KiszelKati.hu

Kitesszük a MEGTELT táblát

Mindannyian látjuk, nem tűrhet halasztást a piros vonal meghúzása, amely Nagykovácsi élhetőségének megtartását teszi lehetővé. Nem kérdés, hogy településünk egyik pozitívumát, a zsák jellegét meg kell őriznünk, ez pedig azt eredményezi, hogy nem duzzadhat tovább Nagykovácsi, mint a kisgömböc. Ahogyan már 2017-ben is írtam, közösen kell vigyáznunk erre.


Sokat segíthet az élhetőség megtartásában a megfelelő szabályozás és annak betartatása. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása olyan feltételeket teremtsen, ami gátat szab a szabálytalan építkezéseknek és védelmet ad a már itt élőknek.

Mi változik az új HÉSZ elfogadásával? Néhány leegyszerűsített példa: újabb beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre; a Kecskeháton telkenként csak egy lakás építhető; gazdasági terület lakó területre nem módosítható; csökken az egy telken elhelyezhető lakások száma. Szigorú, de betartható szabályok Nagykovácsi és az itt élők érdekében.

Az általunk megalkotott és tavaly életbe lépő Településképi rendelet már lehetőséget is ad arra, hogy a szabályokat be nem tartókat szankcionáljuk. Az eljárások megkezdődtek, már van, aki be is fizette a bírságot, ami nem mentesíti a szabálytalankodót. Amíg meg nem szünteti a szabálytalanságot, a bírság folyamatosan ismétlésre kerül egyre magasabb összegben.

Emellett a Képviselő-testület a meglévő rendeletei módosításával, a jogtalan lakásszám növelés lehetőségét korlátozó rendelkezésekkel, vagyis minden lehetséges jogi eszköz felhasználásával dolgozik a tendencia megállításán. Mindezt annak érdekében teszi, hogy megőrizze településünk élhetőségét, mind infrastrukturális ellátottság, mind környezetterhelés tekintetében, azaz, hogy továbbra is élvezhessük azt a környezetet, amiért Nagykovácsiban élünk.

Ezen kívül a Nagykovácsiban tevékenykedő ingatlanközvetítőket felkértük, hogy a fentiek tudatában, az erről adott, korrekt ismertetéssel, az adott ingatlanra vonatkozó jogszabályi előírásokról való előzetes tájékozódás után vegyenek részt a többlakásos ingatlanok közvetítési, értékesítési folyamatában. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az értékesített lakóházak a rendeltetési egységek számát tekintve is megfeleljenek a jogszabályoknak, nemcsak a használatba vétel, hanem az értékesítés idején is. Bizonytalannak tűnő esetekben az Önkormányzat munkatársai szívesen adnak felvilágosítást a szabályokat illetően mind az ingatlanközvetítők, mind pedig az ingatlanvásárlók számára. Keressenek minket bizalommal.

 „Egy egész falu kell ahhoz, hogy felnevelj egy gyereket.” (közmondás)

Vissza