KiszelKati.hu

A TÖOSZ törekvései

Egyetlen szervezet sem létezhet a világtól elszigetelten, csak úgy önmagában. Ez az önkormányzatokra is igaz. Fontos, hogy hasonló a hasonlóval összefogjon, így eredményesebben képviselhetik érdekeiket. Ezért vagyunk tagjai a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (BÖT), a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásnak (FAÖT), a Pilisi KÖTET-nek és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) is.  

A TÖOSZ, a magyar önkormányzatok több mint felét tömörítő országos érdekvédelmi szövetség szeptemberben tartotta tisztújító ülését, ahol Pest megye küldöttjeként vettem részt.

A küldöttgyűlésen jóváhagyásra került egy dokumentum, ami többek között az alábbi témakörökben fogalmaz meg elvárásokat az önkormányzati rendszerrel kapcsolatosan:

·           Az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer felülvizsgálata: a feladatfinanszírozás felülvizsgálata szükséges az önkormányzati szektorban, hiszen annak mindig az aktuális gazdasági környezethez kellene igazodnia, így biztosítva a finanszírozott önkormányzatok kitettségének csökkentését és kifejezésre juttatva a valódi kiadások mértékét. Ezen belül indokolt lenne,

o  a korábban megszüntetett személyi jövedelemadó (SZJA) és a

o  a 2020-2021-ben elvett gépjárműadó

egy részének ismételt átengedése a települési önkormányzatoknak.

·           A helyi adó rendszerének átalakítása: a javaslat alapján az állandó lakóhely szerinti településre vihessék haza a helyi lakosok a rájuk eső iparűzési adót „fejkvótaként” a munkahelyükről.

·           Fejlesztési rendszer, források elosztása: az önkormányzati szövetségeken keresztül az önkormányzatok is részt vehessenek a 2021-2027. ciklus fejlesztési politika alapelveinek kialakításában.

·           Norvég Alap: olyan program a gazdasági és társadalmi felzárkózás érdekében, amelyekre jelenleg nincs sem hazai, sem uniós program (pl. Közép-Magyarországi régió önkormányzatai).

·           Magyar Falu Program - Magyar Kisvárosi Program: Nagykovácsi sem a Magyar Falu Programban, sem a Modern Városok Programban nem pályázhatott. Fontos lenne, hogy az 5.000-20.000 fő közötti lakosságszámú települések is lehetőséget kapjanak a Magyar Kisvárosi Programban az uniós fejlesztéseken belül. Ennek érdekében a TÖOSZ - a kormányzattal közös együttműködésben - javaslatcsomagot dolgoz ki a Kormány részére.

·           Önkormányzati köztisztviselők bérezése: jogos elvárás, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérezése azonos mértékű legyen a kormányzati tisztviselők bérezésével, hiszen ugyanúgy közszolgálatot látnak el. Feladatuk sokszor nehezebb is, mivel a kisebb hivatalokban egy ügyintéző több feladatot, több szakterületet lát el.

Pest megye küldöttjeként jó szívvel támogattam a javaslatokat, mert mindegyik törekvés Nagykovácsi érdekeit is szolgálja.

A küldöttgyűlés megválasztotta a TÖOSZ vezető tisztségviselőit és tanácsnokait is.

A TÖOSZ elnöke ismételten Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a környezet- és klímavédelmi tanácsnok pedig Fegyveres-Fiskál Gábor, Nagykovácsi alpolgármestere lett (a többi tisztségre megválasztottak névsora az önkormányzat honlapján olvasható).

Gratulálok minden tisztségviselőnek, eredményes, jó munkát kívánunk nekik. 
Vissza