KiszelKati.hu

Közelebb kerültem Önökhöz

Nocsak! Nocsak! A mai nap folyamán varázslatos módon alacsonyabbra kerültek a plakátjaim, hogy fölöttük elférjen másvalakié.
Köszönöm az ismeretlen elkövetőnek, mert így közelebb kerülhettem Önökhöz, kedves Nagykovácsi Választópolgárokhoz.
Azért óhatatlanul felmerül a kérdés bennem: mi lesz a következő "demokratikus" lépés, megrongálásra vagy levételre kerülnek a plakátjaim?
„A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzéseire – rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A Kúria fenti döntéseiben kimondta, hogy a választási szervek a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-ában foglalt rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, míg a Ve.-n kívüli a közúti közlekedési szabályokat, a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják tekintettel arra, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.” (a Nemzeti Választási Bizottság 1110/2014. NVB határozata a választási plakátok kihelyezésének vonatkozásában)
Vissza