KiszelKati.hu

Nagykovácsi családbarát település

Mi, itt élők, eddig is tudtuk, hogy Nagykovácsi családbarát település. Az elmúlt évek munkájának konkrét visszaigazolása a Családbarát Önkormányzat Díj, amelyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ítélt oda Nagykovácsinak. A díjat olyan települések kapják, amelyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családi közösségeket erősítik.

„Akkor családbarát egy település, ha több generáció békés, egymást támogató együttélését teszi lehetővé. Egy olyan hely, ahol jó fiatalnak lenni, ahol jó gyermekvállalás előtt állni, ahol jó kisgyermekes szülőnek lenni, ahol jó idősnek lenni, és ahol jó ezeknek a generációknak egymást segítő módon jelen lenni.” – így fogalmazott Novák Katalin, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár a Parlament Vadásztermében a díjátadó ünnepségen.

Nagykovácsi polgármestereként örömmel tölt el, hogy egy civil szervezet objektív értékelése alapján lettünk a díj nyertesei, számtalan családbarát intézkedésünk eredményeképpen.

Nagykovácsi Önkormányzata számára kiemelt érték a család és a bennük felnövekvő gyermekek, ezért elsődleges szempont a társadalom alappilléreinek megerősítése, mindennapjaik támogatása. Az Önkormányzat költségvetésének legnagyobb hányadát a gyermekek ellátását magas színvonalon biztosító intézményei finanszírozására fordítja.

Nagykovácsi Önkormányzata rendkívül erős szociális hálót hozott létre, amely minden rászoruló és segítséget kérő számára támogatást biztosít.  Rendkívüli települési támogatással segíti azokat, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt kerülnek nehéz helyzetbe,  így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  Önkormányzati támogatási forma a fűtési, közüzemi, ápolási, gyógyszerkiadási, valamint a víz- csatorna alapdíj kompenzációra nyújtott segítség. Gyermekekre vonatkozó támogatási forma a babakelengye támogatás, ezen kívül 50 %-os gyermekétkezési díjkedvezmény, valamint a táboroztatási támogatás. Különleges helyi döntés a nyugdíjasok számára minden ötödik évben élelmiszervásárlási utalvány ajándékozása a születésnapjukra és a 18 évesek köszöntése felnőtté válásuk napján.

A díjátadón külön kiemelésre került az Önkormányzat által rendezett magas színvonalú kulturális családi programok biztosítása minden korosztály számára. A Varázskastély Családi Fesztivál, a Dunán innen - Tiszán túl tehetségkutató, a Nagykovácsi Búcsú évente megrendezésre kerülő díjmentesen látogatható, színes programkínálattal járul hozzá a gyermekes családok tartalmas szabadidő eltöltéséhez, a Nagykovácsiban élő családok közösséggé formálásához.

Lehetetlen valamennyi intézkedést, döntést felsorolni, amelyek az önkormányzat családbarát jellegét támasztják alá, de az bizonyos, hogy a település családbarát módon való működtetése olyan horizontális szempont a döntéshozatalban, amelyet a magam részéről mindenkor érvényesíteni kívánok. Fontos a családok jólléte, fontos, hogy aki itt él, éljen jól!

A gyerek, aki családban nő fel, minden apró részletet, szavakat és tetteket elraktároz az emlékezetében, mint az apró mozaikdarabkákat, és amikor később már a saját magánéletének képén dolgozik, elő-előveszi az éppen odaillő darabokat, és azokat illeszti be. Lehet, hogy az a darab odaillik, de az is lehet, hogy inkább újat kellett volna alkotni. A lényeg az, hogy mindannyian felhasználjuk azokat az emlékeket, a mintákat, amelyeket magunkkal hozunk a szülői házból. (Belső Nóra)

Vissza