KiszelKati.hu

Az új településközpont

(A fotón a jelenlegi Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal képe látható.)

Alapelvem, hogy mindig az adott helyzetből kell a lehető legjobbat kihozni. Nincs értelme a „mi lett volna, ha…” kérdéseknek, a fontos, mi az adott tényállás?

Az úgynevezett CBA telek kapcsán a tények:

Az 1970-es évektől településközpontnak kijelölt területre vonatkozó Szabályozási Tervet a Képviselő-testület a 19/2000. (X. 10.) rendeletével fogadta el 2000-ben és vonta az un. Savanyító dűlőt belterületbe. A „Központi vegyes” övezetbe sorolt területrészen: igazgatási, kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, közösségi szórakoztató, kulturális, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági funkciójú épületek, valamint sportlétesítmény helyezhető el.

Jelenleg a maximális beépíthetőség 37,5 %, az építménymagasság 6 m, a minimális zöldfelület 31,5 %.

A korábbi Önkormányzat a Vörösvár Invest Kft. (továbbiakban: CBA) részére az ingatlant 2011. február 16. napján kelt adásvételi szerződéssel értékesítette bruttó 216 384 000 Ft-ért. A vételár kifizetésre került és a korábbi Önkormányzat az elmúlt években fejlesztésekre el is költötte a pénzt (pl. óvoda-, főtér építés).

A CBA ki szerette volna használni a maximális beépíthetőséget kereskedelmi létesítmények, vagyis pláza megépítésére. Egy hatalmas épület terveit mutatta be az Önkormányzatnak, aminek mind a mérete mind a külső megjelenése elfogadhatatlannak tűnt. Időközben nagykovácsi lakosok is ugyanezt jelezték felénk teljesen jogosan.

A tárgyalások során elsőként a helyszín megváltoztatására tettünk javaslatot, amitől a CBA egyértelműen elzárkózott. Nehéz lenne egy olyan területet megvásárolni vagy elcserélni, amit a tulajdonos nem kíván eladni és nem kíván elcserélni.

A következőkben a tárgyalásokat olyan irányba tereltük, hogy minél kisebb legyen a telek beépítettsége, minél kevesebb legyen a kereskedelmi funkció, azt inkább szolgáltatási, egészségügyi és sport funkciók váltsák fel, tehát semmiképpen ne pláza épüljön. Ebben a témakörben már nyitottak voltak a tulajdonosok a tárgyalásra, így történhetett az, hogy a jelenlegi elképzelések alapján a területre egy igazgatási funkciójú épület (polgármesteri hivatal), egy sportolási és rekreációs lehetőségeket nyújtó épület orvosi rendelőkkel, és egy kereskedelmi épület kerülne megépítésre. A kereskedelmi funkciók várhatóan ezek lennének: egy élelmiszerüzlet (Príma), egy drogéria, egy kicsi önkiszolgáló étterem és 2-3 kis üzlethelyiség kiadás céljára (helyi vállalkozások számára nyújt lehetőséget).

E terv alapján a beépítettség 28 % lenne (szemben a 37,5 %-kal), az építménymagasság nem haladná meg a 6 métert (épp úgy, ahogyan a környékbeli lakóházaknál) és esztétikailag is messze felette áll az eredeti terveknek. (Fontos tudni, hogy az építési engedélyt nem Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adja ki.)

Mindez olyan konszenzusnak tűnik, ami kapcsán már érdemes részleteket kidolgozni és tárgyalni. Nézzük ennek a lehetséges beruházásnak az előnyeit, ha már ebbe a helyzetbe szorultunk:

 • a megnövekedett lakosságszámot kiszolgálni képes élelmiszerbolt létesül (prognózisok szerint akár 12 000 főre nőhet Nagykovácsi lakosainak száma),

 • a választék kiszélesedésével mind az eddigieknél olcsóbb mind a drágább, magasabb minőségű termékek megjelennek,

 • tágasabb és ezzel kényelmesebb vásárló tér,

 • hiányt pótló drogéria kerül megnyitásra,

 • sport- és rekreációs lehetőségek nyílnak meg,

 • a lakossághoz méltó polgármesteri hivatal épül (kezdetben bérleményként működne, majd piaci ár alatt megvásárlásra kerülne bérleti díj beszámítással),

 • új orvosi rendelők nyílnak a lakosság számára,

 • növekszik az iparűzési adó (mely fedezi a kezdeti bérleti díjat),

 • a nagykovácsi lakosok helyben költik el a pénzüket, ezzel gazdagítják Nagykovácsit, 

 • a Bánya-Szeles-Kaszáló utcák veszélyes kereszteződésénél lévő forgalmi helyzet megoldásra kerül körforgalommal, zebrákkal, járdákkal, árkok lefedésével,

 • a Kossuth Lajos utca kaotikus és balesetveszélyes parkolási problémái csökkennek,

 • a parkolókat a környékbeli intézmények látogatói is használhatják, így csökkentve a Kaszáló utcai és Bánya utcai szabálytalan parkolásokat,

 • a helyben dolgozók, nyugdíjasok és kismamák helyben vásárlása megoldódik,

 • a széles áruválaszték és a több vásárló több és nagyobb arányú akciót eredményez,

 • a Nagykovácsi út forgalma csökken a helyben vásárlás miatt,

 • parkosítás, rendezett zöld területek kerülnek létrehozásra,

 • egy központi helyen elérhető több szolgáltatás,

 • jelentős számú munkahely létesül.

Mindezek megvalósulása esetén nem áll fenn annak veszélye, hogy az Önkormányzat egy olyan perbe keveredjen, aminek kimenetele bizonytalan, és akár megingathatja az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület felelőssége az önkormányzati vagyon védelme. Az Önkormányzatnak kötelessége továbbra is biztonsággal működtetni intézményeit és végezni kötelező feladatait, amihez stabil költségvetésre van szüksége.

"Túl sokat beszélünk azért, hogy csak vitatkozzunk, és túl keveset azért, hogy egyezségre is jussunk." (Cullen Hightower)

 

Vissza