KiszelKati.hu

Az első 200 nap eredményei címszavakban

 • 11 képviselőtestületi ülést tartottunk (8 rendes, 3 rendkívüli), 126 határozatot hoztunk, 17 rendeletet fogadtunk el.

 • A Készenléti Szolgálattal, Rendőrséggel és a civilekkel összefogásban megküzdöttünk a jég pusztító erejével.

 • A korábbihoz képest duplájára emeltük a polgármesteri és a jegyzői fogadóórák számát.

 • Elkészítettük az Önkormányzat 5 évre szóló gazdasági programját.

 • Elfogadtuk az Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

 • 49 000 000 Ft-ot nyertünk Vis Maior pályázat keretében útjavításra.

 • 2 közbeszerzési eljárást folytattunk le: szennyvízhálózat fejlesztése, LED-es közvilágítás korszerűsítése témákban.

 • 2 közbeszerzési eljárás van folyamatban: iskolai-óvodai-bölcsődei étkeztetés, útjavítás.

 • Befejezett beruházások: óvodabővítés, bölcsődeépítés, inkubátorház építés.

 • Megkezdett és folyamatban lévő beruházások: szennyvízhálózat fejlesztése, iskolabővítés (2 tanterem + étkező), LED-es közvilágítás korszerűsítése.

 • 6 új pályázat került beadásra: új főzőkonyha építésére, uszoda építésére, új sportpálya építésére, Száva utcai óvoda fűtéskorszerűsítésére és tetőszigetelésére, útjavítási munkálatok kivitelezésére.

 • Elvégeztettük az Önkormányzat jogi átvilágítását, amelynek eredményeként csaknem évi bruttó 6 500 000 Ft bérleti díj csökkentést sikerült elérnünk a sportpálya öltözőinek bérleti díjában.

 • Bekapcsolódtunk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége munkájába.

 • A törvény szerint rendeztük az étkezési térítési díjakat, mely a szülők számára átlagosan közel 4 000 Ft megtakarítást jelent gyermekenként havonta.

 • Megnyitásra került a sportpálya a lakosság számára a sportegyesületek edzési és mérkőzési idején kívül.

 • Megszépítettük az iskola kertjét a pedagógusok, az önkormányzat és civil összefogás eredményeként.

 • Az iskolában hosszú ideje nem működő biomassza kazánt újra üzembe helyeztettük és a NATÜ Kft. működteti, mellyel a jelentős megtakarítás mellett környezetünk védelmét is szolgáljuk.

 • Elértük, hogy az óvoda nyáron is folyamatos nyitva tartással működjön így könnyítve meg a dolgozó szülök gyermek-elhelyezési nehézségeit.

 • A nyári szünet alatt folyamatosan biztosítunk helyszíneket az iskolás gyerekek táboroztatására az Öregiskola épületeiben és az általános iskolában.

 • Elvégeztettük a gyermekétkeztetés minőségi vizsgálatát dietetikusok és szülők bevonásával, ennek eredményeként javult az étkezések változatossága és minősége.

 • Lehetőséget biztosítottunk az általános iskola és a NAMI tanulóinak az Öregiskola termeinek ingyenes használatára.

 • Felülvizsgáltuk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást és állandó helyiséget biztosítottunk számukra.

 • Engedélyeztettük és megrendeltük a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a Kowatsch helységnévtábla elkészítését és kihelyezését.

 • Felvettük a kapcsolatot és eredményes tárgyalásokat folytattunk a postai szolgáltatás javítása érdekében.

 • Összefogással megtisztítottuk az Ördögárok patak partjának egy szakaszát és a Békás tó környékét.

 • A hulladéknaptáron kívüli 2 zöldhulladék elszállítást szerveztünk a lakosság számára ingyenesen, melynek költségét az önkormányzat finanszírozza a korábban megállapodottakhoz képest fél áron (7400 Ft +ÁFA/tonna helyett 3700 Ft +ÁFA/tonna)

 • Megszerveztük a veszélyes és elektronikai hulladék begyűjtését.

 • Új igazgatót neveztünk ki a NATÜ élére.

 • 300 db árvácskát osztottunk szét a nagykovácsi lakosok között, hogy virágosabbá tehessék a házuk környékét.

 • Közterek és közintézmények virágosításáról gondoskodtunk a NATÜ Kft. dolgozói segítségével.

 • Bölcsődei intézményvezetőt választottunk és 6 új munkahelyet teremtettünk az új bölcsődében.

 • Tárgyalásokat folytattunk és folytatunk mind a cserkészekkel, mind a CBA tulajdonosokkal, hogy a lakosság számára legelőnyösebb beruházások jöjjenek létre általuk Nagykovácsiban.

 • Két évek óta húzódó perben sikerült békésen megegyezni az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartása mellett.

 • Naprakész információkkal és új eseménynaptárral szolgálunk a nagykovacsi.hu honlapon.

 • Információ megosztásra kihasználjuk az internet adta lehetőségeket (kiszelkati.hu, nagykovacsi.hu, facebook oldalak).

 • A kiszelkati.hu honlapot 11 000 olvasó látogatja rendszeresen.

 • Mind formailag, mind tartalmilag megújítottuk az önkormányzati hírek lapját, amelynek a Tájoló nevet adtuk.

 • Rendszeresen hírt adunk a nagykovácsi eseményekről, történésekről a Buda Környéki Tv adásaiban, amelyeket már a környék 16 településén láthatnak.

 • A rendezvényeken és a médiákban a polgármesteren kívül az alpolgármesterek és a képviselők is lehetőséget kapnak megnyilvánulásokra.

 • Adventkor Önkormányzati teázót nyitottunk, ahol lehetőség volt beszélgetni, kérdéseket feltenni a képviselőknek és bizottsági tagoknak.

 • Hagyományteremtő gyermeknapi családi pikniket szerveztünk a Kastélyparkban a cserkészekkel közösen Nagykovácsi lakossága számára.

 • Nagykovácsi csatlakozott a „Legszebb konyhakertek” Magyarország programhoz.

 • Nagykovácsi másodszor is helyszínt adott a Dunán innen, Tiszán túl népművészeti tehetségkutató verseny Budapesti és Pest megyei elődöntőjének.

 

Az Önkormányzat kasszájában jelentkező megtakarítások:

 

Megnevezés

Korábbi költség

Jelenlegi költség

Éves megtakarítás

Polgármesteri illetmény (havi bruttó)

483 100 Ft

448 700 Ft

412 800 Ft

Polgármesteri költségtérítés (havi br)

144 900 Ft

62 300 Ft

991 200 Ft

Polgármesteri jutalom (évi bruttó)

átl. 2 200 000 Ft

0 Ft

2 200 000 Ft

Alpolgármesteri tiszteletdíj (havi br)

193 250 Ft

157 000 Ft

435 000 Ft

Alpolgármesteri költségtér. (havi br)

38 650 Ft

23 600 Ft

180 600 Ft

Külsős alpolgármester

nem volt

0 Ft

nem releváns

Külsős bizottsági tagok (havi bruttó)

2 fő x 26 100 Ft

7 fő x 0 Ft

626 400 Ft

NATÜ FEB (évi bruttó)

1 250 000 Ft

950 000 Ft

300 000 Ft

Sportöltöző bérleti díja (havi bruttó)

750 000 Ft

210 000 Ft

6 480 000 Ft

Összesen:

5 112 100 Ft

1 851 600 Ft

11 626 000 Ft

 

Köszönjük a bizalmat.

Köszönjük, hogy Nagykovácsiért dolgozhatunk hittel, szívvel, ésszel.

  „Amiként kezdtem, végig az maradtam,

Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.” (Pilinszky János)

Vissza