KiszelKati.hu

Program - második rész

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 • A lakossági környezettudatosság és értékmegóvó magatartás támogatása.

 • Hulladékgazdálkodási feladatok környezettudatos ellátása.

 • Önálló közműellátás megoldása, alternatív technológiák alkalmazása.

 • Patakmentő akciók, a Békás tó és az Ördög-árok partvonalának, partjának rendezése.

 • Patak-liget kialakítása a Kolozsvár téren, állandó szabadtéri tárlattal.

 • Csapadékvíz hasznosítási program.

 • Zöldhulladék komposztálása, hasznosítása település szinten.

OKTATÁS-NEVELÉS

 • A meglévő oktatási intézményrendszer kapacitásbővítése.

 • Művészeti képzés támogatása.

 • Tanuszoda építése, tanuszodai foglalkozások bevezetése.

 • A gyermekek nyári ellátásának megszervezése a köznevelési intézményekben.

 • Az iskolában portaszolgálat bevezetése.

 • Erdei iskola működtetése.

 • A helyi adottságok kihasználása a mindennapos testnevelés keretében.

 • Környezettudatos nevelési-oktatási stratégia közös megalkotása (óvoda-iskola).


"Minél jobban megérti napjaink emberisége, hogyan alakították ősei azt a földet, amit örökölt, vezetőit annál inkább rá tudja venni arra, hogy jelenlegi tetteinek mozgatója ne a rövid távú nyereség, hanem a hosszú távra szóló tervezés legyen." (Patrick Vinton Kirch)


Vissza