KiszelKati.hu

Március idusán

Van, aki szerint szegényes ez az emlékkő Nagykovácsi főterén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékéhez. Szerintem pedig nem az emlékmű értéke a meghatározó, hanem az emlékezők tisztelete, érzelmei, gondolatai és tettei.
A honszeretet és a nemzeti összetartozás-tudat érzése nem egy emlékműtől gyökeresedik meg gyermekeink szívében, hanem a családi tűzhely melletti beszélgetésektől, közös emlékezésektől, pedagógusaink áldozatos munkájától és a mindennapi cselekedeteinktől. Attól, ha nem csak a szívünkben, hanem eszünkben is őrizzük 1848-49 üzenetét: a haza és Nagykovácsi építőkövei az önfeláldozás, a megfontolt cselekvés, az összefogás, a lankadatlan szorgalom, a lemondás, sokszor pedig a tűrés… a béketűrés.
Kívánom, hogy őszintén őrizzük magunkban 1848 igazi örökségét és ne csak lelkünkben, szívünkben, ne csak az ünnepnapokon, hanem hétköznapjainkban és viselkedésünkben is. 

„Mennyi szájhős! mennyi lárma!
S egyre süllyed a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen, a hazát.”

(Arany János)

Vissza