KiszelKati.hu

Az igazi politika Nagykovácsiban

Összesen négy alkalommal ültek össze településünk lakosai, civil szervezeteinek és önkormányzatának képviselői a TAK, azaz a Településképi Arculati Kézikönyv közös megalkotása céljából. A TAK célja a településkép védelme, az épített környezet vonzerejének megőrzése és a kialakításában minden nagykovácsi lakos aktívan részt vehetett.
Manapság a „politika” szót nem feltétlenül azonosítjuk a jó hangulattal és az összetartozás érzésével. Még egy olyan kicsi és meghitt hangulatú településen is hangoskodás, ellenségeskedés, személyeskedés övezi, mint Nagykovácsi. Mindenki tudja rólam, hogy nem vagyok politikus, a helyi önkormányzatba, a nagykovácsi közügyek intézésébe a legutolsó önkormányzati választások eredményeként szálltam be, vállalva természetesen a politikával járó felelősséget és negatívumokat. Ennek ellenére sokszor elcsodálkozom és megdöbbenek, milyen indulatok ébrednek emberekben egymás iránt, hogy mennyire nem figyelünk a másikra, mennyire nem tudunk vagy akarunk vitatkozni, hogy sokszor milyen mértékben nem látjuk a fától az erdőt, vagyis azt, hogy a „közügyekben” olyan döntéseket kell hozni, ami a közösség egészének érdekében áll, nem pedig olyat, amit egy-egy jól kikiabált egyéni érdek követel. Talán naiv vagyok, de engem tényleg megdöbbent, hogy a csodálatos hangulatú, békés és gyönyörű Nagykovácsiban nem mindig tudunk barátsággal, józanul, normálisan és hatékonyan vitatkozni, és ahelyett, hogy leülnénk megbeszélni a problémákat, előfordul, hogy kígyót-békát mondunk egymásra. 

Nos, a TAK négy lakossági fóruma mindennek tökéletes cáfolata volt, holott nagyon fontos, településünk jövőjét meghatározó tétje volt az összejöveteleknek. Köszönhetően a TAK-ot összeállító és a lakossági fórumokat levezető Völgyzugoly Műhely munkatársainak is, négy kiváló, személyeskedő hangvételtől mentes, jó hangulatú és hatékony eseményen kerülhettek felszínre az egymástól merőben különböző szempontok. Mindenki elmondhatta a véleményét, mindenki hozzáadhatta a közös munkához a saját Nagykovácsi-képét, amelyek figyelembe vételével születik meg Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyve. Nehogy azt gondolja bárki, hogy mindenben egyetértettünk. Dehogy! Nem értettünk egyet, vitatkoztunk, beszélgettünk, meghallgattuk egymás véleményét, és konszenzusra jutottunk. Ütköztettük az álláspontjainkat, tiszteletben tartva a másik másféle gondolkodását, elvárásait, szóval úgy tettünk, mint a szerintem igazi politikában, ahol az embereket az egymás iránti tisztelet tartja össze.
Nagy megtiszteltetés volt számomra igazi helyi politikai eseményeket megélni, közügyről közösen döntéseket hozni a résztvevő nagykovácsiakkal, élmény volt megtapasztalni, hogy rendelkezünk vitakultúrával, a közös munkához szükséges józansággal, és hogy tudunk közösen alkotni. Ezúton is köszönöm minden résztvevőnek, hogy jelenlétével, gondolataival hozzájárult a készülő TAK-hoz és ahhoz, hogy Nagykovácsiban együtt megmutassuk: igazi politikai kultúrával élők alkotják a mi településünk közösségét.

„Ha nem mászol bele a politikába, majd a politika mászik beléd” (Gabriel García Márquez)

Vissza