KiszelKati.hu

Törvényszéki döntés kapcsán

2015. december 23-án megkapta az Önkormányzat a Budapest Környéki Törvényszék végzését, vagyis a bírói testület döntését a népszavazásról.  A végzés szerint a helyi népszavazás tárgyában benyújtott kérdés nem hitelesíthető, mivel „A kérdés esetleges elfogadása mindenképpen költségvetési érintettséget hozna létre, nemcsak esetleges kártalanítások megfizetése, hanem e funkcióhiányból eredő bevételkiesés és a kiesett bevételek pótlása miatt. További nagyon lényeges az a hivatkozott szempont is, hogy a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás a kereskedelmi célú létesítmények elhelyezési lehetőségének megszűntetésével okszerűtlenné válna – egy olyan övezetben ahol pontosan az lenne az egyik fejlesztési irány – a törvény szerinti kötelezettséggel lényegében ellentétes lenne.

A Törvényszék tehát világosan kimondta, hogy nem lehet népszavazást kiírni a kezdeményezett kérdéskörben. Egyértelmű, hogy nem mehetünk szembe a Törvényszék döntésével, és az is, hogy a Helyi Választási Bizottság jól mérte fel a helyzetet, amikor megfogalmazta aggodalmait, amelyekkel az Önkormányzat is egyetértett. Drága jogi szakvélemény vagy állásfoglalás megrendelésére se volt szükség, mert a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott munkatársak megfelelően állást tudtak foglalni a szükséges kérdésekben, amiket a Törvényszék most alátámasztott.  

A téma kapcsán többször felmerült, hogy sokak emlékei szerint a választások során plázaellenességet (vannak, akik szerint egyenesen CBA ellenességet) ígértek a képviselők és a polgármester. Szerencsére az, hogy valójában mit is ígértünk, írásban rögzítésre került és itt elolvasható: http://kiszelkati.hu/index.php?oldal=blog&id=52 Egyben jelzem, az ígéretek között szerepelt ez is: „A helyben elérhető települési szolgáltatások bővítése, minőségi javítása.

Való igaz, nem akarunk plázát, csak megfelelő mennyiségű és minőségű ellátást és szolgáltatást a jelentősen megnövekedett lakosság számára, valamint az adott helyzetből (hiszen az adás-vétel 4 éve megtörtént) a lehető legjobbat kihozni Nagykovácsi számára. Éppen ezért hosszas tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy a korábban tervezett 6000 m2-es pláza helyett emberi léptékű, a lakosság érdekeit valóban szolgáló és a kisboltok megmaradását is támogató épületegyüttes jöjjön létre. Lehetőség lett volna, hogy a civilek is véleményt nyilvánítsanak arról, hogy milyen is legyen az épület, hiszen felkereste őket a beruházó, de a Civilek Nagykovácsiért vezetői sajnálatos módon elutasították az együttműködést a beruházóval.

Hát ezek a tények. Persze, aki nem a tényekre kíváncsi, annak teljesen mindegy mit írunk vagy mondunk, az képes és politikai csatározássá változtatja az egyáltalán nem politikai indíttatású ügyeinket.

„A jog szenvedély nélküli értelem.” (Arisztotelész)

Vissza