KiszelKati.hu

A második év után

Immár két év telt el a jelenlegi képviselő-testület megválasztása óta. Félidő felé közelítünk, amikor is fontos a percnyi megállás, a számvetés, a visszapillantás és az előretekintés.
Magam részéről a közösségépítést megválasztásom óta az egyik legfontosabb feladatnak tartom. Számomra a közösségépítés fogalma az átlagos értelmezésnél szélesebb kategória, amibe sok minden belefér. Hatékony eszköze lehet a kultúra, alkalmas színtere lehet a sport, ugyanakkor a közösségépítés része a rászorulók vagy nehéz helyzetbe kerülők, bajba jutottak támogatása, segítése is. Néhány példa az elmúlt év során megvalósult fejlesztések, támogatások, programok közül, amelyek a társadalmi hasznosságon túl a közösségépítés szempontjából sem elhanyagolhatók:

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításával kiszélesítettük a támogatáshoz jutók körét, (pl. az idősebb korosztály részére könnyebbé tettük az elérhető gyógyszertámogatást, megemeltük a rendkívüli települési támogatás és a babakelengye támogatás összegét, bevezettük a táboroztatási támogatás lehetőségét stb.) 
Civil szervezetek pályázati formában történő támogatására jelentős összeget biztosítottunk, emellett számottevő a civilek számára természetben nyújtott támogatások mértéke is. 
Az iskolai sportpályát sátortetővel láttuk el, amelyet az iskolásokon kívül civil szervezetek és magánszerveződések is használatba vehetnek. 
Hagyományteremtő, kétnapos Családi fesztivált rendeztünk Varázskastély címmel, ahol a résztvevők száma megközelítette a 4 000 főt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére, az Emlékbizottság támogatásával a Kossuth L. u. 64. szám alatti épület felújításával október 23-án felavattuk a Dr. Schmidt Imre emlékszobát, ahol állandó kiállítás várja a látogatókat.
Ismét 15 millió forinttal támogattuk a Tűzoltó laktanya építését, ahol egyben a Készenléti Szolgálat, a körzeti megbízott és a közterületfelügyelő közös bázisa is létrehozható majd. 
A Faluház udvarán a kemence és a szaletli kialakításával létrehoztunk egy szabadtéri közösségi teret, amit a rendezvényeken kívül baráti társaságok, civil szervezetek, magánszemélyek is igénybe vehetnek. 
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár költségvetését a korábbiakhoz képest megemeltük, hogy színes, változatos programokkal és megfelelő körülményekkel tudjanak szolgálni Nagykovácsi közösségének. 
Újra életre hívtuk a Bányász napot, aminek tiszteletére a Zsíros-hegyen felújítottuk a homokszállító kötélpálya megmaradt oszlopai alatt lévő erősen elhanyagolt emlékkövet. 
A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 20 évre használatba kapta a Kossuth L. u. 64. szám alatti épület egy részét zeneiskolai célokra. 
Támogatjuk a helyi közösségi közlekedés működését, egy helyi buszjárat indításával.
A „Magyarország legszebb konyhakertjei” mellett idén létrehoztuk a „Virágot Nagykovácsinak” programot, ahol a legszebb kerteket díjaztuk is.
A Nagykovácsi Virágos Park Egyesület kérésére használatba adtunk a Virágos sétányon egy önkormányzati területet pihenőpark kialakítása céljából.  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a katolikus egyház, Önkormányzatunk, valamint helyi magánszemélyek együttműködésével kerülhetett felállításra a Telki út mentén a Pásztorkereszt. 
Ismét csatlakoztunk az Európai Mobilitási Héthez, amelynek keretében Egészségnapot és Sportágválasztót is szerveztünk. 
Együttműködtünk és pénzbeli támogatást nyújtottunk a Crosskovácsi Marathon program során, hogy a nagykovácsi általános iskolások is részesei lehessenek nagyszabású versenynek. 
Civil kezdeményezéseket elfogadva nyitottak voltunk a párbeszédre, a közös gondolkodásra (pl. Civil Kerekasztal, Nagykovácsi Civil Fórum).
Testvérvárosi kapcsolatainkat továbbfejlesztettük. 
Tovább szélesítettük a kommunikációs eszközeinket azzal, hogy létrehoztuk az Önkormányzat Facebook oldalát, ahol naprakész információkkal szolgálunk és válaszolunk a feltett kérdésekre, hozzászólásokra.
A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványon keresztül segítjük, támogatjuk azokat a rászorulókat, akiket valamilyen ok miatt a szociális támogatási lehetőségekből kimaradtak. 
Településünk autóhasználatának mérséklése, környezetünk megóvása érdekében elindítottuk a „Telekovácsi” szolgáltatást, amelyet már az első hetekben sokan igénybe vettek, többek között személyesen én is új ismeretségekre tettem szert, miközben az autómban nagykovácsiakkal utaztam közösen. 
A fenti felsorolás jól tükrözi, hogy milyen sokrétűek a közösségépítés lehetőségei és milyen sok területen tudunk együtt munkálkodni közös jövőnk érdekében. 
Az előbb említetteken kívül, ami még az elmúlt évben valósult meg:
Befejeződött Nagykovácsi EU pályázati forrásból finanszírozott beruházása, a Zsíroshegyalja településrész csatornázása.
Új intézményünk, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat több mint egy éve működik a kisgyermekek és szülők megelégedésére. 
Intézményeink fejlesztése: Általános Iskola bővítése, felújítása, Száva utcai óvoda felújítása.
Utak épültek, szépültek, vízelvezetőárkok újultak meg. részben vis maior keretből, részben költségvetési forrásból. Tovább is keressük a lehetőségeket, hogy minél több utat tudjunk a jövőben rendbe hozni, felújítani.
Új közlekedési táblák kerültek kihelyezésre a közlekedésbiztonság érdekében. 
Megújult a Diófa utcai híd a közelében lévő Ördögárok partfallal együtt. 
Felépült az új ravatalozó a temetőben.
Új köztéri szemeteseket helyeztünk ki faluszerte.
Együttműködést alakítottunk ki a Magyar Vöröskereszttel. 
Folyamatosan pályázatokat nyújtunk be pl. Száva u. óvoda, hagyományok háza, Ördögárok meder rendbetétele, tanösvény kialakítása, Kolozsvár tér parkosítása, sportpálya, sportközpont kialakítása, vis maior pályázatok, stb. 
Keressük a lehetőséget kerékpárutak kialakítására is, mind településünkön belül, mind pedig Nagykovácsi-Budapest között.  
A hosszas felsorolás nem teljeskörű, de bizonyára jól tükrözi, hogy milyen sokrétű is az Önkormányzat feladata és milyen körültekintően kell gazdálkodni, a figyelmet megosztani, hogy minden korosztály és minden réteg megkapja a kellő odafigyelést és szükséges forrást. A tavalyi beszámoló óta változatlan a képviselő-testület összetétele, ami nagyban segíti az eredményes munkát. A képviselők a 11 munkaterv szerinti és a 9 rendkívüli képviselő-testületi ülésen kívül részt vettek számtalan informális ülésen is, ahol minden javaslat, felvetés, kérdés megvitatásra kerül, ezzel segítve a határozatok és rendeletek előkészítését. A képviselői munka során 185 határozat született és 20 rendeletet vagy rendeletmódosítást fogadott el a testület. Az elmúlt év folyamán az is jellemzővé vált, hogy a képviselők többsége valamennyi bizottsági ülésen részt vesz annak érdekében, hogy döntését a szakbizottságok által felvetett érvek és ellenérvek mentén hozhassa meg. Legtöbb feladat egyértelműen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak jutott, hiszen a döntések többsége anyagi vonzattal jár, ami felelősségteljes körültekintést igényel. Ennek a körültekintő döntéshozatalnak köszönhető, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata stabilan őrzi működőképességét, fejlesztéseket hajt végre, mégsem halmoz fel adósságot. 
Ezúton köszönöm a képviselő-testület tagjainak a konstruktív hozzáállást és együttműködést, amit az előkészítés és döntéshozatal során az elmúlt évben tanúsítottak. A köszönet hasonlóképpen kijár a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a helyi vállalkozóknak, a civileknek, az intézmények valamennyi dolgozójának és mindazoknak, akik aktívan közreműködtek közösségünk építésében. Köszönöm a Nagykovácsiban élők kritikai szemléletét, észrevételeit és tanácsait, azt az együtt gondolkodást, amivel tevékenyen segítik Nagykovácsi fejlődését, élhetőbbé tételét, értékeinek megőrzését. Köszönet illeti valamennyi adófizető felelős magatartását, amellyel a közcélok megvalósulását támogatják. Köszönöm!
Valóban, Nagykovácsi fejlődéséhez, előre haladásához elengedhetetlen az összefogás és összetartozás jelentőségének érzése, a közösen végzett munka. Tudjuk, Nagykovácsiban sok az olyan civil szervezet és magánszemély, aki szeretne többet tenni közvetlen környezete, lakóhelye, települése fejlődése, élhetőbbé tétele érdekében. Találjuk meg együtt, mi az, amit közösen tehetünk és mi az, amire külön-külön is képesek vagyunk. Kölcsönösen segítsük a közösségek megerősödését és a helyi önkormányzati döntéshozatalt. 
Nehéz, sőt lehetetlen mindenkinek megfelelni, minden igényt kielégíteni, Önkormányzatunk mégis azon munkálkodik, hogy javítsa a lakosok életminőségét és elégedettséget váltson ki. 
Kérem, tartsanak velünk továbbra is a közös úton a Mi Nagykovácsinkért, csak együtt, összefogással lehetünk eredményesek és teremthetünk olyan világot szüleink, gyermekeink és önmagunk számára, amilyenben valójában élni szeretnénk.

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.” (Wass Albert)


Vissza