KiszelKati.hu

A szeretet

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (Pál apostol első levele a Korintusiakhoz 13. fejezet)

Mennyire jó lenne, ha a fentiek nem csak nagy pátosszal elmondott szavak lennének a különféle ünnepségeken, hanem a hétköznapokban a tetteinkkel bizonyítanánk napról napra. Sugároznánk ezt mindenütt. A munkánk során, a családi életünk során, a párkapcsolatainkban, négyszemközti beszélgetésekben, a tetteinkben. Ha ez nincs, akkor álszent képmutatássá válik csupán a szeretetet hangoztatni nagyközönség előtt és eszközként használni a szimpátia felkeltésére.

"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet." (Pál apostol első levele a Korintusiakhoz 13. fejezet)

Vissza