KiszelKati.hu

Augusztus 20.

„Számomra mindenképpen a szövetségről, a szövetség és az elhivatottság megerősítéséről is szól augusztus 20-a ünnepe.
Engedjék, meg, hogy ebből az alkalomból egyrészt ismét megköszönjem a két évvel ezelőtti bizalmukat, egyben pedig szeretném nyilvánosan megerősíteni a Nagykovácsival és a nagykovácsiakkal kötött szövetségemet. Az elmúlt két esztendőben polgármesterként is megismertem a településünket, tapasztalatokat szereztem a település vezetésével járó felelősségek és lehetőségek terén. Összeraktam a képet, felkészültem arra, hogy az elkövetkező három tevékeny évben ne csak fenntartsuk Nagykovácsit, hanem formáljuk, építsük, szépítsük, hogy egy olyan nagykovácsit alakítsunk közösen, amely a legtöbbünk számára még jobb, mint azelőtt.
Kin múlik, hogy így legyen? Csakis rajtunk. Nekünk kell ebben az országban békésen együtt munkálkodni! Nekünk kell felülemelkedni ideológiai különbségeken, pártérdekeken, megosztottságon. Csak így haladhatunk előre! Csak így tehetjük jobbá ezt az országot, és ezt a települést, Nagykovácsit is.

Szent István után sok évszázaddal később, nemzetünk sorsának egy nagy fordulópontján így fogalmazta ezt meg Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
És erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai Magyarországon és még inkább Nagykovácsiban is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, településért, csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltón az elődökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.
Egy ünnep, amely összeköt minket. Egy kötelék, amely mutatja, hogy sokkal több bennünk, ami közös, mint ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést! Emlékezzünk rá a mindennapokban!
Az én Nagykovácsi-képem egyik alkotóeleme, hogy minél jobban megismerjük egymást és minél közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy létrehozzunk Nagykovácsiban egy olyan élő közösséget, amelyben mindenki úgy érezheti, köze van a településhez, köze van a másikhoz.
Egy ilyen közösség megteremtését kívánom Nagykovácsinak, Önöknek és az Önkormányzatnak is az idei augusztus 20-a alkalmából.”

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” (Széchenyi István)

Vissza