KiszelKati.hu

Van választás! Választás van!

Ma választás! 6 órától este 19 óráig lehet szavazni a Nagykovácsi Általános Iskolában.
1 polgármestert és 8 képviselőt választunk.

Kevesebbre lehet szavazni, de ha többet jelöl, az összes szavazata érvénytelen! Ha esetleg elrontaná, egyszer lehet új szavazólapot kérni a rontott helyett, ha nem dobta még be a szavazóurnába. Ebben az esetben a rontott szavazólapot érvényteleníti a szavazatszámláló bizottság.

A választás 5 évre szól.

Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!

Kérem, szavazzon HITTEL, SZÍVVEL, ÉSSZEL Nagykovácsiért, a Nagykovácsiakért.

Az ember nemcsak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.” Prótagorasz


A választás eredményétől függetlenül köszönöm a munkát és támogatást annak a képviselő-jelölti csapatnak, akikkel az elmúlt három hónapban alkalmam volt együtt dolgozni: Bánóczi Margitnak, Fodor Attilának, Karczewicz Ágnesnek, Ledács-Kiss Miklósnak, Szemesy Barbarának és Tegzes Endrének.

Még nagyobb köszönet illeti azt a támogatói csapatot, akik semmilyen funkcióra, posztra, beosztásra nem számítva hittel, szívvel, ésszel segítették napi munkánkat minden téren nagy-nagy állhatatossággal és lelkesedéssel. Hálás vagyok önzetlen odaadásukért, támogatásukért, kitartásukért, szervezőkészségükért és felsorolhatatlan sok segítségükért.

Köszönöm, hogy mindenben számíthattam rátok és hogy ilyen sokan vagytok!

Az, hogy mennyire eredményes a közös munkánk, vasárnap éjjel kiderül, de hogy a sok munka mögött valódi közösségvállalás, együttgondolkodás és összefogás van, az vitathatatlan. Ha az új képviselő-testület ilyen összetartással, konszenzussal és jó szándékkal fogja tudni vezetni Nagykovácsit, akkor mindannyian nyugodtan alhatunk, mert Nagykovácsi nyert!  

"Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel." (Millard Dean Fuller)

Vissza