KiszelKati.hu

Fejlődő és gyarapodó Nagykovácsi

Nagykovácsiban járva-kelve feltűnhet számunkra, hogy ismét gombamód szaporodnak a lakóházak. Településünk dinamikusan fejlődik. Az elmúlt évben 70 építési engedély és 76 használatbavételi engedély került kiadásra, idén pedig már az első félévben közelítünk ezekhez a számokhoz. Az üres építési telkek száma több százra tehető, mely telkek várhatóan folyamatosan beépítésre is kerülnek.

Az állandó lakcímmel rendelkezők száma az elmúlt 18 évben csaknem megkétszereződött, és akkor még nem tettünk említést a tartózkodási hellyel rendelkezőkről, valamint azokról a személyekről, családokról, akik ugyan életvitelszerűen itt élnek, de bejelentett lakcímük szerint nem nagykovácsi lakosok, nyáron pedig az itt üdülők száma is jelentősen megszaporodik. A számok és a tapasztalatok alapján nem kizárt, hogy vannak időszakok, amikor 9 000-10 000 fő is él Nagykovácsiban a bejelentett 7698-cal szemben. Az is előfordulhat, hogy az elkövetkezendő évtizedekben 12 000 főre növekszik Nagykovácsi lakosságszáma.


(Itt jegyzem meg, hogy az Önkormányzat többféle kötelező feladatára, valamint közművelődési feladataira lakosságszám arányosan kap állami támogatást, ami a nem bejelentett lakosok után nem vehető igénybe, így lehetséges, hogy sok millió forinttól esik el az Önkormányzat, amit hasznos dolgokra tudna fordítani, ha befolyna.)

Az augusztusi Tájolóban megjelent kördiagramról az is leolvasható, hogy – Magyarországon szinte egyedülálló módon – Nagykovácsiban a lakónépesség 25 %-a 18 éven aluli, tehát az itt lakók egynegyede gyermekkorú. Ez örömteli tény, amire büszkék lehetünk. Ugyanakkor komoly feladatot is ró az Önkormányzatra a gyermekek elhelyezése és magas színvonalon való ellátása, tevékenykedtetése.

Az idei nyáron állami támogatásból bővül az általános iskola két tanteremmel és egy új étkezővel, valamint a hozzá tartozó melegítőkonyhával. Az elmúlt időszakban Európa Uniós támogatásokból szinte évente került bővítésre az óvoda, hogy be tudja fogadni az óvodáskorúakat, idén pedig átadásra került az új bölcsőde is 24 férőhellyel, valamint önkormányzati finanszírozásból egy gyermekorvosi rendelővel.

Az Önkormányzat arra törekszik, hogy lépést tudjon tartani ezzel a nagyarányú fejlődéssel. Ennek érdekében igyekszik minél több külső forrás bevonására (pl. pályázatok, befektetők), hogy ne a lakosságot kelljen terhelni plusz adókkal a megfelelő színvonalú feladatellátás és a fejlődés érdekében.

„A növekedés változást jelent, a változás kockázattal jár: az ismert világból az ismeretlenbe lépsz.” (George Shinn)

Vissza