KiszelKati.hu

Az aradi vértanúk emlékére

„Egy-egy könny a szentelt helyre,

Hol megváltott - hősi áron -

BECSÜLETET, DICSŐSÉGET

Az aradi tizenhárom.”

HŐSÖKRE és ÁLDOZATOKRA emlékezünk ma. Egy olyan hatalom ÁLDOZATAIRA, amely nem tűrte a szabadságot, a népek önrendelkezési jogának kibontakozását. Nemzetünk HŐSEIRE emlékezünk, akik rendíthetetlen helytállásukkal az ÖRÖK SZABADSÁG szimbólumává váltak.

Ma nem az a célunk, hogy keseregjünk balsorsunk felett. Célunk az, hogy megmutassuk és MAGASBA EMELJÜK az aradi hősök, az aradi áldozatok emberi nagyságát. Azt a hitelességet, ami 172 év távlatából Nagykovácsiban is követendő példa.

NEMZETI GYÁSZNAP a mai. Gyászoljuk azt a 13 honvéd főtisztet, akiket 1849. október 6-án – a szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után – a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégeztek. Gyászoljuk ma hazánk első alkotmányos miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost, aki szintén ezen a napon Pesten vált a Habsburg bosszúhadjárat áldozatává.  

Kivégezték őket. Felix zu Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József osztrák császár és magyar király jóváhagyásával. Az osztrákok sértett büszkesége miatt a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett többségüknek megbecstelenítő, kötél általi halál jutott osztályrészül.

Lőpor és golyó általi halállal halt: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József.

Kötél általi halállal halt: Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor JózsefLeiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly.

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését. Őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért a legenda szerint Damjanich holttestéhez lépett, és megcsókolta annak kezét.

Ebben az egyetlen mozzanatban megjelenik minden, ami 1849-ben és most, 2021-ben is ugyanolyan fontos érték: a bajtársiasság, az önuralom, az emberi tartás, a méltóság. Az „ARADI 13” a soha meg nem alkuvás, a KITARTÁS, HELYTÁLLÁS jelképe számomra.

Az ember cselekedetei alapján mérettetik meg. És fontos kérdés, hogy tetteink a viszályt szítják vagy a közös, élhető jövő érdekében történő munkálkodást.

Szerintem KÖZÖSSÉGÜNK EREJE CSODÁKRA KÉPES. Azt kívánom Nagykovácsinak, hogy cselekedeteinket az aradi vértanúk példája vezérelje. A megemlékezés perceiben mondjunk köszöntet a 13 aradi vértanúnak: köszönetet a kitartásért, a meg nem alkuvásért, a bátor és tisztességes kiállásért!

Elődeinknek köszönettel tartozunk, utódainknak felelősséggel.

Ehhez adjon figyelmet és fegyelmet mindannyiunknak október 6-a!

Vissza