KiszelKati.hu

Kisgyermeknevelői állás

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei alapellátásban 3 év alatti gyermekek szakszerű nevelése, gondozása. a gyermekek testi, és szellemi fejlődésének elősegítése, fejlődésük dokumentálása, szülőkkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Csecsemő- és kisgyermekgondozó; Kisgyermekgondozó-nevelő,

  • Kisgyermekek mellett töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,

  • Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

      Kiváló szintű empátiakészség, kapcsolatteremtési, szervezési, együttműködési, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata;

  • önéletrajz;

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (postai feladóvény másolat);

  • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

      A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődés: Móczár Ágnes, 06-20-577-41-86

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. Elektronikus úton Móczár Ágnes részére a lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu e-mail címen Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

      Személyes meghallgatás után az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 27.

„A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal - az életeddel mutatsz példát.” (Nyírő András)

Vissza