KiszelKati.hu

Megvalósulhat a kerékpárút Nagykovácsi és Budapest között

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata évek óta keresi a lehetőséget egy Budapestet Nagykovácsival összekötő kerékpárút megvalósítására. Magam is úgy gondolom, Nagykovácsi az a település, amelyet biztonságosan elérhetővé kell tenni nemcsak a kerékpáros turizmus, hanem a mindennapi bicikli-közlekedés számára is.

Úgy tűnik, a Pénzügyminisztérium által kiírt „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat segítségével végre megvalósíthatóvá válhat ez az oly sokunk által vágyott kerékpárút.

A támogatás elnyerése lehetőséget biztosítana arra, hogy kerékpáros útvonal létesüljön Nagykovácsi és Remeteszőlős között, illetve arra, hogy – mivel Remeteszőlős önkormányzata is támogatási kérelmet nyújt be e kiírásra, a Remete-szurdokon keresztül – kerékpárúton elérhetővé váljon Nagykovácsiból Budapest II. kerülete. A kerékpárút nyomvonalának kijelölése megtörtént, az engedélyezésre a tervek elkészültek. A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesülettel kérésükre a tervezett nyomvonalról az egyeztetés megtörtént.

Sokat vizsgáltuk az Ördögárok mentén vezető földúton kerékpárút kialakításának lehetőségét, azonban erre a mezőgazdasági útra sajnos nem pályázhatunk, mivel az ott lévő földrészletek tulajdonviszonyai rendezetlenek és csak önkormányzati, illetve állami területen létesítendő útra kérhető támogatás.

Az Adyliget–Rácski telep és a Remeteszőlős–Sebestyéndomb közötti szakaszok a 11104. jelű országos közút (Nagykovácsi bekötőút) területén, az útpálya északi oldalán, a 2015-ben létesített csatorna gerincvezeték felett kerül kialakításra, és a Sebestyéndombnál lévő gyalogátkelőnél éri el belterületünket. A kisforgalmú Eötvös utcán csak táblázás fog történni.

Az egységes hálózatot Remeteszőlősön a Nap utca – Csillag sétány – Pataksétány kis forgalmú lakóútjai fogják össze, ahol csak táblázások, esetleg felfestések készülnek.

A pályázat benyújtásra került és reményeim szerint nyertes pályázat esetén 2019-ben megvalósulhat a vágyott kerékpárút Nagykovácsi és Budapest között.

Vissza