KiszelKati.hu

Október 6.

Nem tartanám ildomosnak a nemzeti gyásznapon való kampányolást, inkább emlékezzünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vártanúra, valamint az ugyanazon a napon Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére.

A nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

           " A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,

Ügye mellett önként s bátran bajra menni,

Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,

S minden áldozatra mindenha készen lenni."

                                               (Batsányi János: Bíztatás)

Vissza