KiszelKati.hu

Testvéreink a nagyvilágban

Minden település fejlődése szempontjából fontosak a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok. A külkapcsolatok kiépítése más önkormányzatok tevékenységének megismerésére, együttműködésre, információ- és tapasztalatcserére ad lehetőséget, a település turizmusát és kulturális életét is támogatja. Hosszú távon gazdasági jelentősége sem elhanyagolható, hiszen a kultúra, az oktatás, a sport területén való együttműködés a gazdaságra is kedvező hatással lehet.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012 óta van hivatalos testvérvárosi kapcsolata a jórészt magyarlakta szlovák kistelepüléssel, Andóddal. Az elmúlt két év során ez a kapcsolat egyre mélyült és erősödött, oly annyira, hogy idén közös EU pályázat beadására készülünk.
A németországi Linum és a csehországi Bolatice településekkel évek óta baráti kapcsolatot ápol az Önkormányzat, ami eddig a Bázis Ifjúsági Alapítvány révén elsősorban a 14-21 éves fiatalok találkozását és kapcsolatépítését jelentette a nemzetközi táborokban a különböző országok tábori helyszínein, de a jövőben lehetőség nyílhat e kapcsolatok hivatalossá tételére, továbbfejlesztésére is.
Nagykovácsi legújabb partnervárosi kapcsolatai idéntől pedig még távolabbra tekintenek. Augusztus hónapban ünnepélyes keretek között egy három oldalú testvérvárosi egyezmény került aláírásra az olaszországi Poggio Mirteto és a franciaországi Canejan városok kezdeményezésére. E két település 13 éves gyakorlattal rendelkezik a testvérvárosi kapcsolat előnyeinek megtalálása és kiaknázása terén. Mindkét város magas színvonalúnak, hasznosnak és sikeresnek ítéli meg testvérvárosi kapcsolatukat.

Nagykovácsi szempontjából a testvérvárosi kapcsolatok jórészt ismeretlen terepet jelentenek, de biztos vagyok benne, hogy sokat tanulhatunk partnertelepüléseinktől, ami mindannyiunk előnyére szolgál. Számtalan lehetőség adódik a továbbfejlődésre, az együttműködésre pl. kulturális kapcsolatok, iskolák, intézmények, egyesületek közötti cserekapcsolatok, közös programok, nemzetközi rendezvények, konferenciák és tanulmányutak megszervezése, idegen nyelv tanulása és gyakorlása, kölcsönösen előnyös gazdasági lehetőségek feltárása.   
Egy kedves nagykovácsi lakos, aki a nyelvi nehézségeken segített át minket a Búcsú idején, így látja ezeket a kapcsolatokat: „A nemzetközi kapcsolatokat kiemelten fontosnak találom. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió egyik célja és értelme, hogy az egyes országok személyes kapcsolatokon keresztül is közelebb kerüljenek egymáshoz, ezáltal növelve az összetartozást. Ennek a szombati napon egy nagyon szép példáját láthattuk. Megható volt látni a koszorúzást, azt hogy Nagykovácsi a szlovákiai magyar faluval is tartja a kapcsolatot. Szívből kívánom, hogy ezek a nemzetközi kapcsolatok folytatódjanak és elmélyüljenek!”
Örömmel tölt el, hogy partnerkapcsolatai révén Nagykovácsinak lehetősége nyílik szélesebb kitekintésre, több európai országgal való ismerkedésre, tapasztalatok cseréjére, akár közös projektek kidolgozására, ezzel elősegítve Nagykovácsi fejlődését.  Csak hasznunkra szolgálhat, ha nyitottak vagyunk az újra, a másra, ha nem félünk tanulni a tapasztaltabbaktól vagy saját tapasztalatainkat átadni, akinek arra van szüksége.
Mindez váljon Nagykovácsi előnyére!


„Nem tudunk csak egymagunkban létezni. Ezernyi szál kapcsol össze minket embertársainkkal, és ezeken a szálakon, mint érzőidegeken, a cselekvés okként indul el, hogy azután hatásként érkezzem vissza.” (Herman Melville)

Vissza