KiszelKati.hu

Szolgáltatóváltás a hulladékszállításban

Minden nagykovácsi lakost hónapok óta foglalkoztató kérdés, hogy mikor oldódnak már meg a hulladékszállítással kapcsolatos problémáink. Úgy tűnik, a hosszú folyamat, amely az új szolgáltató kiválasztását előzte meg, végre megnyugtatóan lezárulhat.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. tavaszán indított közbeszerzési eljárást a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtése és kezelőtelepre szállítása tárgykörben. A közszolgáltató kiválasztása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény II. része szerinti közösségi nyílt eljárás lefolytatására került sor, és az eljárás eredményeként a legjobb ár-érték arányú ajánlattevőként a Depónia Nonprofit Kft. került kihirdetésre az eljárás nyerteseként.

A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállításakor igyekeztünk olyan elvárásokat és értékelési szempontokat meghatározni az ajánlattevők felé, amelyek a közszolgáltatás minőségi javulását eredményezhetik. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő Depónia Nonprofit Kft. ajánlata értelmében a szelektív hulladék elszállítása a korábbi havi egy alkalom helyett, havi két alkalommal fog megtörténni, zöld hulladék elszállítására pedig a korábbi évi tíz alkalom helyett évi tizenhárom alkalommal fog sor kerülni. Emellett évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) továbbra is biztosított lesz a falevél, lomb, nyesedék ingyenes elszállítása mennyiségi meghatározás nélkül a lakosság számára. Kiemelendő még, hogy a szelektív gyűjtő ponton kihelyezett edények ürítése heti gyakoriságú lesz. Mindezeken túl évi egy alkalommal a Depónia Nonprofit Kft. biztosítja a veszélyes és elektronikai hulladék elszállítását előre meghirdetett időpontban. A veszélyes/elektronikai hulladék elszállítása, valamint az évi két alkalommal történő lakossági falevél, nyesedék, lomb elszállítás eddig Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának költségvetését terhelte, így azon túl, hogy a közszolgáltatás ellátásának minősége javulni fog, a nyertes ajánlattevői vállalások költségvetési megtakarítást is előrevetítenek.

A Depónia Nonprofit Kft. 2018. szeptember 1. napjától kezdi meg közszolgáltatói tevékenységét a településünkön. Az új lakossági közszolgáltatási szerződések megkötésével és az új közszolgáltató tevékenységével kapcsolatos részletes információkat, valamint az új hulladék-naptárt előre láthatólag a Tájoló következő lapszáma fogja tartalmazni.

Addig is van nekünk, lakosoknak is tennivalónk a hulladékgazdálkodás területén. Jó és örömteli, hogy egyre többen szelektíven gyűjtjük a szemetet és a szemét újra hasznosításra kerül, azonban a leghasznosabb az, amikor nem termelünk szemetet. Tudom, nem könnyű feladat ez, folyamatosan figyelni a háztartásban, a mindennapokban, a nem egyszer használatos csomagolásokat választani, tartós eszközöket használni, szatyrot vinni vásárláskor, minél kevesebb műanyagot alkalmazni, csapvizet inni a flakonos helyett és sorolhatnám. Mind-mind odafigyelést, akár lemondást igényel, de az ilyen apró dolgok is segítenek minket abban, hogy unokáinkra ne szeméthalmokat, hanem virágzó, tiszta környezetet hagyjunk.  
Vissza