KiszelKati.hu

Kiegyensúlyozott költségvetés 2019-ben is

A februári képviselő-testületi ülésen elfogadásra került Nagykovácsi 2019. évi költségvetése, amely stabil alapot biztosít a település kiegyensúlyozott működéséhez. Az elfogadást sok tervezés, felmérés, értékelés, véleménycsere és vita előzte meg. Mindezek eredményeként olyan megfontolt és takarékos gazdálkodást terveztünk, amely az intézmények magas színvonalú, stabil működtetése mellett biztosítja a legszükségesebb beruházások költségeit, valamint a lehetséges pályázati önrészeket.
Melyek a stratégiai irányok a tervezésben?

1.)    Bölcsőde bővítése újabb két csoportszobával.

2.)    Kerékpárút Nagykovácsi – Bp. II. kerület között.

3.)    Fő utca zárt csapadékvízelvezető rendszer kialakítása.

4.)    Vis maior pályázatok csapadékvíz elvezetés és útjavítás témakörökben.

2019-ben az Önkormányzat a jelenlegi tervek szerint 1,4 milliárd forintból gazdálkodhat. 
Az adóbevételek mellett az önkormányzat a normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, pályázati bevételekből és az előző évi pénzmaradványból tervezhet kiadásokat.
Kiadások tekintetében az idei költségvetés fő prioritásai az útépítések, útkarbantartások, útjavítások lesznek, amelyekre közel 150 millió forint került tervezésre. Az általam eredetileg beterjesztett költségvetéstervezet tartalmazta csaknem a teljes Erdősétány utca felújítását, a Kazal utcai járda meghosszabbítását a Virágos sétányig, valamint a közvilágítás bővítését. Sajnos ezek a tervek részben egy képviselő, másik részben pedig a szakbizottság javaslatára egyelőre kikerültek az idei tervek közül, de reményeim szerint az év közbeni módosítások még lehetővé teszik legalább az Erdősétány minél nagyobb szakaszának egységes rendbetételét.
Ami viszont biztosan elkészülhet idén: a Nagyszénás utca általános iskola és Bánya utca közötti szakaszának útépítése a csatorna rekonstrukciós munkákkal együtt; a Rákóczi utcai híd kiegészítése gyalogos közlekedésre; a Tinódi köz vízelvezetési problémáinak megoldása. Mindezek mellett folyamatosan történik majd az év során önkormányzati forrásból az aszfaltos utak kátyúzása és a murvás utak javítása.
Jó hír, hogy egyes képviselői kezdeményezések ellenére idén sem marad el a közkedvelt Varázskastély Családi Fesztivál, bár az Öregiskola nehéz helyzetbe került a kiadásai jelentős megnyirbálása miatt, de bízom benne, hogy lakossági összefogással és új szponzorok megtalálásával biztosítani tudjuk a már korábban megszokott minőséget és ingyenességet.
Igyekszem szem előtt tartani a folyamatosan érkező lakossági igényt a tájékoztatásra és kommunikációra vonatkozóan, ennek érdekében közel 20 millió forint került tervezésre a Tájoló újság, a Budakörnyéki Tv, a helyi Kábel Tv és az online kommunikáció költségeire.
Az Önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gyermekek óvodai és bölcsődei körülményeinek szinten tartására és fejlesztésére, a lehetőségekhez képest folyamatosan javítjuk az oktatási-nevelési intézmények épületeinek állapotát.
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított, hitellel nem terhelt. Tudom, hogy 2019-ben az önkormányzati választások évében mindent kampánytémává igyekeznek tenni az önmagukat pozícionálók, de a település költségvetése nem lehet kampánytéma. Egyetlen tisztességes álláspont létezhet ebben, és polgármesterként mindenkitől azt várom, hogy azt képviselje ebben az ügyben, azaz a település pénzügyi stabilitása nem lehet kampánytéma. A számszerűsíthető tények a következők: az önkormányzat vagyona az elmúlt évi beruházások és felújítások kapcsán több mint 200 millió forinttal nőtt. Az Önkormányzat idén is fenntartja működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani tudja a gazdálkodás likviditását, és a működésen felül gondoskodik Nagykovácsi infrastrukturális fejlesztéséről. Ehhez szükség van a képviselők konstruktív, kompromisszumokon alapuló együttműködésére. 2019-ben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és Nagykovácsi érdekeit szem előtt tartva nyújtjuk be pályázatainkat, támogatási kérelmeinket.

„A terv csupán jó szándék marad, ha nem fajul azonnal kemény munkává.” (Peter Ferdinand Drucker)

Vissza