magamban, miközben körülöttem mindenki boldogtalan. Ezt az összetartozás-tudatot nevezzük nemzetnek, nemzeti egységnek.

„Európába, de mindahányan!” — Ezt mondta a pártállam lebontásában, 1956 szellemének újraélesztésében zászlóvivő kortársunk, Csengey Dénes. Huszonöt év telt el azóta, és nem kevesen érzik úgy, hogy sok-sok fáradozásuk hiábavaló volt, mert nem ment az életük előbbre, nem valósultak meg álmaik, nem lett nagyobb házuk, luxusautójuk, vagyonuk.

Én azokkal értek egyet, akik szerint nem az a döntő, hogy mekkora jólétet sikerül kisajtolnunk önmagunk számára az életből. Sok nagy vagyon mögött nincs egyéb, mint mások könnye, izzadsága. Ma azokra az elődeinkre emlékezünk, akik az életüket adták oda, mégpedig mások boldogságáért - a mi szabadságunkért.

Tanuljunk tőlük! Fogjunk össze, törődjünk egymással, becsüljük meg azokat a honfitársainkat, akik többet tesznek a közösségért! Szerencsés korban élünk. Nem a vérünket követelik a napi kihívások, hanem a szorgalmunkat, a kitartásunkat. Nem tiporják idegen lánctalpak földünket, magunk választjuk meg a vezetőinket, magunk döntünk a dolgainkban.

Akkor vagyunk méltók erre a szabadságra, ha meg is becsüljük. Ha megfogjuk a munka végét, ha nemcsak a partvonalról kiabálunk, hanem kivesszük a részünket közösségeink és környezetünk, községünk és hazánk építésében.

Büszke vagyok rá, hogy itt, Nagykovácsiban sok ilyen honfitársunk él. Most, az összefogásban halálig kitartó hős bátyáink, apáink ünnepén tegyünk belső fogadalmat, hogy méltók maradunk az örökségükre.

 Kérem Mindnyájukat, hogy az előttünk álló években támogassák a község új vezetését, közös munkával, összefogással, óvjuk és építsük otthonunkat, Nagykovácsit mindnyájunk boldogulására!

Isten adjon mindehhez erőt és kellő bölcsességet nekünk!

"Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl." (Müller Péter)

Vissza