KiszelKati.hu

Képviselőjelöltjeink bemutatkozása - Gerlóczyné Furulyás Katalin

Személyes történetem és indíttatásom

Budapesten születtem, de életem nagyobb részét – harminc évet – itt, Nagykovácsiban töltöttem. 1988-ban kezdtem tanítani a helyi általános iskolában, majd elvégeztem a szociológia szakot, kutató lettem. Számtalan terepmunkán vehettem részt, közösségfejlesztési akciókban együttműködve. Amikor csak tehettem, falusi terepet választottam, sem a gyakorlatot, sem a tanítást nem hagytam el az elméleti munkám idején. 2017 óta újra a faluban, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban dolgozom, helyismereti könyvtárosként. Két ciklusban a választók bizalmából már dolgozhattam képviselőként.

Szívügyem Nagykovácsiban

·         Az öt éve alapított Pékdomb helytörténeti, lokálpatrióta közösségi csoport, amelynek immár 1200 tagja van

·         A Nagykovácsi Krónika weboldal és a Helytörténeti Értesítő szerkesztése helytörténeti könyvtárosként,

·         Generációk és hagyományok háza – klubhelyiségek kialakítása minden korosztály számára

·         A helytörténeti gyűjtemény méltó elhelyezése és gondozása

Nagykovácsi jelene-jövője

Nagyon sokat tehetünk együtt a falu közösségi, kulturális életéért, hagyományőrzéséért. Ezért is alapítottuk a Szépkovácsi Egyesületet, amellyel hosszú távú faluszépítő terveink vannak. Az eddig szerzett kulturális és közművelődési szaktudásomat, valamint az önkormányzati munkám során szerzett tudásomat, tapasztalataimat ajánlom fel a közösség számára.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Két évtizedes ismeretségünk alatt többféle szerepkörben találkoztunk. Nagyra tartom értékteremtésre és a hagyományok megőrzésére való nyitottságát, a közösségi és civil kezdeményezések felkarolását.

Vissza