KiszelKati.hu

Hat millió forint támogatás civil szervezetek számára

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi társadalom fontos részének tekinti az önszerveződő lakossági közösségeket, elismeri, megbecsüli és támogatja a civil szervezeteket. Tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát és közügyekben való részvételi jogát.” Így kezdődik a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet. A nemes cél iránti elköteleződését a képviselő-testület azzal is kifejezte, hogy immár negyedik éve a környékbeli települések között szinte egyedülállóan magas, évi 6 millió forintos keretet biztosít civil szervezetek támogatására amellett, hogy minden évben a költségvetés egyéb sorai is tartalmaznak támogatásokat (pl. egyházak, sportszervezetek).

Idén 13 szervezet 21 különféle célra nyújtott be támogatási igényt az Önkormányzathoz 12.812.540 Ft értékben. Az igényelt támogatás több mint kétszerese volt a szétosztható összegnek.
A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására minden évben más összetételű ideiglenes bizottságot hoz létre a képviselő-testület, amelyet képviselőkből és külső bizottsági tagokból állít össze. 2017-től a Bíráló bizottság tagjaként részt vehet egy olyan civil szervezet is, amely az adott évben nem pályázik. A kiküldött felhívás ellenére egyetlen civil szervezet sem jelezte részvételi szándékát a Bíráló bizottságba.
A beérkezett pályázati anyagok formai ellenőrzésen estek át, amelynek során megállapításra került, hogy 2 civil szervezet nem felelt meg a rendeletben, valamint a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az egyik szervezet bírósági bejegyzése nem történt még meg, a másik szervezetnek pedig nincs Nagykovácsiban bejegyzett székhelye, telephelye vagy egyéb szervezeti egysége sem. Ez a két pályázat formai szempontból érvénytelen volt. A többi pályázat esetében a Bíráló bizottság 30.000 és 1.330.000 Ft közötti összegben ítélt meg támogatást a szervezeteknek (többek között pl. táborozásokra, zenei és néptánc rendezvényekre, hagyományőrző programokra, kerékpártárolóra, közparki pavilonra). A bírálati szempontok között meghatározó volt, hogy mekkora közösséget szólít meg a rendezvény vagy a szervezet, illetve, hogy milyen maradandót alkot a pályázati forrásból. Ezen szempontok alapján a legmagasabb pályázati összeget a BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány nyerte el, akik a kültéri fitnesz park bővítését tűzték ki célul olyan eszközökkel, amelyeket az idősek és a gyengébb fizikumú lakosok is használni tudnak majd a jövőben. A megvalósításhoz sok sikert kívánunk, és egyben köszönjük valamennyi jószándékú, helyben tevékenykedő civil szervezetnek a lakosságért való összefogást és Nagykovácsi érdekében végzett tevékenységet.

Vissza