KiszelKati.hu

Hogyan tudjuk közösen egyensúlyban tartani Nagykovácsi költségvetését a veszélyhelyzet után

Nehéz hónapok állnak mögöttünk. Sokunkat nem csak lelkileg viselt meg az új helyzet, a bezártság, a távolságtartás, a megváltozott munkakörülmények, az óvintézkedések, hanem bizony anyagilag is. Sajnos, a nehézségek az önkormányzat kasszáját sem kímélték.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően, már március végén látható volt, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának februárban elfogadott költségvetése jelentős változtatást igényel. Kezdetben még nem tudtuk megítélni a szükséges változtatás mértékét és most, júniusban is sok a bizonytalanság a pénzügyeket illetően. Ami viszont már biztosan tudható, hogy a Covid-19 járvány miatt, a kormányzati intézkedések következtében az önkormányzati bevételek jelentősen csökkennek, és a járványveszély miatti pluszköltségek forrását is meg kell találnunk.

Egyik legjelentősebb bevételkiesésünk a gépjárműadóból befolyó összeg 40 %-ának elvonása, ami Nagykovácsiban idén 35 millió Ft bevételt jelentett volna. Ez a teljes költségvetésünk mintegy 2 %-a, ami nem tűnik soknak, ugyanakkor éppen helyi fejlesztésekre fordítható, szabadon felhasználható pénzeszközt jelentette eddig Nagykovácsi számára.  A másik jelentős bevételkiesés az iparűzési adóbevétel csökkenéséből keletkezik. Ez olyan tétel, aminek mértéke a jelenlegi helyzetben nem jósolható meg, de sajnos kihatással van az elkövetkező évek költségvetésére is. Ezeken felül az idegenforgalmi adóbevételek kiesése is csökkenti a lehetőségeinket.

A bevételek csökkenésével párhuzamosan a kiadásai viszont növekednek az önkormányzatnak, aminek pontos összege szintén nem határozható meg előre. Ilyenek a védekezésre költött tételek (pl. orvosok, védőnők, dolgozók védőfelszerelései, fokozott fertőtlenítés költségei stb.) vagy a nehéz helyzetbe jutó családok szociális támogatására kifizetett pénzösszegek. 

Elfogadva, hogy az ország jelenlegi helyzetében a közös teherviselés az egyetlen eredményes és lehetséges megoldás, helyi szinten meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol jelentős tételekkel csökkenthetők a kiadásaink. A csökkentés során prioritásokat kellett felállítanunk, amiknek településszinten természetesen a többség által elfogadható, támogatható döntéseket kell jelenteniük.

Megtakarításainknak elsősorban dologi kiadásokból, illetve az esetleges szabad álláshelyekből kell származniuk, nem a dolgozók alapilletményének elvonásából. Ennek alapján az intézményvezetőkkel közösen, véleményüket figyelembe véve, 5 %-kal csökkentettük az intézmények költségvetését.

A dolgozók bérének védelme mellett másik fontos szempont volt, hogy a nyertes pályázataink önrészét mindenképpen ki kell gazdálkodnunk annak érdekében, hogy ne kelljen visszafizetnünk a már elnyert többszáz millió forintot (kerékpárút építés, bölcsődebővítés, főutca rekonstrukció, vis maior pályázatok).

Mindezek mellett meg kellett találnunk azokat a tételeket, amiknek megvalósításáról az idei évben le kell mondanunk, ilyenek pl. lakossági ágdarálás, közvilágítás fejlesztés, közterületi szemetesek, utcabútorok beszerzése, régi kút helyreállítása, Faluház tereprendezése, dolgozók jutalma és még sok-sok tétel, ami talán nélkülözhető ebben a helyzetben. Az oly annyira kedvelt Varázskastély Családi Fesztiválunkat sem tudjuk megtartani, a Búcsút pedig egy naposra tervezzük a szokásos két nap helyett.

Nehéz lesz egyensúlyban tartanunk a mérleg nyelvét az idei és az elkövetkező évek költségvetéseiben. Éppen ezért nagyon számítunk közösségünk, az itt élők belátására, segítségére és lojalitására, hiszen községünk működőképességét fent kell tartanunk. Ezért két dolgot kérek mindenkitől. Egyrészt kérem, adókötelezettségüket legyenek szívesek, teljesítsék határidőre, hiszen községünknek nincs elegendő tartaléka, hogy kigazdálkodja a járvány okozta hiányokat. Másrészt pedig kérem, gondoljanak Nagykovácsi kevésbé szerencsés lakosaira is és lehetőségeik szerint, támogassák a Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványunkat, hogy minél több rászoruló családon segíthessünk. Én így teszek.

Köszönöm mindenkinek, Nagykovácsiért és a nagykovácsiakért.
Vissza