KiszelKati.hu

A csatorna-beruházás kivitelezőjének kiválasztása

Többen érdeklődtek, hogyan is történt a csatorna-beruházás kivitelezőjének kiválasztása?

A beruházás kivitelezőjének kiválasztását több közbeszerzési lépés előzte meg. Az eljárást megindító felhívás 2014. 08. 22-én került közzétételre. Az eljárást megindító felhívás módosítása 2014. 09. 08-án került közzétételre.

A pályázati kiírás összeállításában közreműködött a műszaki szakértelmet biztosító FIDIC mérnöki szervezet. A kiírásra a támogató szervezet előzetes jóváhagyásával kerülhetett sor.

A benyújtott ajánlatok száma: 4 db.

Első körben részvételi szándékukat jelezték a pályázók, amit alkalmassági vizsgálat követett. A műszaki tartalmak megfelelőségét a támogató szervezet jóváhagyta, így mind a négy pályázó szervezet, illetve konzorcium - a Colas Alterra Zrt., az SV Nagykovácsi 2014 Konzorcium (tagjai: STRABAG-MML Kft. +Veolia Zrt.), a ZSO-VIA Közös Ajánlattevők (Tagjai: Hajdú és Társai Kft. + Vianova 87 Zrt.), és a SWIETELSKY Magyarország Kft. - lehetőséget kapott ajánlattételre. Az ajánlattétel ajánlati ár és költségvetés benyújtásából állt, amit a pályázókkal való külön-külön egyfordulós tárgyalás követett. Ezután került sor a végső ajánlatok megtételére, ami a képviselő-testületi döntés, vagyis a közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásának alapja volt.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának két részszempontja volt:

  1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

  2. A vállalt jótállási időtartam (min. 12 hó, max. 60 hó)

Az ajánlatok részszempontjai szerinti értékelésében elért pontszámok összessége:

  1. ZSO-VIA Közös Ajánlattevők         1000 pont

  2. SV Nagykovácsi 2014 Konzorcium  994,8 pont

  3. SWIETELSKY Magyarország Kft   975,68 pont

  4. Colas Alterra Zrt.                               966,4 pont

Az eljárás során mind a négy pályázóról megállapításra került, hogy teljes körűen megfeleltek a felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy alkalmasak a szerződés teljesítésére és nem esnek kizáró okok hatálya alá.

Mivel valamennyi pályázó a maximális 60 hónap jótállási időt vállalta, így az ajánlati ár volt a döntő szempont.

A fenti értékelési adatok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot a ZSO-VIA Közös Ajánlattevő tette.

Az összességében legkedvezőbb ajánlattevő nyertesként való megnevezését javasolta mind a közbeszerzési tanácsadó, mind a Közbeszerzési Bíráló Bizottság.

A Képviselő-testület zárt ülésen, névszerinti szavazással hozta meg határozatát, amely szerint nyertesnek hirdette ki az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ZSO-VIA Közös Ajánlattevőket. A Képviselő-testület döntése csak akkor válhatott érvényessé, amikor a támogató szervezet azt jóváhagyta.

Kérem, előlegezzük meg a bizalmat a nyertes kivitelezőnek, és ha a lakosoknak kérdései, észrevételei lennének a cég felé, forduljanak bizalommal a ZSO-VIA Közös Ajánlattevőkhöz. Nagykovácsiban is fog irodájuk működni a kivitelezés ideje alatt, amelynek helyét és nyitvatartási idejét hamarosan meghirdetik.

Aki egyéb részletekre is kíváncsi, további tájékoztatást kaphat a 2015. március 5-én, csütörtökön 17 órakor az Inkubátorházban megrendezésre kerülő ünnepélyes beruházás-indító rendezvényen. Várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel.

„Lehet az ember ilyen is, olyan is azokkal szemben, akik nem bíznak benne, de olyanok iránt, akik bizalmukkal megajándékozzák, bizalmukkal kitüntetik, azok iránt csak egy, egyetlenegy magatartást tanúsíthat, méghozzá olyat, hogy rászolgáljon a bizalomra.” (Czifferszky István)


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Vissza