KiszelKati.hu

Évértékelés

Ahogy minden év végén, 2018-ban is eljött a számadás ideje, amikor visszatekintünk az eltelt év eredményeire, sikereire, kudarcaira. Ezek lehetnek azok, amik meghatározzák a jövő esztendő terveit, számvetéseit. A felsorolás nem teljeskörű, de az önkormányzat facebook oldalán és weboldalán a 2018-as bejegyzésekből részletesebben is tájékozódhat, aki szeretne.

Talán egyik legfontosabb kérdés mindannyiunk számára az utak állapota. 2018-ban útjavításra, útépítésre, járdaépítésre, vízelvezetésre az önkormányzat több mint 224 millió forintot költött. A legnagyobb beruházást a Rákóczi utca teljes felújítása jelentette, amely Magyarország Kormánya támogatásával valósulhatott meg. Arra törekszünk, hogy Nagykovácsiban a jövőben minél több utca újulhasson meg hasonlóan magas színvonalon. Sajnos ezen a téren 2018-ban több pályázatunk is elutasításra került forráshiány miatt, de nem adjuk fel, folytatjuk az útfelújításokra és vízelvezetésre szóló pályázást. 

Szintén a közlekedéshez kapcsolódik, hogy új buszvárók kerültek kihelyezésre Nagykovácsi belterületén, amelyben az önkormányzat híreinek megjelenítésére is lehetőség nyílt az utazóközönség számára. Az Amerikai Nemzetközi Iskolával összefogva pedig sebességmérő berendezés kihelyezésére került sor, ezzel is segítve a biztonságosabb közlekedést, a fokozottabb egymásra figyelést.

Sportberuházások terén is fejlődés látható, átadásra került a 20x40 méteres műfüves futballpálya, amely az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében valósulhatott meg, valamint nemcsak átadásra került a fitnesz-sportpark, hanem már a bővítése is megtörtént a Bázis Ifjúsági Alapítvánnyal való összefogás eredményeképpen. Emellett anyagi támogatást adtunk a sportegyesületeknek a nagypálya világításához és a teqball asztal telepítéséhez is.

Egészségügyi területen a felnőtt orvosi rendelő korszerűsítését, felújítását emelem ki. A beruházás eredményeként az épület energiaköltségeinek nagymértékű csökkenése mellett javul az orvosok és páciensek komfortérzete. Emellett 2019-ben újabb háziorvosi körzet kerül kialakításra az orvosi rendelőben dolgozók leterheltségének csökkentése és a páciensek magasabb színvonalú ellátása érdekében. Az új háziorvos - a pályázati eljárás eredménye értelmében - dr Kádár-Németh Krisztián lesz. A védőnői épület megépítése is nagyon időszerű lenne, de sajnos a pályázatunk ezen a területen is elutasításra került.

Az elmúlt év eredményei között fontos megemlíteni a közbiztonsági központ épületét, ami jelentős önkormányzati finanszírozással épül és várhatóan 2019-ben átadásra is kerülhet, ezzel megalapozva a majdan kiépítésre kerülő kamerarendszer központját is.

A hulladékszállítás terén történő szolgáltatóváltás is lényeges javulást hozott Nagykovácsi életében. A Depónia Kft. megfelelő kapacitással rendelkezik és 2019. februártól már a házhoz menő üveghulladék gyűjtését is megkezdi, nyáron pedig havonta kétszer kerül majd sor zöldhulladék elszállításra, mindezt változatlan áron.

Településünkön kiemelt szerep jut a családoknak és a gyerekeknek, amit a 2018-as eredmények is alátámasztanak. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat, amelyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ítél oda az arra érdemes önkormányzatoknak. Emellett 2018-ban is többezres látogatottsággal valósult meg a Varázskastély Családi Fesztivál, közösségi összefogással létrejött egy új játszótér az ófaluban, szülők kérésére kialakításra került az iskola mellett a Kiss & Ride rendszer, a gyerekek táboroztatási támogatást vehettek igénybe, a szülők és a KLIK összefogása révén felújításra került az iskolai játszótér, a 18. életévüket betöltő fiatalokat könyvvásárlási utalvánnyal, a nyugdíjasokat ötévente vásárlási utalvánnyal köszöntjük. 

A szociálisan rászorulókról sem feledkeztünk meg, ők élelmiszercsomagot (húsvétkor és karácsonykor), illetve tűzifát kaptak az önkormányzattól, a felsőoktatásban résztvevő fiatalok pedig a Bursa Hungarica támogatási rendszer keretében kaptak rendszeres anyagi segítséget.

2019-ben is igyekszünk majd kihasználni minden pályázati lehetőséget, elsősorban az utak felújítása, a vízelvezetés megoldása a cél, kiemelt szándék a fő utca és a gyűjtőutak rendbetétele. Emellett fontos projekt a kerékpárút megvalósítása Nagykovácsi-Budapest között, az iskola és a bölcsőde bővítése, valamint a védőnői épület felépítése nyertes pályázat esetén. 

Remélhetőleg a 2019-es év sok sikert és szép eredményeket hoz Nagykovácsi és a nagykovácsiak számára. Kívánom, hogy így legyen, valamennyiünk érdekében!

 

Adjon Isten mindig jobbat,

ne csak mindig azt a rosszat!

Mitől félünk, mentsen meg,

amit várunk, legyen meg!

Adjon Isten minden jót,

jobb időt, mint tavaly volt,

sok örömet e házba,

boldogságot hazánkban!

Vissza