KiszelKati.hu

Állásfoglalás a civilek kérdéseire

Tisztelt Civilek Nagykovácsiért Egyesület!

 

A május 9-i keltezésű, nekem címzett levelükben megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalásom a következő:

  • A Vörösvár Invest Kft. „Linum Udvar” beruházását saját tulajdonában lévő területre tervezi, amelyet 2011. februárjában vásárolt meg Nagykovácsi Önkormányzatától. Az ingatlan értékesítését az előző képviselő-testület és az előző polgármester határozta el és valósította meg.

  • A Vörösvár Invest Kft.-nek történő ingatlaneladásból származó 216 millió forintot Nagykovácsi Önkormányzata, szintén még az előző ciklusban, közösségi célú beruházásokra fordította, így valósulhatott meg többek között az új óvodánk megépítése, ezzel akkoriban 120 fővel növelve az óvodai férőhelyek számát.

  • Tisztelem és messzemenőkig figyelembe veszem az Önök, illetve a petíciót aláíró 878 nagykovácsi lakos véleményét és tiltakozását, azonban szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy amennyiben egy korábban eladott önkormányzati területre tervezett beruházást nem engedünk megvalósítani, mindenképpen fizetnünk kell. Függetlenül a szerződésben foglaltaktól, a józanság és a tisztesség alapján is, legalább az egykori vételárat vissza kellene fizetnünk a beruházónak, Nagykovácsinak pedig nem áll rendelkezésére ehhez anyagi háttér.

  • Ezért az elmúlt évben azon dolgoztam, hogy a helyzetből sikerüljön kihozni Nagykovácsi és a nagykovácsi emberek számára leghasznosabb, legtöbb járulékos értéket hozó megoldást. Így sikerült a teljes épülettömb méretét 20 százalékkal mérsékelni, az egy épülettömb helyett három épületet terveztetni, fenntartható, alacsony zaj- és károsanyag kibocsátású épületgépészeti technológiát „belealkudni” a tervekbe. Nem utolsó sorban sikerült plusz 50 millió forintos közösségi célú beruházásra rávenni a Vörösvár Invest Kft.-t.

  • Úgy gondolom, egyetlen nagykovácsi embernek sem érdeke településünk gazdálkodási egyensúlyának kockáztatása, meggyőződésem, hogy a személyemnek bizalmat szavazók felelős gazdálkodást, a nagykovácsi élet nyugalmát biztosító település-vezetést várnak el tőlem. Véleményem szerint egyetlen nagykovácsi jelene és jövője iránt elkötelezett ember, így Önök sem követelhetik, hogy Nagykovácsi messze erőn felüli anyagi tehervállalást kockáztatva utasítsa el a korábban elfogadott beruházást.

  • Mindemellett fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy szeretett Nagykovácsink békéjét, nyugalmát, falusias hangulatát évről-évre többen választják lakókörnyezetül, egyre több a lakosunk, ami óhatatlanul növeli az igényeket, s magával hozza azt az elővárosias fejlődést, amelyet egyébként szeretnénk településhatárainkon kívül tartani. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a fővárosi agglomeráció egyik legkülönlegesebb és legvonzóbb településeként nem állíthatjuk meg az időt és a település – célkitűzéseim szerint fenntartható – fejlődését.

Hiszek abban, hogy a Nagykovácsi érdekében aktívan tenni kész emberek egyik közössége, a Civilek Nagykovácsiért Egyesület tagjai tiszteletben tartják a tényeket, nem kívánják bizonytalan helyzetbe sodorni a települést és készek a józan, békés, sárdobálástól és politikai csatározástól mentes párbeszédre, annak érdekében, hogy összefogással mindenki számára elfogadható megoldást találjunk ki.

Kérem Önöket, hogy a május 25-i kerekasztal megbeszélésen mindezek figyelembevételével, Nagykovácsi valós érdekeit szem előtt tartva, egymás partnereiként beszélgessünk.

Nagykovácsi, 2016. május 13.

Tisztelettel:

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester


„Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.”

(Pilinszky János)Vissza