KiszelKati.hu

Kiszel Kati Blog

Tisztelt Megjelentek, Kedves nagykovácsiak!

Önökre nézek, és a legerősebb érzés, ami elfog, hogy itt állunk államalapításunk ünnepén, és ezeréves történelmünk kérdése ma is ugyanaz, mint ezer évvel ezelőtt:

Engedelmesség vagy lázadás?

Kelet vagy nyugat? István vagy Koppány?

Két tűz között állunk. Most is.

És ez a szembesülés nyugtalanító 2022. augusztus 20-án!

SZABADSÁG, BECSÜLET, ÖNFELÁLDOZÁS – mély tartalommal bíró szavak ezek. Közös nemzeti emlékezetünk fontos állomásának emlékét őrzik: az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét.  

„… meghasadt az égbolt,

Mert egy nép azt mondta: Elég volt.”

Minden település életében nagy jelentőséggel bír a helytörténet, annak feltárása. Ebben mi itt, Nagykovácsiban apró lépésekkel haladunk, de egy jelentős, meghatározó korszaknak méltó emléket állíthatunk ezzel a német nemzetiségi emlékszobával.

Sokat hangoztatom a stratégiai együttműködés fontosságát, mert hiszem, hogy így tudunk értéket teremteni, így tudunk 1-ről a 2-re haladni. Erre nagyon jó példa ennek az épületnek a megvalósítása, de ha jól belegondolunk, az egész épületegyüttes megvalósulása is. Hiszen már a zeneiskola épülete is a Nagykovácsi Zenei Alapítvány, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és nagykovácsi magánszemélyek, a szülők kooperációja eredményeképpen valósulhatott meg. Most hasonló történt: a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és nagykovácsi magánszemélyek közreműködése révén valósulhatott meg a helyi svábok régi álma, hogy legyen egy saját helyiségük, közösségi terük. És ez csak az első lépés, közösen kívánjuk tovább fejleszteni ezt a teret, úgy alakítani, hogy a Nemzetiség Önkormányzat tagjai mellett minél több nagykovácsi ember számára értéket teremtsünk és lehetőséget biztosítsunk a használatára.

„Egy-egy könny a szentelt helyre,

Hol megváltott - hősi áron -

BECSÜLETET, DICSŐSÉGET

Az aradi tizenhárom.”

HŐSÖKRE és ÁLDOZATOKRA emlékezünk ma. Egy olyan hatalom ÁLDOZATAIRA, amely nem tűrte a szabadságot, a népek önrendelkezési jogának kibontakozását. Nemzetünk HŐSEIRE emlékezünk, akik rendíthetetlen helytállásukkal az ÖRÖK SZABADSÁG szimbólumává váltak.

„Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden, tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Hosszas tárgyalás után a Cserkészszövetség elállt a Kastélypark fejlesztési tervétől.

Az elmúlt hetek legfontosabb témája bizonyosan a Kastélypark fejlesztése volt.

A Kastélypark közös ügyünk, fejlesztése mindannyiunknak fontos, viszont olyan mértékű beruházást nem tudtunk támogatni, ami a helyiek mindennapi nyugalmát megzavarta volna. Nagyon kemény napok, hetek vannak mögöttünk, de sikerült!

Köszönet a cserkészeknek a józan belátásért és köszönet Menczer Tamás államtitkár úrnak a közbenjárásért. Illetve köszönöm minden nagykovácsi polgár támogatását, aki segítette ezt a folyamatot.

Mindenkinek áldott pünkösdöt kívánok!


„Ha ártunk az ökoszisztémának, magunknak ártunk” (Alice Bell)

Az elmúlt napokban a Nagykovácsi kastélypark „ügye” felborzolta a kedélyeket a településen – jogosan. Súlyos határátlépés történt, ami nem tolerálható.

Olyan beruházások terve került napvilágra, amely figyelmen kívül hagyja a megnövekedett forgalmat, a por- és zajterhelést, valamint azt, hogy a Nagykovácsi Kastélypark helyi oltalom alatt álló terület. A terv nem összeegyeztethető a helyi építési szabályokkal és a településfejlesztési tervekkel. A beruházás nagy mennyiségű egészséges ősfa kivágásával járna, amit még 1000 fa újraültetésével sem tudnánk pótolni. Ez elfogadhatatlan természetkárosítás lenne.


Megállapodtunk, hogy a helyiek bevonása, az önkormányzattal való együttműködés, a lakosság véleményének és igényének figyelembevétele alapvetés.

A héten további egyeztetéseket folytatunk.

A Kastélyparkban tervezett létesítmények, és azok elhelyezkedése nem felel meg a helyi építési szabályzat előírásainak, a hatályos településrendezési eszközökkel nincs összhangban – ezt 2021. április 6-i Pest Megyei Kormányhivatalnak megküldött levelünkben írásban jeleztük és megerősítettük.

Az érintett terület helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alá helyezett, így természetvédelmi hatóság engedélye szükséges mindennemű változtatáshoz! Hozzánk hatósági hozzájárulás megadása iránti megkeresés NEM ÉRKEZETT.

Stabilan zártuk Nagykovácsi 2020-as gazdasági évét, és 2021-ben is hasonló, kiegyensúlyozott gazdaságpolitikát folytatunk. A mögöttünk álló hónapok bővelkedtek gazdasági kihívásokban, mégis eredményesek tudtunk maradni. Ennek kulcsa a szigorú, precíz tervezés, és a költséghatékony működés.

Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Irinyi József – nemzedékük emberi, politikusi nagyságai lettek.

Ők azok, akik a saját eszközeikkel azért küzdöttek 173 évvel ezelőtt, hogy hazánk modern, polgári állam legyen.

Március 15-e van.

1848. március 15-én a „Márciusi Ifjak” vezetésével Pesten kitört a forradalom. Ma, szerte az országban és határainkon túl is, felvonjuk a nemzetiszín zászlót; délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai magyar honfitársainkkal együtt kokárdát tűzünk mellkasunkra, és emlékezünk, csöndben emlékezünk.

Kedves Nagykovácsiak!

Idén másképp ünneplünk. Most más teszi ünneppé a megemlékezést: a belső múltidézés, a csöndes elmélkedés, a befelé fordulás.

Egyszer helyrehozhatnánk… a politika természetét.

Legalább itt, nálunk, Nagykovácsiban.

Az elmúlt hetekben sokan csak kapkodták a fejüket a politikai viharvetésben.

Az Állami Számvevőszék jelentés körüli eseményeknek nem lett volna szabad megtörténnie. Hiba volt. Olyan adminisztratív hiba, ami elkerülhető lett volna.

De megtörtént. Az összes politikai végjátékával együtt.

Választott vezetőként úgy érzem, tartozom azzal a közösségemnek, hogy egyszer, most az egyszer interpretáljam szigorú keretek között a történteket. De csak tisztességes keretek között, ugyanis érzékeny munkajogi kérdésekről nyilvános diskurzust nem fogunk folytatni itt, Nagykovácsiban. Egyrészt méltatlan lenne bárkivel szemben, jelen esetben is méltatlan egy olyan munkatársunkkal szemben, aki 8 éven át jegyzőként szolgálta településünket, arról nem is beszélve, hogy komoly jogi akadályokba is ütközik munkajogi kérdések nyilvánosan történő taglalása.

Mondhatnám, hogy a téma az utcán hever, de túl olcsó tréfa lenne ez. Azonban a téma sajnos folyamatosan aktuális Nagykovácsiban és Nagykovácsi környékén egyaránt. Mindig lehangoló emberek által elszórt hulladékkal találkozni a természetben, de különösen megdöbbentő, ha valaki a saját lakókörnyezetében szemetel. Ennél már csak az felháborítóbb, ha ezt egy vállalkozó teszi, miközben fizetséget kap az általa elszállított sittért, hulladékért cserébe. Az Önkormányzat, a Közterületfelügyelet, a Rendőrség és a Készenléti Szolgálat rendszeresen és szorosan együttműködik, hogy a szemetelőket megtalálja és felelősségre vonja, illetve, hogy megtisztíttassa a tönkretett területet. Nem könnyű feladat ez, sokszor rengeteg munka vész kárba, ha kevés a bizonyíték egy-egy tett alkalmával. Idén januárban azonban sikeresnek bizonyult az együttműködés, aminek eredményeként egy, a lakosságot félrevezető, budapesti vállalkozót sikerült lefülelni és felelősségre vonni. A vállalkozónak fizetett a jóhiszemű nagykovácsi megrendelő, hogy a háza felújítása során keletkezett sittet szabályosan, szemétlerakóba szállíttassa el. Azonban a vállalkozó a hulladékot Nagykovácsi határában, az erdőszélen rakta le. A felkutatásához és leleplezéséhez összehangolt munkára volt szükség, ami eredményesnek bizonyult. A tettest sikerült megtalálni, rábizonyítani a cselekményt és megtisztíttatni vele a területet. Természetesen a hulladék szabályos elhordásával még nem lezárt az ügy, további következmények is várnak az elkövetőre, ami elsősorban jelentős pénzbüntetést jelent. Bízom benne, hogy a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy példa értékű büntetés szülessen és a legmagasabb bírságot kelljen kifizetnie a becstelen vállalkozónak. Az ügy kivizsgálása jelenleg folyamatban van, annak lezárulása után tájékoztatni fogjuk a további részletekről a lakosságot.

Félve állunk itt, 2021 küszöbén. Vajon folytatódnak 2020 nehézségei vagy visszakaphatjuk régi életünket, amit ma már sokkal jobban tudnánk értékelni?
A nehézségek ellenére kívánom, legyen sikeres új évünk! Béke és szeretet vegyen körül minket és valósuljon meg minden jószándékú kívánság 2021-ben! Az új évben is legyen erőnk szeretni, legyen erőnk nevetni, legyen erőnk a jóhoz, türelmünk egymáshoz és egészségünk az élethez.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a következő esztendő legyen sikeres, boldog és végre újra láthassuk egymás mosolyát!
Boldog új évet Nagykovácsi! Boldog új évet Nagyvilág!
12 óra 20 perc környékén 6,4 erősségű földrengés volt Horvátországban. Az epicentrum Zágrábtól délkeletre volt, a magyar határtól nagyjából 100 kilométerre. Épületek dőltek össze, a sérültek mentése még folyamatban van. Ezt a rengést lehetett érezni Magyarországon is, de a korábbi facebook híresztelésekkel ellentétben az epicentrum nem Magyarországon volt. Nagykovácsiban is többen érzékelték a rengés hatásait, de káresetről vagy sérülésről nem tudunk.
Előfordulhatnak még utórengések, amik akár nálunk is érezhetőek lehetnek, de a mainál nagyobb rengésre nem számítanak a szakemberek. Reméljük, így lesz és újabb kellemetlen meglepetéseket már nem tartogat 2020. Együtt érzünk a horvátországi sérültekkel, szörnyű lehet úgy zárni az évet, hogy akár egy élet munkája hever a romok alatt.
Amikor advent első napján meghirdettem Nagykovácsi rendhagyó Adventi naptárját, nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Eleinte volt, aki megkérdezte: jut-e majd minden napra elegendő vállalkozó? Én már akkor tudtam, hogy jut, de azt nem gondoltam, hogy több, mint ahány napja adventnek van. Szerencsére, aki be akart kerülni és ezt jelezte, mindenki benne volt, de tucatszám vannak még helyi vállalkozások, amikről alig tudunk valamit. Ezért karácsony után, újult erővel folytatódik Nagykovácsi rendhagyó vállalkozó naptára, ki ne maradjon senki!
Még karácsony előtt eljutottak az önkormányzat élelmiszercsomagjai oda, ahol szükség volt rájuk. Jó egészséget hozzájuk mindenkinek!

Kedves Nagykovácsiak!

Ahhoz szoktunk, hogy minden év október 23-án benépesül az iskola, gyerekek ünnepi műsora melengeti meg a szívünket, megtelik az 56-os büszkeségpont eseményekkel, látogatókkal. Ma ez is másképp van, ahogyan annyi minden ebben a 2020-as esztendőben. A koronavírus az ünnepeinket is átírta, vagy legalábbis az ünneplés formáját. Mert nem írhatta át az október 23-i történéseket, nem írhatta át annak a napnak a történetét, amikor a magyar nép a szabadság nemzeteként született újjá. És nem formálhatja át azt a jó érzést, hogy Magyarország olyan világot teremtett, amelyben október 23-a emlékezete nemzeti ünnepünkké válhatott.

Egyetlen szervezet sem létezhet a világtól elszigetelten, csak úgy önmagában. Ez az önkormányzatokra is igaz. Fontos, hogy hasonló a hasonlóval összefogjon, így eredményesebben képviselhetik érdekeiket. Ezért vagyunk tagjai a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (BÖT), a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásnak (FAÖT), a Pilisi KÖTET-nek és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) is.  

Kérdezhetnénk Petőfi után szabadon, hiszen amit eddig 2020-tól kaptunk, az elég rendhagyó volt, így érthető a kérdés, érthető a várakozás.

A válaszra már nem kell sokat várni. Szinte mindenki hazaért a szabadságról, a nyári feltöltődésből, amivel megpróbáltunk egyrészt kikapcsolódni a pandémia okozta sokkból, másrészt felkészülni az év hátralévő részére. Várnak a rendszeres mindennapi teendők, a munkahely, az iskola, óvoda, bölcsőde.

Az önkormányzatban nem állt meg az élet nyáron sem, előre készültünk az őszi hétköznapokra. Többek között az iskola- és óvodakezdésre, hiszen itthon, Nagykovácsiban sokan vannak és nagyon fontosak a gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt.

Augusztus. A nyár utolsó hónapja. Kánikula, nyaralás, Balaton, fesztiválok, búcsú, aztán az új kenyér, Szent István ünnepe, tűzijáték, és vissza a normális hétköznapokba. Legalábbis eddig erről szólt ez a hónap. Most is erre készültünk, de az idei év sok mindent felforgatott. Nekünk, más országokhoz képest szerencsénk volt és aránylag szabadon megválaszthattuk, hogyan töltjük a nyarat. Viszont nem kockáztathatjuk egymás egészségét, így a Magyar Kormány döntése alapján nem lehet megtartani a fesztiválokat, nagyobb rendezvényeket, így a nagykovácsi búcsút sem. Tehát az idei nyár a családi nyaralásokról, szűkebb körben együtt töltött időkről szól.

Ugyan a nyár jelentős részét már magunk mögött tudhatjuk, még maradt közel egy hónapunk a közös családi kikapcsolódásra. Számunkra, Nagykovácsiban élők számára egyik legfontosabb kincs az érintetlen természet közelsége, a hegyek ölelése. Egyedülálló természeti adottságú, varázslatos település a miénk, így akár kertjeink hűsében is kikapcsolódhatunk.

Akárhogyan is, remélem, mindenkinek jól telik az idei augusztus, és olyan helyeket is felfedezhetnek itthon, ahová eddig még nem látogattak el.

Tragikus hét van mögöttünk. Kárpáti György… Benedek Tibor… Bálint György… Nehéz szavakba önteni ilyenkor az érzéseket, de abban biztos vagyok, mindenki gondolatába beférkőzik a kérdés, mennyi idő is adatott nekünk? 85? 47? Vagy éppen 100? Talán jobb, hogy nem tudjuk előre, de minden haláleset felvillantja azt a kérdést, mi is az, ami igazán számít, ami fontos az életben? Pénz? Siker? Kapcsolatok? Hivatás? Érzések? Család? Barátok? Embernek maradni? Minden egyes haláleset, ami megráz, ami szívünkbe markol, talán segítségünkre lehet abban, hogy rádöbbenjünk, a legnagyobb érték az egészséges élet, és abban is, hogy átértékeljünk dolgokat. Apróságokat, a nyilvánvalónak tűnőt is tudjuk becsülni a hétköznapokban. A társunkat, a családunkat, az egészségünket, az apró örömöket, és azokat a nehézségeket, amik segítenek, hogy jobb emberré váljunk.

Nehéz hónapok állnak mögöttünk. Sokunkat nem csak lelkileg viselt meg az új helyzet, a bezártság, a távolságtartás, a megváltozott munkakörülmények, az óvintézkedések, hanem bizony anyagilag is. Sajnos, a nehézségek az önkormányzat kasszáját sem kímélték.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően, már március végén látható volt, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának februárban elfogadott költségvetése jelentős változtatást igényel. Kezdetben még nem tudtuk megítélni a szükséges változtatás mértékét és most, júniusban is sok a bizonytalanság a pénzügyeket illetően. Ami viszont már biztosan tudható, hogy a Covid-19 járvány miatt, a kormányzati intézkedések következtében az önkormányzati bevételek jelentősen csökkennek, és a járványveszély miatti pluszköltségek forrását is meg kell találnunk.

2018-ban Gábor atya 20 éve szolgált Nagykovácsiban. 2018-ban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Díszpolgári címmel tüntette ki őt. Akkor összegyűjtöttük (sok segítséggel), ki is ő és miért is szeretjük annyira. 

1998. július 30-án délután Valaki Nagykovácsiban, az Istenháta mögötti nappaliba hívatlanul beesett, kanapéra ült, elmondta, hogy nem tehet róla: ideküldték, de most el is megy mindjárt három busszal a fiatalokkal, a nemzetközi ifjúsági találkozóra, Medjugorjeba. Egy pár dobozt letenne a garázsba, hogy látszódjék maradásának komoly szándéka. Aztán fogta magát elviharzott, esetleges kérdések lehetőségét sem hagyva maga után. Ez pontosan húsz éve történt. Mintha ma lenne.

Ez a Valaki, Kemenes Gábor atya, aki ma Nagykovácsi plébánosa.


Nem tudom, ki hogy van vele, én azt gondolom, itt, a Kárpát medencében, mi nagyon szerencsések vagyunk a négy évszakunkkal. Nehéz lenne kiválasztani, melyik a legkedvesebb? A gyönyörű tavasz a nyíló virágokkal, az újrakezdődő élettel? A csodálatos, színes ősz? A csendes, fehér tél, a kellemes meleg otthonokkal és az ünnepekkel? Vagy a nyár? A szabadsággal, a szikrázó napsütéssel, örömmel, nevetéssel, a nyári szünettel, a megannyi izgalmas, új élménnyel, utazásokkal, barátságokkal, feltöltődéssel, pihenéssel?

Bármelyikre is essen a választás, a négy évszak körforgása igazi változatosságot és örök megújulást jelent.

Talán ez a választás nem is olyan nehéz. Különösen most, ezután az igazán rendhagyó, furcsa évkezdet után. A bezártság, az online kapcsolattartás, a „social distancing” és a pandémia időszakát követően végre már nem arról kell beszámolnom, hogy milyen óvintézkedéseket, megszorításokat kell bevezetnünk, milyen nehéz időszak előtt állunk. Vége a veszélyhelyzetnek, nyílnak a szállodák, pihenőhelyek, országhatárok. Ha óvatosan és a védekező intézkedéseket betartva is, de újra lehet strandolni, utazni, kikapcsolódni, feltöltődni, újra miénk a világ!

Lehet kirándulni, fagyizni, finomakat enni. Nem kell messzire menni, itt, Nagykovácsiban is számtalan lehetőségünk van erre. 

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.”

Tisztelt Emlékezők, kedves Nagykovácsiak!

Ma délután fél 5-kor, Kárpát-medence-szerte felzúgtak a harangok, emlékeztetve minket egy olyan százéves traumára, amelyre a hét országba szétszakított Kárpát-medencei magyarság a mai napig nem talált gyógyírt.

Pontosan 100 éve, 1920 június 4-én, fél ötkor Trianonban aláírták a békeszerződést, amely Magyarország számára az I. Világháború végét jelentette. Azt a szerződést, ami talán magánál a háborúnál is több és hosszabban tartó szenvedést, veszteséget okozott Magyarországnak, amivel hazánk elvesztette területének 2/3-át és lakosságának a felét.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik már eddig is hozzájárultak adománnyal vagy bármilyen egyéb módon a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családok megsegítéséhez.

Sajnos félő, hogy egyre több lesz a segítségre szoruló lakos a községünkben. Az Önkormányzat lehetőségei végesek és már jelenleg is van olyan család, aki a jogszabályok szerint igénybe vehető maximális keretet kimerítette, de további támogatásra lenne szüksége.

Ezért kérem azokat a gazdasági szereplőket és magánszemélyeket, akik megtehetik, lehetőségeikhez mérten juttassák el adományaikat a Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány javára.

A Nagykovácsiban már közel 30 éve működő Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány a támogatásra szoruló nagykovácsi lakosokért és családjaikért jött létre és megfelelően rugalmas támogatási rendszert tud kialakítani a rászorulók számára.

S hogy ne csak kérjek, hanem adjak is, márciustól havonta 4.000 Ft felajánlást utalok a Fejér György Alapítvány számlájára, a segítségre szorulók javára az alapítványon keresztül. Kérem, lehetőségeik szerint csatlakozzanak és támogassák az Alapítványt!


Magyarország Kormánya kijárási korlátozást vezetett be országunk egész területére március 28. és április 11. között. Hogy hogyan folytatódik április 12. után, azt e cikk írásakor még nem tudni, de az egészen biztos, hogy a személyes érintkezések számát minimálisra kell csökkentenünk a járvány lefékezése érdekében. Tudom, sokszor nehéz igazodni az előírásokhoz, de mindenképpen szükséges. Mindannyiunk biztonsága és egészsége a legfontosabb ebben az új helyzetben. Hiszem, hogy a nagykovácsiak megértik ezt, még ha akadnak is kivételek, a többség felelősségteljesen, önmagára és másokra is vigyázva éli mindennapjait.

Be kell látnunk, a legtöbbet mi magunk tehetünk a járvány terjedésének lassításáért, ennek érdekében helyben is számtalan intézkedést tett az Önkormányzat:

Napról napra olvassuk a rengeteg tanácsot, ki, mit, hogyan tegyen, ne tegyen. Haragszunk azokra, akik nem tartják be az előírásokat, visszaélnek a helyzettel, kinevetik a jogos óvatosságot, gúnyolják az intézkedéseket. Bosszankodunk, szidunk, ítélünk, rosszallunk, kritizálunk, pocskondiázunk és bírálunk. Majd megyünk mi is és intézzük a fontosnak vélt dolgainkat. Fontosnak vélteket egészen addig, amíg egyszercsak semmi más nem lesz fontos, csak az egészségünk, csak az életünk!

Március 15-e az a nemzeti ünnepünk, amelyiket talán a legegységesebb közszeretet övez a nemzeti emlékezetben. Idén mégsem tudtunk úgy ünnepelni, ahogy szerettünk volna, ahogy a szívünknek kedves lenne. De példát venni így is tudunk, emlékezni így is lehet.

Március 15-e az a nemzeti ünnepünk, amelyiket talán a legegységesebb közszeretet övez a nemzeti emlékezetben. Idén mégsem tudtunk úgy ünnepelni, ahogy szerettünk volna, ahogy a szívünknek kedves lenne. De példát venni így is tudunk, emlékezni így is lehet.

2020-ban a Képviselő-testület teljes egyetértésben fogadta el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának költségvetését. Ez az egyetértés természetesen nem jelenti azt, hogy az elfogadást ne előzték volna meg parázs viták és több lépcsős egyeztetések.  A képviselők javaslatait, a bizottságok módosító javaslatait, a Polgármesteri Teadélutánon a lakosságtól elhangzott véleményeket, a már elnyert pályázatok kötelezettségeit, a hivatal munkatársainak meglátásait mind-mind be kellett építenünk, hogy végül egy konszenzuson alapuló, Nagykovácsi érdekeit a legmesszebb menőkig szem előtt tartó költségvetés születhessen. Köszönöm képviselőtársaimnak, az intézmények vezetőinek, a bizottsági tagoknak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a sok munkát, amit a költségvetés előkészítésébe és elkészítésébe fektettek. A jól végzett munka eredménye egy feszes, szigorúan tervezett, de jól tartható, kiegyensúlyozott költségvetés.

Január-február izgalmas hónapok az iskolákban. Több évfolyamon is felvételik zajlanak, attól függően, hogy négy-, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba készül-e csemeténk. Ráadásul itt a félévi bizonyítványosztás ideje, az influenzaszezonról nem is beszélve! Mindeközben az iskola folyamatos helyhiánnyal küzd. Az önkormányzat pedig csak kapkodja a fejét, hol is segíthetne a gyerekeknek és a családoknak, ahogyan egy Családbarát Önkormányzattól ez elvárható.

Miért nem volt tájékoztatás és mit csinált vízhiány idején a polgármester? Ilyen és ehhez hasonló kérdések kerengtek a Facebook-on. Válaszként összeszedtem a telefonom hívásaiból és a fb bejegyzésekből nagyjából órára, percre lebontva, hogy hogyan telt a hétvégém és mikor milyen tájékoztatást kapott Nagykovácsi lakossága.

JOGSÉRTÉSEK

Mérleg:

A kampány során a Helyi Választási Bizottság döntése alapján

·         Kósa Emőke és csapata jogszabályt sértett, amikor jogtalanul használta az Összekovácsoló Egyesületet jelölőszervezetként.

·         Haraszti Bálint és Bánóczi Margit több alkalommal sértett jogszabályt hamis tényállításokkal a sérelmemre.

Vajon hogy akarnának egy települést vezetni, egy önkormányzatot 5 éven át szabályszerűen irányítani, döntéseket hozni, ha csupán 50 napon át nem képesek jogszabálysértés nélkül kampányolni? 

Személyes történetem és indíttatásom

Harmincnégy éve költöztünk Nagykovácsiba feleségemmel. Négy gyermekem és tíz unokám született, közülük három gyermekem és hét unokám Nagykovácsit választotta otthonául. A helyi katolikus közösség megbecsült tagjaként élek. Jól ismerem a helyi viszonyokat, lehetőségeket és igényeket. A rendszerváltoztatás után négy évig dolgoztam képviselőként, műszaki emberként a telefon-, a gáz- és a csatornaberuházás szervezésében vettem részt. A jelenlegi képviselő-testületben a településfejlesztési és pénzügyi bizottságban tevékenykedem mint elnök.

Szívügyem Nagykovácsiban

-          Utak és járdák további építése, felújítása

-          Bölcsőde bővítése, védőnői épület kialakítása

-          Átfogó vízelvezetési és vízgazdálkodási koncepció

-          Vízszolgáltatási szerződés újratárgyalása, szolgáltatóváltás

Nagykovácsi jelene-jövője

Öt év alatt sikerült megőrizni Nagykovácsi pénzügyi stabilitását, élni a fejlesztési lehetőségekkel, és tartalékot képezni a szükséges beruházásokra. A választók továbbra is számíthatnak arra, hogy becsületesen, felelősségteljesen dolgozom a településért. Minden fejlesztésre nyitott vagyok, ami a községben élő embereket szolgálja, és szeretném megőrizni azokat az értékeket, amelyek miatt ideköltöztünk. A gyermeket vállaló családokért tartom fontosnak a bölcsőde, az óvoda és az iskola fejlesztését.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Következetesen egyetértünk abban, hogy Nagykovácsi ne váljon ipari övezetté. Nem áldozza fel az anyagi haszon reményében természeti értékeinket, a nagyközség lakosainak nyugalmát.

Személyes történetem és indíttatásom

Anyaként, nagykovácsi lakosként és alpolgármesterként egyaránt az a célom, hogy minden korosztály szeressen itt élni, találja meg a kikapcsolódás lehetőségét, legyen büszke a lakhelyére. Ennek érdekében az elmúlt öt évben minden olyan kezdeményezést, fejlesztést támogattam, amely ezt szolgálta. Két évtizede élünk Nagykovácsiban, két lányunk már itt született, mindketten a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói. Tudom és hiszem, hogy együtt minden sikerül.

Szívügyem Nagykovácsiban

-          Az általános iskola bővítése, fejlesztése

-          Békás-tó rehabilitációja

-          Zöldhulladék-koncepció – közösségi komposztáló megvalósítása

-          Közösségi streetballpálya építése

-          A település további növekedésének megállítása

Nagykovácsi jelene-jövője

Sokat tettünk nagyközségünk fejlődése érdekében, de számtalan feladat áll még előttünk. Nagykovácsi minden korosztályának jóléte fontos számomra, ezért a megkezdett fejlesztések folytatása elengedhetetlen, hiszen célunk, hogy aki itt él, éljen jól. Ahogy eddig, ezután is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a közösség valamennyi tagjának itt, helyben legyen lehetősége a színvonalas kikapcsolódásra. Bővültek a sportlétesítmények – fedetté vált a rekortánpálya, elkészült a műfüves focipálya, megépült, majd bővült a kondipark –, megszerveztük a Varázskastély családi fesztivált, számos kulturális és sporteseménynek ad otthont településünk.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Mindig tudtam róla, hogy jó vezető. Polgármesterként, a közös munka során bebizonyította, hogy stratégiai gondolkodása egy település irányításakor is eredményes. Tudása és tapasztalata miatt a Buda környéki polgármesterek az Agglomerációs Jövő Bizottság elnökévé választották.

Személyes történetem és indíttatásom

Ifjúkorom ellenére immár több mint húszéves nagykovácsi múlttal rendelkezem, ide jártam óvodába és általános iskolába. A gimnázium messzire sodort, de Nagykovácsira mindig otthonomként tekintettem, s így is tértem ide vissza. Korábban gyógyszertári asszisztensi és molekulárisbionika-mérnöki, jelenleg jogi tanulmányokat folytatok, aminek kapcsán publikációim jelentek meg. Nagykovácsiban alapítottam meg az 1048. számú Greszl Ferenc-cserkészcsapatot, amelynek csapatparancsnoka vagyok. A Szépkovácsi Közösségfejlesztő és Faluszépítő Egyesület alelnökeként hiszem, hogy Nagykovácsi jövője a közösség erejében van.

Szívügyem Nagykovácsiban

-          Sváb sírok emlékkertje a temetőben – temetőrekonstrukció folytatása

-          Kerékpárút-fejlesztés

-          Kálvária-kápolna környékének fejlesztése – stációk kialakítása

-          Sportolási lehetőségek bővítése

Nagykovácsi jelene-jövője

Örömmel tölt el, hogy Nagykovácsi egyre több közösségépítő és -összetartó kulturális és ismeretterjesztő programmal rendelkezik. Bízom benne, hogy ez a jövőben is hasonlóképpen lesz, ami az emberi kapcsolatok minőségében is eredményeket hoz majd. Fontosak számomra az ifjúsági, a gyermekkori és az egyéb informális nevelési módszerek, amelyek igazi állampolgárokká tehetik a felnövő generációkat. A hagyományok tisztelete és szeretete, a sváb örökség gondozása is kiemelt jelentőségű számomra.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Kapcsolatom Kiszelné Mohos Katalinnal egyidős a nagykovácsi életemmel. Mindig vidámnak, törődőnek és figyelmesnek láttam. Azon emberek egyike, akikről gondolkodás nélkül jelenthetem ki, hogy hiteles. Munkája során is ezt a hitelességet tapasztaltam meg, ahogyan Nagykovácsiért szeretne tenni – és tesz is. Makacsul hisz abban, hogy igent mondani csak arra szabad, amiről őszintén hiszi és tudja, hogy jó a köznek, és nem érdekek mentén kell döntenie.

Személyes történetem és indíttatásom

Csodás dolog lehet Nagykovácsiba születni. Megteremteni a lehetőséget, hogy az ember felnőttként ideköltözzön, igazi otthonra leljen, és családot alapítson, pedig maga a csoda. Fáradozást, lemondást, szervezést – mindent megért. Feleségemmel élünk, négyéves kisfiunk születése óta az Ófaluban. Tizenéves vállalkozói tapasztalattal a hátam mögött tudom és hiszem, hogy nagyobb részben rajtunk múlik, milyen körülmények között éljük az életünket. Tagja vagyok a Készenléti Szolgálatnak, kész vagyok Nagykovácsiért az időmet és a munkámat adni.

Szívügyem Nagykovácsiban

-          0–24 órás orvosi ellátás megszervezése

-          Egészségház kialakítása

-          Településközponti terület kialakítása – pihenőpark létesítése

-          Zsákfalu megőrzése, külterületek védelme

Nagykovácsi jelene-jövője

Látom azokat a fejlesztéseket, amelyeket minden itt élő lát. De látom azokat a területeket is, amelyek további fejlesztésre várnak. Megtisztelő lenne olyan képviselő-testület tagjaként feladatot teljesíteni, amely hozzáállásával, munkájával a természeti értékeket szem előtt tartó, gazdaságilag és szociálisan jól szervezett Nagykovácsi megteremtésén és fenntartásán fáradozik.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Kiegyensúlyozott, higgadt személyisége garantálja Nagykovácsinak a békés, egymásért tenni akaró közösségi lét megmaradását és fejlődését.

Személyes történetem és indíttatásom

Háromgyerekes édesanya és háromszoros nagymama vagyok, aki a tavalyi évtől nyugdíjasként, de továbbra is aktívan dolgozó óvodapedagógusként éli az életét. Lassan két évtizede annak, hogy Nagykovácsiba költöztem, és itt gyökeret eresztettem. Hiszem, hogy Nagykovácsi az a hely, ahol élhető lehet az élet. A munkámból adódóan közel 200 itteni család életének voltam hosszabb-rövidebb ideig részese, és legjobb tudásommal igyekeztem segíteni őket az egyik legszebb, de egyben legnehezebb élethivatás megvalósításában: a gyerekeik nevelésében.

Szívügyem Nagykovácsiban

-          Gyermektanösvények, mesetúra-útvonalak kialakítása

-          Közösségi arculattervezés

-          Fatestvér fásítási program településszerte

-          Szolgálati lakások kialakítása a pedagógushiány kezelésére

Nagykovácsi jelene-jövője

Továbbra is tenni szeretnék azért, hogy aki itt él, az a környezeti értékeket, a hagyományokat ismerve, közösségekben működve, kapcsolatokban kiteljesedve, családját és önmagát biztonságban tudva tervezhesse és valósíthassa meg elképzeléseit. A Szépkovácsi Egyesület egyik alaptó tagjaként olyan közösség részévé válhattam, mely értéknek tekinti a múltat, és építeni, jobbítani, segíteni, szépíteni szeretné az élhető, közvetlen környezetet a jelenben. Civil tevékenységemmel segítem a kisebb-nagyobb közösségek alakulását és olyan programok, mindennapi helyzetek teremtését, ahol jó együtt lenni, ahol egymásra találhatunk, kapcsolatba kerülhetünk.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

A családbarát település megteremtése számára nem csak szólam. Több évtizedes ismeretségünk alapján számomra mindezt feleségként, anyaként, nagymamaként és polgármesterként is hitessé teszi.

Személyes történetem és indíttatásom

Huszonkét éve lettem aktív tagja Nagykovácsi közösségének. Tűzoltó, polgárőr, önkormányzati képviselő vagyok. Mint a tettek embere, ha szükség van rám, megyek, cselekszem, segítek. Gyakorlatias, mindenki számára tenni akaró és tenni képes közösségi emberként, igazi lokálpatriótaként ismernek. Családommal töltöm minden szabad percem. Kétszeres apaként, huszonkét és tizenöt éves (mozgássérült) gyermekem nevelése-fejlesztése a legfontosabb célom. A nagykovácsiakért állandó önkéntes szolgálatot teljesítek. Tűzoltóként nehéz helyzetekben olykor én is félek, de nem állok meg. Segíteni kell, és én akarok segíteni.

Szívügyem Nagykovácsiban

-          A Készenléti Szolgálat magas színvonalú működtetése, hogy minden helyzetben segíteni tudjuk Nagykovácsi lakosságát

-          A közbiztonsági központ továbbfejlesztése települési komplex kamerarendszer kiépítésével

-          Mentőautó és mentőszemélyzet rendbe állítása

-          Nagykovácsi okmányiroda és kormányablak jelenlétének megvalósítása

Nagykovácsi jelene-jövője

A 2002-ben alakult polgárőrség létrehozója voltam. 50 fős csapatunk jelenléte létfontosságú Nagykovácsiban, ahol az emelkedő lakosságszám miatt az elsőként segíteni képes beavatkozó szervek elérhetősége nélkülözhetetlen. Önkormányzati ciklusunk során elkészült a tűzoltólaktanya és közbiztonsági központ, mely a nagykovácsiak védelmét szolgálja. Sokéves önkormányzati tapasztalattal tudom segíteni a képviselő-testület munkáját.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Pénzügyi stabilitást és biztonságot teremtett azzal, hogy nem terhelte hitelek felvételével Nagykovácsit. Hozzájárult intézkedéseivel az önkormányzati vagyon növekedéséhez.

Személyes történetem és indíttatásom

Budapesten születtem, de életem nagyobb részét – harminc évet – itt, Nagykovácsiban töltöttem. 1988-ban kezdtem tanítani a helyi általános iskolában, majd elvégeztem a szociológia szakot, kutató lettem. Számtalan terepmunkán vehettem részt, közösségfejlesztési akciókban együttműködve. Amikor csak tehettem, falusi terepet választottam, sem a gyakorlatot, sem a tanítást nem hagytam el az elméleti munkám idején. 2017 óta újra a faluban, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban dolgozom, helyismereti könyvtárosként. Két ciklusban a választók bizalmából már dolgozhattam képviselőként.

Szívügyem Nagykovácsiban

·         Az öt éve alapított Pékdomb helytörténeti, lokálpatrióta közösségi csoport, amelynek immár 1200 tagja van

·         A Nagykovácsi Krónika weboldal és a Helytörténeti Értesítő szerkesztése helytörténeti könyvtárosként,

·         Generációk és hagyományok háza – klubhelyiségek kialakítása minden korosztály számára

·         A helytörténeti gyűjtemény méltó elhelyezése és gondozása

Nagykovácsi jelene-jövője

Nagyon sokat tehetünk együtt a falu közösségi, kulturális életéért, hagyományőrzéséért. Ezért is alapítottuk a Szépkovácsi Egyesületet, amellyel hosszú távú faluszépítő terveink vannak. Az eddig szerzett kulturális és közművelődési szaktudásomat, valamint az önkormányzati munkám során szerzett tudásomat, tapasztalataimat ajánlom fel a közösség számára.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Két évtizedes ismeretségünk alatt többféle szerepkörben találkoztunk. Nagyra tartom értékteremtésre és a hagyományok megőrzésére való nyitottságát, a közösségi és civil kezdeményezések felkarolását.

Személyes történetem és indíttatásom

Negyvenhat éve vagyok nagykovácsi kötődésű. Tudom, hogy 1973 óta sok minden megváltozott, de a nyugalom és a jólét iránti vágy összeköti az itt született embereket a később ideköltözőkkel. Feleségemmel neveljük három gyermekünket: Csenge egyetemista, Regő a nagykovácsi cserkészek őrsvezetője és gimnazista, Vajta még általános iskolás, és a zene terén jeleskedik. Öt éve dolgozom Nagykovácsiért mint alpolgármester. Kiemelt feladatom a település katasztrófavédelme és a közbiztonság megőrzése, ezért is lettem tagja a helyi Készenléti Szolgálatnak.

Szívügyem Nagykovácsiban

·         Szemléletformálás természeti környezetünk védelme érdekében

·         Az úthálózat fejlesztése

·         Szabadidőközpont és helyi középiskola építése

·         A település fölött elhelyezkedő bronzbarlang feltárása és helyi via ferrata út kiépítése

·         Klímaváltozással kapcsolatos teendők

Nagykovácsi jelene-jövője

A zsákfalu adta egyedi természeti értékeket tudatosan őriznünk kell. A legfontosabb feladat a lakosok számának egyensúlyban tartása a település méretével. Minden erőmmel továbbra is képviselni fogom Nagykovácsi érdekeit. Tenni szeretnék az itt élőkért, a nagykovácsiak jólétéért. Munkámból adódóan tisztában vagyok a kommunikáció erejével, ezért elengedhetetlen a helyiek folyamatos, hatékony tájékoztatása. Ugyancsak fontosnak találom a lakossági vélemények figyelembevételét a döntések során.

Ezért ajánlom Kiszelné Mohos Katalint polgármesternek közösségünk számára

Volt bátorsága elsőként kimondani, hogy Nagykovácsi megtelt. Polgármesteri ciklusa alatt a korábbi időszakokkal ellentétben nem történt belterületbe vonás. Határozottan kiállt a Helyi építési szabályzat szigorítása mellett, hogy lakóhelyünk a jövőben is élhető maradjon. Településvezetőként mindig a helyi közösségek érdekeit képviseli.

Bár már javában tapossuk az őszi hónapokat, a reggelek csípősek, de a nap sugarai felmelegítik testünket, lelkünket. Különösen meleg szívvel gondolunk október hónapban az idősekre, akikért ilyenkor szóra emelkedünk, akikért egy pillanatra megállunk.

Október 1-jén az időseket ünnepli a nagyvilág, mi is őket köszöntjük itt Nagykovácsiban.

Ezt az ünnepet közel három évtizede, 1991-ben vezette be az ENSZ, hogy felhívja figyelmünket az időskor tiszteletére, az idősek szeretetére, támogatására.

Nálunk Nagykovácsiban, az időskorra felhalmozott tudás, a bölcsesség felbecsülhetetlen érték. Összetartó közösségként elfogadjuk és támogatjuk idősebb társainkat, nap mint nap igyekszünk köszönetünket és hálánkat kifejezni azért, amit értünk tettek. Hiszen megteremtették azokat az alapokat, azokat a feltételeket, amelyeken mi továbbfejleszthettük Nagykovácsit, amelyekre jövőnket, gyermekeink jövőjét tudtuk, tudjuk építeni a mai napig.

Most rajtunk a sor, tartozásunk van. Nem is kevés. Legfontosabb törekvésünk, hogy aki itt él - legyen az gyermek, ifjú, középkorú vagy idős -, éljen jól! Intézkedéseinkkel célunk, hogy az idős nemzedék minél egészségesebb, aktívabb, békés időskort tudjon megélni Nagykovácsiban – remélem, érződik igyekezetünk.

Nagykovácsi felelős vezetőjeként mindvégig arra törekedtem, hogy községünk a béke és a nyugalom szigete legyen, ne egyéni érdekek alakítsák sorsát és soha ne váljon a nagypolitika játékszerévé, áldozatává. Köszönöm, hogy ebben a munkában számíthattam lakostársaimra, köszönöm támogatásukat, bízom abban, hogy a jövőben is a nagykovácsiak érdekeit tudom majd szolgálni.

Gondoskodni közösségünk szépkorú tagjairól amellett, hogy erkölcsi kötelességünk, még örömteli feladat is. Hiszen azzal, hogy adunk, kapunk is. Így van ez a babacipők horgolásakor is, ami számomra az egyik legszebb közösségi tevékenység. Nagykovácsi közösségének legidősebb tagjai, Nagykovácsi újszülött tagjai számára babacipőket horgolnak. Sokkal több ez egy kis cipőcskénél. Ez szív, és lélek, és kapocs, és identitás. Köszönjük a Tiszta Forrás Nyugdíjasklubnak a csecsemőknek készített cipőcskéket. Remélem, hosszú időre megmarad ez az újonnan született hagyomány településünkön és egy szoros kapcsot képez az idősebb és fiatalabb nemzedék között, valamint a Nagykovácsihoz való kötődést erősíti mindannyiunkban.

Kívánok szerető, vidám unokákat, sok-sok törődést, egészséget, boldogságot minden nagykovácsi nyugdíjasnak. Az év minden napján érezzék a család és Nagykovácsi megbecsülését!

Az elmúlt időszakban sok téves információ, félrevezető tényállítás, szándékos hazugság és csúsztatás látott napvilágot. Az „Öntsünk tiszta vizet a pohárba” sorozatban különféle témákban a tényekről tájékoztatom az érdeklődő lakosságot.

KECSKEHÁT

A Kecskehát terület fejlesztése, szabályozása több évtizedre nyúlik vissza.

A képviselő-testület 2000-ben döntött Kecskehát belterületbe vonásának szándékáról, amiről a megállapodást 2001. januárjában Pájer Árpád polgármester írta alá. A Kecskeháti telektulajdonosokból alakult Kecskehát Egyesület egyik képviselője Dr. Klein Ferenc volt.

A megállapodás legfontosabb elemei:

·         A megállapodás célja volt, hogy a Kecskeháti tábla belterületté, illetve lakóterületi célú építési területté váljon.

·         Az Önkormányzat vállalta, hogy a területet belterületbe csatolja és eljár a Földhivatalnál a mezőgazdasági termelésből történő kivonás és a belterületbe csatolás érdekében.

·         Az Egyesületnek viselnie kell a szabályozási terv költségeit.

·         Az Egyesületnek be kell fizetnie az Önkormányzat által meghatározott háttérfejlesztés összegét.

·         Az Egyesület a belterületbe vonás után minden közművesítési költséget vállal.

·         Az Önkormányzat a háttérfejlesztési hozzájárulás teljesülését követően köteles a belterületbe vonási rendeletet meghozni és intézkedni a terület termelésből történő kivonásáról, az Egyesület költségviselésével.

·         Amennyiben az illetékes földhivatal az Önkormányzat belterületbe vonási kérelmének teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyt nem adja meg, az önkormányzat a befizetett háttérfejlesztést kamatokkal növelten köteles visszafizetni.  

Ezt követően 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2009-ben, Bencsik Mónika polgármestersége idején születtek döntések a terület szabályozásáról (kertvárosias lakóterület, védőfásítás, utak, beépítés intenzitása, beépítési paraméterek stb.).

2012-ben a képviselő-testület - amelynek a mostani képviselőjelöltek közül Bánóczi Margit és Bárdos Iván is tagja volt - a 19/2012. (IV. 25.) számú rendeletével belterületbe vonta a Kecskehátat. A belterületbevonás indokaként a jogfolytonosságot, vagyis a szerződési kötelezettséget nevezte meg, amelynek elmaradása esetén kártérítési kötelezettsége keletkezne az Önkormányzatnak.

Ugyanebben az évben az Önkormányzat akkori jegyzője az illetékes földhivataltól kérelmezte az ingatlanok mezőgazdasági művelésből való végleges kivonását és belterületbe csatolását. A kérelmet a földhivatal elutasította, amelyet a hatályos megállapodás alapján (jogfolytonosság okán) és a képviselő-testület 2000-es és 2012-es felhatalmazása alapján az Önkormányzat képviseletében megfellebbeztem. A határozat ellen az Önkormányzaton kívül több telektulajdonos is fellebbezést nyújtott be. A földhivatal, másodfokú döntésével a belterületbevonást engedélyezte. A Kecskehát tulajdonosok a földvédelmi járulékot az Önkormányzatnak megfizették.

A fellebbezéstől függetlenül az elsőfokú hatóság határozata jogszabályt sértett, ezért helyezte hatályon kívül a másodfokú hatóság a belterületbe vonást elutasító határozatot. 

Egyértelműen megállapítható, hogy az Önkormányzat képviseletében minden tekintetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártam el és erről 2017. júniusában tájékoztattam a képviselő-testületet.

Döntéseink eredményeképpen 2016 óta a Kecskehát tulajdonosok végre azonos terheket viselnek a többi Nagykovácsi lakossal és az Önkormányzat 6 ingatlannal gazdagodott a Kecskeháton.  

Látva a korábbi felelőtlen döntések súlyos következményét, egyetlen megoldás maradt a kezünkben, a Kecskehát beépítési lehetőségeinek korlátozása. A Helyi Építési Szabályzatot akként módosítottuk, hogy a Kecskeháton a telek méretétől függetlenül csak egy lakás létesíthető.

Véleményem szerint a nagypolitika, a pártok politikája a parlamentbe való. Azt, hogy merre haladjon ez az ország, ott kell eldönteni. De hogy mi történjen Nagykovácsiban, hogy hogyan éljük mindennapjainkat, azt nekünk, itt lakóknak kell eldöntenünk. És ez teljesen független a pártpolitikától. Hiszem, hogy van még tisztesség a politikában és vállalom, hogy van, ami nem eladó még egy polgármesteri címért sem. Ha a választók ilyen polgármestert szeretnének, akkor rám fognak szavazni.

Elkezdtünk egy munkát, de még korántsem értünk a végére. Ahhoz, hogy Nagykovácsi még élhetőbb hely legyen, még nagyon sokat kell tennünk. Érzem, nekem ezt a munkát folytatnom kell. Egy falu boldogulása nem választási ciklusokból áll. Egy falu boldogulása évek, sőt évtizedek kemény munkájából áll össze. A falu vezetőjének ismernie kell az itt élők mindennapjait, ismernie kell a helyi viszonyokat. Pontosan tudnia kell, hogy mik történtek eddig és milyen feladatok vannak még hátra. Én ezt a munkát nem szeretném most félbehagyni, mert hiszem, hogy 25 évvel ezelőtt nem véletlenül választottuk otthonunknak Nagykovácsit.

Nekem is döntéseket kellett hoznom, így pártoktól független polgármesterjelöltje vagyok Nagykovácsinak.

Nem vagyok megvásárolható! A falu sem eladó! Talán szokatlan ez a mai politikától, de én nem is politikusnak tartom magam, hanem egy közösség felelős vezetőjének, egy szülőnek, egy nagymamának, egy nagykovácsi lakosnak. 


Aki itt él, éljen jól! 
Folytassuk Nagykovácsi!

Polgármesterjelölt:
1. Kiszelné Mohos Katalin
Képviselőjelöltek (a számok a szavazólapon elfoglalt helyet jelölik):
1. Honti Zoltán
9. Tegzes Endre
11. Gerlóczyné Furulyás Katalin
16. Springer Bence
18. Dr. Fegyveres Fiskál Gábor
21. Karczewicz Ágnes
24. Szemesy Barbara
25. Nagy András

25 évvel ezelőtt férjemmel és első gyermekemmel úgy döntöttünk, Nagykovácsiba költözünk. Megéreztük, hogy ez egy különleges hely és mi itt akarunk élni, itt akarjuk felnevelni gyermekeinket. A természeti környezet, a béke, a nyugalom, a hegyek és erdők illata egy olyan varázs, amit semmilyen másik település nem tud nyújtani. Sokak számára ez jelenti az elvonulást, a kikapcsolódást, a nagyváros forgatagától való visszavonulást.

Az első pillanattól kezdve azt érzem, hogy nem csak élni akarok itt, de tenni is. Második gyermekünk 3 éves kora után úgy döntöttem, elkezdek dolgozni ezért a faluért.

Amikor 2014-ben megkerestek azzal, hogy ne csak egy intézményt vezessek, hanem az egész települést irányítsam, nem volt kérdés számomra, hogy igent kell mondanom. Megéreztem, hogy a nagypolitikától függetlenül itt a lehetőség, hogy még többet tegyek a településért. Az eltelt időszak kiemelkedő eredményei nem az aktuálpolitikának köszönhetők, hanem az egész önkormányzat, sőt az egész falu érdemei. Munkám során egyetlen cél vezérelt: aki itt él, éljen jól!

Időközben nagylányom férjhez ment és unokám is született. Mindkét gyermekem itt, Nagykovácsiban képzeli el a jövőjét, ezért még a korábbiaknál is nagyobb felelősségérzettel és munkabírással dolgozom a településért és azért, hogy Nagykovácsiban minden generáció éljen jól!

A pilisi szénbányák közül utolsóként a nagykovácsi Jóreménység altárót éppen 50 esztendeje zárták be. Az évforduló alkalmából új bányász emlékhelyet avattunk a Kolozsvár utca és a Száva utca találkozásánál.  
Lassan öt éve, hogy minden évben megkeres Bajzi Feri bácsi, hogy készítsünk egy emlékhelyet, itt lent a faluban, hogy ki lehessen sétálni, meg lehessen állni a hétköznapi rohanás közepette, sűrűbben lehessen emlékezni Nagykovácsi bányász múltjára és a bányaszerencsétlenségek áldozataira. 

Áder János köztársasági elnök döntése szerint Magyarországon 2019. október 13-án újra önkormányzati választás lesz. A kampány augusztus 24-én elindult.

Sokan, sokfélét mondanak ilyenkor. Nagykovácsi polgármestereként a helyi lakosság nyugalmának és bizalmának megőrzése érdekében az a kérésem, tartózkodjunk a politikai iszapbirkózástól és mindenki tartsa be a választási törvény előírásait, annak szellemében vegyen részt a kampányban. Magam részéről elkötelezett vagyok a tisztességes, etikus választási kampány mellett, így természetesen - ahogyan 5 évvel ezelőtt - idén is meg fog jelenni az októberi Tájolóban az önkormányzati választás szavazólapjainak tartalma, Nagykovácsi lakosságának tájékoztatása érdekében. Így minden nagykovácsi lakos tudomást szerezhet az érvényes jelöltek névsoráról, amely hivatalosan szeptember 9-ét követően lesz végleges.

Elutasítok azonban minden politikai sárdobálást, minden politikai pamfletet, így a hagyományoknak megfelelően az önkormányzati felületek nem lesznek a politikai csatározások színterei ezúttal sem.

Az elmúlt öt év minden napján, Nagykovácsi polgármestereként azért dolgoztam, hogy aki itt él, éljen jól. Köszönöm a sok megerősítést és pozitív visszajelzést. 
A mögöttem lévő időszakban nagy tapasztalatra, gyakorlatra és önkormányzati szaktanácsadói képesítésre tettem szert. Az így szerzett tudás birtokában kívánom folytatni településvezetői tevékenységemet.
A többi jelölthöz azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok, hogy a lakosság nyugalmának és bizalmának megőrzése érdekében korrekt versenyt teremtsünk! Mindannyiunk felelőssége ez. Vigyük végig olyan tisztességgel a kampányt, hogy a végén Nagykovácsi teljes lakossága győztesnek érezhesse magát.

Mint minden nyáron, most is kiürült a falu. Ugyan a nyár jelentős részét már magunk mögött tudhatjuk, még maradt közel egy hónapunk a közös családi kikapcsolódásra. Számunkra, Nagykovácsiban élők számára egyik legfontosabb kincs az érintetlen természet közelsége, a hegyek ölelése. Egyedülálló természeti adottságú, varázslatos település a miénk, így akár kertjeink hűsében is kikapcsolódhatunk.

Nagykovácsiban minden évszaknak megvan a maga egyedi szépsége, településünk télen-nyáron a béke szigete, de talán mégis a nyár az, ami a tökéletes nyugalmat meghozza. Ilyenkor még az utakon is megritkul a forgalom. Nagykovácsi elcsendesedik, csak a gyerektáborok és családi programok környékén pezseg az élet.

Az önkormányzat háza táján a nyári szünet a felújítások, karbantartások ideje. Megkezdtük az előkészítését bölcsődénk bővítésének, a kerékpárút építésének és a klímastratégiának; folyamatosan zajlanak az útépítési munkálatok is, hiszen idén nagyjából 150 millió forintot fordítunk az úthálózat javítására, építésére.

Az elmúlt öt év minden napján, Nagykovácsi polgármestereként azért dolgoztam, hogy aki itt él, éljen jól. Eljött az ideje, hogy számot adjunk dióhéjban a beruházások, fejlesztések melletti főbb eredményeinkről.

Nagy megtiszteltetés ért, amikor a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás polgármesterei az újonnan létrehozott Agglomerációs Jövő Bizottság elnökévé választottak. A bizottság teendője, hogy az agglomerációs létből fakadó legfajsúlyosabb feladatok közös megoldását koordinálja.

A ma legnépszerűbb agglomerációs települések néhány évvel ezelőtt még falvak voltak, tudtak egymásról, az ott élők számíthattak egymásra. A falvak vezetői is ismerték egymást és sokszor közös erővel oldották meg a problémákat. Ezen települések jellege az utóbbi évtizedekben megváltozott, agglomeráció lett, ami új kihívásokat állít a települések elé és elénk településvezetők elé. Az agglomerációs települések gyakorlatilag Budapest lakóövezetévé alakultak, de a finanszírozást és a fejlesztéseket önerőből kell megoldanunk.

A nagykovácsiaknak mindig fontos volt a közösség és a közösségi élet.

A régi időkben mindenki ismert mindenkit és a falu népe napi szinten találkozott egymással. A jó szomszédságok idővel jó barátságokká alakultak. A jó barátságok pedig jó hangulatú összejöveteleket eredményeztek.

Az évek alatt falunk sokat változott, gyarapodott, egyre többen választották otthonuknak Nagykovácsit. De ahogy nőtt a település úgy fogytak a személyes ismeretségek. Ezért is találtuk ki a Varázskastélyt, hogy közelebb hozzuk a falubelieket és talán holnaptól hárommal több embernek köszönjünk az utcán.

Az ilyen események azért fontosak, mert közösséget teremtenek, összekovácsolják a falu apraját és nagyját. Fontosnak tartom, hogy a gyermekeink is megismerjék és érezzék a közösséghez tartozás élményét. Az ilyen alkalmakkor lehetőség nyílik arra, hogy azok is találkozzanak és beszélgessenek, akik a hétköznapok rohanásában talán észre sem veszik egymást.

„Nem kértem szívószálat, hogy védjük a természetet” – mondta mosolyogva, nagy büszkén a lánynak a fiú a gyorsétterem előtt, majd kivették a szendvicseket a műanyagdobozból és ittak mellé üdítőt a kupakkal jól ellátott műanyagpoharakból, a végén pedig elkanalazták fagyijukat a műanyagtölcsérből, a celofáncsomagolásból kivett műanyagkanállal.

Egész életünk a közösségekről szól. Nagykovácsi közösségét is sok kis közösség alkotja, akik nélkül szürkébb, szegényebb lenne településünk. Közösség az iskola, az óvoda, a munkahelyek, a nyugdíjasklub, a helytörténeti Pékdomb csoport, a sportegyesület, a civil szervezetek és hosszan sorolhatnám, milyen kis közösségekből áll össze Nagykovácsi „nagy” közössége. Valamit jól csinálunk itt, mert egyre több közösség szerveződik, ahol jó cél érdekében akarnak tevékenykedni az emberek.

73 éve, hogy több Budapest környéki településen élő németajkú lakosság jó részét a solymári vasútállomásról marhavagonokban, vagyonuktól és hazájuktól megfosztva útnak indították az ismeretlen felé. Ez történt a Nagykovácsiban élő svábokkal is.
A hivatalos elnevezés kitelepítés volt, de ez a szó messze állt az igazságtól. Amit kitelepítésnek hívtak, az valójában a svábok kifosztását és elűzését jelentette. Megfosztották őket házaiktól és megfosztották őket hazájuktól.

Közkívánatra osztom meg ezt a receptet, amit a Civilek majálisán, a Bázis Alapítvány által szervezett jótékonysági sütivásárra sütöttem. Egyszerű, gyors és finom. Jövőre többet sütök 😊

15 dkg cukor

15 dkg liszt

csipet só

2 nagyobb tojás

10 dkg olvasztott margarin

1 csomag sütőpor

4 alma

fahéj + cukor

 

Egy kivajazott vagy sütőpapírral kibélelt tortaformába belekockázzuk az almát, és megszórjuk fahéjjal és cukorral. A többi hozzávalót összekeverjük és ráöntjük az almára. Előmelegített sütőben 45-50 percig sütjük. Hűlés után ki kell fordítani a formából és lehúzni róla a sütőpapírt, így fölülre kerül az almás rész.  Melegen és hidegen is nagyon finom. A liszt egy részét lehet helyettesíteni rozs vagy teljes kiőrlésű liszttel is.

A kéthavonta esedékes választókerületi polgármesterek találkozójának 2019. április 5-én Nagykovácsi volt a házigazdája. Köszönet Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak a hasznos találkozókért, amelyeken a térség problémáiról, kérdéseiről, pályázati lehetőségeiről egyeztetünk immár negyedik éve rendszeresen. Jelenleg izgalommal várjuk a bölcsőde bővítési, a kerékpárút építési és a fő utca zárt rendszerű csapadékvíz elvezetési pályázataink eredményét.   

Mindannyian látjuk, nem tűrhet halasztást a piros vonal meghúzása, amely Nagykovácsi élhetőségének megtartását teszi lehetővé. Nem kérdés, hogy településünk egyik pozitívumát, a zsák jellegét meg kell őriznünk, ez pedig azt eredményezi, hogy nem duzzadhat tovább Nagykovácsi, mint a kisgömböc. Ahogyan már 2017-ben is írtam, közösen kell vigyáznunk erre.


A februári képviselő-testületi ülésen elfogadásra került Nagykovácsi 2019. évi költségvetése, amely stabil alapot biztosít a település kiegyensúlyozott működéséhez. Az elfogadást sok tervezés, felmérés, értékelés, véleménycsere és vita előzte meg. Mindezek eredményeként olyan megfontolt és takarékos gazdálkodást terveztünk, amely az intézmények magas színvonalú, stabil működtetése mellett biztosítja a legszükségesebb beruházások költségeit, valamint a lehetséges pályázati önrészeket.
Melyek a stratégiai irányok a tervezésben?

1.)    Bölcsőde bővítése újabb két csoportszobával.

2.)    Kerékpárút Nagykovácsi – Bp. II. kerület között.

3.)    Fő utca zárt csapadékvízelvezető rendszer kialakítása.

4.)    Vis maior pályázatok csapadékvíz elvezetés és útjavítás témakörökben.

Amikor megtudja valaki, hogy nagyszülők vagyunk, azt érzem, ezt gondolja: Úristen! Ti ilyen öregek vagytok?!
Akinek nincs még unokája, csak a kor múlását, a ráncok szaporodását látja és azt hiszi, velünk kell keseregnie a tovatűnő fiatalságon. Valójában én nagyon élvezem a nagymamaságot!
Nincs csodálatosabb dolog, mint a lányunkat a legjobb, leggondosabb, legboldogabb anyának látni. Azt a csodát pedig leírni se lehet, hogy milyen érzés újra egy pici babát ölelni, előcsalni a mosolyát, figyelni az álmát, értelme nyiladozását. Hálás vagyok, hogy megadatott nekünk nagyszülőnek lenni, látni unokánk felcseperedését és részese lenni életének. Boldog féléves születésnapot Lia!

Szomolányi Attila, Az én pódiumom c. sorozat megálmodója még betegsége idején is szervezi az előadásokat, a fellépőket. Remek választás volt Hajdú Klári néni meghívása. Láthattuk-hallhattuk, hogy a 86. évében járó asszony hányszor állt újra és újra talpra, nem törődve azzal sem, hogy az orvosok negyven éve lemondtak róla, ő ezt követően megduplázta az életkorát és hatalmas lendülettel tevékenykedik napról napra. Példaértékű szorgalma, munkabírása, önmagába vetett hite, jószívűsége és odaadása. Köszönjük Klári néni, jó egészséget kívánunk még sok boldog éven át!

Ahogy öt évvel ezelőtt is ígértem, a mai napig fontosnak tartom a nagykovácsi lakosokkal való kommunikációt. Ez alatt nem csupán a rendszeres, naprakész tájékoztatást értem, hanem a folyamatos visszajelzések igényét is. A kommunikáció oda-vissza áramlását szolgálják pl. a havonkénti Polgármesteri teadélutánok, a lakossági fórumok, a Facebook-on való megjelenés. És ezt szolgálja a nemrégiben megjelent kérdőív is "Nagykovácsi kutatás 2018" címmel. 
Számomra kiemelten fontos megismerni az itt élők véleményét a ciklusunk során megvalósult fejlesztésekkel, eredményekkel kapcsolatosan. Öröm számomra, ha nem csupán a válaszlehetőségek kerülnek megjelölésre, hanem az egyéb megjegyzésekben elmondják nekünk a lakosok, amire nem kérdeztünk rá, de fontosnak találják. 
Már most nagyon sok érdekes, értékes visszajelzést kaptunk, amiket nagyon köszönök. A kérdőív eredményéről tájékoztatás fogunk közzétenni. 

Január eleje óta folyamatosan érkeznek megkeresések, bejelentések az Önkormányzathoz egy bizonyos kémény által kibocsátott füst miatt. A bejelentések egy üzemcsarnokot jelöltek meg a légszennyezés okaként. A panaszok kivizsgálása és az előírások betartásának ellenőrzése érdekében előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartottak a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársai, valamint a közterület-felügyelet. A helyszínen a cég képviseletében eljáró munkatárs bemutatta a cég által a fűtésre használt kazánt és kéményt, a tüzelőanyagot, a cég hulladékokgyűjtése során alkalmazott szelektív gyűjtési rendszert, valamint a helyszíni szemlét követően átadta a Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. által kiállított tanúsítványt a kémény fél évvel ezelőtti ellenőrzéséről, amely rendellenességet nem állapított meg. Az üzemcsarnokot egy 2017-ben üzembe állított, 135 kW-os kazánnal fűtik. A fűtéshez használt tüzelőanyag kereskedelmi forgalomban kapható, cseh diószén, valamint vegyes fajú légszáraz tűzifa.  A kazán körül semmilyen más éghető anyagot nem tartanak, nincsen nyoma annak, hogy bármi mással is tüzelnének. A veszélyes hulladékot szelektíven, külön-külön felcímkézett hordókban tárolják.

Ahogy minden év végén, 2018-ban is eljött a számadás ideje, amikor visszatekintünk az eltelt év eredményeire, sikereire, kudarcaira. Ezek lehetnek azok, amik meghatározzák a jövő esztendő terveit, számvetéseit. A felsorolás nem teljeskörű, de az önkormányzat facebook oldalán és weboldalán a 2018-as bejegyzésekből részletesebben is tájékozódhat, aki szeretne.

Talán egyik legfontosabb kérdés mindannyiunk számára az utak állapota. 2018-ban útjavításra, útépítésre, járdaépítésre, vízelvezetésre az önkormányzat több mint 224 millió forintot költött. A legnagyobb beruházást a Rákóczi utca teljes felújítása jelentette, amely Magyarország Kormánya támogatásával valósulhatott meg. Arra törekszünk, hogy Nagykovácsiban a jövőben minél több utca újulhasson meg hasonlóan magas színvonalon. Sajnos ezen a téren 2018-ban több pályázatunk is elutasításra került forráshiány miatt, de nem adjuk fel, folytatjuk az útfelújításokra és vízelvezetésre szóló pályázást. 

Mindjárt Aranyvasárnap. Vajon megvan minden ajándék? Ha nincs, senki ne aggódjon, tuti tippeket találtam a neten karácsonyi ajándéknak, és még sorba se kell állni értük. Bár nem olcsók, neten nem rendelhetők, mégis bárki beszerezheti őket. Igaz, a http://www.jofi.hu/2017/12/12/karacsonyi-ajandek/ oldal gyerekeknek ajánlja ezeket az ajándékokat, de szerintem bármely szerettünknek örömet szerezhetünk velük. Kóconfitty után szabadon… 😊


Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt.  Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.

A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok!”

Mi, itt élők, eddig is tudtuk, hogy Nagykovácsi családbarát település. Az elmúlt évek munkájának konkrét visszaigazolása a Családbarát Önkormányzat Díj, amelyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete ítélt oda Nagykovácsinak. A díjat olyan települések kapják, amelyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családi közösségeket erősítik.

„Akkor családbarát egy település, ha több generáció békés, egymást támogató együttélését teszi lehetővé. Egy olyan hely, ahol jó fiatalnak lenni, ahol jó gyermekvállalás előtt állni, ahol jó kisgyermekes szülőnek lenni, ahol jó idősnek lenni, és ahol jó ezeknek a generációknak egymást segítő módon jelen lenni.” – így fogalmazott Novák Katalin, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár a Parlament Vadásztermében a díjátadó ünnepségen.

Nagykovácsi polgármestereként örömmel tölt el, hogy egy civil szervezet objektív értékelése alapján lettünk a díj nyertesei, számtalan családbarát intézkedésünk eredményeképpen.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata évek óta keresi a lehetőséget egy Budapestet Nagykovácsival összekötő kerékpárút megvalósítására. Magam is úgy gondolom, Nagykovácsi az a település, amelyet biztonságosan elérhetővé kell tenni nemcsak a kerékpáros turizmus, hanem a mindennapi bicikli-közlekedés számára is.

Úgy tűnik, a Pénzügyminisztérium által kiírt „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat segítségével végre megvalósíthatóvá válhat ez az oly sokunk által vágyott kerékpárút.

Minden nagykovácsi lakost hónapok óta foglalkoztató kérdés, hogy mikor oldódnak már meg a hulladékszállítással kapcsolatos problémáink. Úgy tűnik, a hosszú folyamat, amely az új szolgáltató kiválasztását előzte meg, végre megnyugtatóan lezárulhat.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018. tavaszán indított közbeszerzési eljárást a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtése és kezelőtelepre szállítása tárgykörben. A közszolgáltató kiválasztása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény II. része szerinti közösségi nyílt eljárás lefolytatására került sor, és az eljárás eredményeként a legjobb ár-érték arányú ajánlattevőként a Depónia Nonprofit Kft. került kihirdetésre az eljárás nyerteseként.

Júniusban, ahogy minden év júniusában sok sóhaj száll az égbe: Végre vége! Ezt is megcsináltam! Nincs tovább! De jó! – általános iskolát befejezők, érettségizők, oklevelet és diplomát szerzők, egymást pontosan értve a hasonló gondolatokért.

Idén belőlem is efféle sóhaj tört fel a sikeres záróvizsga és szakdolgozat védés után. De ha ilyen megkönnyebbülés a befejezés, akkor mégis mi az, ami készteti az embert, hogy élete delén túl, ötödször is ilyesmibe kezdjen? Semmiképpen nem az az iszonyatosan sok munka és lemondás, amivel egy diploma vagy oklevél megszerzése jár. Még csak nem is a kötelezőség, hiszen pontosan a polgármesteri tisztség az egyike azoknak a szolgálatoknak, ahol nem feltétel a minimális iskola végzettség. Aki választhat, az választható is, akár általános iskolai végzettséggel is. Akkor miért is fontos ez? Van, aki azt gondolja, mert szeretek tanulni. Ez tényleg szép és felemelő lenne, de sajnos nem igaz. Pontosan ugyanúgy szenvedek, mint bárki más a magolni valóktól, a sokoldalas beadandóktól, a több tízezer karakteres szakdolgozattól, a vizsgáktól és a „semmire sincs időm” érzésétől. És pontosan ugyanúgy utálom néha, hogy belefogtam, hogy nem adtam fel rögtön az elején, ahogy több társam viszont igen, hogy minden hosszú hétvége tanulással telt, hogy nincs karácsonyi vagy húsvéti szabadság tanulás nélkül. És mégis végig vittem. Hogy miért? Nagykovácsiért. Tudni akartam, hogyan lehet jobban csinálni? Tudni akartam, hogyan csinálják ezt máshol? Tudni akartam, hogy ami itt a gyakorlat, annak mi az elméleti háttere? Egyáltalán, jól csináljuk-e itt a mindennapokban? Min kellene változtatnunk? Mitől lehetne jobb a helyi önkormányzás?

A népességnövekedés mértékét tekintve Nagykovácsi a dinamikusan fejlődő települések közé tartozik, lakosainak száma évről-évre emelkedik. Egyszerre falu és kertváros, hangulatában és megjelenésében egyaránt. A beköltöző lakosok jelentős hányada az értelmiségi, biztos egzisztenciával rendelkező fiatal felnőttek közül kerül ki, akik jellemző módon több gyermeket is vállalnak. A folyamatos népesség-növekedés a lakosság fiatalodását, az aktív korú és a gyermek-népesség gyarapodását hozza magával. Nagykovácsi lakosságszámának immár 26 %-a gyermekkorú, így nem meglepő, hogy sok minden róluk szól.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi társadalom fontos részének tekinti az önszerveződő lakossági közösségeket, elismeri, megbecsüli és támogatja a civil szervezeteket. Tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát és közügyekben való részvételi jogát.” Így kezdődik a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet. A nemes cél iránti elköteleződését a képviselő-testület azzal is kifejezte, hogy immár negyedik éve a környékbeli települések között szinte egyedülállóan magas, évi 6 millió forintos keretet biztosít civil szervezetek támogatására amellett, hogy minden évben a költségvetés egyéb sorai is tartalmaznak támogatásokat (pl. egyházak, sportszervezetek).

Március végén, amikor e sorokat írom, még bő egy héttel vagyunk az országgyűlési választások előtt. Nem ismerjük a választás kimenetelét, nem tudjuk az eredményt. Azonban mire az olvasók kezükbe veszik az újságot, látható lesz a választók akarata, és ezzel párhuzamosan bizonyára elindulnak a vádaskodások is, hogy hol, kik lehetnek a hibásak. Szerencsére Nagykovácsiban minden választókerületben különböző pártállású tagok kerültek delegálásra a választási bizottságokba, akik közösen felügyelhették a választás tisztaságát, igazolva azt, hogy Nagykovácsiban a választás tisztességesen és korrekt módon zajlott, az eredmény valóban a helyi választók akaratát tükrözi. Azonban – függetlenül a választás kimenetelétől – a kampány időszak csakúgy, mint országosan, sajnos Nagykovácsiban sem zajlott békességben, egymás és egymás véleményének tiszteletben tartása mellett. Még egy ilyen kicsi és meghitt hangulatú településen is ellenségeskedés és személyeskedés övezte. Úgy tűnik, durvábban minden korábbi kampányidőszaknál. Ennek az érzetnek az is oka lehet, hogy mára a Facebook mindennapi eszközévé vált a véleménynyilvánításnak, ahol egymás szemébe nézése nélkül, a virtuális világban lehet „odamondogatni” egymásnak. Sokszor meglepnek azok a vélemények, amelyek azt állítják, hogy ma nincs sajtó- és szólásszabadság Magyarországon, közben pedig következmények nélkül jelennek meg írások, nyomdafestéket nem tűrő gyalázkodások az elektronikus felületeken, amik egy cenzúrázott, szólásszabadságot akadályozó világban biztosan nem történhetnének meg.

Ezért is szeretem Nagykovácsit. Mindegy mikor és merre nézek ki az ablakon, mindenfelé valami csodát látok. Mostanában reggelente ennek az őzbaknak a látványa fogad a fürdőszobaablakból. Békésen csemegézik a friss tölgymagoncokból. Jó ez a természetközeliség. Gyönyörködtet, megnyugtat és bizakodással tölt el. Jó itt élni!

A 2018. február 22-i képviselő-testületi ülésen - hosszas vita után - elfogadásra került Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete.

Az elfogadást sok tervezés, felmérés, értékelés és számítás előzte meg. Természetesen a tervezés során prioritást élvezett az intézmények megszokott magas színvonalú működtetése, a korábbi képviselő-testületi döntések következményeiként vállalt kiadások (pl. pályázati önrészek, gyermekétkeztetés kiadásai stb.), valamint a korábban önként vállalt feladatok folytatása (pl. bölcsőde működtetése, közbiztonsági központ támogatása stb.).
A bizottságok által megtárgyalt és véleményezett költségvetési rendelettervezetet törvényi előírások alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé. Az előírások szerint mindezt megelőzi a költségvetési szervek vezetőivel való részletes egyeztetés. 

Nagykovácsi hazánk egyik legellentmondásosabb települése: igaz ez, ha a lakosság átlagos vagyoni helyzetét és az önkormányzat bevételeit, gazdálkodási kereteit összevetjük, hiszen miközben sok lakostársunk szerencsés anyagi körülmények között él, a településnek rendkívül szerény az adóerő képessége, mert Nagykovácsiban kevés vállalat, cég működik.

Felröppent tavaly a hír: Nagykovácsi a harmadik leggazdagabb település. Persze továbbra sem az önkormányzat bevételeit nézve, hanem az egy főre jutó vásárlóerőt számolva. Egészen pontosan abban a települések közötti összehasonlításban kerültünk harmadik helyre, ahol a legtöbb pénz marad a lakosok zsebében adózás után. Hogyan is lehetne ezt a „helyezést” Nagykovácsi hasznára fordítani?

Van egy mondás, miszerint az optimista azért várja az éjfélt, hogy az új év elkezdődjön, a pesszimista pedig azért, hogy megbizonyosodjon róla, az óév elmúlt.
Itt Nagykovácsiban, tartozzunk azon optimisták közé, akik örülnek az új évnek, az új lehetőségeknek! Hagyjuk magunk mögött az acsarkodásokat, a rosszízű vitákat, töltekezzünk fel a karácsonyi élményekből és tekintsünk bizakodóan az új évre.  
Számtalan feladat vár ránk 2018-ban: útépítések, választás, pályázatok beadása, nyertes pályázatok megvalósítása, közösségépítés, közösségépítés, közösségépítés...
Sok lehetőség van Nagykovácsiban kisközösséghez tartozni. Jó, hogy mindenki érdeklődésének, világképének megfelelően csatlakozhat helyi közösséghez, és ebből építkezhet szellemileg-lelkileg-testileg. A sok kisközösség, ha erősíti és segíti egymást, abból adódik össze Nagykovácsi igazi közössége. 

Nem, nem halottjainknak fontos ez a nap. Nekünk fontos, itt maradóknak. Nélkülük itt maradóknak. Nekünk fontos, hogy ez a nap más legyen, mint a többi. Nekünk fontos, hogy róluk szóljon. Akkor is, ha egyébként is vannak napok, amikor temetőbe megyünk, vannak napok, amikor itt vannak velünk, vannak napok, amikor nem felejtünk el hálát adni, hogy itt voltak velünk. Jó érzés tenni valami mást, valami többet, mint más napokon. Jó érzés készülődni, csokrot kötni, koszorút díszíteni, mécsest gyújtani. Arra gondolni, neki vajon mi tetszene? Mit is szeretett? És igen, ő is ment a temetőbe, mert neki is fontos volt. Akkor mi kísértük, nem értettük miért fontos. Ma velünk jönnek gyerekeink, mert tudják: nekünk fontos. Aztán… amikor már nem leszünk, gyerekeink tétován állnak majd a temetőben, merre is mentünk mindig? És GPS nélkül is vinni fogja a lábuk, nagyszülőkhöz, Toncsihoz, Kerihez, Katihoz, Tibihez, Lacihoz és mindazokhoz, akikről tudják, hogy nekünk fontosak voltak. És unokáink ott szaladgálnak majd köröttük, gesztenyét gyűjtenek, végre „tüzeskedhetnek”, csacsognak és nyafognak, hogy menjünk máááár, nem tudva még, hogy egyszer ők lesznek, akik gyerekeiket kézen fogják és megkeresik Toncsi, Papa, Keri, Kati, Tibi, Laci és mindazok sírját, akik nagyszüleik számára fontosak voltak…

Szeptember 28-án este első alkalommal hívtam meg minden érdeklődőt egy teázással egybekötött beszélgetésre az Öregiskolába. Az első beszélgetés témája Nagykovácsi természeti értékeinek közös védelme volt. Mostantól minden hónapban él a meghívás: közös ügyeinkről, közösségünkről szeretnék kötetlenül beszélgetni mindenkivel, akit érdekelnek Nagykovácsi közügyei és aki rászán erre egy estét.

Az igazság az, hogy sokkal később valósult meg az első beszélgetés, együttlét, mint szerettem volna. Megválasztásom óta tervezem, de mindig olyan sok feladat, tennivaló akadt, hogy a megszervezése egyre csúszott, pedig pontosan éreztem, milyen fontos, hogy a fogadóórákon és hivatalos lakossági fórumokon kívül leüljünk beszélgetni közös dolgainkról. Nagykovácsi olyan település, ahol szerencsére fontosak a személyes emberi kapcsolatok, és úgy gondolom, pontosan Nagykovácsi az a hely, ahol lehet és érdemes emberi közvetlenséggel beszélgetni a közügyekről. 

A Teadélutánokat úgy képzeltem el, hogy mindig választunk egy-egy sokunk számára fontos és érdekes témát, amelyikhez meghívok szakértőt vagy azt a nagykovácsi lakost, aki az adott témában a legjártasabb, de a témához minden résztvevő hozzáadhatja a saját véleményét, ötletét, illetve kötetlenül beszélgethetünk; elsősorban az aktuális témáról, de persze valójában mindenről, ami felmerül. 

A címben feltett kérdést gyakran kapom fogadórákon, levélben, üzenetben vagy akár utcai beszélgetések során. Teljes joggal, mert én is úgy gondolom, Nagykovácsi pontosan az a település, amelyet biztonságosan elérhetővé kell tenni nemcsak a kerékpáros turizmus, hanem a mindennapi bicikli-közlekedés számára is.
A Nagykovácsit Budapesttel összekötő autóút mentén véleményem szerint nem szabad kerékpárutat építeni. Az út hétközben olyan forgalmas, hogy senki sem szeretne a járművek zaj- és szennyezőanyag kibocsátási övezetének közvetlen közelében biciklivel közlekedni, ráadásul hiába választaná el biztonsági sáv és akár szalagkorlát a gépjárműveket a kerékpározóktól, ismerve a baleseteket és a gyakori gyorshajtást, nem szívesen ajánlanám ezt az utat senkinek, különösen nem a gyerekekkel biciklizőknek. Mindemellett ennek az útnak a kialakítása Nagykovácsi számára vállalhatatlan költségekkel is járna. 

Összesen négy alkalommal ültek össze településünk lakosai, civil szervezeteinek és önkormányzatának képviselői a TAK, azaz a Településképi Arculati Kézikönyv közös megalkotása céljából. A TAK célja a településkép védelme, az épített környezet vonzerejének megőrzése és a kialakításában minden nagykovácsi lakos aktívan részt vehetett.
Manapság a „politika” szót nem feltétlenül azonosítjuk a jó hangulattal és az összetartozás érzésével. Még egy olyan kicsi és meghitt hangulatú településen is hangoskodás, ellenségeskedés, személyeskedés övezi, mint Nagykovácsi. Mindenki tudja rólam, hogy nem vagyok politikus, a helyi önkormányzatba, a nagykovácsi közügyek intézésébe a legutolsó önkormányzati választások eredményeként szálltam be, vállalva természetesen a politikával járó felelősséget és negatívumokat. Ennek ellenére sokszor elcsodálkozom és megdöbbenek, milyen indulatok ébrednek emberekben egymás iránt, hogy mennyire nem figyelünk a másikra, mennyire nem tudunk vagy akarunk vitatkozni, hogy sokszor milyen mértékben nem látjuk a fától az erdőt, vagyis azt, hogy a „közügyekben” olyan döntéseket kell hozni, ami a közösség egészének érdekében áll, nem pedig olyat, amit egy-egy jól kikiabált egyéni érdek követel. Talán naiv vagyok, de engem tényleg megdöbbent, hogy a csodálatos hangulatú, békés és gyönyörű Nagykovácsiban nem mindig tudunk barátsággal, józanul, normálisan és hatékonyan vitatkozni, és ahelyett, hogy leülnénk megbeszélni a problémákat, előfordul, hogy kígyót-békát mondunk egymásra. 

Sokan gondolják, hogy nekünk könnyű...
Mitől lenne könnyebb?
Ugyanannyi megalkuvás, félreértés, vita, kompromisszum és konszenzus. Mikor melyik... 
Talán a feltétel nélküliség, ami különbözik? Feltétel nélküli bizalom. Feltétel nélküli hit a másikban. Vagy hogy sosem adjuk fel?!
És nevetni se felejtünk. Legtöbbször persze magunkon...

Avagy hogyan biztosítható településünk fenntartható fejlődése?

Talán mindenki emlékszik a falánk kisgömböc meséjére, amelyik a padláson lógva felfalta a szegény ember egész családját, aztán meg az egész falut. Nagykovácsi lakossága az elmúlt húsz évben az átlaghoz képest jóval intenzívebben, kétszeresére növekedett, s miközben főképp a természetközelisége, meghitt hangulata, nyugalma miatt szeretjük településünket, lassacskán megközelítjük a 10 ezres lélekszámot. Ez a változás olyan erőteljes, hogy vigyáznunk kell, nehogy „megrepedjen” a mi kisgömböcünk.

Nagykovácsi lakosságának növekedése két okra vezethető vissza. Az egyikre valamennyien büszkék lehetünk, mert a településünkön évek óta magasabb a születések száma a halálozásokénál, így tehát a mi helyi közösségünk folyamatosan fiatalodik, mára a 18 év alatti nagykovácsi lakosok aránya meghaladja a teljes lakosság egynegyedét. A másik ok természetesen az, hogy az elmúlt években egyre többen és többen választották otthonokul a településünket. 

Milyen gyönyörű: szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És megtörténhetik: társra is találhatunk, csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét. Csak meg kell ismernünk, a föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljutva oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem, és megszólítani.

Megtalálni azt a szót, amit ő keresett, de nem talált, amire szüksége van, hogy a föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljusson végre oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem. Felesleges és nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amelyeket mi szeretünk, ezzel csak megütjük, hiszen én, ha azt mondom: tej, nagy diófát látok, a lomb közt kis égdarabok, a fa alatt kerti asztal, pohárban tej, tündöklik a tej, a táj. De lehet, hogy ő arra emlékezik, hogy nem kapott tejet, nem volt, és az anyja messze volt, és megütöd a szóval. De ha megtalálod neki azt a szót, amit keres! Társad lesz és válaszol, és válaszában felfénylik az elveszett szó, ami gyermekkorod zsebéből valamikor nyomtalanul kigurult.
Ha megtalálnám! Sose merném többet kimondani a szót: szeretlek! Csak azt mondanám: vonat, mert talán állomás mellett lakott, és évein át-átzakatolt a vonat, félelmet hozott és sóvárgást távoli tájak felé. Vagy azt mondanám: cigaretta, mert kidobta a vonatablakon át a csomag cigarettát, mikor tisztuló tüdővel robogott a szerelem felé.
Csak rá kell figyelni, a mozdulataira: karjával most olyan ívet ír le, amilyet csak az tud, aki egész lényével mozdul vagy szól, semmi más nem válasz neki, csak az, ha te is egész valóddal felé fordulsz.
A szájad mellett egy ránc emlékezik, és a szemedben olyan látható a szégyen, hogy elfordul és cigarettára gyújt. Fájdalmaiddal soha el nem érheted, arcodon a fájdalom nyomai, és hangodat érdessé teszi a visszafojtott sírás. El kell hagynod emlékeidet is, mert történelem előtti korból valók, mikor még nem tudott emberhez szólni az ember, csak ütött. Csupa kék-zöld folt az arcom, nem szóltak hozzám, csak ütöttek, s nekem most szólnom kell, meg kell találnom azokat a szavakat, amelyekre neki van szüksége. Hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda. Kikapcsolja a telefont.
De hiszen volt egy mozdulata, feléd fordult, mint aki egész lényével mozdul, felé fordultál, mint aki egész lényével válaszol, megölelt, mint aki először ölel, mint aki utoljára ölel, megölelted, mint aki először ölel, mint aki utoljára ölel. Mégis csak ennyit mondtam: szeretlek.
(Hervay Gizella: Levél helyett)

A több száz jókívánságot nem sikerült egyenként megköszönnöm, így ezúton köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám, aki jót kívánt, aki képet küldött vagy kedves üzenetet.
Egyben értesítek minden nálam fiatalabbat, hogy 50-en túl is van élet, sőt a B oldal még izgalmasabb, örömtelibb és kiegyensúlyozottabb a fél évszázad alatt összegyűlt tapasztalattal, hittel, szeretettel és bölcsességgel.
Köszönetképpen kívánom minden jókívánság-küldőnek, rám-gondolónak és azoknak is, akiknek eszébe se jutottam, hogy gyarapodjanak ők is hitben, szeretetben, bölcsességben és éltesse őket az Isten békességben, boldogságban. 

Van, aki szerint szegényes ez az emlékkő Nagykovácsi főterén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékéhez. Szerintem pedig nem az emlékmű értéke a meghatározó, hanem az emlékezők tisztelete, érzelmei, gondolatai és tettei.
A honszeretet és a nemzeti összetartozás-tudat érzése nem egy emlékműtől gyökeresedik meg gyermekeink szívében, hanem a családi tűzhely melletti beszélgetésektől, közös emlékezésektől, pedagógusaink áldozatos munkájától és a mindennapi cselekedeteinktől. Attól, ha nem csak a szívünkben, hanem eszünkben is őrizzük 1848-49 üzenetét: a haza és Nagykovácsi építőkövei az önfeláldozás, a megfontolt cselekvés, az összefogás, a lankadatlan szorgalom, a lemondás, sokszor pedig a tűrés… a béketűrés.
Kívánom, hogy őszintén őrizzük magunkban 1848 igazi örökségét és ne csak lelkünkben, szívünkben, ne csak az ünnepnapokon, hanem hétköznapjainkban és viselkedésünkben is. 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében Nagykovácsi is résztvevője lehetett az Utazás 2017 Kiállításnak. Miért is fontos ez? És egyáltalán miért is kell Nagykovácsinak településmarketing?
Ahogy mondani szokás, nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Nagykovácsi számos szempontból különleges, egyedi adottságú, gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő, meghitt hangulatú település. Akik itt élnek, legtöbben ismerik és azért élnek itt, mert szeretik. Emellett a Nagykovácsiban élők létszámának növekedése folyamatos, egyre gyarapodunk. Meg kell tudnunk fogalmazni sajátos értékeinket, egyediségeinket, tisztában kell lennünk azzal, hogy adottságaink milyen közeli s távolabbi jövő tervezésére predesztinál bennünket. Ha szeretnénk megőrizni és fejleszteni Nagykovácsi közösségét és közösségi életét, akkor tudatosan fel kell építenünk azt a Nagykovácsi képet, amely hűen tükrözi sokunk érzéseit, véleményét. Mindebben sokat tud segíteni nekünk a szisztematikus településmarketing. Meg abban is, hogy ezt a képet eljuttassuk azokhoz, akik fesztiválvendégként, kirándulóként, gyalogos vagy kerékpáros túrázóként érkeznek hozzánk. Bízom abban, hogy Nagykovácsi jó hangulata, a Nagykovácsiban élők barátsága és vendégszeretete, valamint az itt szerzett élmények mellett minden látogató hazaviszi településünk jó hírét is.  

…és minden lakójának! – hangzott a köszöntés, amikor a keresztény családoknál vízkereszt táján lakásszentelést tartottak. Vagy tartanak ma is? Milyen jó lenne, ha egy egész falut lehetne megszentelni minden vízkeresztkor. Mondhatnánk: Békesség Nagykovácsinak és minden lakójának! és felírnánk az üdvözlőkapu szemöldökfájára: 20 * C + M + B * 17 („Christus Mansionem Benedicat!”)

„Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság, szelídség és hálaadás…”

2017. január elsején így ragyogott a nap Nagykovácsi felett.

Kívánom, hogy ilyen derűs és nyugodt legyen az év is Nagykovácsi számára, és a múlt évinél több békességgel, megértéssel, belátással, barátsággal és szeretettel forduljunk egymás felé minden nagykovácsi örömére. Virágozzon Nagykovácsi mindannyiunk megelégedésére.

Jó egészséget, sok lelkierőt, sikereket, boldogságot és szeretetet kívánok mindenkinek a 2017-es évre. 

A várakozás csodája türelemre és odafigyelésre késztet. Türelemre egymás iránt, odafigyelésre az elesettek és rászorulók iránt. Sokunknak szól erről a várakozás időszaka. A segítésről, az adakozásról. Köszönet azoknak az embereknek, akik észreveszik a szükséget szenvedőket és cselekedni is képesek a megsegítésükre. Köszönet az önzetlen felajánlóknak és köszönet a helyi szervezeteknek, akik adományok gyűjtésével és eljuttatásával igyekeznek szebbé tenni mind a várakozás időszakát mind pedig a karácsony, a szeretet ünnepének napjait a szükséget szenvedők számára.

„Küszöbön áll az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” (Wass Albert) Mert mindannyian szeretetre vágyunk, ilyenkor advent időszakában még fokozottabban. Hiszem, ez a szeretetvágy az, ami összehoz minket is, nagykovácsiakat minden adventi vasárnap idején, minden gyertyagyújtás idején, az Összefogás napján, a Szeretetsétán, az adventi Teaház sátrában, de az év korábbi napjainak bármelyikén, ahol együtt vagyunk, ahol közösen teszünk valamit azért, hogy Nagykovácsi a nagykovácsiaktól legyen szebb, jobb szerethetőbb még az eddigieknél is.

Hálás szívvel köszönöm a szervezetek és magánemberek önkéntes munkáját, a sok gondolatot, ötletet, kezdeményezést, javaslatot, együttműködést, összetartást, összefogást, amivel színesítették, gazdagították Nagykovácsit az elmúlt év során. Nekik is köszönhető, hogy advent idején vasárnaponként az áldó imádság mellett meggyújtott hitet, reményt, szeretetet és örömöt jelképező gyertyákat meggyújthatjuk és szívünket, lelkünket ünneplőbe öltöztethetjük, mert jó Nagykovácsiban együtt várakozni az ünnepre türelemmel, megbocsátással, közös programokkal és egymásra figyeléssel. 

„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében se kevesebb annál, amire vár. (Pilinszky János)

Ica néni 87. évében eltávozott az élők sorából.

Két saját fia mellett a közösségünk sok száz gyermekét nevelte szeretettel, őszinte odaadással és becsülettel, amiért a mai napig hálásak volt óvodásai és szüleik. És én is hálás vagyok a szeretetéért, a jótanácsaiért, a mindenkori mellettem állásáért. Sokat jelentett nekem. Nagyon fog hiányozni.

Emléke mindig szívünkben él.

Immár két év telt el a jelenlegi képviselő-testület megválasztása óta. Félidő felé közelítünk, amikor is fontos a percnyi megállás, a számvetés, a visszapillantás és az előretekintés.
Magam részéről a közösségépítést megválasztásom óta az egyik legfontosabb feladatnak tartom. Számomra a közösségépítés fogalma az átlagos értelmezésnél szélesebb kategória, amibe sok minden belefér. Hatékony eszköze lehet a kultúra, alkalmas színtere lehet a sport, ugyanakkor a közösségépítés része a rászorulók vagy nehéz helyzetbe kerülők, bajba jutottak támogatása, segítése is. Néhány példa az elmúlt év során megvalósult fejlesztések, támogatások, programok közül, amelyek a társadalmi hasznosságon túl a közösségépítés szempontjából sem elhanyagolhatók:

Szeretem a hagyományokat, a megőrzött és újrateremtett szokásokat.
Nem hiszem, hogy akadt ma olyan étterem, ahol ne lehetett volna valami különleges módon elkészített libavacsorát kapni, finom bor kíséretében.
Vajon miért is a Márton napi libalakoma?
Ez az utolsó nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőzően, amikor még megengedett a jóízű lakomázás. Ez a nap zárja az éves mezőgazdasági munkák sorát, és ezen a napon kóstolják meg az újbort. Márton napján álomra hajtja fejét a természet, amit a tömött libák elfogyasztásával ünnepeltek. Innen ered a mondás: Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. 

Emlékezünk… hogy volt, amikor élt, mit szeretett, min nevetett, hogy lehetett… Az anekdoták nélkül halványulna az emlék, de a történetekkel közelebb kerül ahhoz is, aki nem is emlékezhet. Aztán majd továbbadja a gyerekeinek, azok gyerekeinek, a gyerekek gyerekeinek… és tudni fogjuk, nem élt hiába. 

„Ez a legszentebb kötelezettségek egyike, amellyel a barátok, a családtagok tartoznak egymásnak. Nem hagyják kialudni az emlékezés lángjait, így aztán, ha valaki meghal, nem tűnik el azonnal és nyomtalanul a világból, valamilyen emlékezés fontos fegyver az élet zűrzavarai és a halál ellen, ez biztosítja a folyamatosságot a generációk között, hozzájárul a rendhez és az értelemhez.” (Dean Ray Koontz)

Pénteken a Nagykovácsi Általános Iskolában a szokásos ünnepi műsorral készültek az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Azaz mégse a szokásossal, annál sokkal többel, az általános iskolai színvonalak között igen kiemelkedővel. Még ez se pontos megfogalmazás. Inkább a Nagykovácsiban szokásos kiemelkedő színvonalú megemlékezéssel. Ez a pontos kifejezés, hiszen visszatérő szép élményem az elmúlt két évtizedben minden nemzeti ünnepünk, ahol az iskolásaink felléptek. Ilyenkor áthat az a jó érzés, hogy igen, itt képesek a pedagógusok átadni igaz hittel a haza szeretetének fontosságát, a hagyományok tiszteletét. Amikor az egyik legnehezebben kezelhető korosztály valódi átéléssel és tisztelettel, ráadásul gyönyörű magyarsággal tolmácsolja a múlt eseményeit, akkor tudom, a legjobb kezekben és a legjobb helyen vannak gyermekeink a Nagykovácsi Általános Iskolában, és hiszem, hogy megfelelő értékrenddel felvértezve lépnek tovább a nagyvilágba a „kis vidéki” iskola védőburka után.
Tegnap az iskolásokkal emlékeztünk, holnap az egész falu lakosságával emlékezzünk, és… holnapután se felejtsünk!
A vasárnapi program itt megtalálható: https://www.facebook.com/events/295180244208371/
Legyünk ott minél többen!

Két év telt el. Munkával, tanulással, fejlődéssel. Csak két év?! Már két év?! Köszönöm, akik ma, két év után is mellettem állnak, továbbra is hisznek bennem, hisznek abban, hogy hittel, szívvel, ésszel minden baj leküzdhető és minden jó elérhető.
Tartsunk össze továbbra is és az eredmény nem marad el!

„Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.” (Pilinszky János)

Kedves hagyomány a Gemenci Erdő és Vadgazdaság által indított mozgalom, aminek lényege,  hogy egy adott településen annyi Magyarországon őshonos facsemete kerüljön elültetésre, ahány gyermek abban az évben megszületett. Nagykovácsi is csatlakozott évekkel ezelőtt ehhez a programhoz, aminek összetett célja van. Részben, hogy a felnövekvő nemzedék érzelmileg jobban kötődjön a fához, az erdőhöz és ezáltal a természet védelméhez, részben pedig, hogy a gyerekek lokálpatriotizmusa, a szülőhelyükhöz való kötődése, megbecsülése, szeretete erősödjön. Szimbolikus jelentősége is van a mozgalomnak, jól szemlélteti a fák gyökere a gyerekek gyökereit. Ahogyan a gyökerek által a nagykovácsi földben megkapaszkodva elkezd nőni, terebélyesedni a fa, épp olyan kapaszkodót nyújt településünk a család mellett a gyermekeknek, aminek segítségével gyarapodhat, kiteljesedhet az életük.
Idén az ültetésre azon családok jelentkezését várja az Önkormányzat, akiknek gyermeke 2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 1. között született, valamint vállalják az elültetett fa későbbi gondozását. 

Számos helyszínen várják a könyvesboltok az olvasás szerelmeseit ma éjjel. „Az Olvasás éjszakáján résztvevők meg-és kibeszélhetik a műhelytitkokat, az olvasók megismerhetik a könyvek íróit, a kulisszatitkokat, a könyvek mögött meghúzódó történeteket.” (http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ez-a-szombat-ejszaka-iden-is-a-konyvek-es-olvasas-szerelmeseie/)

Izgalmasak lehetnek ezek a programok, de miért is cserélném el egy hűvös októberi estén, pont az Olvasás Éjszakáján az itthon bekuckózós olvasgatást bármire is? Ennél jobb nem lehet.

Ezt olvasom éppen, ami a fotón látható, aminek a borítója maga a novelláskötet kortárs írójának, Háy Jánosnak „Elfogyott a kék festékem” c. festménye alapján készült. Talán azért ennyire piros? Megrázó és elgondolkodtató a gyűjtemény. Mindegyik novella után muszáj letenni a könyvet és végiggondolni az olvasottakat. Vigyázat! Jókedvre derítésre nem alkalmas!

Lénárd József: Az aradi vértanúk

Haynau október ötödikén írta
meg a tizenhárom halál’ ítéletet.
Közülük először agyonlőttek négyet,
Lázárt, és Dessewffyt, Kiss Ernőt, és Schweidelt.

Többinek bitófát állítottak sorba
s a kivégzés zajlott, fogat csikorgatva.
A nevüket soha ne felejtsétek el:
Poeltenberg, és Török, majd Knezič, és Lahner,
büszkén, hősként mentek, s tovább is miért kell?

Leiningen, Nagysándor, s a miniszter Aulich,
Damjanich, Vécsey s a számadásaik.
Életüket adták az utókorért, s ti
ne felejtsetek el újra emlékezni!

Ezt tette Aradon Haynaunak keze,
s személyesen Batthyány grófnak kivégzése
szomorú Pest-Budán jobban érdekelte.

Sokfelé végeztek ki büszke hősöket.
Pest-Buda, távolabb Arad, és Kolozsvár, 
Haynaunak hitvány háromszöge: halál.

Fekete gyászban szenvedett népünk.
Halkult a sóhaj a halottak körül.
Megrogyott testek s könnyeink értük
hiába folytak? Minden csendesül?

Hitet és éltet üzennek ők mind
értetek ifjak messzi testvérek.
Lebben a homály, s alatta őrzik
a Hon Szellemét: ne csüggedjetek!

Utókor! Majdan ha érted mindezt,
mondd fiaidnak, s lányaidnak el,
nemzetünk: a Nép és mindig figyel,
szabadságát nem, sosem adja fel!

„A halál naturalizmusa barbár csemegéje barbár lelkeknek. Ezek a halálok azonban ereklyés emlékek, nyilvánosságra hozataluk história, és nem politika, emlékezés, és nem a historizáló hangulatok desszertje.” Magyar Hírlap, 1927. október 6.


A Fortisszimo bérlet első koncertje éppen október 1-re, a Zene világnapjára esett. Az Inkubátorház nagyterme teltházas koncertteremmé változott erre a másfél órára. Bár külsőségeiben a terem nem vehette fel a versenyt a Zeneakadémiai hangversenyekkel, de a csillogás csodáját pótolta a közelség és közvetlenség varázsa. Varázslatos volt ugyanis karnyújtásra ülni a nemzetközi sikereket is elért Anima Musicae Kamarazenekar fiatal zenészeitől, belesni a kottáikba, közelről látni szemük összevillanását és összemosolygásaikat.

A koncert anyagát olyan figyelmesen állították össze, hogy a komolyzenét kevéssé értő hallgatóságnak is nagy élményben legyen része, a klasszikus zene szerelmeseinek pedig csupa mosoly és felüdülés legyen a Mozart, B. Britten és Csajkovszkij muzsika. És igen, a zene a tehetséges művészeken keresztül hatott. Élt, lélegzett, érzelmeket közvetített, gondolatokat indított és varázsolt.

Köszönjük az élményt! Mi a december 10-i és a január 14-i koncerten is ott leszünk. Addigra talán igazi büfé is lesz. J

Örülök, hogy ez az évek óta tartó szép őszi hagyomány, a Mihály napi vásár a Kispatak Óvodában töretlen lendülettel és egyre több résztvevővel zajlik évről évre.

Ez az, pontosabban ez IS az, ami a szülők és pedagógusok összefogása, kreativitása, önzetlensége nélkül nem működhetne. Jó annak az óvodának, ahol ilyen szülők és ilyen munkatársak fognak össze minden jó ügy érdekében, elsőként a gyerekekért. Köszönjük!

A mi ajtónk is ősziesre fordult a vásári portéka által, de hát éppen ideje volt, itt van az ősz, itt van újra.

A hála világnapja: szeptember 21. Legalábbis hivatalaosan.
Azért szerintem eszünkbe juthatna minden nap...

„Mindig mindenből a legjobb jutott nekem, sohasem a hitvány vagy közepes. És minden épp idejében! Nem túl korán, amikor még semmit sem érthettem volna belőle, nem is túl későn, amikor a megromlott ízlés már csak fanyalogva fogadta volna, hanem pontosan akkor, amikor megérthettem, magamévá tehettem – amikor szükség volt rá. Röstellem, de néha csakugyan olyan érzés fog el, mintha valaki gondomat viselte volna!”
(Székely János)


Minden település fejlődése szempontjából fontosak a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok. A külkapcsolatok kiépítése más önkormányzatok tevékenységének megismerésére, együttműködésre, információ- és tapasztalatcserére ad lehetőséget, a település turizmusát és kulturális életét is támogatja. Hosszú távon gazdasági jelentősége sem elhanyagolható, hiszen a kultúra, az oktatás, a sport területén való együttműködés a gazdaságra is kedvező hatással lehet.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012 óta van hivatalos testvérvárosi kapcsolata a jórészt magyarlakta szlovák kistelepüléssel, Andóddal. Az elmúlt két év során ez a kapcsolat egyre mélyült és erősödött, oly annyira, hogy idén közös EU pályázat beadására készülünk.
A németországi Linum és a csehországi Bolatice településekkel évek óta baráti kapcsolatot ápol az Önkormányzat, ami eddig a Bázis Ifjúsági Alapítvány révén elsősorban a 14-21 éves fiatalok találkozását és kapcsolatépítését jelentette a nemzetközi táborokban a különböző országok tábori helyszínein, de a jövőben lehetőség nyílhat e kapcsolatok hivatalossá tételére, továbbfejlesztésére is.
Nagykovácsi legújabb partnervárosi kapcsolatai idéntől pedig még távolabbra tekintenek. Augusztus hónapban ünnepélyes keretek között egy három oldalú testvérvárosi egyezmény került aláírásra az olaszországi Poggio Mirteto és a franciaországi Canejan városok kezdeményezésére. E két település 13 éves gyakorlattal rendelkezik a testvérvárosi kapcsolat előnyeinek megtalálása és kiaknázása terén. Mindkét város magas színvonalúnak, hasznosnak és sikeresnek ítéli meg testvérvárosi kapcsolatukat.

„Számomra mindenképpen a szövetségről, a szövetség és az elhivatottság megerősítéséről is szól augusztus 20-a ünnepe.
Engedjék, meg, hogy ebből az alkalomból egyrészt ismét megköszönjem a két évvel ezelőtti bizalmukat, egyben pedig szeretném nyilvánosan megerősíteni a Nagykovácsival és a nagykovácsiakkal kötött szövetségemet. Az elmúlt két esztendőben polgármesterként is megismertem a településünket, tapasztalatokat szereztem a település vezetésével járó felelősségek és lehetőségek terén. Összeraktam a képet, felkészültem arra, hogy az elkövetkező három tevékeny évben ne csak fenntartsuk Nagykovácsit, hanem formáljuk, építsük, szépítsük, hogy egy olyan nagykovácsit alakítsunk közösen, amely a legtöbbünk számára még jobb, mint azelőtt.
Kin múlik, hogy így legyen? Csakis rajtunk. Nekünk kell ebben az országban békésen együtt munkálkodni! Nekünk kell felülemelkedni ideológiai különbségeken, pártérdekeken, megosztottságon. Csak így haladhatunk előre! Csak így tehetjük jobbá ezt az országot, és ezt a települést, Nagykovácsit is.

Sokat beszélgetünk arról, hogy Nagykovácsi milyen meghitt, barátságos fészek itt, az erdők ölelésében, a fővárostól alig néhány percnyi járásra. Sokat beszélgetünk arról is, hogy kinek mi az elképzelése településünk jelenéről és jövőjéről, hogy milyen sokféle elképzelés, érdek, szempont és vágy él együtt, szinte egy fedél alatt Nagykovácsiban. Vajon hogyan élhet együtt ez a sokféle érdek, szempont és elképzelés? Vajon hogyan alkothatunk közösséget?
A milliós nagyvárosokban mindennapos, hogy mindenki teszi a dolgát saját kedve szerint; az egyik szomszéd fúr és farag, míg a másik csendben olvas vagy halkan zenét hallgat, az egyik a járdát betonozza, míg a másik ellazulva napozik, mindenki a maga dolgával törődik, kizárja a másikat, nem szempont számára, hogy a szomszédja épp mit csinál, és hogy ő abban éppen zavarja-e. A milliós nagyvárosokban sok-sok ember él egymás közelében úgy, hogy nincs köze a másikhoz, nem ismeri, nem törődik vele, nem alkot vele közösséget. Ezért a nagyvárosi életforma alapjában véve individualista, amikor elsősorban magammal foglalkozom, s magam alakítom ki a saját életemet az ember-rengetegben.

A diákok nagy örömére kitört a vakáció. Azonban magánemberként, szülőként és önkormányzati tisztségviselőként egyaránt tudom, hogy ez a szülők számára mennyi nehézséggel is jár. A szabadság ideje véges, a gyerekekre felügyelni tudó családtagok száma korlátozott. Érthető elvárás a szülők részéről, hogy gyermekük számára megbízható, élményt nyújtó, örömteli, értelmes elfoglaltságot szeretnének biztosítani, megfizethető áron.

A nagykovácsi diákok szerencsés helyzetben vannak a táborozási lehetőségek szempontjából. Színes, változatos táborok sokasága várja őket a nyáron, ki-ki érdeklődésének, habitusának megfelelően választhat közülük. A sporttáborok (foci, kézilabda, úszás) mellett lehetőség van kézügyességet, kreativitást fejlesztő, személyiségfejlesztő, mesevilágba varázsló, természettel ismerkedő, társasjátékozó, sakklogikát fejlesztő és iskolára felkészítő napközis táborok közül válogatni, amelyek mindegyikének központi eleme az élményt nyújtó, örömteli tevékenykedtetés, a sok-sok mozgás és a játék. 

Örülök annak, hogy az egyesületek mellett más helyi civil szervezetek, magánszemélyek is fontosnak tartják a gyermekek nyári szünidejének hasznos és élménydús eltöltését, nagy segítség ez a Nagykovácsi szülők számára.

Az emberi lélek súlya – mondják – 21 gramm. Milyen lehet lelkünk teljes súlyával szeretni? Kit is? Mit is? Talán az életet? Ebbe enged némi bepillantást egy kínai írónő, Xeu Yanping tabudöngető regénye, a 21 gramm szerelem. Csak óvatosan az olvasással! A könyv nagy hatással lehet a nőkre. Minden megtalálható benne, amitől csak tarthatunk az életben: válás, munkanélküliség, kamasz gyerek nevelési problémái, szakítás, halálos kór, kórház, társadalmi kirekesztettség, félelem, öregedés, magány, halál… Könnyebb regényre számítottam.

Ugyanakkor ez a könyv mégis lelki támogatást, erőt adhat, hogy a legnehezebb helyzetben se fogjunk padlót. Hogy helyére tudjuk tenni dolgainkat az életben: mi fontos és mi nem az? Hogy értékelni tudjuk emberi kapcsolatainkat: a szerelmet, a barátságot, a családi kötelékeket. Hogy örülni tudjunk az életnek és derűvel legyünk képesek megoldani nehézségeinket.

Talán egyetlen vagyok Magyarországon, aki nem ért a focihoz. Számomra a focimeccsek időpontjai a nyugodt, olvasgatós, kiszámíthatóan zavartalan estéket jelentik. Azaz jelentették, mert az idei EB egészen más. A legelső magyar meccs kezdetekor még nem hittem, hogy én is képernyő előtt ragadhatok és izgalommal vegyes élvezettel nézek végig teljes mérkőzéseket. És nem, nem mondható, hogy szerencséje volt a magyar csapatnak, azért tart ott, ahol tart. Egyszerűen jól játszanak. Nagyon jól. Amit az is bizonyít, hogy ezt még én is meg tudom állapítani.

Ráadásul, ha ilyen fotót is látok, mint a mellékelt, még külön megdobban a szívem. Ott van Nagykovácsi, ott vannak a nagykovácsiak, ahol mindenki szeretne lenni. Helyettünk is ott szurkolnak a mieink. Köszönjük!

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Veletek vagyunk! J

2016. év 24. hét

Június 13. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Folyamatban lévő közbeszerzések

 • Közmeghallgatás

 • KLIK tájékoztatás

 • Közzétételi szabályzat

 • Közérdekű adatigénylés

 • Csatorna bejárás tapasztalatai

 • Útépítések, útjavítások

 • ’56-os emlékszoba, emlékek gyűjtése lakosság köréből

 • Utcanév táblák, házszámtáblák

 • Folyamatban lévő pályázatok

 • NATE-val pályázati együttműködés

 • Egyedi lakossági kérelem

 • DMRV

 • Adatszolgáltatás Katasztrófavédelem felé

Délután A Nagykovácsi Isadora Tánc- és Majorette Együttes vezetőjével tárgyaltam az évzáró gálájukról és az együttes jövőjéről.

Hivatali címemen 33 e-mailt olvastam és 14-et küldtem.

Más műfaj, más élmény, de nem kisebb a korábbiaknál.
Több mint 100 nagykovácsi gyerek a színpadon, egy részük még óvodás. A hatás óriási. Büszke, mosolygós szülők a nézőtéren, magabiztos, mosolygós gyerekek a színpadon.
A korábban színpadra állított mesejátékok 70 ezres közönséget vonzottak. Felülmúlhatatlan sikerek, utolérhetetlen előadások. És a két művész - Szabadi Edit, Kutni Róbert - folytatja rendületlenül. Nem kérnek, nem követelnek, a szülők és gyerekek összefogásával alkotnak, eredményeket érnek el és élményt nyújtanak. Mint ez a Gála is. Köszönjük! 

2016. év 23. hét

Június 6. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Szociális ügyek

 • NATÜ feladatok

 • Intézmények műszaki bejárás (nyári karbantartási munkák)

 • Közterület felügyelet

 • Csatorna ellenőrző bejárás

 • Bányász emlékmű

 • BKK

Délutáni fogadóórámon két lakos jelent meg, mindketten helyi vállalkozással kapcsolatos kérdésekkel.
A fogadóórák után az óvodavezető választás Bíráló Bizottsági ülését vezettem, majd az OKB ülésén vettem részt.

Hivatali címemen 41 e-mailt olvastam és 14-et küldtem.

Rendkívüli elismerésre érdemes, hogy töretlen lelkesedéssel és egyre fokozódó sikerrel újra és újra megrendezésre kerül a Crosskovácsi Mountain Bike Maraton, immár huszonegyedszer. Ez a fantasztikus rendezvény Mátyus Attilának és csapatának köszönhető, akik mindent beleadnak a verseny sikere érdekében. Mindent, értsd: pénzt, „paripát”, „fegyvert”, no és persze elképesztően sok munkát néhány éjjelen és nappalon át, önzetlenül.
Az idei év újdonsága az először megrendezésre kerülő iskolai futam volt a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói számára, Nagykovácsi Önkormányzata pénzbeli támogatásával. Ennek a futamnak érdekessége és különlegessége abban állt, hogy nem a leggyorsabbak győzhettek, hanem a legösszetartóbbak. A futamot az az iskolai osztály nyerhette, amelynek a legtöbb tagja teljesítette kerékpárral az 5,2 km-es gyermektávot. Az osztályok pénzbeli támogatásokat nyerhettek, amit közös élmények szerzésére fordíthatnak.
Az én szememben egyébként is győztes mindenki, aki teljesítette a saját maga által kitűzött távot, mindegy, hogy hányadikként ért célba. Gratulálok minden résztvevőnek és köszönet minden szervezőnek és közreműködőnek, rengetegen voltak. Nagykovácsi ismét eredményesen vizsgázott összetartásból.

2016. év 22. hét

Május 30. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Sebestyén kápolnánál kút kialakítása

 • Crosskovácsi – gyermekcsapatok támogatása (civil alap)

 • Fedett árok garanciális munkái

 • Állásfoglalás kérése hulladékgazdálkodási témakörben

 • Tájolóba hírek

A Pünkösd miatt elmaradt fogadóóra helyett ezen a napon fogadtam lakosokat, főként gyermek- és ifjúsági ügyekben.

Hivatali címemen 45 e-mailt olvastam és 20-at küldtem.

A Varázskastély Családi Fesztivál fantasztikus sikere a közösségi összefogás eredményét mutatja. Köszönjük mindazoknak, akik anyagi és tárgyi eszközökkel, illetve sok-sok rendkívüli tevékenységgel, önkéntes munkával támogatták a fesztivált, és köszönet illeti valamennyi szervezőt is, akik tevékenysége révén közel négyezer ember érezhette remekül magát és vihette messzire Nagykovácsi jó hírét.

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt, újra együtt! J

2016. év 21. hét

Május 23. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Környezetvédelmi hatástanulmány

 • Kolorádó Fesztivál szakhatósági engedélyei

 • Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések, állásfoglalás kérése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (Civilek Nagykovácsiért Egyesület aláírásgyűjtése)

 • Moderátor megbízása a kerekasztal beszélgetésre

 • Közútkezelői feladatok

 • Támogatást elnyert civil pályázatok

 • Műszaki ellenőr feladatai a csatornázással kapcsolatosan

A vezetői értekezletet követően a kerekasztal beszélgetés témájáról és tennivalóiról tájékoztattam a moderátort.

Délután a nyári Nemzetközi Tábor részleteiről egyeztettem a Bázis Alapítvány képviselőivel.

Részt vettem az Egészségügyi és a Pénzügyi Bizottság ülésein.

Hivatali címemen 37 e-mailt olvastam és 11-et küldtem.

Végre beültetve!
Azt hittem, idén már sor se kerül erre, de végre volt egy szabad vasárnap. Persze most fáj a derekam, de az eredményért megérte.
Muskátli, mézvirág, szunyogűző, fűszernövények, paradicsom, paprika. Hihetetlen mennyivel finomabb a saját bazsalikommal készült saláta, a saját kakukkfűvel fűszerezett krémleves. Majd nyáron megmutatom milyen bő a paradicsomtermés J
Szeretem, hogy többek között a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából pezsgő, színes, változatos művészeti élet folyik Nagykovácsiban. Nemrég volt a Zeneiskola Gálája, szombaton pedig a Rézpatkó Néptánc Gálán élvezhettük kicsik-nagyok fergeteges előadását az Amerikai Iskola színpadán. Bevallom, hozzám ez utóbbi műfaja, a népzene, néptánc áll közelebb. Nemcsak azért, mert gyerekként magam is egy hasonló néptáncegyüttes tagja lehettem, ami sok örömöt és értéket hozott számomra, hanem azért is, mert rendkívül fontosnak tartom néphagyományaink őrzését és továbbvitelét. Ez az, amit a Rézpatkósok igen magas színvonalon végeznek, láthatóan nagy örömmel és sok vidámsággal.
Úgy alakult, hogy a NAMI-nak a korábbiaknál is nagyobb támogatásra van szüksége, mivel nincs megfelelő épülete a több száz gyermek művészeti neveléséhez. Az Önkormányzattól használatba kapott épület felújítására gyűjtenek. A legelső téglajegyet családunk vásárolta meg, azóta több téglajegy is gazdára talált, azonban még továbbra is várják a nagylelkű adományozókat, hogy segítségükkel megfelelő körülményeket biztosíthassanak a tehetségek kibontakoztatásához.
http://nami.hu/index.php/83-aktualis/235-teglajegyek-az-uj-epuletert.html

2016. év 20. hét

Május 16. hétfő

Pünkösd

Hivatali címemen 10 e-mailt olvastam és 5-öt küldtem.

 

Május 17. kedd

Szerződéseket vizsgáltam felül, jogi szakvélemény ügyében tárgyaltam, Varázskastély Családi Fesztivál szervezési feladatairól egyeztettem.

Délután a Buda Környéki Tv-nek adtam interjút.

Hivatali címemen 34 e-mailt olvastam és 8-at küldtem.

Tisztelt Civilek Nagykovácsiért Egyesület!

Újabb levelükben szereplő újabb kérdéseiket a könnyebb érthetőség érdekében válaszaim elé írom.
„Mit jelent az, hogyan értelmezzük, hogy a petíciót aláírók véleményét és tiltakozását komolyan veszi, tiszteli és messzemenően figyelembe veszi, ha a petícióra semmiféle az eddigiekhez képest új reakciót, valódi választ nem adott?”
Kérem Önöket, hogy értelmezzék egyértelműen és szó szerint: számomra valóban fontos, hogy mit gondol a nagykovácsiak 10 százaléka. Felelősséggel azonban nem a településünkön élők 10, hanem 100 százalékának tartozom, s tartoztam eddig is. E felelősséget ismerve és vállalva tárgyaltam Nagykovácsi nevében a Vörösvár Invest Kft.-vel, annak érdekében, hogy a tervezett beruházás minél jobban illeszkedjen településünk arculatába, s minél több előnnyel járjon minden itt élő számára. Ezt a munkát ezután is folytatom, petíciójuk pedig megerősített abban, hogy a jó megoldás kialakításának útján feltétlenül szükség van széles körű párbeszédre.
„Mi az az új, plusz információ, mely a hivatalba lépése után jutott tudomására, és azóta folyamatosan kommunikált álláspont-változtatásra késztette?”
A Vörösvár Invest Kft. és Nagykovácsi Önkormányzata között kötött szerződést természetesen csak hivatalba lépésemet követően ismerhettem meg. Ez azonban nem késztetett addigi álláspontom megváltoztatására, mert – ellentétben néhány sajnálatos híreszteléssel –, a választási kampányomban azt ígértem, polgármesterré választásom esetén megvizsgálom a Vörösvár Invest Kft. tervezett beruházásának ügyét, s legjobb tudásom szerint megpróbálom kihozni ebből a projektből a nagykovácsiak számára leghasznosabb, legtöbb előnnyel járó megoldást. Azóta folyamatosan és most is a kampányban tett ígértemnek megfelelően járok el.
„Hogyan lett a 1303 aláírásból 878? Milyen alapon válogattak?”
Csak a nagykovácsi állandó lakcímmel rendelkező, a petíciót egyszer aláírók aláírását fogadtuk el érvényesnek. Nem ismerhetünk mindenkit személyesen, így a nagykovácsiak beazonosítására csak ez a módszer alkalmas.
„Hogyan számol el a lelkiismeretével ebben a helyzetben, ahol a Vörösvár Invest Kft. felé józanságról és tisztességről beszél, miközben az Önt megválasztók véleményét folyamatosan semmibe veszi és lesöpri? Hol van a józanság és a tisztesség a lakosság felé?”
Józan és tisztességes módon fordulok a nagykovácsi emberek, köztük Önök felé pontosan úgy, ahogyan józan és tisztességes módon és módszerekkel törekszem a helyzet mindenki számára legjobb megoldására.
„Miért nem válaszolt levelünk legutóbbi felvetésére, miszerint az Önkormányzat írjon ki saját hatáskörében népszavazást? Ha nem írnak ki, miért nem? Ha tervezik, mikorra?”
Miként azt az Önök petíciójában szereplő kérdésekre adott válaszaimban részletesen kifejtettem: Nagykovácsi számára a Vörösvár Invest Kft.-vel kötött szerződés felrúgása teljesíthetetlen anyagi terhet, így vállalhatatlan kockázatot jelent.  
Önök is tudják, hogy tavaly a beruházással kapcsolatban elindult népszavazási kezdeményezés hitelesítését a Budapest Környéki Törvényszék elutasította, pontosan azért, mert a népszavazásban feltenni kívánt kérdés érinti az önkormányzat költségvetését, idézem:
„A Helyi Választási Bizottság az 1997. évi LXXVIII tv. (Étv) 30§ (1)-(3) bekezdését és a (6) bekezdését hivatkozva kifejti, hogy a kereskedelmi célú építmény HÉSZ (Helyi Építési Szabályzás) szerint fennálló jogának megszüntetése egyértelműen a VK-1 jelű övezetben telektulajdonnal rendelkezők jelenleg meglévő jogainak korlátozását jelentené. Az Étv. 30.§-ának rendelkezése arra az esetre vonatkozóan, ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg és abból a tulajdonosnak kára származik, kártalanítást ír elő és annak mértékét is pontosan meghatározza: az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet. A jogszabály az időtartamot (7 év) is meghatározza, amely időtartamon belüli változtatás esetén jár a kártalanítás és mivel az adott HÉSZ 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba, a hét év 2016. szeptember 1-jén jár le. A kártalanítás összegét, amennyiben nem kerül meghatározásra az, akinek az érdekében a korlátozás történt, az önkormányzatnak kell megfizetnie. Ebből következően a beadványozó által benyújtott kérdés ugyan közvetlenül nem az önkormányzat költségvetésének módosítására vonatkozik, de érinti jövőbeni költségvetését.”
„A gyerekek egészsége, fejlődése nem fontos? 28 ember munkakörülményei, a magánvállalkozó üzleti érdekei felülírják a gyerekeink egészségével kapcsolatos aggodalmakat?”
Akkor is a gyerekek érdeke, egészsége és fejlődése lenne számomra a legfontosabb, ha nem lettem volna óvodapedagógus és óvodavezető éppen Nagykovácsiban a polgármesterré választásomat megelőzően, így azonban hivatásomból eredő plusz felelősséget érzek irántuk. Pontosan ezért a beruházót tavaly óta a projekt kisebbítése, károsanyag és zajkibocsátásának minimalizálása irányába terelem a megbeszélések során, eredményesen. Úgy gondolom, hogy a beruházás környezetvédelmi szakhatósági engedélyeztetésre benyújtott dokumentációi minden ezirányú aggodalmat megválaszolnak majd, de amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát és az engedélyek elbírálását követően marad bennünk kétség, úgy még mindig lesznek lehetőségeink – akár független környezetvédelmi szakértő bevonásával – arra, hogy a terveket felülbíráljuk.

Nagykovácsi, 2016. május 19.

Üdvözlettel,

 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

2016. év 19. hét

Május 9. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Szerződésfelbontás

 • Útépítés lakossági hozzájárulással

 • Közterület-felügyeleti feladatok, behajtási engedélyek

 • Tüdőszűrés Nagykovácsiban

 • Könyvvizsgálat, könyvvizsgáló

Délután a Civilek Nagykovácsiért Egyesület képviselőit fogadtam, akik petíciót adtak át aláírás másolatokkal. Egy újságíróval és még egy kamerával érkeztek, akik jelen lehettek az eseményen.

Hivatali címemen 37 e-mailt olvastam és 10-et küldtem.

Igen, tudom, gyerekkoromban sokat hallottam: állat nem való lakásba! Megvan a természetes közege, ott érzi jól magát. Mondogatta ezt állatorvos édesapám. És akkoriban vidéken tényleg ritka volt a lakásban tartott macska, kutya, egyéb állat. Felnőttként is egyetértettem mindezzel egészen addig, amíg Cicó macskánk csúnya sérülést nem szenvedett, aminek következtében háromlábú lett szegényke. Ettől kezdve persze, hogy szobacica vált belőle, de hiába volt ivartalanított, így is vágyott a szabadságra és a csavargásra. Hát ez lett a veszte. Egyszercsak nem jött haza többé...
Túl sokáig nem bírtuk, hogy nem-et mondjunk lányaink kérlelésének. Néhány napja megérkezett hozzánk Cicmók. Nagyon ragaszkodó, szép és eleven cica, de egyelőre csak kísérővel mehet levegőre. Ha látná valaki valamerre, biztos, hogy engedély nélkül távozott. J

Tisztelt Civilek Nagykovácsiért Egyesület!

 

A május 9-i keltezésű, nekem címzett levelükben megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalásom a következő:

 • A Vörösvár Invest Kft. „Linum Udvar” beruházását saját tulajdonában lévő területre tervezi, amelyet 2011. februárjában vásárolt meg Nagykovácsi Önkormányzatától. Az ingatlan értékesítését az előző képviselő-testület és az előző polgármester határozta el és valósította meg.

 • A Vörösvár Invest Kft.-nek történő ingatlaneladásból származó 216 millió forintot Nagykovácsi Önkormányzata, szintén még az előző ciklusban, közösségi célú beruházásokra fordította, így valósulhatott meg többek között az új óvodánk megépítése, ezzel akkoriban 120 fővel növelve az óvodai férőhelyek számát.

 • Tisztelem és messzemenőkig figyelembe veszem az Önök, illetve a petíciót aláíró 878 nagykovácsi lakos véleményét és tiltakozását, azonban szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy amennyiben egy korábban eladott önkormányzati területre tervezett beruházást nem engedünk megvalósítani, mindenképpen fizetnünk kell. Függetlenül a szerződésben foglaltaktól, a józanság és a tisztesség alapján is, legalább az egykori vételárat vissza kellene fizetnünk a beruházónak, Nagykovácsinak pedig nem áll rendelkezésére ehhez anyagi háttér.

 • Ezért az elmúlt évben azon dolgoztam, hogy a helyzetből sikerüljön kihozni Nagykovácsi és a nagykovácsi emberek számára leghasznosabb, legtöbb járulékos értéket hozó megoldást. Így sikerült a teljes épülettömb méretét 20 százalékkal mérsékelni, az egy épülettömb helyett három épületet terveztetni, fenntartható, alacsony zaj- és károsanyag kibocsátású épületgépészeti technológiát „belealkudni” a tervekbe. Nem utolsó sorban sikerült plusz 50 millió forintos közösségi célú beruházásra rávenni a Vörösvár Invest Kft.-t.

 • Úgy gondolom, egyetlen nagykovácsi embernek sem érdeke településünk gazdálkodási egyensúlyának kockáztatása, meggyőződésem, hogy a személyemnek bizalmat szavazók felelős gazdálkodást, a nagykovácsi élet nyugalmát biztosító település-vezetést várnak el tőlem. Véleményem szerint egyetlen nagykovácsi jelene és jövője iránt elkötelezett ember, így Önök sem követelhetik, hogy Nagykovácsi messze erőn felüli anyagi tehervállalást kockáztatva utasítsa el a korábban elfogadott beruházást.

 • Mindemellett fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy szeretett Nagykovácsink békéjét, nyugalmát, falusias hangulatát évről-évre többen választják lakókörnyezetül, egyre több a lakosunk, ami óhatatlanul növeli az igényeket, s magával hozza azt az elővárosias fejlődést, amelyet egyébként szeretnénk településhatárainkon kívül tartani. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a fővárosi agglomeráció egyik legkülönlegesebb és legvonzóbb településeként nem állíthatjuk meg az időt és a település – célkitűzéseim szerint fenntartható – fejlődését.

2016. év 18. hét

Május 2. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Útjavítási feladatok, vis maior pályázatok

 • Köztéri szemetesek megrendelése

 • Energiahatékonyságot növelő beruházások

 • NATÜ feladatok

Fogadóóra keretében három helyi lakost fogadtam, majd az Inforádiónak adtam riportot.

 

Hivatali címemen 60 e-mailt olvastam és 37-et küldtem.

Magyar Ari: Tavasz volt 


Tavasz volt, épp hogy elcsitultak a fegyverek,

a romba dőlt ország fellélegezhetett.

Béke! Eljött végre - annyi szenvedés után…

az első békés május is, és a friss rügyek a fán.

Madarak vidáman daloltak a virágok között,

az emberek szívébe orgonaillatos remény költözött!

Élni újra, békében - tenni, dolgozni végre már,

hisz minden dolgos kézre millió munka vár!

2016. év 17. hét

Április 25. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok, javaslatok bekérése

 • Varázskastély Családi Fesztivállal kapcsolatos feladatok

 • Tájoló PH hírei

 • Pók utcai sebességkorlátozás, járdaépítés lehetősége

 • Hulladéktörvény változásai miatti aktuális feladatok, hulladékszerződés viszgálata

 • Hulladékszigetek problémái

 • Közbeszerzési eljárások kiírása

 • Sebestyéndombi csatornarekonstrukciós munkáival kapcsolatos feladatok

 • Rácski kanyar aszfaltvizsgálat

 • Veszélyes hulladékszállítás

Délután a Vörösvár Investtel kapcsolatos szerződés ügyében tárgyaltam, majd az Egészségügyi Bizottsági és Pénzügyi Bizottsági üléseken vettem részt.

Hivatali címemen 27 e-mailt olvastam és 17-et küldtem.

2016. év 16. hét

Április 18. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • Vízkár elhárítási terv

 • Klímaállomás

 • Bánya utcai járdán lépcső korrigálása

 • Rácski kanyar vizsgálati folyamata

 • Szabadtéri tüzek

 • Helyi lakos szociális problémájában milyen segítséget tudunk nyújtani

 • Beszámolás az ajándékutalványok kiosztásáról

 • Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésének lehetősége

 • Kerekasztal-beszélgetés szervezése Linum beruházás kapcsán

 • Kátyúzással kapcsolatod feladatok

 • Garanciális feladatok

 • Önkormányzati autón hirdetések lehetősége

 • Túraútvonalakat jelző tábla kihelyezése

A délutáni fogadóórámon 5 lakost fogadtam, akik közül többen az útviszonyok és a csatorna kivitelezési munkák miatt éltek panasszal, illetve ketten is lakópark ügyében kerestek meg, akiket tájékoztattam, hogy a képviselő-testületnek nem szándéka újabb területeket belterületbe vonni lakópark építése céljából.

A fogadóórák után a Civil pályázatokat elbíráló bizottság ülését vezettem le, a pályázók között 4,5 millió forintot javasolt kiosztani a pályázatok alapján a bizottság.

Este a Gr. Tisza István évforduló alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján vettem részt.

 

Hivatali címemen 30 e-mailt olvastam és 9-et küldtem.

2009-2010 környékén jelentősen felbolydult a falu a főtér átépítése kapcsán. Pontosan emlékszem, milyen háborgás volt amiatt, hogy ilyen „kőtengerré” kívánja változtatni az Önkormányzat a Templom teret. A lakosok egy része aggódott, hogy Nagykovácsi ezzel a lépéssel elveszti falusias jellegét, és a faluképbe nem illőnek vélték a tervek alapján az átépítést.

Az új főtér 2010-ben elkészült, majd 2011-ben Nívódíjat nyert, és mára sok itt lakó azt sem tudja, milyen is volt korábban, annyira Nagykovácsi részévé vált, annyira birtokba vették a mindennapokban a lakosok.

Az elmúlt hétvégén a Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató verseny színtereként is csak elismerést kapott a helyszín, az egyik szervező a gyerekek paradicsomának nevezte a színhelyet. Különösképpen figyelembe véve, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és a hozzá tartozó Faluház is a tér közvetlen közelében található, így igazi kulturális központként is jellemezhető Nagykovácsi főtere, mai nevén a Tisza István tér.

2016. év 15. hét

Április 11. hétfő

A szokásos délelőtti vezetői értekezleten az alábbi témákban történtek egyeztetések:

 • 2015. évi közterületi bírságok

 • Sportpálya megvilágításának lehetősége

 • Vértes utcai önkormányzati terület

 • GKSZ terület

 • Varázskastély Családi Fesztivál

 • Iskolai számítástechnikai felszerelések

 • KEHOP energetikai pályázati lehetőségek

 • Óvodai beíratás, hirdetmény kiírása

 • Macskaivartalanítási akció

 Délután zárult a klímareferensi képzés.

 Hivatali címemen 34 e-mailt olvastam és 16-ot küldtem.

A mai este nem telhet el versek nélkül. Annyira ritkán veszünk már könyvet a kezünkbe, hogy úgy döntöttem, nem a neten olvasok a nap tiszteletére, hanem keresek egy verseskötetet. Melyik is legyen? Nézelődtem és akkor kezembe akadt a nemrégiben kapott, igazi papírillatú könyv, amit maga a költő dedikált ezekkel a sorokkal:

„Ajtót kéne nyitni, de

nincs kulcs a zárban.

Lapul a fájdalom kunyhók

ablakában.”

Már ezeken a sorokon hosszan elméláztam (újra), aztán a többi vers is magával ragadott. Hazaszeretet, szerelem, fájdalom, „Lénárdos haiku”, családi kötődés, összetartozás, megannyi motívum, ami felbukkan a könyvben egyetlen közös jellemzővel: mély, őszinte érzelemmel. Kubisch Ildikó így ír erről az előszóban: „Olvassuk a sorokat és bizony, itt-ott elszorul a szív, s kicsordul a könny. A kötet felkavar, majd elcsendesít. Felemel és gondolkodóba ejt.”

Tökéletes olvasmány egy hétköznap estén, amikor is a világ dolgain töprengve erőt meríthetünk Lénárd József költészetéből. Egyszerre felkavart, elcsendesített, felemelt és gondolkodóba ejtett. Köszönöm.

2016. év 14. hét

Április 4. hétfő

A délelőtti vezetői értekezlet témái az alábbiak voltak: Zsíroshegyi buszközlekedés, a szociális ajándékutalványok, önkormányzati tulajdonú épületek garanciális munkái, DMRV-vel szembeni elvárások, a vízügyi alap kérdései, HÉSZ és GKSZ kérdésekben lakossági véleménykérés, Belügyminisztériumi pályázatok, a beérkezett Civil pályázatokkal kapcsolatos feladatok, csatorna-beruházás garanciális munkái, zöldhulladék szállítás.

A fogadóórámon öt fő jelent meg, hárman lakópark, illetve belterületbe vonási kérdéseket vetettek fel, amiket tudvalevőleg nem támogat a képviselő-testület. Egy fő állásügyben keresett fel, egy pedig a Pók utcai járda megépítését sürgette, illetve forgalomlassító intézkedéseket kért.

Hivatali címemen 41 e-mailt olvastam és 20-at küldtem.

Mondhatják rám, hogy naiv vagyok (és mondják is sokan), de én inkább úgy hívom ezt, bizalommal teli. Mindenkiben bízom egészen addig a pillanatig, amíg az ellenkezőjéről meg nem bizonyosodom. Az általánosításoknak, előítéleteknek, prekoncepcióknak se vagyok híve, főleg nem úgy, hogy egy szakmára húzzak rá általánosításokat, ahogyan sokan teszik. Így az újságírókról se hittem el korábban, hogy szándékosan valótlan dolgokat írnának, vagy úgy ollóznának össze riportokat, hogy egészen más legyen az értelme a mondottaknak, mint az a nyilatkozó szándékában állt, vagy direkt azután mutatnák csak meg a cikküket, amikor is az már nem módosítható.

Polgármesterként szembesültem először azzal, hogy általam ki nem mondott mondatok jelentek meg úgy, mint a saját nyilatkozatom. Azt hiszem, ezek után senkit nem lephet meg az az elhatározásom, hogy egyetlen újságírónak sem nyilatkozom szóban, csak írásban. Bármelyik újságírónak szívesen válaszolok rövid időn belül írásban, az írásban feltett kérdéseire. Bárki is azt állítja, hogy nem nyilatkozom, az nem felel meg a valóságnak, az igazság az, hogy csak írásban nyilatkozom.

Felmerül a kérdés, vajon miért nem jó ez egy újságírónak? Miért nem jó, hogy időt és pénzt takaríthat meg azzal, hogy nem kell személyesen felkeresnie? Miért nem jó, hogy konkrét kérdésre, konkrét, átgondolt választ kaphat? Miért nem jó, hogy hitelesen alátámasztható az általa megírt cikk, az általam írásban válaszoltakkal? Kétségtelenül felmerül bennem, ennek egyetlen oka lehet. Nem akarja, hogy bizonyítható legyen, mit is nyilatkoztam, mit is válaszoltam…


2016. év 13. hét

Március 28. Húsvét hétfő
Hivatali címemen 2 e-mailt olvastam és 3-at küldtem.

Március 29. kedd
A Húsvét hétfő miatt keddre kerülő vezetői értekezleten többek között a szociális rendelet kérdései, állatvédelmi kérdések (éjszakai razzia, macsak ivartalanítási program) és a sportegyesületek ingatlanhasználatának kérdései kerültek megbeszélésre.
Délután mind a 4 bizottság ülésezett, mindegyik bizottság ülésén részt vettem: EüB, ÜB, OKB, PB.
Hivatali címemen 21 e-mailt olvastam és 9-et küldtem.

50 év. Fél évszázad… Rémesen hangzik! De már tudom, mégis lehet örülni neki. Egy újabb ok arra, hogy együtt legyen és sokat nevessen a család.

Rég kaptam ennyi kedvességet, ennyi figyelmességet és szeretetet. Köszönöm a családomnak és mindenki másnak, aki felköszöntött akár szóban, írásban, személyesen vagy csak rám gondolva. Mindegyik jólesett.

Mostanában anyukám mondogatja, amit régen nagymamám mondott mindig: egy szempillantás és megint eltelt egy év. Ezen régen jókat mosolyogtam, hiszen nekem egyáltalán nem tűnt ilyen gyorsnak. Most meg? Most már tudom, tényleg így van. Mikor lettem ötven éves? Észre se vettem! Eddigi életem első fele sokkal hosszabbnak tűnt, mint a második. Hogy röppenhet el 25 év ilyen észrevétlenül?! Pedig annyi minden történt, hogy visszanézve felsorolni is nehéz. A leglátványosabb változást persze a gyerekeimen látom. Úgy tűnik, nemrég voltak óvodások, mai napig sztorizunk az ott történtekről. Aztán sok – ma már fölöslegesnek tűnő – aggodalom az iskolás években, felvételik környékén, a nyelvvizsgákon és egyéb megmérettetéseken. Nem is értem már a mai eszemmel látva őket, miért lehetett bárkinek is kétsége, hogy valami ne sikerüljön. Rájuk néz az ember és tudja, minden sikerülni fog, amit csak akarnak. Amit igazán akarnak, amiben hisznek. Azt hiszem, ezért is jó megérni az embernek minél idősebb kort: láthatja a gyerekei hol tartanak, mivé válnak, hogyan élnek, tovább viszik-e, amit otthonról hoztak, fontos-e nekik az az értékrend, amit otthonról kaptak, és lesz-e akiknek mindezt továbbadják?

Jó ötvenévesnek lenni! Ilyen korban tudja már az ember, kik azok, akik igazán szeretik, akikre számíthat, mit jelent a család, mit jelent a stabil háttér és kitől mit várhat, ezért talán kevésbé érik csalódások. Valahogy ilyen korban már sokkal nehezebb kihozni az embert a béketűréséből, hiszen az ötven év alatt annyi mindenen keresztülment, hogy különbséget tud tenni lényeges és lényegtelen között, aggodalomra okot adó és okot nem adó között, megváltoztatható és megváltoztathatatlan között. Ehhez kell a legnagyobb bölcsesség, amit talán csak elegendő korral érhet el az ember. Erre a bölcsességre vágyom leginkább így ötven évesen.

2016. év 12. hét

Március 21. hétfő

A szokásos vezetői értekezleten többek között a szociális rendelet részleteit, a hulladékszállítással kapcsolatos problémákat, a zöldhulladék-szállítást, a kátyúzással, útjavítással kapcsolatos feladatokat, a rendkívüli PB döntéseinek végrehajtását tárgyaltuk meg.

Fogadóórámon 7 lakost fogadtam, akik részben csatornázási, útjavítási problémákkal, csatorna hozzájárulás befizetése ügyében, befektetési ötlettel kerestek meg.

Civil szervezetek számára tartottam tájékoztatót az Önkormányzat által kiírt civil támogatások témakörében.  

Hivatali címemen 27 e-mailt olvastam és 15-öt küldtem.

Március 22. kedd

A szerdán kiküldésre kerülő képviselő-testületi anyagok ellenőrzése, átnézése, befejezése, kiküldésre való előkészítése volt a fő feladatom, valamint a Tájoló Önkormányzati lapba írtam cikkeket.

Hivatali címemen 38 e-mailt olvastam és 17-et küldtem.

Furcsa véletlen? Sors? Nem tudom, mi az ok, hogy a két kedvencünk néhány nap különbséggel távozott el végleg. Zokninál számítani lehetett erre, hiszen öreg volt és hónapok óta szívbeteg, de sose hittem volna, hogy Cicó követi őt. Teljesen megmagyarázhatatlan. Egy dolgot tudok elképzelni: eddig Zokni védte meg őt minden bajtól és veszedelemtől, nem engedett Cicónk közelébe se idegen embert, se más állatot.

Nem mondom, hogy felhőtlen volt az élet velük, hiszen örökös gond volt Zokni csavargása, Cicó féltése a három lábával, egy-egy hétvége vagy nyaralás megszervezése, hogy legyen, aki vigyáz rájuk, aki enni ad nekik…

Hihetetlen, hogy mennyire tudnak hiányozni! Minden ajtónyitásnál arra számítok, hogy most szalad be a lábam mellett valamelyik. Minden este eszembe jut, kaptak-e enni, aztán észbe kapok, nincsenek már!

Ég veletek Zokni és Cicó! Tudom, most már egymáson kívül azokra vigyáztok, akik nagyon fontosak nekünk, de már nem lehetnek köztünk. Jó társaságban vagytok!

2016. év 11. hét

 

Március 15. kedd Nemzeti Ünnep

A községi ünnepségen mondtam ünnepi beszédet és élvezhettem több száz nagykovácsival együtt a Nagykovácsi Általános Iskolások és a Rézpatkó néptáncosok színvonalas műsorát.

Március 16. szerda

Az Öregiskola intézményvezetőjével, a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával, valamint a csatornafejlesztést végző kivitelező céggel tárgyaltam. Hivatali címemen 28 e-mailt olvastam és 17-et küldtem.

Ezen a nemzeti ünnepen is telt ház volt a szállodákban, elkelt minden wellness hétvége a hírek szerint. Sokak számára a nemzeti ünnepeink csupán újabb alkalmak egy-egy szabadnapra. Éppen ezért különös tisztelet és köszönet azoknak a családoknak, akik inkább a községi ünnepségen való részvételt választották és a gyermekek által olyan élményhez juttatták Nagykovácsi lakosságát, aminek emlékét hosszú ideig őrizhetjük. Felemelő és lelkesítő volt a hibátlanul összeállított műsor, a lendületes előadásmód, az ünnephez méltó díszlet. Köszönet az élményért a fellépőknek és köszönet a felkészítő pedagógusoknak az eredményes munkáért.

Március 7. hétfő

Szokásos heti vezetői értekezletünkön többek között a VEKOP pályázati lehetőségekről, a csatorna kivitelező munkálatairól, az „S” kanyar vizsgálati ügyéről és a BKK szerződési kötöttség tartalmáról tárgyaltunk.

Fogadóórámon 3 fő jelent meg részben szociális ügyekben, részben pedig helyi ügyekről érdeklődtek.

A Nagykovácsi Fejér György Szociális Közalapítvány kuratóriumi ülését vezettem, amelyen döntés született egy rászoruló 50 000 Ft-os támogatásáról, valamint javaslat született az Önkormányzat felé a rászorulók tavaszi időszakban történő támogatásáról és a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására indítandó kampányról.  

Ezen a napon indítottuk el az Önkormányzat Facebook oldalát.

https://www.facebook.com/nagykovacsionkormanyzata/?ref=aymt_homepage_panel

Hivatali címemen 38 e-mailt olvastam és 21-et küldtem.

Március 8. kedd

Esküvőt tartottam, egy nagyon kedves párt adhattam össze felkérésükre, akik már közel két évtizede együtt élnek, most pedig úgy döntöttek, hogy hivatalosan is hitelesítik kapcsolatukat. Megható és felemelő volt látni a szeretetet és az összetartozást a szemükben, ahogy egymásra néztek ennyi évvel a hátuk mögött.

Hivatali címemen 34 e-mailt olvastam és 17-et küldtem.

2016. év 9. hét

Február 29. hétfő

Az alpolgármesterekkel és a Hivatal vezetőivel szokásos heti vezetői tanácskozást tartottunk, amin sok téma közt hangsúlyt kaptak a pályázati lehetőségek, a közvilágítás nélküli utcák terveinek előkészítése, az eltűnt utcanév táblák cseréje, az Önkormányzat Facebook oldalának beindítása.

Tárgyalásokat folytattam az alábbi témákban:

 • Zsíroshegyi kisbusz járat

 • TAO támogatási lehetőségek

 • Buda Környéki Televízió

Hivatali címemen 46 e-mailt olvastam és 20-at küldtem.

 Március 1. kedd

Szabadságon voltam a tavalyi évi szabadság terhére, de a napot részben munkával töltöttem.

Hivatali címemen 26 e-mailt olvastam és 11-et küldtem.

 Március 2. szerda

A Kecskehát tulajdonosainak képviselőjével tárgyaltam az adózási kötelezettségük ügyében.

Hivatali címemen 23 e-mailt olvastam és 13-at küldtem.

 Március 3-4. csütörtök-péntek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett és finanszírozott „Képviselők képzése tréningprogram”-on vettem részt képviselőtársaim nagyobb részével és a Hivatal vezetőségi tagjaival közösen. A tréning gyakorlatorientált és interaktív volt az alábbi outputokkal és képességek fejlesztésével:

Egy hosszú, fárasztó és nehézségekkel terhelt hét után leírhatatlan érzés sülő kalács illatára ébredni vasárnap reggel, amit nem magunk gyúrtunk és dagasztottunk. Ilyenkor tudhatjuk, a nevelésünk beérett, megérte a sok álmatlan éjszaka, a kamaszkori aggodalmak és a „falra hányt borsónak” vélt gondolatmenetek… a gyerekeink végleg felnőttek. És nekünk már nemcsak lányaink vannak, családtagnak tekinthetjük azokat a fiúkat is, akik nap nap után részt vesznek mindennapjainkban, és ha kell, frissen sült kaláccsal lepnek meg minket a vasárnapi villásreggelihez. J

(fotó: Daily Nagykovácsi)

Az idén másfél hónap alatt csaknem több baleset történt a Rácski telep „S” kanyarjában, mint máskor egész évben. Természetesen már néhány eset után lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a további baleseteket megelőzzük. Elsőként szóban és írásban is értesítettük a Közút kezelőjét a történésekről, valamint kértük az ügy kivizsgálását és intézkedésüket a további esetek megelőzése érdekében. Reméltük, hogy legalább sebességcsökkentő és fokozott csúszásveszélyt jelző táblák kihelyezése mielőbb megtörténik, ugyanis ez a Közút kezelőjének a jogosultsága, se a nagykovácsi, se a remeteszőlősi önkormányzat nem tehet ebben önkényesen lépéseket. Ezen kívül jeleztük azt is írásban, hogy a csapadékvíz elvezető árkok nem megfelelő tisztántartása miatt esős időben gyakoriak a vízátfolyások, amik fokozottan balesetveszélyessé tehetik az utat. Kértük ez ügyben is intézkedésüket. Mindeközben tárgyaltunk az út kivitelezőjével is, hogy vizsgálják meg az utat és a padkát is, bár azt el kellett ismernünk, hogy az út közel fél éve elkészült, a balesetek pedig csak most jelentkeztek.

Remeteszőlős polgármesterével pedig közös levelet írtunk a Közút kezelőjének, amelyben a figyelemfelhíváson és a segítségkérésen kívül egy korábban már tervezett körforgalom megvalósításának lehetőségét is felvetettük.

Az elmúlt héten „A szeretet: szenvedély és döntés” jelmondattal szervezték a házasság hetét.

Sokat lehetett hallani mostanában a kérdést, vajon mi a hosszú házasság titka? Vajon tényleg van titka? Azt gondoltam, én nem tudnám megmondani, hiába van mögöttünk csaknem harminc év. Aztán mégis rájöttem. A szereteten kívül két dolog: 1. nem szabad mindent túl komolyan venni, 2. tudni kell felejteni. Nálunk ez az, ami működik.

2015. február 5-én, pénteken délután a Nagykovácsi Temetőben végleg elköszöntünk Dávid Vilmostól, a Kispatak Óvoda munkatársától, akit 54. életévében, váratlanul, munka közben ért a halál.

Szinte hihetetlen, hogy nem jön többet szembe az utcán, nem látom havat lapátolni, avart söprögetni, nem integet messziről mosolyogva és nem szólít az általa kitalált becenéven.

Sokan szerettük őt, én pedig még csodáltam is az ereje miatt. Nem, nem a fizikai erejére gondolok, bár arra is gyakran volt szüksége a munkája során, inkább arra a lelki- és akaraterőre gondolok, amivel képes volt új életet kezdeni, életmódot váltani a családja és munkahelye kedvéért. Kevesen képesek erre… Többek között emiatt is tiszteltem, becsültem őt. És most eltávozott, emléket csak a szívünkben hagyva. Tudjuk jól, „az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem felejtjük el”.

fotó: Visy Ferenc (facebook)

Nem könnyű most a Zsíros-hegyen lakók élete. Ezt különösen azok tudják, akik a korábbi években vagy évtizedekben hasonló közműberuházást éltek át Nagykovácsi más területein. Sokan leírták a facebook-on, hogy milyen megoldásokra kényszerültünk mi is korábban a sáros útviszonyok miatt. Pl. cipőcsere a buszon, nejlon zacskó a cipőn (iszonyúan tudott csúszni), hiszen akkoriban még többen jártunk rendszeresen gyalogosan. A most 21 éves lányom születésekor voltak olyan időszakok, amikor csak úgy tudtam kimenni a házból babakocsival és mellette a nagylányommal, ha a szomszéd Józsi bácsi segített a sártengeren átevickélni a széles útkereszteződésen. Előfordult, hogy a munkából késő este hazaérő férjem az utca végén volt kénytelen hagyni az autót, hogy ne nyelje el a kocsit a sár. Amikor az ingatlant megvásároltuk, tudtuk, hogy nincs aszfalt, csak azt nem tudtuk, ez mivel jár. Hát rögtön az első tavasszal ezt jól megtanultuk. Mi ezen már túl vagyunk, jelenleg olyan utcában lakunk, aminek az aszfaltozását az itt lakók adták össze, lakossági szervezés és összefogás eredményeként.

A Zsíros-hegyen lakók most élnek át hasonlókat, teljes mértékig együtt érzek velük, megértem bosszúságukat és felháborodásukat. Emellett mindent megtesz az Önkormányzat annak érdekében, hogy az útviszonyokat a kivitelező járható állapotban tartsa. Komoly kihívás ez a jelenlegi időjárási viszonyok mellett. Tudjuk azt is, hogy nem a legideálisabb évszakban fejeződött be a beruházás. Éppen ezért az utak átvétele hibalistával történt csak meg, ami azt jelenti, hogy a hibákat, amikor az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, ki kell javítani.

Szerző: Horváth Jenő

 

Nagykovácsi, az erdőkövezte, 8 ezres nagyközség a Budai hegység két legmagasabb csúcsa, a Kutya- és a Nagy-Kopasz hegy, valamint a Nagy-Szénás nyúlványai által ölelt völgyben helyezkedik el. A Budakeszivel szomszédos település légvonalban 7,5 km-es, közúton pedig 12,5 km-es távolságra van.

Polgármester asszonya, Kiszelné Mohos Katalin, bő egy éve vezeti a várost. Ebben az interjúban olyan, a címben is megfogalmazott témákról esik szó, melyek a Budai hegység mentén fekvő szomszédos településeket is foglalkoztatják. Hasonló adottságok, hasonló gondok, hasonló tervek.

Éppen másfél éve, hogy elindítottam ezt az oldalt. Az induláskor azt gondoltam, ha három-négyezer látogatója lesz, teljesen elégedett leszek. Ezt a látogatószámot két hónap alatt elérte az oldal. Mára pedig túlléptük a húszezredik látogatót. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ez nem jelent húszezer különböző olvasót, hiszen vannak, akik több eszközről jelentkeznek be, és ezeket a különböző eszközöket mind új olvasóként regisztrálja a rendszer. Azonban az olvasótábor fele vagy egyharmada is jelentős szám, mindenképpen érdemes arra, hogy a rendszeres kommunikáció egyik állandó eszköze legyen.

Köszönet mindazoknak, akik érdemesnek találják oldalam figyelemmel kísérését, és a blogbejegyzések mögött a polgármester mellett látják az embert is. Köszönet mindazoknak is, akik kérdeznek ítélkezés előtt (vagy inkább helyett), és meg is hallják a kapott válaszokat. Köszönet minden elolvasásért, minden meghallgatásért, minden megértésért és nem utolsó sorban minden szeretet-megnyilvánulásért.

Szilvesztert követően az emelkedett hangulat, határtalan vigasság, a mindenütt áradó jókedv után mindenkiben eljön valamiféle késztetés arra, hogy kicsit visszatekintsen, végig gondolja az elmúlt évet és eltervezze az újat. Biztos vagyok benne, hogy mindenki életében voltak szép és derűs történések, ahogyan bizonyára nehezebb és talán szomorú pillanatok is. Nincs ez másképp Nagykovácsi életében se. Voltak nehézségek és voltak örömteli események. Fejlesztettünk, megküzdöttünk, átadtunk, vitatkoztunk, megegyeztünk, pályáztunk, elkezdtünk, továbbvittünk, befejeztünk… Nagykovácsi fejlődik, gyarapodik minden tekintetben.

Jó lenne, ha mind magánemberként mind pedig a közéletben hálásak tudnánk lenni mindazon jóért, ami adatott nekünk és tanulnánk mindabból, ami nem úgy sikerült, ahogy terveztük vagy szerettük volna.  Jó lenne, ha az új, 2016-os év a még erősebb összetartozásról és bölcs fogadalmakról szólna. Jó lenne, ha azt éreznénk, Nagykovácsi lakosai bárhonnan és bármikor is érkeztek hozzánk, közénk tartoznak, közös örömökkel és közös küzdelmekkel, ha a szükség úgy hozza. Jó lenne, ha a sokfelől érkező egyének egy közösséggé tudnának kovácsolódni Nagykovácsi érdekében, egy irányba haladó közösséggé, a fejlődés irányába.

Bízom abban, hogy az új év első napján Nagykovácsiban, a hagyományok szerint mindenki asztalára jutott lencse, pezsgő és malachús, hogy a 2016-os év gazdag, sikeres és boldog lehessen.

2015. december 23-án megkapta az Önkormányzat a Budapest Környéki Törvényszék végzését, vagyis a bírói testület döntését a népszavazásról.  A végzés szerint a helyi népszavazás tárgyában benyújtott kérdés nem hitelesíthető, mivel „A kérdés esetleges elfogadása mindenképpen költségvetési érintettséget hozna létre, nemcsak esetleges kártalanítások megfizetése, hanem e funkcióhiányból eredő bevételkiesés és a kiesett bevételek pótlása miatt. További nagyon lényeges az a hivatkozott szempont is, hogy a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás a kereskedelmi célú létesítmények elhelyezési lehetőségének megszűntetésével okszerűtlenné válna – egy olyan övezetben ahol pontosan az lenne az egyik fejlesztési irány – a törvény szerinti kötelezettséggel lényegében ellentétes lenne.

A Törvényszék tehát világosan kimondta, hogy nem lehet népszavazást kiírni a kezdeményezett kérdéskörben. Egyértelmű, hogy nem mehetünk szembe a Törvényszék döntésével, és az is, hogy a Helyi Választási Bizottság jól mérte fel a helyzetet, amikor megfogalmazta aggodalmait, amelyekkel az Önkormányzat is egyetértett. Drága jogi szakvélemény vagy állásfoglalás megrendelésére se volt szükség, mert a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott munkatársak megfelelően állást tudtak foglalni a szükséges kérdésekben, amiket a Törvényszék most alátámasztott.  

Még mindenkiben ott él a karácsony emléke, a meghitt családi együttlétek, a baráti találkozások, az örömteli ajándékozások, az éjszakába nyúló beszélgetések, a közös játékok, mindaz, ami magában hordozza a szeretetet érzését és az egymáshoz tartozás élményét. Jó lenne ezeket az érzéseket még sokáig hordozni szívünkben és táplálkozni belőle 2016-ban is!

Bízom abban, hogy az Önkormányzat által összesen több mint két millió forint értékben adományozott élelmiszercsomagok és tűzifa adományok is hozzájárultak ahhoz, hogy a Nagykovácsiban élő, gyermekeiket nehéz körülmények között nevelő családok, az egyedülállók vagy betegek karácsonya is szebb és örömtelibb lehessen. Köszönet mindazoknak, akik szaloncukor adományaikkal segítették, hogy gazdagabb csomagok kerülhessenek a rászorulók asztalára. A közel 70 csomag mindegyikébe jutott szaloncukor a jószívű adakozók jóvoltából. Ráadásként mindkét helyi gyógyszertár, a Cédrus Patika és a Szent Sebestyén Gyógyszertár is értékes termékekkel gazdagította a csomagokat. Köszönjük.

Ezen a vasárnapon számomra nem volt ajándékok után szaladgálás, nem volt vásározás, nem volt hivatalos elfoglaltság, csak békés hangolódás karácsonyra. Lassan sikerült ez az idén, hiába volt a lakásdíszítés, a kopogtató és koszorúkészítés. Két nappal ezelőtt még az utolsó képviselő-testületi ülés zajlott, hát érthető, hogy inkább annak témái kerültek a középpontba a karácsonyi hangulat helyett. De ma végre szólhatott minden az ünnepi előkészületekről. Volt mézeskalácstészta gyúrás, karácsonyi receptek böngészése, illatok kavalkádja, szegfűszeg, narancs, fahéj, és az adventi koszorún négy gyertya gyújtása. Jó, hogy ilyen közel a karácsony. Jó elengedni mindent, ami békétlenségről szól és középpontba helyezni a meghitt családi és baráti programokat, amik évközben bizony háttérbe szorulnak. Jó kicsit csöndben lenni. Jó várni a karácsonyt.

Sokat hallani advent idején szeretetről, együttérzésről és megbocsátásról. Milyen jó lenne, ha ezek nemcsak a szavainkban jelennének meg, hanem a tetteinkben is. Legyen így, legalább Nagykovácsiban. Rajtunk múlik, senki máson…

„Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

Az Önkormányzati teaházas sátorban örömvasárnapon egészen biztosan jelen volt a fehér angyal az ő csodálatos erejével. Jöttek-mentek a nagykovácsiak, hogy néhány szót váltsanak a polgármesterrel vagy valamelyik képviselővel, de még többen jöttek azért, hogy szaloncukrot hozzanak azoknak, akiknek nehézséget okoz ennek a karácsonyi finomságnak a megvásárlása.

A gyűjtés eredményeként az Önkormányzat által a rászorulóknak készített élelmiszercsomagok mindegyikébe jutott bőséggel szaloncukor. Ráadásként mindkét helyi gyógyszertár értékes termékekkel gazdagította ezeket a csomagokat. Köszönjük.

Köszönjük a nagylelkű szaloncukor adományokat is, amelyekkel már második éve okoznak örömet a jószívű adományozók sok-sok családban vagy magányos ember szívében.

A Nagykovácsi Fejér György Szociális Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszonynak, aki a Képviselőtestület által megszavazott egymillió-kettőszázezer forint  jutalmát teljes egészében az Alapítvány javára ajánlotta fel.

Nagy segítséget jelent ez a jelentős mértékű összeg, amellyel az Alapítvány jóval több támogatást tud nyújtani Nagykovácsi nehéz anyagi helyzetben levő lakosainak, akik azért nem kaphatnak segélyt vagy támogatást, mert jövedelmük meghaladja a törvény által megszabott egy főre jutó határt.

Természetesen az Alapítvány kuratóriuma továbbra is gondosan ügyel arra, hogy az Alapszabály szerint takarékosan gazdálkodjon a befizetett jótékony adományokkal, amelyeket szeretettel várunk a jövőben is az adakozni szándékozó polgároktól adójuk egy százalékával, vagy személyes befizetéseikkel.

Az alapítvány adószáma: 19177593-1-13

Az Alapítvány számlaszám: 10200823-22221915-00000000

 

Fejér György Szociális Közalapítvány kuratóriuma

Nagykovácsiban advent második vasárnapja a ráhangolódásról és a Mikulásvárásról szólt. A templomba sok-sok gyerek örömére megérkezett Szent Miklós, aki a legendák szerint a vagyonát a gyerekek és szegények megsegítésére költötte, miközben a szeretetet hirdette. 

Csendes, szeretetteljes, falusias hangulatú várakozásnak lehetett részese, aki ezen a délutánon kilátogatott a főtérre. Mindeközben a Faluházban az Iharos Népművészeti Egyesület jóvoltából ízléses karácsonyi díszek és ajándékok készültek, várakozás teli hangulatban.

A következő vasárnap, december 13-án még több programmal, forralt bor és kalács illatú hangulattal vár mindenkit az adventi vásár. A kézműves sátrak között az Önkormányzati Teaházban 15 és 19 óra között forró tea mellett kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség a Képviselő-testület és a bizottságok tagjaival. 16 órától a Nagykovácsiban élő művészek és a NAMI adventi koncertjének meghallgatására lesz lehetőség a Római Katolikus Templomban.

Újabb szeretetteljes délutánt tölthetünk együtt a várakozás időszakában, jöjjön mindenki, mi ott leszünk.

Új, 2016-os naptár jelent meg „Nagykovácsi anno” címmel, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kiadásában.

A naptár képeit a Kerekes Család tulajdonában lévő Kerekes Béla által készített fotókból válogattuk és autentikus források alapján G. Furulyás Katalin írt hozzájuk rövid leírást. Mind a képek, mind pedig a három nyelven (magyarul, angolul, németül) megjelenő szöveg visszavezet minket az 50-es, 60-as évek béli Nagykovácsiba. Köszönet minden közreműködőnek, többek között a Kerekes Családnak és a Százszorkép Kiadónak a naptár létrejöttéért.

A naptár megvásárolható a főtéri adventi vásárokban december 6-én, 13-án és 20-án, valamint az Öregiskolában és több helyi üzletben.

Advent első vasárnapján számtalan lakos gyűlt össze, hogy részt vegyen az első gyertya meggyújtáson és a főtéri fenyőfa karácsonyfává varázslásában. Minden évben nagy élmény a gyerekeknek darus autókról díszíteni a fát és utána hetekig nézegetni munkájuk eredményét. Idén talán szebb lesz a főtér, mint korábban bármikor. Új, az Öregiskola dolgozói által készített díszek és új égősorok kerültek fel nemcsak a fenyőfára, hanem a templomkert jég sújtotta fáira is, hogy még csodásabb hangulatot varázsoljunk az adventi várakozás idejére. Természetesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat által felállított betlehem – amit mindannyian oly annyira szeretünk –, idén is elmaradhatatlan része az ünnepi hangulatnak.

A téren résztvevőket a Jókenyér Pékség finomságokkal, a Csernus Zöldséges almával, a Levendula Kertvendéglő pedig meleg teával vendégelte meg, amit közösségi munkát végző középiskolások segítettek kiosztani.

Jó hangulatú, vidám, az ünnephez méltó készülődés kezdődött el a mai napon és reméljük, tart az elkövetkezendő négy héten át. December 6-án, 13-án és 20-án délutánonként már adventi vásárral együtt.

November 28-án, szombaton tartotta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a hagyományteremtőnek szánt I. Összefogás napját, amelyet a múlt évben zajló jégkár események emlékére rendeztünk meg. A jégkár napjai nemcsak attól voltak különlegesek, hogy az ónos esőtől elzárt településünkön a közműkimaradásoktól múlt századi színvonalon érezhettük magunkat, hanem attól is, hogy ezekben a napokban összefogott ismerős és ismeretlen, hogy segítsen azokon, akiknek erre szüksége volt. Több száz főre tehető azok száma, akiknek segítségével átvészeltük ezeket a napokat, és akik a „kiszabadításunkban” és az azt követő helyreállításokban részt vállaltak. Részben köszönetnek, nagyobb részben pedig közösségépítésnek szánjuk az Összefogás napi rendezvényt. Egy jó alkalomnak arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, akik itt élünk egymás mellett, de a hétköznapok szürke forgatagában nincs időnk és alkalmunk megismerkedni és szóba elegyedni. Jó lehetőségnek arra is, hogy összefogással, közösen alkossunk valamit, miközben jól érezzük magunkat együtt és tudjuk, összetartozunk. Idén a közös munka eredménye finom fűszeres kolbász lett, amelyet három csapat különféle ízesítéssel készített el és a Levendula Kertvendéglő csapata sütött ki a helyi lakosok közreműködésével.

Ismét egy Baranta rendezvény, aminek Nagykovácsi adott helyszínt. Vagyis egyből kettő is. Szombaton a VI. Zrínyi Miklós Baranta Kupa vívóverseny, vasárnap pedig az V. Zrínyi Csikó Viadal.

Ahogy egyre többször és egyre közelebbről figyelhetem a barantások tevékenységének szellemiségét, egyre szimpatikusabb számomra. Tetszik az a komplexitás, ami megjelenik a tevékenységeikben és tetszik az a teljes személyiségformálás, ami megvalósul minden területen, legyen az tánc, ének vagy harcművészet.  

A Nagykovácsi Általános Iskolában ezen a hétvégén megrendezésre került versenyeken főszerepet kapott a sportszerűség, a fegyelem és kitartás, valamint a hagyományőrzés és hagyományápolás. A csapatok tagjai között több nagykovácsi is résztvevő volt, akik nem távoztak érmek nélkül. Gratulálunk nekik és bízunk abban, hogy hamarosan nagykovácsi csapatot is üdvözölhetünk a barantások között.

Országszerte megkezdődtek az aláírásgyűjtések a betelepítési kvóta, vagyis a kötelező betelepítések ellen. Félreértés ne essék, ezzel nem a menekültek ellen vagyunk, hanem az illegális bevándorlások és a rendezetlen, jogszerűtlen viszonyok ellen. Nem hiszem, hogy azzal segítenénk a migránsokat, hogy olyan országokba kényszerítjük őket, ahol valójában nem is akarnak élni. Ez a kvótarendszer teljesen értelmetlen, nem megoldás semmire, ráadásul veszélyes is. Évente 15 000 ember betelepítését jelentheti. Ez kétszer annyi, mint Nagykovácsi lakossága. Évente… Köszönjük, nem kérünk ebből. Védjük meg az országot és tegyük le petíciónkat az Európai Unió elé.

Nagykovácsiban, november 21-én szombaton délelőtt két helyen is lehetőség lesz, hogy a petíciót aláírja, aki szeretné: a CBA előtt és az iskola parkolója előtt a piac idején.

Akinek más időpontban lenne alkalmas az aláírás, keressen telefonon és megoldjuk.  

Kérem, adjunk hangot közösen a véleményünknek és üzenjük meg az EU-nak, hogy nem kérünk a kötelező betelepítési kvótából!

Egy évvel ezelőtt, 2014. október 22-én tett esküt az Önök jóvoltából megválasztott új Képviselő-testület. A megalakulás óta a Képviselő-testület összetétele Ledács-Kiss Miklós képviselő lemondása miatt változott. 2015. februártól a megüresedett képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Gerely Gábor kapta.

Az elmúlt év során 11 rendes képviselőtestületi ülésen, 10 rendkívüli képviselőtestületi ülésen vettek részt a képviselők, 197 határozatot hoztak és 22 rendeletet vagy rendeletmódosítást fogadtak el. A Pénzügyi és településfejlesztési bizottság 12-szer, az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság 9-szer, az Egészségügyi és szociális bizottság 8-szor, az Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi bizottság pedig 14-szer ülésezett. A számok is jól tükrözik, hogy aktív munkával telt az év, és sikerült kompromisszumra, még több esetben konszenzusra jutni a képviselőknek a felmerülő kérdésekben és témakörökben.

Ahogyan minden ember a napi munkájában, hétköznapi feladataiban kénytelen megküzdeni minden eredményért, minden kis sikerért, hasonlóképpen küzdelmes a képviselők és a településvezetés munkája is. Sokszor nem is látható, mennyi munka, mennyi fáradozás, erőfeszítés van egy egyszerűnek tűnő döntés mögött. Mennyi utánajárás, mennyi ébren töltött éjszaka előz meg egy új lépést. Én mégis hiszem, döntéseink, cselekedeteink napról napra előbbre visznek, eredményeket hoznak. És nem csak a kézzelfogható, anyagi természetű sikerekre gondolok eredményként. Eredménynek tekintek egy konszenzust is, eredménynek tekintem mások meghallgatását, a közösség épülését, a jó dolgokért való összefogást. A békés, viszály nélküli hétköznapokat, az építő vitát, a döntések utáni felelősségvállalást, a tervek megvalósulását. Igen, mindezek már fellelhető eredmények a kézzel fogható, anyagi természetű teljesítmények mellett.

Magyarországon a pénteki párizsi terrortámadásokban elhunyt áldozatok emlékére november 15-ét, vasárnapot nemzeti gyásznappá nyilvánította a kormány.

Az összehangolt párizsi merényletsorozat következménye 132 halott és több száz sebesült.

Nem lehet szavakat találni. Felfoghatatlan, ami történt és félelmetes, ami még történhet…

Az 53. Pódium előadója Furulyás Katalin volt. Témája: Miért érdekes a Homo hierarchikus? Tanulságos kis előadás volt, de bevallom, nem a téma miatt mentem el, hanem Kati személyisége vonzott oda. Ki is ő? Szociológus, tanár, művelődéskutató és nagykovácsi. J Minden alkalommal, amikor ilyen értékes ember társaságában vagyok, jó érzés és valamiféle büszkeség tölt el amiatt, hogy ő is nagykovácsi, ő is hozzánk tartozik, ő is a mi közösségünk tagja, ő is minket erősít. Ő pedig közel 30 év után is emlegeti, hogy vajon meddig lesz még „gyüttment”, „betelepülő” itt? De számomra hozzá egészen más fogalom kapcsolódik: A TANÍTÓ.

Katit közel húsz éve ismerem, nagylányom első tanítója volt, számára pedig a lányomék osztálya volt az utolsó osztály, mielőtt művelődésszociológiai kutatások, fejlesztések tevékeny részese lett. Önző módon akkor is, teljesen önzetlenül pedig még ma is azt gondolom, nagy kár, hogy már nem tanít. Legalábbis nem ilyen kicsiket. Mert persze tanít ő, elég rendszeresen ma is, főiskolásokat. Meg tanít ő a munkája révén, a kutatásai révén, a könyvei és blogbejegyzései által. Ő a Varázshegy bloggere. Bárki beleolvas, rögtön rájön, hogy kész irodalmi alkotás minden egyes bejegyzése. Ráadásul humora is van, ami manapság nagy kincs!

(fotó: Schumy Csaba)

Nagykovácsiban minden évben két olyan jótékonysági rendezvény van, ahol mindig telt ház van. Az egyik az óvodáé, a másik az iskoláé. Mindkettő a gyerekekről szól, mindkettő a gyerekekért van. És persze a pedagógusokért is, hiszen magam is sok évet töltöttem pedagógusi pályán, így jól tudom mennyivel eredményesebben és hatékonyabban lehet dolgozni megfelelő körülmények között, elegendő és jó minőségű eszközökkel. November 7-én ismét az iskolásokért fogott össze Nagykovácsi több száz önzetlen embere és amellett, hogy jól érezték magukat együtt, még segítettek és támogatták is a Nagykovácsi Általános Iskola eszközfejlesztését. Ki-ki erejéhez mérten: tombola felajánlással, sok-sok munkával, belépő jegy, támogatói jegy vagy tombola jegy vásárlással, vacsora készítéssel, fotózással, fellépéssel vagy a büfében való fogyasztással J.

Jó érzés, hogy Nagykovácsiban ennyi önzetlen, adni akaró ember él és fog össze egy-egy nemes cél érdekében. Jó dolog, hogy ennyien hajlandók kézzelfogható segítségre, nem csupán hangzatos szlogenekre. Köszönjük mindannyiuknak!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata idén is meghirdette az "Egy gyermek egy fa" programot, aminek keretében az elmúlt évben született gyermekek számára ültetnek szüleik egy-egy Magyarországon őshonos facsemetét. A kezdeményezést évekkel ezelőtt a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. indította és a mai napig is ők biztosítják az ültetésre kerülő facsemetéket. Köszönjük.
Idén, november 6-án, pénteken délután, gyönyörű időben és remek hangulatban magyar kőris fácskák kerültek elültetésre az új bölcsőde mögé és a Kazal utca mellé.
A facsemeték gondozását az ültetést végző családok vállalják és reméljük, ez is hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy a természetet szerető és felelősséggel védő felnőttekké váljanak.


Sírokra helyezett mécsesek mindenütt. Apró, pici, reszkető lángok a sötétben. Szépek.

Sokan nem szeretik az ünnepnapon való emlékezést, mert azt hiszik, egyetlen napra korlátozódik így a szeretet és a többi 364 napon eszünkbe se jutnak a már nem élő szeretteink.  

Nekem fontos ez a nap. Fontos a sírok végiglátogatása és fontos, hogy gyerekeink is velünk tartsanak.

Gyerekkoromban, amikor kötelességszerűen róttuk a sírok felé vezető utakat a szüleimmel, magam se hittem, hogy egyszer csak mindez ilyen jelentőséget nyer majd. Úgy tűnik, erre meg kell érni. Lányaim pici koruktól kezdve velünk voltak minden temetőlátogatáskor. Ott szaladgáltak, gesztenyét szedtek, virágot locsoltak, mécsest fabrikáltak majd gyújtottak és hallgatták a történeteket a halottakról, milyen is volt, amikor még köztünk éltek. Valahogy ezektől a történetektől köztünk is maradnak kicsit. Egy idő után olyan, mintha mindenki részese lett volna a történetnek, és nem csak anekdotákból ismerné. Ugyanilyen történeteim vannak nekem is nagyszülőkről, dédszülőkről.

Hiszem jó, hogy nem kezeljük tabu témaként a halált, jó, hogy családi ünnepekkor újra és újra előkerülnek a történetek már nem élő családtagokról, barátokról, amiket mi már ezerszer hallottunk, de mindig vannak, akik számára újdonság. Így újra köztünk lesznek szeretteink, velünk nevetnek, velünk örülnek, és jól tudják, valójában a szeretet táplálja a tüzet a szívünkben, nem a sírra helyezett mécsesek.

Tisztelt ünneplő Közönség!

Hatvanadik életévükbe lépnek azok, akik októberi forradalmunk napjaiban születtek. Több mint hétmillió honfitársunk már a dicsőséges napok után született, tehát nincs, nem lehet személyes élményük a forradalomról és a szabadságharcról. Közéjük, a többséghez tartozom én magam is.

Honnan tudunk a történtekről? Nehéz kérdés ez, hiszen Magyarországon hivatalosan évtizedeken át nem a hiteles valóságot hirdették 1956-ról. Ahogy távolodott időben a forradalom, ahogyan konszolidálódott a szovjet fegyverekkel hatalomba ültetett rendszer, úgy torzult mindinkább az emlékezet.

Aztán eljött az igazság pillanata. A rendszer megroppanása mind türelmetlenebbül követelte az emberektől, hogy nézzenek szembe őszintén a múltjukkal. Visszatértek a temetetlen holtak, és egyre hangosabban követelték a jogukat. A holtaknak joguk van az igazsághoz. Az élők tartoznak a holtaknak, mint a gyermekek a szüleiknek.

Igen, tartozunk a holtaknak. Tartozunk 1956 hőseinek, áldozatainak. Nem pénzt kérnek ők, nem ünneplést, nem emlékműveket. Ők a szívünket követelik, hiszen az életüket adták értünk. Az életüket adták, ahogy mondani szokás, a szabadságunkért. Mi tudjuk, hogy áldozatukból akkor nem született meg a szabadság, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy bizony mégis megszületett. A forradalom és a szabadságharc DEVICTUS VINCIT! — legyőzetve is győz. Győzött, mert elfoglalta a szívünket, kitöltötte, életet adott neki, és 1956. novembere, a leveretés óta azt dobogta minden valamirevaló magyar mellében, hogy
„Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar;
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagyvilágon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:

Itt élned, halnod kell.”

Azok az elődeink, akik itt porladtak el, nem kevesen jeltelen sírokban, végérvényesen és visszavonhatatlanul magyarrá nemesítették ezt a szent földet, amelyen élünk. Az ő áldozatuk ad nekünk jogot a szabadságra, az ő áldozatuk ad nekünk reményt a jövőre, az ő áldozatuk a mi hazánk. Egyszersmind az ő áldozatuk a mi kötelességünk. Erkölcsileg kötelez bennünket, mindnyájunkat arra, hogy ne csak magunknak éljünk, hanem jól felfogott hazafisággal szolgáljuk minden magyar testvérünket, s ezzel szolgáljuk az emberiség ügyét.

Varga Jenőné, született Haller Ibolya, nagykovácsi lakos már 50 esztendeje. 1965-ben még szüleivel költözött Tiszaföldvárról ide, az akkoriban még kicsiny falunkba és azóta is itt él. A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal munkatársa volt közel 8 éven át, innen vonult nyugdíjba 2009-ben. Azonban akkoriban még nem tudtuk, nem is tudhattuk, hogy csöndes, precíz pénzügyi munkája mögött milyen érzelem gazdag és empatikus személyiség rejlik. Már fiatalon, 14 éves korától kezdett verseket írogatni, azonban később a hétköznapi teendők, a családi és munkahelyi kötelezettségek nem hagytak időt számára, hogy költői vénáját kiteljesíthesse. Most – gazdag verseskötetét látva – hihetetlen számomra, hogy a kötet több mint 200 költeménye egyetlen esztendő alatt született. Ez a sok vers, ez a sok-sok érzelmes gondolat és üzenet ugyan egyetlen esztendő alatt került lejegyzésre, de meggyőződésem, hogy az egész eddigi életének bölcsességét, felgyülemlett szeretetét magában foglalja. A kötet címe: A szeretet antológiája I., máris érzékelteti, hogy lesz még folytatás. A cím és a borító is arról árulkodik, hogy Ibolya életében meghatározó szerepe van a szeretetnek és a családnak. Bár a sors úgy hozta, hogy szeretett férjét házasságuk 38. évében elragadta a halál, de a családja további tagjai mellette állnak és kölcsönösen támogatják egymást a mindennapokban.

Dr. Gedeon Sándor

A tegnapi napon a kelenföldi Szent Gellért Templomban végső búcsút vettünk dr. Gedeon Sándortól, családja és ismerősei körében.

Sanyi bácsi élete 92. évében megérhette, hogy áldozatos munkája elismeréseképpen az idei Szent István ünnepen Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata dr. Gedeon Sándort, Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgárát saját halottjának tekinti, egyben őszinte részvétét fejezi ki családtagjai számára.

Ünnepi beszéd

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékezünk. Rendhagyó módon én ma mégse róluk fogok beszélni, bár vallom, soha nem lehet túl sokat emlegetni őket. Azonban fontos arról is beszélnünk, hogy a véres megtorlásnak a 13 aradi vértanú mellett közel 150 hazafi esett áldozatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre emigrációba.

Szacsvay Imre azon vértanúk egyike, akiknek neve és tevékenysége szinte már feledésbe merült. Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar polgári és nemzeti célokért való küzdelemben. Egyike volt a magyar szabadságharc kiemelkedő személyiségeinek. Bár nem fogott fegyvert, hazaszeretete és bátor kiállása miatt vértanúhalált kellett halnia.

Legemlékezetesebb, legjelentősebb művei közé tartozik a Függetlenségi Nyilatkozat. Ezzel örökre beírta nevét a magyar nemzet történetébe. Megszerkesztésében, szövegezésében tevékenyen részt vett, ő olvasta fel és az ő neve szerepel a nyilatkozat aláírói között. Emiatt írta később egy elfelejtett nagyváradi költő, Katona Mihály: „Egy tollvonás volt bűne”.

A szabadságharc bukása után Kossuth hiába hívta magával az emigrációba. Azt válaszolta: „E népért éltem és e hazában akarok meghalni.”

Szacsvay ügyét különleges figyelemmel kezelték és a megtorlás során az elsők között vették elő. A perekhez jelentős mennyiségű adatot gyűjtöttek és részletes jegyzékeket állítottak össze. A kihallgatásokról egyetlen beszámolót lehetett megtalálni. A kihallgató kérdésére így felelt: „Én egy testületnek, a magyar országgyűlésnek egyhangúlag hozott határozatát hivatalos kötelességemnél fogva írtam alá. Ön jól tudja, én jegyző voltam, a függetlenség kimondásában éppen annyi részem van, mint a többi képviselőtársamnak”. A fővád ellene az volt, hogy a Függetlenségi Nyilatkozatot ő fogalmazta és ő volt az egyik aláírója. Egyéb vád a felségsértés és a lázadás volt. Magára vállalta a Függetlenségi Nyilatkozat megírását, az árulás vádját viszont elutasította és kimondta, hogy ártatlannak érzi magát, így fogalmazott: „Nem bűn, ha valaki szereti népét, és hazájáért munkál.”

(fotó: Siposné Miskolczi Éva)

Manapság minden napra jut valamilyen világnap, jeles nap, esemény.

Nemrég múlt el Szent Mihály hava, akinek névadójának napját, szeptember 29-én ünnepeljük. E jeles nap alkalmából Mihály napi vásárt tartott a Kispatak Óvoda apraja és nagyja. Szülők, gyerekek, óvodai dolgozók közösen teremtették meg a vásári hangulatot és készítették az ötletes vagy éppen ízletes portékákat. Hatalmas siker volt. Köszönjük!

Október elsején köszöntöttük az időseket, de ugyanez a nap a Zene Világnapjának ünnepe is. E nap örömére a Zeneiskola készült kis koncerttel és a közönséggel interaktív zenélésre. Igazán élvezetes volt, ahogy kicsik-nagyok feszült figyelemmel próbálták olvasni a „partitúrát”.  Ezért is nagy köszönet!

Bizony Nagykovácsi lakosai csak kapkodhatják a fejüket, ahogy egyik program a másikat éri, követni is nehéz a színes, változatos programlehetőségeket. Ajánlom mindenki figyelmébe az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár facebook oldalát és honlapját, valamint a nagykovacsi.hu önkormányzati honlapot, ahol tájékozódni lehet a programok tengerében. Nézegessék sűrűn, hátha találnak kedvükre valót.

Kedves Lakosok!
2015. október elsején elkészült a Nagykovácsi út teljes aszfaltozása, így nincs szükség a továbbiakban útlezárásokra és lámpás irányításra. Azonban az útpadkák rendbetétele és egyik oldalon való kiszélesítése még folyik, ezért szükség szerint néhol útszűkület adódhat. Jó hír, hogy a jövőben a szélesebb útpadka vész esetén lehetőséget biztosít arra, hogy leállósávként használhassuk. Az útburkolati jelek felfestését jövő héten, az éjszakai órákban fogják végezni, hogy kevéssé akadályozzák a forgalmat.
Kérjük továbbra is fokozott óvatossággal és a sebességkorlátozások betartásával közlekedjenek a balesetek elkerülése érdekében.
Köszönjük türelmüket.


Október elsején az Inkubátorház nagytermében köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából Nagykovácsi időseit. A kulturális műsorral egybekötött ünnepségen a díszvendég Tarján Pál operett énekes volt, aki a teljes közönséget magával ragadta az ismert operett slágerekkel, egy emberként énekelt vele idős-fiatal egyaránt a teremben. A műsort vendéglátás követte, ahol Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vendégelte meg Nagykovácsi szépkorú lakóit, majd következett a zene és tánc, ahol a vendégek korukat meghazudtoló lendülettel ropták a táncot, engem is megforgatva rendesen. J

Az ajándékba átadott csomagokat a CBA és a Szent Sebestyén Gyógyszertár ajánlotta fel, amikkel nagy örömöt okoztak, és amiket az idősek nevében ezúton is köszönök.
Egyúttal szeretettel köszöntöm Nagykovácsi idős korú lakosait és kívánok mindnyájuknak hosszú, tartalmas, egészséges nyugdíjas éveket.


Szeretem a hagyományőrző jeles napokat. Egyik különös kedvencem a Mihály napi vásár a Kispatak Óvodában. Talán azért is, mert a néphagyományon túl ez már jellemzően saját hagyománya az óvodának, ami egyre szélesebb körben válik ismertté Nagykovácsiban.

Tetszik, ahogy lelkesen készülnek szülők, gyerekek, óvónők, versengve, ki tud több és közkedveltebb portékát gyártani, eladni. Tetszik, ahogy régi idők vásári hangulata idéződik fel és az eladásra váró portékák mellett ügyességi játékok, slambuckóstolás, népi játékok, népi táncok fűszerezik a jó hangulatú délutánt.  

Érdemes éhesen érkezni a péntek délutáni programra, hogy végig kóstolhassunk minden finomságot, mi szem-szájnak ingere. Érdemes mosolyogva is érkezni, hogy gyerek és felnőtt egyaránt érezze, megérte a sok munka és befektetett energia. Ha pedig az egész napi munka után mégis fáradtan érkeznénk, megjósolhatom, ott a helyszínen biztosan jókedvre derülünk majd látva gyermekeink lelkesedését, mosolyát, odaadását és örömét.

Találkozzunk október 2-án, pénteken 16 órakor a Kaszáló utcai óvodában!

(mellékelt térkép: Tinkó-Bódi Szilvia – köszönjük J)

A mai naptól a környéken lakók kérésére és a gyermekek biztonsága érdekében megváltozott a forgalmi rend a Kaszáló és a Nagyszénás utcában. A Kaszáló utca a Szeles utcától a Kazal utca felé egyirányú, míg a Nagyszénás utca az Általános Iskola parkolójától a Bánya utca felé.

Köszönjük, hogy a KRESZ szabályok betartásával és fokozott figyelemmel közlekednek az oktatási-nevelési intézmények környékén is.

Nagykovácsi lassan bekerülhet a Guinness rekordok könyvébe.

Nem, sajnos nem a legtöbb társadalmi összefogással elkészült közösségi tér vagy a legtöbb közadakozásból megvalósult bármilyen cél az indok. Az ok a felnőtt lakosságszámhoz képest arányosan legtöbb témában indított aláírásgyűjtés lehet hamarosan.

Valószínűleg a korábbinál sokkal nyitottabb Önkormányzat eredményeként gyűjtöttek már aláírást a rovásírás tábla mellett, de gyűjtöttek ellene is. Gyűjtöttek az új faluközpont ellen, de volt, aki jelezte, szívesen gyűjtene mellette. A Civil Összefogás (több helyi civil szervezet) támogatásért pályázott az Önkormányzatnál szabadidőpark létrehozása céljából. Ezt követően aláírás gyűjtés kezdődött a szabadidőpark sportlétesítményei ellen. Nem is folytatom a sort, de a fiók mélye tartalmaz még néhány aláírásgyűjtő ívet, melyek különböző témában néhány tucat aláírást tartalmaznak valami ellen vagy valami mellett. Ezeknek az aláírásoknak nem ritkán az az eredménye, hogy kioltják egymást, hiszen ami mellett és ami ellen is gyűjtenek aláírást, azt nehéz komolyan venni.

Szeptember 19-én szombaton 9 órától

EGÉSZSÉGNAP és SPORTÁGVÁLASZTÓ

a Nagykovácsi Általános Iskolában.

Szűrések, mérések, vizsgálatok, tanácsadások

és ÉTELKÓSTOLÓ az ELAMEN Zrt. készítésében.

Az eseményt megnyitja Dr. Szabó András professzor, a II. sz. Gyermekklinika Igazgatója és Kropkó Péter triatlonista, ötvenegyszeres IRONMAN


https://www.facebook.com/events/401088043415699/Mostanában egyre többen kérdezik: „Hogy vagy? Hogy bírod?!

Nem, nem arra értik, hogy a sok munkát, hiszen akik közel állnak hozzám pontosan tudják, hogy kitartó vagyok és nagy munkabírású. Aztán ki is fejtik, hogy a szóbeli támadásokra, az örökös elégedetlenkedők igazságtalan bántásaira gondolnak. Én pedig minden alkalommal elmondom: „Kösz, jól vagyok!

Jól vagyok, mert nyugodt a lelkiismeretem, hisz pontosan tudom, hogy a lehető legjobbat akarom Nagykovácsinak és az itt élőknek. Jól vagyok, mert becsülettel, hittel, szívvel, ésszel végzem a munkámat Nagykovácsi jobb jövője érdekében. Jól vagyok, mert az adott és megörökölt lehetőségekhez képest mindig a lehető legjobb eredmények elérésére törekszem.

Jól vagyok, mert a családom mellettem áll, sok erőt ad, mindenben segít, történjen bármi. Tévedés ne essék, ez a család nem csupán a férjemet és gyerekeimet jelenti, bár valóban a legfőbb támaszaim és erőforrásaim ők, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a sokkal tágabb család összetartó ereje is érezhetően utamon kísér. Nem tudok elég hálás lenni ezért az örökös erőforrásért, de a sornak itt koránt sincs vége.

Tanévnyitó. Újabb első nap az iskolában. A tornaterem akusztikája továbbra se javult. A tisztségviselők jószándékúan köszöntenek… tájékoztatnak… kevés sikerrel. Jó, tényleg túl sokat beszélnek, túl sok mindenről tájékoztatnak, és tényleg nehezen érteni, mit is mondanak. És való igaz, tényleg nehéz egy nyári szünet után csöndben lenni, unalmas beszédeket hallgatni. De vajon a szüleiktől se várható el ez?!

Tanulság: ha nem tudunk javítani a tornaterem akusztikáján vagy a hangosítás minőségén, akkor ne beszéljünk annyit! J Én igyekszem ehhez tartani magam a jövőben.

Azért álljon itt, ami elhangzott ma tőlem:

(Fotó: Fülöp Katalin)

A tegnapi és mai napon több üzenetet, hívást, jelzést kaptam a közlekedés tarthatatlan helyzetéről, és hogy olvasom-e, illetve olvassam a különböző Nagykovácsi csoportokat a facebook-on. Bevallom, csupán részleteket olvastam a több száz hozzászólásból, azonban az, hogy nem keresgélem facebook szerte a bejegyzéseket, és nincs érkezésem a kommentek elolvasására és megválaszolására, nem jelenti azt, hogy az önkormányzat és a hivatal ne foglalkozna településünk közlekedésének nehézségeivel. A kivitelezővel közösen igyekszünk a körülményekhez képest a lehető legjobb megoldást alkalmazni az adott helyzetre (pl. kézi forgalomirányítás).

Ezúton pedig köszönjük a sok segítő tanácsot.

Néhány háttér információ:

 • A Magyar Közút kezelésében lévő útszakaszon csak az általuk kiadott engedély birtokában történhet munkavégzés. Ez az engedély augusztus 17-én került kiadásra, melyet a kivitelező cég augusztus 18-án kapott meg. Ez a magyarázat arra, hogy miért nem történt korábban ezen a szakaszon munkavégzés.

 • A megfelelő forgalomtechnika biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata, amely nem tudott rendelkezésre bocsátani olyan lámpás irányítást, aminek lámpáit a két irányból különböző hosszúságúra lehetne állítani.

 • 2 méter mély gödörben a munkavédelem nem engedi az éjszakai munkavégzést, mert rendkívül balesetveszélyes. (A meglehetősen embertelen körülmények között (hőségben, agyagos sárban, sűrű porban, a sebességkorlátozás ellenére száguldozó autók mellett) dolgozó munkásokat is hazavárja egy-egy család…) Viszont amikor már az aszfaltozásra kerül sor, lesz éjszakai munkavégzés is. Jelenleg is van olyan brigád, amelyik 2-3 műszakban dolgozik.

 • Remeteszőlős és Nagykovácsi polgármesterei között folyamatos párbeszéd folyik, amelynek eredményeként mentő, tűzoltó, rendőrség Nagykovácsiba jutásának szükségessége esetén biztosítják a Remeteszőlősön való áthaladást, azonban képviselő-testületi határozat alapján a Patak sétányon forgalomkorlátozást léptettek életbe az átmenő forgalom radikális megnövekedésének megelőzése érdekében. A képviselő-testület döntését a polgármester önhatalmúlag nem változtathatja meg.

 • A ma reggeli hatalmas torlódás okozója egy baleset volt.

 • Az Amerikai Nemzetközi Iskolában augusztus 24-én megkezdődött a tanítás.

 • Ne feledkezzünk meg arról se, hogy csatornázási munkálatok nélkül is meglehetősen nagy torlódás szokott lenni a Nagykovácsi úton a reggeli és délutáni órákban, olyankor se folyamatos a haladás.

 • A sebességkorlátozó tábla betartása mindannyiunk érdekét és védelmét szolgálja. Az emberéletnél és az egészségnél fontosabb érdek nem lehet. Ráadásul egy-egy balesettel akár órákra megbénulhat egész Nagykovácsi közlekedése.

 • Ajánlatos szeptember hónapban 20-30 perccel hosszabb menetidővel számolni a máskori év közbeni csúcsidőhöz képest is (ami alapból kétszer hosszabb idő, mint a nyári közlekedéskor).

Nagykovácsiban járva-kelve feltűnhet számunkra, hogy ismét gombamód szaporodnak a lakóházak. Településünk dinamikusan fejlődik. Az elmúlt évben 70 építési engedély és 76 használatbavételi engedély került kiadásra, idén pedig már az első félévben közelítünk ezekhez a számokhoz. Az üres építési telkek száma több százra tehető, mely telkek várhatóan folyamatosan beépítésre is kerülnek.

Az állandó lakcímmel rendelkezők száma az elmúlt 18 évben csaknem megkétszereződött, és akkor még nem tettünk említést a tartózkodási hellyel rendelkezőkről, valamint azokról a személyekről, családokról, akik ugyan életvitelszerűen itt élnek, de bejelentett lakcímük szerint nem nagykovácsi lakosok, nyáron pedig az itt üdülők száma is jelentősen megszaporodik. A számok és a tapasztalatok alapján nem kizárt, hogy vannak időszakok, amikor 9 000-10 000 fő is él Nagykovácsiban a bejelentett 7698-cal szemben. Az is előfordulhat, hogy az elkövetkezendő évtizedekben 12 000 főre növekszik Nagykovácsi lakosságszáma.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete 2015. évben

Dr. Gedeon Sándor

részére

Nagykovácsi díszpolgára

címet adományoz

a faluközösség érdekében, a demokratikus átalakulás során kifejtett meghatározó tevékenysége elismeréséül.

További munkájához és magánéletéhez sok erőt,

kitartást és jó egészséget kívánunk!

 

Nagykovácsi, 2015. augusztus 20.

 

  

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester


Egy néhány évvel ezelőtti augusztus 20-ai beszédben köztársasági elnökünk az államalapítást a családalapításhoz hasonlította:
„Az államalapítás olyan, mint a családalapítás.  Családjaink csak akkor képesek fennmaradni, ha az egymás nyomába lépő nemzedékek újraalapítják azt. Ha a családtagok azon munkálkodnak, hogy egymásban a jót gazdagítsák, a rosszat pedig, ha lehet, kisebbítsék.
Hogy mennyi felelősség, gond, munka, fáradság a családalapítás és vele a család fenntartása, azt minden ifjú házas, és velük együtt minden édesanya, édesapa, nagyszülő tudja. Miként jól tudjuk azt is, mennyi közösen megélt öröm, siker, boldogság és büszkeség forrása is egyben! Gondoskodni szeretteinkről, szembenézni a kihívásokkal, leküzdeni a mindennapi gondokat, osztozni örömben és bánatban. Nos, ez az, amiért érdemes élni. A család mindannyiunk számára az otthont jelenti. Azt, hogy van hova hazatérnünk. Az állam is ehhez hasonló. Azt jelenti, hogy nemcsak otthonunk, hazánk is van a nagyvilágban. Történelmi sikerünk, hogy volt és mindig lesz a földnek egy szeglete, egy önálló európai állam, amelyre minden magyar a hazájaként gondol, amelynek neve: Magyarország.”

A Nagykovácsi „gr. Tisza István” Nemzeti Kör kezdeményezte, hogy a falu bejáratát jelző helységnévtábla közelében, a főút szélén egy szabványos külsejű rovás feliratos helységnévtábla kerüljön kihelyezésre.

A rovásos helységnévtábla 2015. augusztus 19-én felavatásra került Nagykovácsiban.

Sokan sokfélét gondolnak erről a tábláról. Lehet ítélkezni, lehet megvetni, lehet figyelmen kívül hagyni és lehet ellene aláírásokat gyűjteni… de lehet tiszteletben tartani is. Tiszteletben tartani azoknak az érzelmeit, akik számára ez fontos. Akik számára a magyarság összetartozását, a kárpát-medencei magyarság összetartozását jelképezi.

Feladtam. Eddig kitartottam. Nem nézek csillaghullást, nem kívánok! Milyen értelmetlen dolog is kívánságok teljesülését várni egy természeti jelenségtől! Aztán ma éjjel kinéztem az ablakon és gyönyörű, csillagfényes égboltot láttam, felhő sehol. Először csak a teraszra álltam ki. Aztán lementem az udvar közepére és egy törölközőre hanyattfeküdtem a fűben. Hihetetlenül megnyugtató látványt nyújtott az ég, körülöttem a sötétség, távolból pedig az éjszaka neszei. És igen, „hullottak a csillagok”! Hirtelen egymás után három, de rövid fénycsóvával. Aztán még és még, néha egész hosszan. Minden alkalommal kívántam. És milyen telhetetlen az ember, vártam, hogy újabb és újabb csillagot lássak "lehullani", hogy újra és újra kívánhassak. Néha már egy-egy repülő fénye láttán is csaknem kívánságot fogalmaztam. Nem csak magamnak, nem csak a családomnak, egész Nagykovácsinak!
Persze nem árulhatom el a kívánságokat, mert csak akkor teljesülnek.
J

Évekkel ezelőtt a Német Nemzetiségi Önkormányzat elevenítette fel Nagykovácsiban a búcsú közösségépítő hagyományát mindannyiunk örömére. A nagykovácsi templom búcsúja Nagyboldogasszony ünnepe, ami augusztus 15-én van. A hagyomány idén is folytatódik, a templom búcsú napja egyben egész településünk ünnepe is, és immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Nagykovácsi Búcsú. Legalábbis ez a mai, valódi értékeket felvonultató formája. Ugyanis, ha jól belegondolunk, nem új keletű rendezvény ez, hiszen régen a Kolozsvár téren volt Nagykovácsi búcsúja szintén Nagyboldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon, csak akkoriban még az igazi poros, ringlispíles, bóvlit áruló változata. Az új helyszín, az új forma és a kézműves árusok nekem jobban tetszenek. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár által szervezett programok pedig gazdagok, mindenki találhat kedvére valót.

A hétvégi búcsú részletes programja a mellékelt plakáton (rákattintással jobban) olvasható.

Találkozunk a Búcsúban! J

(fotó: Tinkó-Bódi Szilvia)

„Tavasz óta várunk erre a nagy eseményre, hogy végre átadhassuk az épületet azoknak, akiket igazán megillet: a Lenvirág Bölcsőde gyermekeinek és dolgozóinak.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – a korábbi Önkormányzat pályázatának köszönhetően – 167 420 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Az elnyert összeg mellé 40 millió forintot tett mellé az Önkormányzat, így készülhetett el közel 10 hónap alatt az új, akadálymentes, napkollektoros, két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde és gyermekorvosi rendelő épülete, itt a Kaszáló u. 12-14 szám alatt. Az épület a csoportszobákon kívül rendelkezik minden kötelező helyiséggel és tárgyi eszközzel, amelyeket egy bölcsőde számára előírnak. A projekt részeként a bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök, bútorok, berendezések is beszerzésre kerültek.

A beruházás megvalósítása 8 új munkahely létrehozását is eredményezte Nagykovácsiban, ami lehetőséget ad új munkavállalók helyi munkavállalására, segítve ezzel a munkanélküliség elleni harcot. 

Végre hivatalosan és ünnepélyesen is megtörténik a Lenvirág Bölcsőde épületének átadása 2015. július 31-én, pénteken 10 órakor.
Minden kedves érdeklődőt várunk szeretettel.

Óvónénik üzenete:

Te is segíthetsz egy kreatív kis csapatnak, akik vállalták, hogy a nyár során újraálmodják és megszépítik a Kispatak Óvoda Kaszáló utcai épületének kissé egyhangú belső tereit.

Lesz itt kérem Natura sarok a zöld gondolatok jegyében, Nyugalom szigete a mesék tengerében való elmerüléshez, illatozó fűszersarkok, Mosolyfal fakorongokon, Ovigaléria és újrahasznosított Zöld játszókuckó.

Miben tudsz segíteni?

Gyere el csütörtökön (július 23-án) 6 – 13 óráig az oviba és dolgozz velünk!

Ezen a napon raklapokat fogunk csiszolni és pácolni, hogy pihenő sarkok alapjai és fali kerítések váljanak belőlük. Rendbe tesszük a régi képkereteket valamint fakorongokat és faládákat „csiszmákolunk” szépségesre.

Ha tudsz, hozz magaddal ecsetet, és ha van a szerszámaid között kézi csiszoló, akkor még gyorsabban fogunk haladni.

Etetésedről-itatásodról, jól tartásodról mi gondoskodunk, cserébe csak két kezed munkáját kérjük. Gyermekfelügyeletet vállalunk, amíg Te dolgozol J

Köszönjük, ha segítesz!

Lality Viki és Szabó Orsi óvó nénik

Nagykovácsiból kifelé tartott kerékpárral egy hatvan éves férfi. Olyan közelről előzte meg egy BMW, hogy beleremegett kerékpárostól. Ezért eléggé el nem ítélhető, de mindenki által jól érthető vulgáris módon „bemutatott”, majd oda is kiabált neki, hogy „te hülye, el akarsz ütni?” Erre a BMW-s megállt, kiszállt és olyan erővel húzott be a kerékpárját még két kézzel tartó férfinak, hogy beesett az árokba, kiesett két foga, felrepedt a szája és eltört az orrcsontja. Persze amikor látta a BMW-s, hogy ömlik a vér, hozta az elsősegélyládát, de addigra már azzal együtt hajtotta el őt a kerékpáros. Aztán muszáj volt kórházba vinni a sérültet, hogy összevarrják a sérülését. A kórházban az orvos kötelességből jelentette az esetet a rendőrségen, így a nyomozás folyik az ügyben, de én döbbenten állok az eset előtt, hogy ilyen valóban megtörténhet, itt nálunk, Nagykovácsiban. Mi lesz így velünk? Hová tartunk nagykovácsiak?! ÉBRESZTŐ!

(fotó forrása: Nagykovácsi Pékdomb)

Az alábbi levél névvel és címmel érkezett hozzám, bár íróját személyesen nem ismerem. E-mailben megkérdeztem, közreadhatom-e a levelet. A feltétel az volt, hogy névtelen formában közöljem. Én tiszteletben tartottam a kérést.

"Tisztelt Polgármester Asszony!
Az imént olvastam az indexen a CBA bevásárló központról szóló cikket. Ezt követően olvastam az Ön levelét a honlapján.
Röviden csak annyit szeretnék jelezni Ön felé, hogy az Ön által felhozott minden egyes érvvel teljes mértékben egyet tudok érteni. Az alábbiak a beruházással kapcsolatos saját meglátásaim, így mindenképpen szubjektívek, de lehet, hogy számtalan nagykovácsi lakos is egyetért velem. Tiszteletben tartom az ellenzők álláspontját is, de úgy érzem, hogy a támogatóknak is meg kell szólalniuk, mert lehet, hogy ők is sokan vannak, csak nem hallatják a hangjukat. Bennem az a látszat alakult ki, hogy van az ellenzők tábora és van a falu vezetése, aki a beruházás pártján áll. Talán van egy harmadik  is, a támogatók tábora.  
Az egész beruházást szerintem összességében kell tekinteni  és az én megítélésem szerint, összességében sokkal több a pozitív hozadéka, mint a negatív. Szeretném hangsúlyozni, hogy Nagykovácsi számomra is szerelem, az erdők, a hegyek, a falusias jelleg, a zsák falu adottság és még számtalan dolog miatt. Viszont nagyon örülnék, ha végre történne valami, ami előremutat, és egy kicsit kilépne a falu a 80-as évekbeli állapotából. Sokkal jobb, ha történik valami, ami lehet, hogy ugyan nem tökéletes, de még mindig jobb, mintha nem történik semmi.

A főszerkesztő, Ábrahám Móni ötlete alapján új sorozat indul a Tájolóban „Kedvenc helyem Nagykovácsiban” címmel. A kedvenc hely értelmezhető sokféleképpen. Ez lehet egy ház, egy vendéglátó helyiség, egy intézmény, egy utca, egy rét, egy hegy, egy ösvény, egy kilátó, egy erdőrész, egy fa árnyéka vagy ki tudja még mi minden.

Engem első pillanatra meghökkentett a kérdés, hogy mi is a kedvenc helyem, hiszen az jutott eszembe, az én kedvenc helyem Nagykovácsi! Bármerre is járok az országban, nem mulasztom el szóba hozni, dicsérni és éltetni településünket. Olyan elfogultsággal szeretem Nagykovácsit, mintha szülőfalum lenne. Talán ennek az is oka, hogy egész eddigi életem során itt éltem (élek) legtovább. Háromszor annyi időt töltöttem már itt, mint megszületésem óta bármely más faluban, városban. Hálás vagyok Nagykovácsinak, amiért befogadott.


Szabadságon voltam, hét nap szabadságon, ami tíz nap nyaralást jelentett. Tíz nap munka nélkül, családdal és barátokkal. Teljes pihenés, maximális feltöltődés. Sok-sok alvás, kirándulás, napsütés, vízpart, könyvek, család és kikapcsolás…

Elnézést mindazoktól, akiknek a telefonhívására, üzenetére és levelére nem feleltem. Ígérem, ahogy csak tudom, pótolom a lemaradásokat. Hétfőtől újra itthon vagyok Nagykovácsi! J

“Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is; tudatosan felállni az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség, tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben.”
(
Márai Sándor)

„Megérinted... talán csak éppen hogy. Talán a bőrötök nem is ér egymáshoz, csak a karokon lévő pici szőrszálak simogatják egymást. Mégis érzitek. Mégis csodálatos érzés, nyugalom, bizalom, szeretet árad rajtuk keresztül egymás felé. Hihetetlen erő van benne, hihetetlen érzések szabadulnak fel ebben az aprócska érintésben. És megnyugszol. Ebben a pillanatban megáll körülötted minden. Nem beszéltétek meg az érintést, mégis, mindketten tudjátok, hogy kell. Érzitek, nem tehettek mást. Muszáj, mert érezni kell a másikat. Így is. Mert lélekben egyek vagytok. És a test követi a lelket.” (Csitáry-Hock Tamás)

(A fotón még szinte mindenütt rét van a Savanyító fölött.)

„Egy-egy kérdésre válaszol valaki az önkormányzattól, majd egy válasz után eltűnik egy időre…” Igen, ez így igaz. Utána elmegy mondjuk nyaralni, a családját ellátni vagy dolgozni, és nem tud vagy nem akar naphosszat a Facebook előtt ülni és figyelni, vajon hol, melyik csoportban bukkan fel újabb és újabb kérdés? Sajnos nincs rá mód, státusz és pénz se, hogy alkalmazzunk egy embert arra, hogy a Facebook-on felmerülő kérdéseket kövesse és megválaszolja. Éppen ezért nem működik önkormányzati Facebook oldal. Én magam tagja vagyok több csoportnak, ahol naponta akár 30-40 vélemény, kérdés leírásra kerül. Hol el tudom mindet olvasni, hol meg se találom mindet. Van olyan csoport, amelyiknek szándékosan nem vagyok tagja, pedig lehet ott is beszélgetnek olyan témákról, amik az önkormányzatot is érinthetik.

(A fotón a jelenlegi Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal képe látható.)

Alapelvem, hogy mindig az adott helyzetből kell a lehető legjobbat kihozni. Nincs értelme a „mi lett volna, ha…” kérdéseknek, a fontos, mi az adott tényállás?

Az úgynevezett CBA telek kapcsán a tények:

Az 1970-es évektől településközpontnak kijelölt területre vonatkozó Szabályozási Tervet a Képviselő-testület a 19/2000. (X. 10.) rendeletével fogadta el 2000-ben és vonta az un. Savanyító dűlőt belterületbe. A „Központi vegyes” övezetbe sorolt területrészen: igazgatási, kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, közösségi szórakoztató, kulturális, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági funkciójú épületek, valamint sportlétesítmény helyezhető el.

Jelenleg a maximális beépíthetőség 37,5 %, az építménymagasság 6 m, a minimális zöldfelület 31,5 %.

A korábbi Önkormányzat a Vörösvár Invest Kft. (továbbiakban: CBA) részére az ingatlant 2011. február 16. napján kelt adásvételi szerződéssel értékesítette bruttó 216 384 000 Ft-ért. A vételár kifizetésre került és a korábbi Önkormányzat az elmúlt években fejlesztésekre el is költötte a pénzt (pl. óvoda-, főtér építés).

2015. június 22-től megkezdődnek a csatornázási munkálatok a Nagykovácsi úton is, így a főúton torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A gördülékenyebb közlekedést forgalomirányító közúti lámpákkal igyekeznek biztosítani, de még így is sok türelemre és megértésre lesz szükség a lakosság részéről a forgalomsűrűsödés miatt.

Ami örömhír a rossz hírben, hogy az iskolai szünet megkezdődött, így jóval kevesebb autóra lehet számítani az utakon.

Legyünk türelemmel egymás iránt, hogy mindenki biztonsággal hazaérkezhessen családjához. Egyébként pedig attól sem lesz gyorsabb a haladás, ha szitkozódunk és átkozódunk, inkább vigyünk magunkkal egy kedvenc cd-t vagy hallgassunk nyelvleckét, úgy sincs máskor idő rá JMinden nagykovácsi lakost várunk nagy szeretettel a 2015. június 18-án, csütörtökön, 17 órakor kezdődő KÖZMEGHALLGATÁSON az Inkubátorház ’A’ épületében.

A Közmeghallgatás témakörei:

 • Tájékoztató a 2015. évi költségvetésről, a folyamatban lévő beruházásokról

 • Tájékoztató a szennyvízcsatorna kivitelezéséről

 • Tájékoztató az új faluközpont területén tervezett beruházásról

 • Tájékoztató a Teleki-Tisza Kastély tervezett megújításáról

 • Egyebek

Természetesen a megjelölt témákon kívül bármilyen más közérdekű kérdés is feltehető a Közmeghallgatáson, a kérdező nevének és lakcímének vállalásával. Jöjjenek, kérdezzenek, mondják el véleményüket, mert közösséget építeni csak bizalommal lehet.


 • 11 képviselőtestületi ülést tartottunk (8 rendes, 3 rendkívüli), 126 határozatot hoztunk, 17 rendeletet fogadtunk el.

 • A Készenléti Szolgálattal, Rendőrséggel és a civilekkel összefogásban megküzdöttünk a jég pusztító erejével.

 • A korábbihoz képest duplájára emeltük a polgármesteri és a jegyzői fogadóórák számát.

 • Elkészítettük az Önkormányzat 5 évre szóló gazdasági programját.

 • Elfogadtuk az Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

 • 49 000 000 Ft-ot nyertünk Vis Maior pályázat keretében útjavításra.

 • 2 közbeszerzési eljárást folytattunk le: szennyvízhálózat fejlesztése, LED-es közvilágítás korszerűsítése témákban.

 • 2 közbeszerzési eljárás van folyamatban: iskolai-óvodai-bölcsődei étkeztetés, útjavítás.

 • Befejezett beruházások: óvodabővítés, bölcsődeépítés, inkubátorház építés.

 • Megkezdett és folyamatban lévő beruházások: szennyvízhálózat fejlesztése, iskolabővítés (2 tanterem + étkező), LED-es közvilágítás korszerűsítése.

 • 6 új pályázat került beadásra: új főzőkonyha építésére, uszoda építésére, új sportpálya építésére, Száva utcai óvoda fűtéskorszerűsítésére és tetőszigetelésére, útjavítási munkálatok kivitelezésére.

Azt mondják, az iskolában tanultak nagy részét elfelejtjük. Azonban mindannyiunk életében van legalább egy – jobb esetben akár több – olyan pedagógus, aki jelentős hatást gyakorolt ránk, akinek ittuk szavait, aki meghatározó lehetett életünk további alakulásában, pályaválasztásunkban, irányultságunkban. Én ma is emlékszem egy gimnáziumi tanárom tanításaira, amik a tárgyi tudásnál jóval többet adtak, a mozdulataira, a humorára és azokra a ritka versekre, amiket a bakelit lemezekről hallgattunk. Akkoriban egyszerűen csak jól éreztem magam az óráin, ma viszont már hálás vagyok azért az életszemléletért, amit tőle kaptam, azokért a képességekért, amik a segítségével fejlődtek teljessé bennem, azokért az értékekért, amikkel általa gazdagodtam. Ma már tudom, különleges kincs egy ilyen pedagógus.

Azt gondolom, Nagykovácsiban mind az óvodában, mind pedig az iskolában találkozhatunk kincset érő pedagógusokkal, olyan személyiségekkel, akik nem csupán a munkájukat végzik, hanem személyiségükkel oly értéket képviselnek és adnak át gyermekeinknek, amiért örök életre hálásak lehetünk szülők és tanítványok egyaránt.

Az utóbbi hónapok sok-sok programja az adott aktualitáson túl a közösség összetartásának és összetartozásának erejéről is szólt.

Gondoljunk csak példaként a tavaszi patak és Békás tó takarításra; a virágültetési akcióra, vagy a nagysikerű iskolaudvar szépítésre, ahol kétszáz kéz dolgozott serényen az általános iskolás gyerekek környezetének szépítéséért; az Amerikai Iskola meghívására a Nemzetközi Fesztiválra; a Kitelepítettek Emléknapjára; a Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató versenyre; a TESZEDD! mozgalomra; a NAMI és Rézpatkó gálákra; a Nagykovácsi Családi Piknikre a Kastélyparkban, ahol aznap vagy ezer ember fordult meg; és a legutóbbi összekovácsoló programra a Kispatak Óvoda jótékonysági estjére.

Mind-mind az adott alkalmon és célon túl egyben a közösség építésének is fontos lehetősége és eszköze. Semmi más nem kell hozzá, csak mi magunk és a jószándékunk. No meg az, hogy megragadjuk ezeket a lehetőségeket és minél többen ott legyünk, ahol tenni lehet valamit, ahol részesei lehetünk egy nagy közösségnek, amiről hamarosan elmondhatjuk: építő és összetartó közösség.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének
2010. évi XLV. törvénye
a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről

Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk:

Töltsünk együtt egy vidám nyári estét június 5-én, pénteken, miközben jótékonykodunk.

A Tombolán értékes nyeremények várnak a vendégekre.

A mi családunk által felajánlott nyeremény részletei:

Tiszakécskén a négy csillagos Barack Thermal Hotel & Spa-ban 2 éjszak 2 fő részére svédasztalos reggelivel és svédasztalos vacsorával, ajándék wellness kuponnal, ajándék koktélkuponnal, a Tiszaparti Gyógy- és Élményfürdő és szaunavilág korlátlan használatával.

Vajon ki nyeri meg? J

http://www.barackhotel.hu/

Köszönjük a sok-sok pozitív visszajelzést a vasárnapról, valóban nagyon jól sikerült a piknik.

Közel ezer ember fordult meg azon a napon a Kastélyparkban, remélem, mindannyian jól érezték magukat. Én nem tudtam minden helyszínt végigjárni, mert bármelyik irányba indultam is, négy méternél messzebbre nem igen jutottam, hiszen folyton ismerősökkel találkoztam, ha meg ismeretlenekkel, akkor velük meg kellet ismerkedni. J

Köszönjük a csodás helyszínt a cserkészeknek. „Jövőre, veletek, ugyanitt!”  

A program további részleteiről a júniusi Tájolóban képes beszámoló olvasható hamarosan.

Tudom, nem könnyű most Zsíros hegyi lakosnak lenni, miközben nyakig ér a sár, naponta új hazavezető utakat kell keresni, és szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaha járható útjaink lesznek. Pedig azok lesznek, reményeim szerint jobbak, mint voltak.

Azt is tudom, hogy nem könnyű most türelmesnek lenni, hiszen jómagam is emlékszem, amikor az Ördögárok patak partjára költöztünk, kocsim még nem lévén előfordult, ha a szemben lakó Józsi bácsi nem segített, hogy a sártengeren átvergődjek a két gyerkőccel és egy babakocsival, akkor bizony otthon maradtunk aznap. Bizony, akkor engem is hiába intettek türelemre…

DE! Gondolt egy merészet a kivitelező és azt mondta, lássuk ezt a gyerekek szemével! Az Önkormányzattal együttesen rajzversenyt hirdetett a gyerekeknek „Rajzold le, te hogy látod a csatornafejlesztési munkákat!” címmel. A rajzokat az óvónőknél és az osztályfőnököknél lehet leadni május 29. 12 óráig. Érdemes, mert értékes nyeremények és a munkagépek kipróbálásának lehetőségei várnak a gyerekekre 2015. május 31-én a Nagykovácsi Családi Piknik keretében a Kastélyparkban.

Minden indulónak nagyon szurkolunk. Hajrá! J

Az utóbbi években sokat változtak a kommunikációs lehetőségek. Gondolok itt elsősorban a virtuális világra. Sose hittem korábban, hogy eljön az az idő, amikor egy közösségi hálóra minden nap ellátogatok, tájékozódom ott, olvasom a barátok posztjait, számomra fontos dolgokat osztok meg az ismerőseimmel. Ma már pedig így van, az életem része lett napi szinten a facebook olyannyira, hogy már szándékos figyelmet kell fordítanom arra, hogy bizonyos fokú függőséget ne okozzon. A telefonomon nem állítom be ezt az alkalmazást, munkaidőben nem nyitom meg ezt az oldalt, kizárólag a szabadidőmben használom a facebookot. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy elszalasztok hozzászólásokat, posztokat, amiket nem kimondottan nekem szántak, de rólam vagy az önkormányzati vezetésről szólnak. Nagyon szívesen beszélgetek önkormányzati kérdésekről is a facebookon, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy az éjszaka közepén, amikor éppen gép elé kerülök, nem állnak adatok rendelkezésemre, meg egyébként se vagyok minden ügyek tudója, hiszen azért van a hivatali apparátus, hogy mindenki a szakmailag hozzá tartozó kérdéseket kezelje, azokban az ügyekben járjon el. Egy csomó felmerülő szakmai kérdésre nem fogok tudni válaszolni, maximum továbbítom az illetékesek felé, de sokkal gyorsabban haladhatna egy-egy ügy, ha azonnal az illetékes kaphatná meg a kérdéseket és nem én tolmácsolnám, amikor éppen véletlenül észreveszem a facebookon a jelzést. Tudom, sokszor jólesik az embernek, hogy valahol leírhatja a bosszúságait, szapulhat valakit és erre helyeslő és megértő megnyilvánulásokat kap, de nem gondolom, hogy ez jelentősen előbbre tud mozdítani egy-egy ügyet. Például az ünnepnapok alatt is a csatorna kivitelezője rajtam keresztül, a facebook bejegyzésekből tudta meg, hogy milyen károkat okozott az időjárás (ki tudja hány órás késéssel?) ahelyett, hogy közvetlenül hozzá érkezett volna a panasz és gyorsabban eljárhatott volna, hiszen ügyeletes brigád ünnepnapokon is működik. Azt gondolom, nem várhatunk intézkedéseket és eredményt egy zárt csoportban leírt megjegyzéseink és posztolt fotóink hatására. Ugyanezeket a képeket el lehet küldeni közvetlenül a kivitelezőnek is, ha tényleg az a cél, hogy a baj orvosolva legyen. Természetesen, ha ilyesmivel találkozom, igyekszem intézkedni, de mi van, ha ezen a hétvégén nem olvasom a bejegyzést? És vonatkozik ez minden egyéb dologra is. Ha pl. nincs víz, az a DMRV-re tartozik, ha nincs áram, az az ELMŰ-re, ha a havat rossz helyre kotorják, az a Jäger Kft-re, és sorolhatnám hosszasan a szakterületeket. Persze köszönöm nagyon az információkat, ezek fontosak, de megnyugtató megoldást inkább a szakemberek tudnak nyújtani, feltéve, ha tudnak a problémáról.

Töltsünk együtt egy vidám napot a nyár küszöbén!

2015. május 31-én a Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély parkjában minden adott lesz, mi szem-szájnak ingere, és ami örömöt okozhat, pl. népi játszótér, kézműves foglalkozások, Öttusa Kölyökpark, biciklis ügyességi pálya, Bab Társulat előadása, Eszterlánc mesezenekar játéka, nagykovácsi tánccsoportok bemutatói, számháború… és még sorolhatnám. No, de hogy a felnőttek se maradjanak ki, őket a főzőverseny várja értékes nyereményekkel. Vándorkupa a győztes csapatnak és további ajándékcsomagok a második-harmadik helyezetteknek.

Közben pedig, aki az IDE SÜSS! jótékonysági sütivásár finomságait megvásárolja, egyben a majdan épülő Szabadidőparkot is támogatja. Fogjunk össze ebben is, hogy lehessenek közösségi célokat szolgáló, mindenki által használható sportpályáink, szabadtéri fitnesz eszközeink és mindaz, amit a Bázis Alapítvány megálmodott a mozgásra vágyók számára. A süti felajánlásokat 9 órától lehet a helyszínen átadni (a Kastélyparkban). A sütik mellett nosztalgia lángos is kapható lesz, aminek a bevétele szintén a Szabadidőparkot támogatja. Előre is köszönünk minden felajánlást a nemes cél érdekében!

A plakáton minden tudnivaló megtalálható.

Tegnap este a szekszárdi Takler Pincészet borait kóstolhatták a Levendula Kertvendéglőben a borkedvelő nagykovácsiak. Mellé remek ízléssel kiválasztott különleges menüt szolgáltak fel az új shéf jóvoltából, hogy még az igazi gourmand-ok is elégedetten távozhattak.
A legkedvesebbek mégis Takler András szavai voltak, amelyeket megosztott velem távozása előtt. Párjával együtt azon a véleményen voltak, hogy kedves, meleg, szeretetteljes fogadtatást éreztek a nagykovácsiak felől annak ellenére, hogy meglehetősen késve érkeztek és ezért nagyon hálásak nekünk.
Mi, jelenlévők pedig hálásak vagyunk a finom borokért és étkekért, amiket alkalmunk volt megkóstolni.
(fotó: http://www.takler.com/)

400 lakos, aki szedte és egy konténernyi szemét az idei TE SZEDD! akció "eredménye". Jóval kevesebb, mint az elmúlt években, de még mindig sok!
Köszönet azoknak, akik vették a fáradságot és a hétvégi pihenésüket áldozták arra, hogy mások eldobált szemetétől szabadítsák meg a természetet.

A képen az iskola igazgatója, Gáspár Kornélia éppen az Önkormányzat ajándékát, a Kovács Cukrászda által készített, rendkívül finom ünnepi tortát vágja fel.

Ezúton is szeretettel gratulálunk a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi tanárának és növendékének, akik rendkívül színvonalas estét varázsoltak az Amerikai Iskola színpadára a 20 éves jubileumi gálájuk alkalmából, a nézők nagy örömére.

Május 31-én, vasárnap, a hagyományteremtő NAGYKOVÁCSI CSALÁDI PIKNIK keretében FŐZŐVERSENYRE is lehet jelentkezni. Jelentkezési határidő: május 22. péntek, pataki.ildiko@nagykovacsi.hu e-mail címen, csapatnévvel.

Értékes nyeremények várnak a legfinomabbat főzőkre és a fődíj: egy VÁNDORKUPA!

Főzzünk együtt! Legyen minél több csapat, hogy minél jobb hangulat lehessen!

Helyszín: a KASTÉLYPARK.

Az elmúlt hétvégén tobzódhattunk a programok sokaságában. „Dunán innen, Tiszán túl” tehetségkutató a Tisza István téren, Bozsik torna a futballpályán, Te szedd! akció Nagykovácsi egész területén, és koronaként a hétvégére: NAMI ünnepi gálaműsor az Amerikai Iskola színháztermében.

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola estjének díszvendége és fővédnöke Szenthelyi Miklós Kossuth- és Liszt Ferenc díjas hegedűművész volt, aki kiváló játékával is elkápráztatta a nagykovácsi közönséget.

Gáspár Kornélia fuvolaművész (az iskola igazgatója) és Lorenz Dávid gitárművész (az iskola igazgatóhelyettese) nagy lelkesedéssel és sok humorral vezette az estét a több száz fős közönség előtt. A műsorvezetők és fellépők lelkesedése lassan átragadt a közönségre is, és egyre nagyobb elragadtatással hallgathattuk, csodálhattuk az igen változatos előadásokat. Volt árnyjáték, kamarazenei és szóló produkciók, néptánc, Dzsungel könyve részlet, Cup Song és többféle meglepetés műsorszám a tanárok részéről. Volt olyan műsorszám, amiben közel száz szereplő játszott egyszerre a színpadon. Annyira élvezetese volt az egész előadás, hogy szinte észrevétlenül röppent el a több mint két óra. Köszönjük az élményt!

Ismét megnyílik két helyen a szelektív hulladékgyűjtő sziget.

Hétköznapokon a Kispatak Óvoda Kaszáló utcai gazdasági udvarán (Kaszáló u. 16-18) reggel 6 órától 8 óráig, a NATÜ telephelyén (Pók u. 58.) 8 órától 16 óráig tart nyitva, hogy a lakók lerakhassák szelektíven gyűjtött papír, műanyag és üveg hulladékaikat.

Kérünk mindenkit a kulturált gyűjtés szabályainak betartására:

 • A hulladékot tisztán, összelapítva, az anyagának megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezzük!

 • A flakonokat, dobozokat öblítsük ki és tapossuk laposra!

 • Ne „csempésszünk” egyéb hulladékot a gyűjtőkbe!

 • A kukák melletti területet hagyjuk tisztán!

 • Kommunális hulladékgyűjtés nem történik a gyűjtőszigeteken!

 • Ne feledjük: a legkörnyezetkímélőbb szemét, amit nem termelünk meg! J

Természetesen a házhoz menő hulladékgyűjtés továbbra is megmarad a hulladékgyűjtési naptárban rögzített elszállítási időpontokban.

A 2015. május 16-án második alkalommal megrendezésre kerülő „Dunán innen, Tiszán Túl” Kárpát-medencei gyermek és ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny budapesti és Pest megyei elődöntőjére a tavalyihoz hasonló nagyszámú, 300 fő feletti versenyző jelentkezett.
A verseny mellett gyermekfoglalkoztatókkal, kézműves vásárral, népi játékokkal, bemutatókkal, mesekuckóval, táncházzal és utcabállal várjuk a részvevőket és az érdeklődőket! Az utcabál, egy felvonulás lesz Nagykovácsi központjában melyre nagy szeretettel várunk minden népviseletbe öltözött versenyzőt, felkészítő tanárt, vásárost és érdeklődőt is.

Talán 9 éves lehetett Zsófi lányom, amikor új osztálytársuk érkezett, Varga Oszkár. Szerbül és angolul beszélt, magyarul nem tudott. Úgy kezdte velük a harmadik osztályt, hogy abban az évben „csak” megtanul magyarul, aztán jövőre meg osztályt ismétel, hiszen hogy is tudna rögtön felelni és dolgozatot írni? Nem lehet majd osztályozni. Aztán Oszkár gyorsan átírta a forgatókönyvet. Két hónap múlva beszélt magyarul, fél évben már osztályozható volt minden tantárgyból. Zenei tehetségét is csillogtatta már akkor is, de ezen senki nem lepődött meg, ismerve a Varga családot.

Fekete Anna néni volt az akkori tanítójuk (néni?! talán 23 lehetett…), sokat köszönhet neki az egész osztály. Furulyázni tanultak, amikor ez nem volt kötelező tantárgy, Oszkárt magyarul tanította, igazi csapatot épített, közösséget szervezett, és Anna néni hatására abból az osztályból azóta egyetlen gyerek se öli meg a pókokat, csak szépen kitessékeli az ablakon. J

Építészhallgatói tervek ismertetéssel egybekötött kiállítása a Nagykovácsi Inkubátorházban

2015. május 8-án, pénteken 18 órakor.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének negyedéves építészhallgatói az elmúlt félévben Nagykovácsi területfejlesztési kérdéseit vizsgálták. Kisebb csoportokban foglalkoztak településünk egy-egy területével és a közös elképzelésekre felfűzve tervezték meg a különböző funkciójú épületeket. Az elképzelt munkákból az inkubátorház előadótermében kiállítást rendezünk. A megnyitón a hallgatók prezentációk formájában ismertetik a terveket.
A bemutató után kötetlen beszélgetést tartunk a témában a diákok, oktatóik és a település vezetőinek részvételével.

A "Legszebb konyhakertek" jelentkezési határideje meghosszabbítva 2015. május 30-ig!Évente nem csak egyetlen napon kellene azokra gondolnunk, akiket 1946-ban kitelepítettek és elszakítottak családjuktól, vagyonuktól akaratuk ellenére.

Eszünkbe kellene, hogy jusson ez a tragédia a hétköznapokon is, amikor mondjuk azon bosszankodunk, hogy megint sokat kell dolgoznunk vagy azon kesergünk, hogy nem lehet nagyobb házunk vagy éppen egy újabb vagyontárgyunk. Ilyenkor kellene rájuk gondolnunk, és hálásnak lennünk azért, amink van és azért, hogy ez ma már újra nem eshet meg soha senkivel.

Csodálom ezeket az embereket, csodálom azt, amilyen szeretettel és barátsággal tudnak a történtek ellenére felénk fordulni, és legfőképpen csodálom őket azért, amiért meg tudtak bocsátani.

“Amikor még egész pici voltál, egy puszival jobbá tudtam tenni számodra a világot. Vagy egy kanálnyi orvossággal. Meg tudtam javítani olyasmit is, amin még a puszi sem segíthetett – ragasztóval és szalaggal, tűvel és cérnával, kapcsokkal és madzagokkal. (…) A felnőtt dolgok meghaladják a képességeimet. Azt kívánom, bárcsak lenne olyan varázserőm, amivel helyre tehetném az ilyesmit is. De nem tehetek mást, mint hogy itt vagyok. Mindig itt leszek.” (Pam Brown)

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei alapellátásban 3 év alatti gyermekek szakszerű nevelése, gondozása. a gyermekek testi, és szellemi fejlődésének elősegítése, fejlődésük dokumentálása, szülőkkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Csecsemő- és kisgyermekgondozó; Kisgyermekgondozó-nevelő,

 • Kisgyermekek mellett töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,

 • Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

      Kiváló szintű empátiakészség, kapcsolatteremtési, szervezési, együttműködési, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata;

 • önéletrajz;

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (postai feladóvény másolat);

 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

      A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődés: Móczár Ágnes, 06-20-577-41-86

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. Elektronikus úton Móczár Ágnes részére a lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu e-mail címen Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

      Személyes meghallgatás után az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 27.

Örömmel értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a Lenvirág Bölcsődébe az alábbi helyszínen és időpontokban lehet benyújtani a felvételi kérelmeket (20 hetes kortól 3 éves korig):

Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14.

2015.05.12. kedd 7-15 óráig

2015.05.13. szerda 8-16 óráig

2015.05.14. csütörtök 10-18 óráig

A felvételi kérelem benyújtásához szükséges iratok:

felvételi kérelem (a felvételi kérelem nyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról valamint személyesen átvehető a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és a beiratkozási napokon a beiratozás helyszínén)

– 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a formanyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában)

jövedelemigazolás

– a gyermek és a szülők/törvényes képviselők eredeti személyi azonosító és lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa,

– a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat.

Szó szerint virágnézést jelent ez a japán szó. Japánban gyönyörködést a tavasszal virágzó cseresznyefákban.

Nagykovácsinak sok-sok hektár gyümölcsöse van. És milyen kevés a gondozott belőle!

Ma nagy élményben volt részem. A teljes pompájában virágzó körtés gondozott, féltve ápolt részét volt szerencsém bejárni és gyönyörködni a körtefa-virágzásban. Ez egy csoda kincse Nagykovácsinak, és nem becsüljük eléggé… Még. J


A csatorna beruházás kapcsán az Amerikai Iskola előtti területen – ami az iskola ingatlanához tartozik – kerül lefektetésre a település összes szennyvizét elvezető gravitációs gerincvezeték, valamint az átemelő telep ellátását szolgáló vízvezeték. Ezeknek a legszűkebben történő elhelyezéséhez 1,0-1,2 m széles és 2,4-3,1 m mély munkaárok kialakítása szükséges.

Az Amerikai  Iskola I. ütemének építésekor a parkoló mellett juharfasort telepítettek, melyből néhány egyed sajnos kipusztult, és a sportpályák előtti területre – III. ütem – már nem is került.

A Nagykovácsi bekötőút mellett álló, több mint 40 éve telepített nyárfasor állapota sajnálatos módon rendkívül leromlott, az elmúlt aszályos évben jórészük már ki sem hajtott, jeges és szeles időben komoly veszélyeztetést jelentett az autóforgalomra.

Nagykovácsi is csatlakozott "A legszebb konyhakertek" országos programhoz.
Várjuk minden Nagykovácsi zöldség- vagy gyümölcstermelő, kertművelő jelentkezését.
Nevezés április 30-ig!
Jelentkezési lap kérhető és leadható a Polgármesteri Hivatalban, a Latin kertben, Ildikó virágboltban és az Inkubátorházban.
Részletek a plakáton.

Budakeszin évek óta megrendezik a Polgárok Bálját, amelynek bevételét rendszerint városfejlesztési célokra fordítják, azonban az idei évben a kárpátaljai Beregdédán szükséget szenvedő magyarok támogatására ajánlották fel.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester meghívására a férjemmel mi is résztvevői voltunk a színvonalas jótékonysági bálnak. A rendezvény alatt többször jutott eszembe, hálásnak kell lennünk, hogy mi vagyunk, akik segíthetünk, és nem mi szorulunk támogatásra. Azt gondolom, ebben a helyzetben kötelességünk is segíteni. Ráadásul úgy segíthettünk, hogy közben jól is érezhettük magunkat és még a szerencse is ránk mosolygott a fődíj képében. Igaz, a szerencse mellett mi magunk is tettünk a siker érdekében, tombolanyereményt is ajánlottunk fel és jelentős mennyiségű tombolát vásároltunk.

Kedves Nagykovácsiak!
Meghívást kaptunk az Amerikai Iskolától az április 19-i, vasárnapi Nemzetközi Fesztiválra 11 és 15 öra között.
Sok-sok gyerekprogramot ígérnek, nemzetközi ételkülönlegességeket kínálnak, és várnak minden nagykovácsit baráti szeretettel.
Látogassuk meg őket, ha már nyitnak felénk, hátha elindulhat egy gyümölcsöző együttműködés.
A belépés díjtalan!

„Az emberek közötti kapcsolatok hálózata olyan, mint a sűrű erdő. (...) Ösvények nyílnak bennük, egyik a másik után, ösvények, amelyek ismeretlenek maradnak mások számára, csak azoknak nyílnak meg, akik véletlenül odakeveredtek.” (RiikkaPulkkinen)


Az iskolaudvar építés-szépítés-zöldítés sikertörténet. Nem feltétlenül az, ami született, hanem ahogyan született. Persze öröm az iskolásoknak és a pedagógusoknak az eredmény, a sok virág, a pergola, a magas-ágyás zöldségekkel, az indiánsátrak, a fűzfakunyhó, a raklap-padok, rönk-ülőkék. Igen, szépek, jók, hasznosak, változatosabbá és színesebbé teszik az udvar használatát. De az igazi érték az összefogásban és annak nevelő hatásában rejlik. Mindig is hittem, hogy nem azzal nevelhetünk hatékonyan és eredményesen, amit mondunk, hanem amit teszünk, és ahogy élünk. Mi így élünk Nagykovácsiban. J

És tudom, nem sikerült minden tökéletesre, hiszen a murván nehéz tolni a babakocsit, de én emlékszem még arra, amikor a mély sártól volt nehéz tolni a babakocsikat. A munkálatokhoz olyan eszközöket, anyagokat tudtunk felhasználni, amiket ajándékba kaptunk. Köszönjük.

Köszönet A HATOK Művészeti csoportnak a Hét fő erény és a Hét fő bűn című kiállításért.
Április 30-ig megtekinthető az Inkubátorházban. Érdemes!

"Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelűl
ezért-azért; egyszóval mindenért."
(Pilinszky János)

Hervay Gizella
Levél helyett

Milyen gyönyörű: szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És megtörténhetik: társra is találhatunk, csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét. Csak meg kell ismernünk, a föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljutva oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem, és megszólítani.
Megtalálni azt a szót, amit ő keresett, de nem talált, amire szüksége van, hogy a föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljusson végre oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem. Felesleges és nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amelyeket mi szeretünk, ezzel csak megütjük, hiszen én, ha azt mondom: tej, nagy diófát látok, a lomb közt kis égdarabok, a fa alatt kerti asztal, pohárban tej, tündöklik a tej, a táj. De lehet, hogy ő arra emlékezik, hogy nem kapott tejet, nem volt, és az anyja messze volt, és megütöd a szóval. De ha megtalálod neki azt a szót, amit keres! Társad lesz és válaszol, és válaszában felfénylik az elveszett szó, ami gyermekkorod zsebéből valamikor nyomtalanul kigurult.
Ha megtalálnám! Sose merném többet kimondani a szót: szeretlek! Csak azt mondanám: vonat, mert talán állomás mellett lakott, és évein át-átzakatolt a vonat, félelmet hozott és sóvárgást távoli tájak felé. Vagy azt mondanám: cigaretta, mert kidobta a vonatablakon át a csomag cigarettát, mikor tisztuló tüdővel robogott a szerelem felé.
Csak rá kell figyelni, a mozdulataira: karjával most olyan ívet ír le, amilyet csak az tud, aki egész lényével mozdul vagy szól, semmi más nem válasz neki, csak az, ha te is egész valóddal felé fordulsz.
A szájad mellett egy ránc emlékezik, és a szemedben olyan látható a szégyen, hogy elfordul és cigarettára gyújt. Fájdalmaiddal soha el nem érheted, arcodon a fájdalom nyomai, és hangodat érdessé teszi a visszafojtott sírás. El kell hagynod emlékeidet is, mert történelem előtti korból valók, mikor még nem tudott emberhez szólni az ember, csak ütött. Csupa kék-zöld folt az arcom, nem szóltak hozzám, csak ütöttek, s nekem most szólnom kell, meg kell találnom azokat a szavakat, amelyekre neki van szüksége. Hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda. Kikapcsolja a telefont.
De hiszen volt egy mozdulata, feléd fordult, mint aki egész lényével mozdul, felé fordultál, mint aki egész lényével válaszol, megölelt, mint aki először ölel, mint aki utoljára ölel, megölelted, mint aki először ölel, mint aki utoljára ölel. Mégis csak ennyit mondtam: szeretlek.

"Nem vagy egyedül” – olvashatjuk a Magyar Hospice Alapítvány honlapján a Nárcisz Program címszó alatt. Jó ezt tudni. Jó tudni, hogy az elesettek, betegek sincsenek egyedül, mindig van, akihez fordulhatnak, akitől jó szót, simogatást kaphatnak, mindig van, aki a kezüket fogja… Bárcsak így lenne!

Pedig csak apró dolgokon múlik… egy szál virágon, egy mosolyon, egy programon való részvételen. Mint a mai Nárcisz ünnep. Egy maroknyi kis csapat örvendett a nárciszok nyílásának és közösen gondolkodott az önszerveződés erejéről, a mások tiszteletéről, az elesettek, betegek megsegítéséről, az együttérzésről, az emberi méltóságról, a szolidaritásról, a szeretetről.
Bármelyikünk családjában előfordulhat, hogy mindezekre nagyobb szükség van... és több erőre és támogatásra is ilyenkor. Vegyük észre, hol van ránk és a segítségünkre szükség... egyszer még mi is rászorulhatunk.

Április 11-én, szombaton 8 órától mindenkit szeretettel várunk egy közösségi megmozdulásra, a Nagykovácsi Általános Iskola udvarának megújítására. Közös célunk, hogy gyerekeink számára egy gyerekbarát pihenő- és játszókertet alakítsunk ki az iskola udvarán. Tervünk megvalósításában az Otthon a kertben című Tv műsor, McMenemy Márk és szupercsapata lesz segítségünkre, akikkel egy Tv műsor keretében közösen valósítjuk meg az elképzeléseinket.

Amire szükség lehet: szalagcsiszoló, flex csiszoló koronggal, csiszoló papír, feszítővas, szögkihúzó kalapács, ásó, lapát, csákány, kapa, gereblye, talicska, kalapács, csavar-behajtó, festékszóró, ecset, kesztyű.

Fogjunk össze, legyünk minél többen, hogy látványos eredményt érhessünk el!

https://www.facebook.com/events/417894918386882/

A Húsvét a keresztény világ legjelentősebb napja, a feltámadás napja. Jézus Krisztus a Biblia szerint kereszthalálával megváltotta az emberek bűneit, majd feltámadt halottaiból, győzelmet aratva a halál felett. 

Sokak számára a Húsvét lelki-szellemi hagyatéka mára elkopott, csak arra vágynak, hogy jót egyenek-igyanak, és annak örülnek, hogy a húsvéthétfő egy újabb jó alkalom arra, hogy ne kelljen dolgozni.   

Azonban a hitükből lelki erőt merítő keresztények számára a negyven napos böjt után következik a testi-lelki felszabadulás, az öröm, a vidámság időszaka. A húsvéti szertartások megerősítik a hívőket abban, hogy bízhatnak a halál felett való győzedelmeskedésben.

A Húsvét az egyházi vonatkozásán túl a tavasz eljövetelének az ünnepe is, újraéled a természet, nyílnak a virágok, szaporodnak az állatok. Örüljünk együtt a megújhodó természetnek, a Húsvétnak, amely alkalom újra a családi együttlétekre, a vendégjárásra, néphagyományaink felelevenítésére. Élvezzük közösen, hogy van az évnek egy olyan napja, amikor a család apraja-nagyja együtt kóstolja a mama zamatos barackpálinkáját. Reménykedjünk abban, hogy a locsoló kölnivíz egy újabb egész éven át megóv minket a hervadástól, minden bajtól és betegségtől.

Hát igen… kerek négy napot kellett gondolkodnom a kérdésen, mire rájöttem, hogy még mindig örömöt tud hozni egy újabb születésnap… J

Valójában a nők talán huszonéves korukban örülnek utoljára felhőtlenül annak, hogy egy évvel idősebbek lettek. Az első sokk valószínűleg harmincévesen éri őket, de az közel se akkora, mint a negyven éves kori, amikor is a huszonévesek már erősen elgondolkodnak, hogy csókolommal köszönjenek-e neki? Persze szépítjük a dolgot, hogy a negyvenes évek a legszebbek az életünkben, hiszen addigra már kellően érettek vagyunk ahhoz, hogy az élet problémáit kezelni tudjuk, de talán kellően fiatalok is ahhoz, hogy büszkélkedhessünk nőiességünkkel. És hogy minek lehet örülni így a negyvenes évek vége felé egy szülinapon? Hát például az ilyen üzeneteknek:

„A Föld Órája egy világméretű önkéntes kezdeményezés, amely megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján este világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást és áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket.” (http://www.foldoraja.hu/index.php?m=foldoraja)

Csaknem 100 településhez hasonlóan Nagykovácsi is csatlakozott a „Föld órája akcióhoz”, mely semmi különös „akciótervvel” és feladattal nem jár, csupán március 28-án este 20:30 és 21:30 között próbáljunk lekapcsolni minden fényforrást magunk körül.

Vajon kibírunk egyetlen órácskát gyertyafény mellett? Tv, rádió, számítógép nélkül?

Úgy tűnik, nehéz megmozdítani a nagykovácsiakat, legyen szó bármilyen rendezvényről.
Március 21-én sűrű volt a programkínálat, a megjelentek száma mégis néhány tucatnyira korlátozódott csupán.

A közös pataktakarításban kb. kéttucatnyian segítettek. A NOE által szervezett Húsvét-váró játszóházban sem voltak többen ennyinél.

A 2700 háztartásba a Tájolóval együtt kiszórt szórólap és a Facebook hirdetés ellenére alig több, mint 100 család vitte haza a három ajándék árvácskát, hogy a háza elé ültesse.

Este pedig a Református Templomban az irodalmi esten ötvennél is kevesebben voltunk, és az átlagéletkor se volt kevesebb ötvennél. Az erdélyi Helikon költők verseit és a történelmi eseményeket hallgatva azért megfordult a fejemben: hol vagytok ilyenkor fiatalok? Pedig olyan szerencsések vagyunk, hogy házhoz hozták nekünk a színvonalas irodalmat és történelmet.

Talán kicsit nyitottabb szemmel kellene járnunk-kelnünk, észrevennünk a nekünk és értünk szóló programokat, az újító kezdeményezéseket, a felénk áradó figyelmességet és kedvességet.

Ez egy Víz világnapi fotó az Ördögárok patak egy kicsiny szakaszáról, amit a tegnapi napon pár maroknyi csapat lelkesen megtisztított itt Nagykovácsiban. Látható, hogy milyen kristálytiszta a vize a pataknak, amikor nem szennyezi az emberek által eldobált szemét, és a természet által megtépázott fák maradványa. Milyen jó lenne, ha a patak teljes szakaszán ilyen tiszta lehetne a víz és a meder!

Köszönet a családoknak és a nagykovácsi szervezeteknek, kiemelten is a Nagykovácsi Készenléti Szolgálatnak, akik hétvégéjük egy részét önzetlenül erre a feladatra áldozták, tudva azt, hogy kincseinket csak sok-sok munkával és összefogással tudjuk megőrizni saját magunk és a jövő nemzedéke számára.

Aki esetleg még nem tudja, van egy településünket átszelő kis patak az Ördögárok. Olyannyira kedves nekünk, hogy óvodánk is a Kispatak Óvoda nevet választotta. Az óvó nénik gyakran sétálnak a gyerekekkel arra, rendezvényeket szerveznek a partjára. Sajnos mára a patakmeder sok helyen elgazosodott, fák borultak a partjára, szemetet dobáltak bele. Ezt látva gondoltunk egy merészet és a Víz Világnapja alkalmából KÖZÖS PATAKTAKARÍTÓ AKCIÓT SZERVEZÜNK, amelyre várunk minden kedves segíteni- és tenni akaró nagykovácsi lakost 2015. március 21-én, 10 órától a Kolozsvár térre.

A NOE nagykovácsi csoportja a már hagyományos „Húsvétváró Játszóházat” szervez a Faluházba, ahol kézműves foglalkozásokkal, tojáskereséssel, zenével szórakoztatja a gyerekeket, míg szüleikkel széppé varázsoljuk a patakot. Az éhes segítőket zsíros kenyérrel és teával vendégeljük meg.

Kérjük szerszámot (gereblyét, ásót, lapátot, talicskát), kesztyűt mindenki hozzon magával, a szükséges konténereket és szemetes zsákokat az önkormányzat biztosítja.

Itt a tavasz, és hamarosan virágba borul körülöttünk a természet. Segítsünk neki! Rakjuk rendbe kertjeinket, a házunk előtti utcaszakaszokat, árkokat. Ne csak a természet öltse fel legszebb ruháját, hanem Nagykovácsi is.

Ültessünk virágot, ahova csak lehet! Kertbe, parkba, közterületre, árokpartra vagy kaspóba.

Virágozzék Nagykovácsi!

Virágozzék saját és szomszédaink gyönyörűségére, a vendégek örömére, a méhek és pillangók csalogatására, vagy csak úgy… hogy gyönyörködhessünk. Persze azért arra vigyázzunk, hogy ne zavarjuk ezzel se az autós, se a gyalogos forgalmat, de a parkolást se akadályozzuk.

Köszönjük mindenkinek, aki segít szebbé, tisztábbá és virágosabbá tenni Nagykovácsinkat.

Nagyszámú ünneplő közönség gyűlt össze 2015. Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából.

A magasztos élményt adó közös Nemzeti dal szavalás után megkoszorúztuk a Tisza István téren álló 1848-49-es emlékkövet, majd az iskolában folytatódott az ünneplés. Ez az ünnepünk a múltról szól, de a jövőnek üzen. A múltról dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester úr beszélt ünnepi beszédében, a jelenről és a jövőről pedig Szemesy Barbara alpolgármester asszony.

Megtisztelte rendezvényünket dr. Tarnai Richard Pest megyei kormánymegbízott is, aki néhány közvetlen és kedves szóval üdvözölte a nagykovácsiakat, kiemelten is a gyerekeket.

Ezt követően a Kispatak Óvoda Száva utcai óvodásai és a Nagykovácsi Általános Iskola 5. a. és b. osztályos tanulói adták elő alkalomnak megfelelő műsorszámaikat. Köszönjük nekik és felkészítő pedagógusaiknak a felemelő élményt. Ahogyan a Nagykovácsi Muzsikásokat is nagy-nagy köszönet illeti, hiszen sokadik alkalommal kaphattunk tőlük az ünnep varázsához illő zenei aláfestést.

Minden ünneplő ruháját kokárda díszítette, ezzel is jelképezve, hogy rokonságot vállalunk 1848-49 hőseivel, de jelképezve azt is, hogy egy nemzet vagyunk, összetartozunk!

Március 15-e az összefogás jelképe, ekkor váltak a magyarok igazi, a szó mai értelmében vett nemzetté. Ezt az összefogást kívánja megjeleníteni a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala egy több száz település bevonásával szervezett közös élménnyel. A program célja, hogy ezekben a percekben az egész ország érezze az összetartozás erejét.

Nagykovácsiban 2015. március 15-én - több száz településhez hasonlóan - pontban 15:00 órakor az 1848-49-es emlékkőnél (Kossuth L. u. 113.) együtt szavaljuk el a Nemzeti dalt.

Ezt követően veszi kezdetét a községi ünnepség, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk.

Mint Mátyás király meséjében: kaptam is ajándékot, meg nem is.

Fotózva kaptam ezt a leánykökörcsint, meghagyva a természetnek a maga szépségében.

Köszönöm.


Szeretem a Böngészőt, a hirdetési újságot. Első pillanattól kezdve böngészgetem, ahogy minden nagykovácsi lakos. Pont azt találom benne, amit a címe is sugall. Hirdetéseket, reklámokat, apró-cseprő vagy éppen jókora munkához kivitelezőket, szakembereket, üzletek elérhetőségét. Eladásra, vételre felajánlott tárgyakat vagy ingatlanokat. Ha kell, korrepetáló tanárt a gyerekeim mellé. Szóval bármit, amit egy hirdetési újság nyújthat, nyújtani tud.
Azonban tudott Ön arról, hogy az Önkormányzatnak is van egy újságja önkormányzati hírekkel telis-tele? Nem, ez nem a Böngésző melléklete, ahogy sokan gondolják. Csupán a Böngészővel együtt kézbesített kiadvány, amelyet a Böngészővel szemben nem a hirdetők, hanem az Önkormányzat finanszíroz. Teszi ezt annak érdekében, hogy a lakosságnak beszámoljon minden fontos őket érintő eseményről, információról, tájékoztassa őket a képviselő-testületi döntésekről, felhívja figyelmüket a kulturális eseményekre és a közösségnek szervezett ünnepekre, teret adjon az intézmények falain belül történő események beszámolóinak.

Többen érdeklődtek, hogyan is történt a csatorna-beruházás kivitelezőjének kiválasztása?

A beruházás kivitelezőjének kiválasztását több közbeszerzési lépés előzte meg. Az eljárást megindító felhívás 2014. 08. 22-én került közzétételre. Az eljárást megindító felhívás módosítása 2014. 09. 08-án került közzétételre.

A pályázati kiírás összeállításában közreműködött a műszaki szakértelmet biztosító FIDIC mérnöki szervezet. A kiírásra a támogató szervezet előzetes jóváhagyásával kerülhetett sor.

A benyújtott ajánlatok száma: 4 db.

Első körben részvételi szándékukat jelezték a pályázók, amit alkalmassági vizsgálat követett. A műszaki tartalmak megfelelőségét a támogató szervezet jóváhagyta, így mind a négy pályázó szervezet, illetve konzorcium - a Colas Alterra Zrt., az SV Nagykovácsi 2014 Konzorcium (tagjai: STRABAG-MML Kft. +Veolia Zrt.), a ZSO-VIA Közös Ajánlattevők (Tagjai: Hajdú és Társai Kft. + Vianova 87 Zrt.), és a SWIETELSKY Magyarország Kft. - lehetőséget kapott ajánlattételre. Az ajánlattétel ajánlati ár és költségvetés benyújtásából állt, amit a pályázókkal való külön-külön egyfordulós tárgyalás követett. Ezután került sor a végső ajánlatok megtételére, ami a képviselő-testületi döntés, vagyis a közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásának alapja volt.

“NAGYKOVÁCSI SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE”

ÜNNEPÉLYES BERUHÁZÁS-INDÍTÓ RENDEZVÉNYÉRE

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt 2015. 03. 05-én, csütörtökön 17 órára a KEOP 1.2.0/09-11 kódjelű pályázat keretében megvalósuló beruházással kapcsolatos tájékoztató rendezvényére.

A Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztésére irányuló beruházás megvalósulásával megoldódik az északi településrész (Zsíros-hegy) szennyvízelvezetése, kiépül egy új szennyvíz főgyűjtő, központi szennyvízátemelő és szennyvíznyomócső rendszer fővárosi csatlakozással, valamint sor kerül a pályázati konstrukció keretein belül megengedett mértékű rekonstrukciós feladatok elvégzésére a meglévő szennyvízelvezető hálózat tekintetében.

A közbeszerzés az elmúlt napokban lezárult és február 18-án aláírásra került a vállalkozási szerződés a nyertes ZSO-VIA konzorciummal. Így a beruházás megkezdődhet és legkésőbb november végéig várhatóan megvalósul.

Helyszín: Inkubátorház „A” épület, Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.

PROGRAM:

17:00 - 17:10 Polgármesteri köszöntő – Kiszelné Mohos Katalin polgármester, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

17:10 - 17:25 Általános tudnivalók a Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztéséről – Mester Ákos projektmenedzser, VTK Innosystem Kft.

17:25 - 17:40 A kivitelező bemutatkozása, a megvalósítási ütemterv ismertetése – ZSOVIA Konzorcium

17:40 – 18:00: Kérdések és válaszok

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket!

Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

"Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről." - írja a 255/2008. (X. 21.) Kormányrendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. A Kormány a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen köszönti a 90., 95., 100., 105., 110., 115. életévüket betöltött, Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás is jár, annyiszor ezer forint, ahány éves a felköszöntött.

E kormányrendelet értelmében, valamint személyes nagyrabecsülésünk és tiszteletünk jeléül Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata is köszönti a nagykovácsi szépkorúakat.

Nagyon kedvesek, szépek ezek a pillanatok, amiket az idős emberek társaságában tölthetünk, mindig mélységes szeretetet és hálát kapunk, pedig hálával mi tartozunk és a megtiszteltetés is a miénk egy-egy ilyen köszöntés alkalmával.

"Ha folyamatosan keményen hajszoljuk magunkat anélkül, hogy egy kicsit is lazítanánk, az ugyanolyan, mintha autót vezetnénk, és sosem töltenénk meg a tankot. A pihenés fontos, és minél elfoglaltabbak vagyunk, annál nélkülözhetetlenebb." (Kate Middleton)

Kedves Nagykovácsiak!

Az elmúlt hónapokban feszített ütemben mindent megtettünk a "Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése" elnevezésű KEOP pályázat megvalósíthatósága érdekben, melynek eredményeként a közbeszerzés az elmúlt napokban lezárult és február 18-án aláírásra került a vállalkozási szerződés a nyertes ZSO-VIA konzorciummal. Így a beruházás megkezdődhet és legkésőbb november végéig várhatóan megvalósul.

A Kábel Tv-ben, a Böngésző új, Tájoló című mellékletének márciusi számában, valamint a nagykovacsi.hu honlapon meg fog jelenni minden lényeges tudnivaló a csatorna beruházással kapcsolatban. A kivitelező két héten belül elkészíti a bázis ütemtervet, amit a haladás során szükség szerint aktualizál, és minden esetben értesíti a lakosságot a várható forgalomkorlátozásokról és tudnivalókról.

Előre is köszönöm az érintettek türelmét, melyre bizonyára nagy szükség lesz a kivitelezés során.

Mindannyiunk örömére és hasznára szolgál, hogy Önkormányzatunk az Új Széchenyi Terv keretében 122 954 500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Nagykovácsi Nagyközség közvilágítási hálózatának korszerűsítésére. A Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által megítélt összeg mellé önrészt nem kell rendelni, mivel a nyertes pályázat 100 %-ban támogatott.

Az adott projekt célja Nagykovácsi közvilágítási hálózatában lévő közel 1 000 db lámpatest modernizációja és korszerűsítése. A fejlesztés során a korszerűtlen technológiájú lámpatesteket, a mai igényeket messzemenőkig kielégítő LED-es típusúra alakítják át, a minél nagyobb energia- és költségmegtakarítás érdekében. A beruházásnak köszönhetően 51 %-os energiafelhasználás csökkenés várható. A megtakarítás a későbbiekben a közvilágítás fejlesztésére is fordítható.

Remélhetőleg ez a nyertes pályázat a ciklus egyik első sikere és a továbbiakban még számos fejlesztéssel bővülhet Nagykovácsi, lakóközösségünk megelégedésére.

„Azt, hogy kik vagyunk, és hogyan viszonyulunk a világhoz, sokkal inkább meghatározza, hogy milyen felnőtté válnak a gyerekeink, mint az, hogy mennyit tudunk a gyereknevelésről.” (Brené Brown)

Valahogy nem tudtam megkedvelni a Valentin napot, bármennyire is ömlik ránk mindenfelől. Nem igazán szimpatikus számomra a „szeresd a párod egyetlen napon” féle hozzáállás. Persze könnyű ilyenkor elhalmozni egymást a szív alakú finomságokkal és csecse-becsékkel, mert kínálat van bőven, és nincs is ezzel baj, hiszen ez is egy kedves figyelmesség, egy gesztus lehet egymás felé. A sajnálatos az, hogy sokan ezzel le is tudják az évi „szeretet kötelezettségüket”.

Azonban az utóbbi években a Valentin nap környékén megjelenő Házasság hetét már figyelemre érdemes eseménysorozatnak tartom. Egyáltalán a házasság intézményét. Tudjuk, egyre kevésbé „divat” a házasság és még így is egyre gyakoribb a válások száma, talán éppen ezért lényeges figyelmet szentelni ennek az intézménynek és felhívni a figyelmet a fontosságára.

2015.01.27. kedd – Kiszemeltem magamnak a nagykovácsi polgármestert. Gyorsan ledöntöm a lábáról.

2015.01.28. szerda – Azt hiszi, ha úgy tesz, mintha itt se lennék, akkor megúszhatja. Hát téved…
2015.01.29. csütörtök – Képes volt mosolyogva végigcsinálni az Inkubátorház megnyitóját. Rá kell erősítenem!

2015.01.30. péntek – Végre gyengül. A lázmérőnek elhiszi, hogy beteg. Már tudja, nem győzhet!

2015.01.31. szombat – Végül csak ágynak dőlt. Azt képzeli, ha egész hétvégén ágyban marad, hétfőn engedem dolgozni. Nagyon téved!

2015.02.01. vasárnap – Már hangja sincs. Segítségül hívtam baktérium barátaimat. Együtt tuti a sikerünk!

2015.02.02. hétfő – Hurrá! Nem ment dolgozni. Győztünk! Orvoshoz viszont ment. Azt nem kellett volna…

2015.02.03. kedd – Baktérium barátaimat gyorsan gyengíti az antibiotikum. Engem jobban zavar a sok hagyma és fokhagyma. Irtózom tőlük.

2015.02.04. szerda – Hársfatea, kamillagőz, echinácia, citrom, méz, gyömbér, fokhagyma…. pfúj, csupa ellenség, de nem hagyom magam!

2015.02.05. csütörtök – Mintha gyengülnék… ez nem lehet! Hogy képzeli? Ráadásul dolgozik naphosszat az ágyból is, mikor itt vagyok én?

2015.02.06. péntek – Ma felkelt és elment bevásárolni. Na, megmutattam neki, hogy ezt nem kellett volna! Újra végigaludta a délutánt.

2015.02.07. szombat – Nem hagytam, hogy elmenjen barátnőkkel szórakozni… Azért az a Balázs-áldás nagyon nem hiányzott! Biztos ettől érzem gyengébbnek magam.

2015.02.08. vasárnap – Határozott szándéka, hogy holnap dolgozni megy… Néha azt érzem, menjen a csudába, csak hagyjon élni! Na, meglátjuk, ki az erősebb?!

"A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki." (Friedrich Nietzsche)


Az örökösen elégedetlen:

Hóesés előtt napokig: Miért nem esik már a hó, most lenne itt az ideje?!

Hóesés kezdetén: Esik a hó! Miért pont vasárnap?!

Hóesés kezdete után 5 perccel: Miért nem jön már a hókotró?!

Hóesés kezdete után 20 perccel: Miért pont az én bejáróm elé tolja a havat a hókotró?!

Hóesés kezdete után egy órával: Miért nem áll már el ez a hóesés?!

Hóesés kezdete után pár órával: Na, most már felhívom a polgármestert, igazán csináljon valamit, mert szétrobbanok!

2014. május 28-tól a korábbi képviselő-testület döntése alapján a Kispatak Óvoda főzőkonyhája helyett az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátóipari Zrt. vette át Nagykovácsiban a Kispatak Óvoda és a Nagykovácsi Általános Iskola közétkeztetési feladatait. A szolgáltatás árával és minőségével kapcsolatban a szolgáltatás megkezdése óta számos szülői panasz merült fel. E szülői panaszokra reagálva vizsgálatot kezdeményeztünk. A vizsgálat célja a közétkeztetési szolgáltatás minőségének ellenőrzése, a szülői panaszokra reflektáló vizsgálata, a minőségi, mennyiségi problémák feltérképezése és a tapasztalatok, észrevételek alapján a szolgáltató részére javaslatok megtétele.

A vizsgálattól függetlenül, de a vizsgálat időszakában derült fény a szolgáltatás árának jogszabályellenes mértékű szülői áthárítására, így a szolgáltatás árának szülőkre eső része a vizsgálattól függetlenül csökkent. Ennek megfelelően jelen vizsgálat a szolgáltatás árának megfelelőségét nem vizsgálta.

A vizsgálóbizottság összetétele: 2 fő dietetikus és élelmezésvezető végzettséggel rendelkező szakmai tag, 3 fő laikus tag. A vizsgálóbizottság öt tagja közül három szülőként is érintett.

A vizsgálat kiterjedt az étlap vizsgálatára a jelenleg érvényben lévő táplálkozás-egészségügyi rendelet előírásainak figyelembevételével, az ebédek érzékszervi vizsgálatára és az étkezések energia-, tápanyag és sótartalmának szúrópróbaszerű vizsgálatára.

Ahogy telik az idő fölöttem, egyre rövidebbnek tűnik egy-egy év. Régen csak mosolyogtam, amikor nagymamám minden év karácsonyán azt mondta: most volt karácsony és már megint itt van?! Már kezdem érteni, mire is gondolt. Az idő, ahogy múlik, egyre drágább kincsünk…

Egy kis számvetés…


Az idei új év számomra legkedvesebb nagykovácsi jókívánsága (a fotón látható mellett) a következő volt:

"Legyen nagyon sikeres és eredményes új éved, mert akkor nekünk, nagykovácsiaknak is az lesz!" :D

Úgy legyen! Legyen mindnyájunknak sikeres, eredményes, boldog új éve!


"Álljunk meg, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcainkra, a megszegett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában erről szól a Szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk azon, mi lett volna ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk, és nem csak ma éjjel, hanem egész évben." (Szilveszter éjjel c. film)

December 24. Lázas készülődés minden családban, ahogy nálunk is. Végre sikerül meggyőzni a mamámat, hogy másnap a vendégek ugyanolyan jóízűen fognak ebédelni, ha marad még három porcica a szekrény alatt, így nem mos föl még egyszer, mielőtt csöngetnek az angyalok. A családi karácsonyfa díszítés után a lányok eljátsszák az izgatott várakozást, ráadásként a csodaváró pillantásokat és a naiv meglepődést. A vacsora ugyan kissé csúszik, de békés, nyugalmas a szenteste a két nagymamával közösen. Csak a nagypapák hiányoznak... de nagyon! Milyen büszkék lennének az unokákra!

December 25. Vendégsereg, nagy családi ebéd, már el se férünk egyszerre az ebédlőasztalnál, mégis jó. Nem bánom, hogy napokig tart az előkészület és pár óráig az élvezet. A délutáni kávé és süti sereg melletti hosszas beszélgetésre egész éven át érdemes várni. Megérkeznek a család legfiatalabbjai is, akikről az ember le se tudja venni a szemét, annyira gyönyörűek, és jólesik visszagondolni, amikor még a mi lányaink voltak ekkorák... hogy nőttek fel ilyen gyorsan?!

December 26. A megérdemelt pihenésé és a karácsonyi ajándékok kiélvezéséé ez a nap. Aztán egy telefon: morzsaparti kezdődik az egyik nagybácsinál. Itt újabb családtagok, akik tegnap nem voltak. De jó velük is együtt lenni kicsit! A legfiatalabb jelenlévő kedvéért egy Activity parti következik. Roppant muris, ahogy a szívsebész Game Boy-t próbálja elmutogatni, a fogorvos professzor seriffet rajzol, a logisztikai igazgató pedig pingvinként totyog a nappaliban.

A Magyar Posta Zrt. vezetőségével történő egyeztetések eredményeként a Nagykovácsi Posta a tárgyalásokat követően a korábbi három kiszolgáló ablak helyett négy nyitott ablakkal működik ezentúl, szükség esetére pedig megteremtették a lehetőséget arra is, hogy akár öt nyitva tartó ablakkal álljanak az ügyfelek rendelkezésére. Remélhetőleg ez a változtatás nagyban fogja segíteni a Nagykovácsi Posta ügyfeleinek elégedettségét.

Amennyiben mégsem hoz megoldást a fenti módosítás a várakozási idő elviselhető mértékű csökkentésére, kérem jelezzék ezt a Nagykovácsi Posta panaszkönyvében vagy felém írásban a konkrét eset leírásával.
Köszönöm.

Az utóbbi napokban, míg egyik programról a másikra rohantam, felrémlett bennem, hogy idén lehet nem lesz mézeskalács, sőt a karácsonyi hangulat se érkezik meg idejében, hiszen az adventi koszorún kívül még semmi nem lelhető fel a lakásban a megszokott dekorációból.

Aztán megtörtént a csoda! Vasárnapra a korábbi jég súlya alatt letört tujaágak már a lépcsőnk korlátját díszítették és mézeskalácsfűszer illata lengte be a lakást. Hogy történhetett, hiszen semmihez nem nyúltam, csak a nagybevásárlást végeztem el szombaton. Vagy mégis? Talán igen. Úgy tűnik, nem volt hiábavaló az elmúlt 20-25 év, amikor a lányaim évente átélték a karácsony bűvöletét, amit eddig én varázsoltam köréjük. Most úgy érezték, ők következnek és elhozták a megszokott karácsonyváró hangulatot és illatokat. Készült a mézeskalács tésztája, illatoztak a mécsesek, nekem csak a vasárnapi ebédre volt gondom. De jó is, ha az embernek ilyen családja van!

"A gyerekek sosem voltak valami jók a szüleikre való hallgatásban - de sosem mulasztják el utánozni őket." (Dan Millman)December 14-én, vasárnap 15 és 19 óra között ismét adventi vásár lesz a Templom téren. Különlegességképpen egy olyan sátor is felállításra kerül, ahol vásárolni nem lehet majd, csak forró tea mellett beszélgetni a nemrégiben megválasztott képviselőkkel. Lehet kérdezni, véleményt mondani, tapasztalatot cserélni, közösen gondolkodni és mindenekelőtt megismerni egymást.

Ezen a napon szaloncukor adományokat is gyűjtünk ugyanebben a sátorban, amiket karácsonyra a rászoruló családok között osztunk szét az önkormányzat által összeállított élelmiszercsomagokkal együtt. A szaloncukor mellé akár egy kedves üzenetet is be lehet csempészni, a sorsra bízva, vajon kihez is érkezik az üzenet és mekkora örömöt okoz.

Várunk mindenkit nagy szeretettel.

Ez egy nemzetközi szolidaritási akció, amelyhez néhány éve Magyarország is csatlakozott. "Az akció célja világszerte közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése, figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak érdekében.

Az akció keretében a Karitász önkéntesei és munkatársai tetszőleges összegű adományért gyertyákat adnak a járókelőknek, s minden egyes mécses egy rászorulót jelképez. A gyertyákért adott adományból származó összeget a Karitász minden országban a hátrányos helyzetűek megsegítésére fordítja." (www.karitasz.hu)

Az országos akcióban Nagykovácsi is részt vesz, így már az elmúlt vasárnap is kigyúltak a szeretet lángjait szimbolizáló mécsesek az adventi vásárban. December 14-én ismét lesz lehetőség adományozásra, illetve szeretet-mécsesek gyújtására a Templom téren.

De nem csak így segíthetünk. Segítség lehet egy jó szó, támogatás lehet az is, ha egy rászoruló családnak a tűzifát hazaszállítjuk, vagy a gyerekek kinőtt ruháit, megunt játékait továbbadjuk olyanoknak, akik még hasznát veszik. A karácsony utáni napokban gondoljunk arra, hogy esetleg az aluljáróban fagyoskodó hajléktalan még örülhet a maradék sütinek vagy a csillagszóró szikrájától kilyukadt pokrócnak.

Mi azokra  kívánunk gondolni idén karácsonykor, akiknek az asztalára nem jut szaloncukor. Az adventi vásár alkalmával (december 14-én), az önkormányzati sátorban szívesen fogadunk szaloncukor adományokat, amiket rászoruló nagykovácsi családok között fogunk szétosztani a karácsony előtti napokban. Lehet az adomány csak néhány szem vagy nagy zacskó szaloncukor, ezt az adományozóra bízzuk, de abban bizonyosak vagyunk, hogy örömöt fog hozni sok család vagy magányos ember életébe.

Végtelen sok lehetőség lehet a segítségadásra és támogatásra, csak járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel, meg fogjuk találni a módját.

Advent második vasárnapján se kedvezett nekünk az időjárás. Néha szakadt, máskor szitált, de tulajdonképpen folyamatosan esett az eső, megnehezítve ezzel a falutakarítási munkálatokat. Persze örültünk, hogy legalább nem fagy! Sajnos viszont az adventi vásárt is elmosta ez az időjárás, alig volt, aki a kézműves portékákból vásárolt volna vagy csapatokba verődve beszélgetett volna.

Kevesen voltak a templomi második adventi gyertyagyújtáson is, pedig a meghitt légkörben, Gábor atya szavaival a következő hétre feltöltekezhet az ember lelke, hogy könnyebben viselje a hétköznapok megpróbáltatásait és türelmesebbé tegye a türelmetlenkedők között. A HOLDDALANAP zenekar pedig dalaival, zenéjével töltötte fel a hallgatóság szívét-lelkét. Aki kicsit jobban figyelt, a költői igényességű dalokban felfedezhette a mondanivalót és többféle nép zenéjének ritmusát, dallamait. Gulyás Anna hangja lenyűgözően tisztán és magasztosan szólt a fennkölt "hangversenyteremben". Kár, hogy ilyen kevesen részesültünk ebben az örömben.

Jövő vasárnap, december 14-én talán már hangulatos, havas tér közepén ünnepelhetjük advent 3. vasárnapját. Akkor majd lehetőség lesz végre teázgatva, forraltborozgatva beszélgetni, anekdotázni régi telekről, elmúlt karácsonyokról, a megmentett Nagykovácsiról és a közös jövőnkről. Mi, Nagykovácsi képviselői ott leszünk beszélgetőpartnerekre várva.

“Mindenki panaszkodik az időjárásra, de senki nem tesz ellene semmit“ (Charles Dudley Warner)

December 1-én, hétfő este, a Honti Zoltán vezette Készenléti Szolgálat csapata elsőként cáfolt rá erre a régi mondásra. Ónos esőben, sötétben küzdve az elemekkel, vigyázták településünk lakóit és értékeit, elhárítva a baleseteket. A környék lakói meleg teával, élelmiszerrel segítettek, támogatták a kárelhárításban résztvevőket. Már ekkor újabb önkéntesek csatlakoztak a heroikus feladathoz. A folyamat beindult, a falu vezetése tette a dolgát, melegedőhelyet jelölt ki, ahol egy kölcsön generátor szolgáltatta az áramot, folyamatosan tájékoztatta a külső erőket és a lakosságot, net, telefon, plakátok, hangosbemondó segítségével.
Hajnalban már a külső segítség is megérkezett, az ovi egyre több családnak adott védelmet és meleg otthont. Óvónők, orvosok, generátor szakértő és sok-sok szakma tudói álltak csatasorba, hogy a gyerekeknek, felnőtteknek ne kelljen félnie, fáznia, éhen maradnia. Egyre többen jöttek! Voltak, akik teát osztottak az utakon, voltak, akik felajánlották fűthető házukat a rászorultaknak és voltak, akik láncfűrésszel mentettek. Az áramszünet ellenére is kinyíltak a boltok, hogy evvel segítsék azokat, akik hiányt szenvedtek élelmiszerből.
Este, a városi népek már egy győztes falu lakóit láthatták a tv híradókban, mert mi egy ilyen közösség vagyunk. Köszönjük Nagykovácsiak!

Fegyveres-Fiskál Gábor, alpolgármester

fotó: Csiha László

Tudom, sokan csodálkozva kérdezik, mégis hol vannak itt hősök? Én viszont sokukkal találkoztam az elmúlt két napban. Nem vállalkozom arra, hogy személyek és cégnevek mindegyikét felsoroljam, akik hétfő hajnaltól kedd késő estig munkájukkal segítették Nagykovácsi "felszabadítását" és minden tekintetben való ellátását, azonban azt mindenképpen fontosnak találom elmondani, hogy sok olyan történés és tett volt ez idő alatt, ami nélkül bizony nagy bajban lehetnénk. Álljon itt néhány példa: a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat önkéntes tagjai már hétfő reggel 7 órától folyamatosan takarították meg az utcákat, utakat a rájuk hulló jégbefagyott faágaktól. Ennek köszönhető, hogy hétfőn még nem volt szükség útzárra. Volt, aki aznap 14 órát dolgozott egyhuzamban. Este 10 óra körül érthető módon nem bírták tovább a komoly fizikai munkát és pihenni mentek, hiszen hajnaltól újra munkába kellett állniuk. A rendőrök feladata ezután kezdődött. A Budakeszi Rendőrség 10 rendőrt irányított településünkre, akikre rendkívül sok feladat hárult, hiszen az áramkimaradás miatt külön figyelmet kellett fordítani mind az üzletekre, mind az intézményekre, mind a melegedőként kijelölt központi helyre, mind a házi őrizetesekre, mind a sötétségbe borult házak felügyeletére. A feladatleosztás közben a rendőrökkel beszélgetve kiderült, volt aki 12 órás szolgálat után vállalta ezt a túlmunkát. A helyi körzeti megbízottnak pedig éppen a szabadsága első napján történt a probléma, és gondolkodás nélkül visszatért, hogy segítse településünket ebben a nehéz helyzetben. Este 11 órára megszervezésre került minden, ami az esetlegesen várható több napos áramkimaradás idején szükséges lehet a melegedőtől kezdve a vízellátásig. Éjfél körül jöttem el, hajnali négytől pedig folyamatos telefonváltásban voltam mindazokkal, akiknek a munkájára és segítségére szükség volt a katasztrófahelyzetben. Szinte negyedóránként újabb és újabb helyzet állt elő, egyre nehezebb  megoldandó problémákkal. Ekkor még úgy gondoltuk, reggelre, mire a lakosság felébred, tájékoztatni tudjuk őket a kialakult helyzetről és a várható további tennivalókról,  illetve lehetőségekről. Azonban a katasztrófahelyzet oly mértékben fokozódott, és annyi nem várt feladatot adott, hogy mire elektronikus tájékoztatásba kezdhettünk volna, nem volt internet, lemerültek a laptopok, és a három telefonszolgáltatás közül egyetlenegy működött. Speciel nem pont az, amelyik szolgáltatóval az önkormányzatnak szerződése van. Egyébként nem is volt közöttünk olyan ember, akinek ideje lett volna az események leírására, hiszen mindenkinek feladata volt. A Kaszáló utcai melegedőben például több száz embernek kellett ételt-italt biztosítani, megfelelő körülményeket és meleget teremteni.

Jó volt ma a Templom téren Gábor atya meghitt szavait hallva és a sok vidám, várakozás teli gyermekarcot látva részt venni az idei első közös adventi gyertyagyújtáson és fenyődíszítésen.  

Milyen jó, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat folytatja a négy éve elkezdett hagyományt és évről évre felépíti Nagykovácsi Betlehemét mindannyiunk örömére!

Milyen jó, hogy Diószeghy Tünde és Zátonyi Ildikó a kis csapatukkal minden évben megszervezik nekünk az adventi vásárokat és a hozzá kapcsolódó gyerek és felnőtt programokat!

Milyen jó, hogy minden évben vannak gyerekek és pedagógusok, akik díszeket készítenek a szomorkodó Fenyőfánkra!

Milyen jó, hogy mindig vannak felajánlók, akik forró teával melengetnek és finom kaláccsal örvendeztetnek meg bennünket (pl. Jókenyér Pékség)

És milyen jó, hogy vagyunk egymásnak mi Nagykovácsiak, kisebb-nagyobb családok, ifjabb-korosabb lakók közös célokkal, közös örömökkel, közös megoldandó problémákkal.

Szóljon az elkövetkezendő négy hét, amiről valóban szólnia kell, a várakozás öröméről, a megértésről, az összetartozásról és a szeretetről. Aztán ha Karácsonyig a napjaink valóban erről szólnak, utána már kedvünk se lesz másképp élni. Megpróbáljuk? J

Az elmúlt másfél napban egy olyan településen jártunk a képviselő-testülettel és a bizottsági tagokkal, ahol a mélyszegénység jelenléte ellenére óriási figyelmességgel fogadnak minden látogatót. Köszönet a falu polgármesterének a rendkívüli vendégszeretetért és a számtalan tapasztalat megosztásáért, sokat tanulhattunk Tőle az önkormányzatiságról.

A fentieken kívül ez a kis kirándulás nagy lépés volt afelé, hogy képviselőink és bizottsági tagjaink megismerhessék egymást és kötetlen formában vitathassák meg Nagykovácsi jelenlegi és jövőbeni problémáinak kérdéseit. Mindenképpen közelebb kerültünk a nyitottabb és őszintébb kommunikáció révén a hatékony együttműködés lehetőségéhez.

Köszönet minden résztvevőnek azért, hogy a saját pénzét és a munkahelyen kivett szabadságát áldozta erre a fontos ismerkedési lehetőségre, és köszönet az Oroszlános Borhotelnek, hogy a jó cél érdekében ingyen bocsátotta rendelkezésünkre a szállást. Biztos vagyok benne, hogy ez a program a jövőbeni együttműködésünket nagymértékben segíteni fogja Nagykovácsi érdekében és javára.

Köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám és személyesen vagy írásban köszöntött a névnapomon. Ilyenkor kis lelkiismeret-furdalás fog el, vajon hány kedves ember névnapjáról fogok megfeledkezni, amikor aktuális lesz a viszonzás? Kérem, nézze el nekem, akivel ez valóban megtörténik, biztos, hogy nem lesz szándékos.
"Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát." (afrikai szólásmondás)


Az utóbbi időben gyakran bukkan fel a facebook-on, hogy Nagykovácsiban milyen szolgáltatások hiányosak, nem megfelelőek, milyen fejlesztésre szorulnának már évek óta. Néha találkozom ezekkel a bejegyzésekkel, sokszor viszont bizonyára nem. Ahányszor ilyet olvasok, minden alkalommal elcsodálkozom, hogy valóban úgy gondolják az emberek, hogy egy facebook bejegyzésre el fog indulni bármilyen intézkedés vagy eljárás? Meg fog oldódni ezáltal bármilyen probléma? Tényleg azt feltételezik, hogy eljut az illetékesekhez a panasz, a kérdés, a kérés, az elvárás? Szerintem nem kell csodálkoznunk azon, hogy egy-egy facebook bejegyzés hatására semmi nem történik, nem áll be változás, szolgáltatási színvonal emelkedés. Biztos vagyok benne, hogy sem a Posta Zrt, sem az Elmű, sem a NATÜ, sem az Elamen Zrt, és elmondhatom a Polgármesteri Hivatal dolgozói se fürkészik a facebook bejegyzéseket, vajon hol bukkan fel velük kapcsolatosan reklamáció? Meggyőződésem, hogy a valódi illetékeshez való fordulás lerövidítheti a problémák elintézésének útját, gyorsíthatja azok megoldását.

Természetesen nem elégedtünk meg azzal, hogy a gyermekek étkezési térítési díját a törvényi felhatalmazásból eredően csökkenteni tudtuk. Mindenképpen hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy megfelelő minőségi ételek kerülhessenek gyermekeink tányérjába.

Első intézkedésként leültem tárgyalni az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. vezető képviselőivel. Meglepetésemre közölték, hogy az elmúlt hónapokban még egyáltalán senki nem jelezte számukra, hogy minőségi kifogás merült volna fel az általuk szállított ételekkel kapcsolatban. Egyszer érkezett olyan jelzés, hogy a mennyiséggel van néha gond, azóta többet szállítanak és mindig tesznek repetát az adagokhoz. A cég képviselői közölték, hogy hajlandók minden vizsgálatnak alávetni a céget és az általuk készült és szállított ételeket, csak jelezzük pontosan, hogy mi a kifogásunk, mivel nem vagyunk elégedettek?

A minőség megállapítása érdekében ellenőrző csapatot állítottunk fel, amelynek tagjai két dietetikus-élelmezésvezető, két szülő és egy önkormányzati dolgozó. Az egyik dietetikus által kidolgozott szempontrendszer alapján történik a minősítés. Jelenleg két héten át tart az ellenőrzés, majd későbbi időpontokban szúrópróbaszerűen utóellenőrzést tervezünk. A csapat eredményei alapján fogunk a cég felé változtatási igénnyel fordulni, illetve eléjük fogjuk tárni az esetlegesen gyenge eredményeket, hogy amennyiben azokon nem hajlandók változtatni hathatósabb eljáráshoz kell folyamodnunk.

Éppen egy hónapja, hogy az átadás-átvétel megtörtént. Formailag hibátlanul, hangoztattam akkoriban. A tartalmi feltárás meglehetősen hosszadalmas, de máris felszínre kerültek olyan anomáliák, amik azonnali intézkedést igényeltek, és amik bizony sose derültek volna ki, ha nincs polgármesterváltás. Ezek egyike az intézményi étkezési térítési díj szülők által fizetendő összege. A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) és (4) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy milyen díj terhelhető a szülőre a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban:

"(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg."

A szülők által az étkeztetésért szeptember 1. óta fizetett térítési díjak nem felelnek meg a fenti törvény előírásainak, mivel az étkeztetés teljes szolgáltatási díját kívánták megfizettetni, pedig a szolgáltató az ajánlatában egyértelműen különválasztva adta meg a nyersanyagköltséget, az Áfá-t és az ezen felüli árigényét.

...egész éven át éhezik. 
Azt gondoltam, idén én is így járok. Reménytelennek tűnt, hogy liba kerüljön ma az asztalomra. Aztán lássanak csodát, nem így lett! A Száva utcai óvodások mézeskalács libákkal leptek meg minket a Hivatalban. Ez mind semmi, de még lúdtollat és vidám ludas dalokat és versikéket is ajándékoztak nekünk. Érkezésükkor éppen egy fontos megbeszélés kellős közepén tartottunk, de amikor megtudtam, hogy 50 óvodás vár rám odakint, kénytelen voltam bejelenteni, hogy sajnos mindennél fontosabb teendőm akadt... tulajdonképpen mindenki megértett.

Persze a mézeskalács libákat nem volt szívem megenni, de a Nagy-szénás Menedékházban ehettem libalevest maceszgombóccal, így megnyugodhattam, hogy a következő esztendőben sem kell éheznem.
Köszönöm Kispatak ovisok, köszönöm Nagy-szénás!


Érkezett hivatalos e-mail: 40-50 db/nap

Érkezett magán e-mail: 15-20 db/nap

Megválaszolt e-mail: 15-20 db/nap

Találkozót, bemutatkozási lehetőséget kérő: 10-12 fő/nap

Találkozók, bemutatkozások: 25-30 óra/hét (5-8 fő/nap)

Pályázati kooperáció: 4-6 óra/hét

Kivitelezői projektmegbeszélés: 4-6 óra/hét

Pályázatokkal kapcsolatos dokumentáció: 8-10 db/hét

Megismert szerződések: 5-8 db/hét

Hivatali dolgozóktól kapott tájékoztatás: 4-6 óra/hét

Számlák: 5-10 db/nap

Intézményi megrendelők: 10-15/hét

Értekezlet: 5-6 óra/hét

Jogi tanácskozás: 2-3 óra/hét

Fogadóóra: 3 óra/hét

Bizottsági megbeszélés: 3 óra/hét

Képviselő-testületi ülés: 1 alkalom/hó

Interjú, tájékoztatás (Böngésző; nagykovacsi.hu; Kábel tv; Buda Környéki Tv.): 3-4 óra/hét

Megnyitók, meghívások rendezvényekre: 2-3 alkalom/hét

Telefonos megbeszélés: 5-6 óra/hét

Sportlétesítményre benyújtott igény: 2 db

Ebédidő: 2-3 alkalom/hét

Távozó dolgozó: 1 fő köztisztviselő

Kapott gratuláció, jókívánság: 10-12 alkalom/nap

Születésnapi köszöntés: 1 alkalom (95 éves Lőrincz Béláné, Erzsi néni otthonában)

Kapott mosolyok száma: számtalan/nap :)

Aki nap mint nap benne él történeteinkben, akit rendszeresen emlegetünk, az nem halt meg igazán, ő köztünk van, hozzá szólni lehet, neki üzenni lehet, vele beszélgetni lehet. Szabad nevetni rá gondolva, hiszen pontosan tudjuk azokat a helyzeteket, amin ő is nevetett volna, amiből viccet csinált volna, és tudjuk, örülne, ha kacagni látna minket.

Igen, néha rémisztő tud lenni, ahogy csaknem húsz év távlatából hirtelen úgy tűnik, mintha ő jönne szemben az utcán, szinte a nyakába ugorva megszólítanám: "de jó! végre itt vagy!" Aztán persze illedelmesen megyek tovább, hisz az ész felülkerekedik az illúzión. De fontos, hogy az ünnepnapi történeteinkben újra és újra felbukkanjon, hogy a gyerekek, akik még kicsik voltak a halálakor mégis vidám történetekből emlékezzenek rá, és idővel továbbadják ezeket a történeteket gyermekeiknek, unokáiknak, hogy az emlék sose halványuljon, hanem egyre színesedjen, ahogy a szájról szájra terjedő históriák esetében ez lenni szokott.

Miért magunkban emlékezünk? Beszélgetve gondoljunk rá, emlegessük mit érezne, mit szólna, mire gondolna, minek örülne, mire lenne büszke? És éljünk úgy, hogy ránk lehessen büszke, tetteinkre, életünkre és arra, ahogy emlékezünk rá.

Egy ír legenda szerint nevét egy Jack O'Lantern nevű részeges kovácsról kapta. A legenda szerint egy szép napon odament a részeges Jackhez az ördög és hívta a pokolba, de előtte felajánlotta, hogy igyanak még meg egy italt. Jack azonban nem akart vele tartani, ezért hát furfangos cselt eszelt ki inkább és ravasz módon megkérte, hogy válasszon egy almát az almafájáról, mire az ördög felmászott a fára. Jack tudta, hogy mitől fél az ördög és a fa oldalára egy keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a kereszttől és nem is mert lemászni, kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Az ördög addig-addig egyezkedett a furfangos kováccsal, hogy ígéretet tett arra, hogyha leengedi az ördögöt a fáról, (mivel Jack életében sok rosszat tett) nem kerülhet, azaz nem engedi be a pokolba. Jack ekkor megengedte az ördögnek hogy lemásszon a fáról, aki abban a pillanatban el is tűnt. Azonban amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt, mert a mennybe nem engedték be, mivel élete során sokat részegeskedett és bűnös módon élt, de az ördög sem akarta a pokolba befogadni, mert nagyon haragudott Jackre a régi csínye miatt. Jack arra kérte az ördögöt, hogy legalább egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálja a visszautat az élők világába. Végül az ördög megszánta és egy izzó fadarabot dobott Jacknek a pokol katlana alatt lobogó tűz parazsából, az örökké izzó parazsat Jack egy kivájt takarmányrépa belsejébe tette, amit a nyugtalan lelkének szánt, világító lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a takarmányrépa lámpácskának a fényénél keresi a megnyugvását.


Nagy örömömre szolgál, hogy a weboldalamnak több száz visszatérő olvasója van. Az oldal indulása (2014. augusztus 7.) óta a mai napig összesen 5 433 olvasója volt, akik több mint 47 000 alkalommal tekintették meg valamelyik bejegyzést. Előfordult, hogy egyetlen napon 780 ember kattintott a weboldalra. Ezek a számok is azt bizonyítják, hogy igény van a nyitott kommunikációra. Hiszem, hogy haladva a korral ilyen és ehhez hasonló eszközöket is be kell vetnünk, hogy a lakosság tájékozódhasson és részleteiben is megismerhesse a polgármester munkáját, tevékenységét. Éppen ezért folytatni fogom a blogbejegyzéseimet heti egy-két alkalomra korlátozva, illetve a történések függvényében szükség szerinti sűrűségben téve meg bejegyzéseimet.

Szívesen veszem minden témakörben az Önök visszajelzéseit, kérdéseit, véleményét a polgarmester@nagykovacsi.hu hivatalos e-mail címen.


Azt hiszem, mindenkinek nagy szüksége volt erre a négy nap pihenőre. Nem kell reggelente sürgetni a gyerekeket, nem kell türelmetlenül a kocsiban várakozni, hogy túljussunk a körforgalmon, nincs a "mindjárt elkések" érzés. A sok feszültség átadhatta helyét a nyugalomnak, a feltöltődésnek családi és baráti körben, hogy hétfőn kipihenten, a korábbinál nagyobb lelkesedéssel és munkakedvvel vethessük bele magunkat ismét a hétköznapokba. (Már akinek nem adatik meg az őszi szünet.)
Mi, Nagykovácsiak abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy a pihenőnapjainkat olyan helyen tölthetjük, ahova más kirándulni jár. Nekünk elég, ha kiülünk a teraszunkra, vagy elmegyünk egyet sétálni a közeli erdőbe. A rohanó mindennapokban eszünkbe se jut, hogy mindezért hálát adjunk, de talán ezeken a csendesebb szabadnapokon nem fogunk megfeledkezni erről sem.

Az új képviselő-testület megalakulásának napján volt éppen 65 éve annak, hogy Cserháti Ica nénit kinevezték a nagykovácsi óvoda vezetőjévé. Jó érzés tudni, hogy ilyen emberek állnak melletünk és biztatnak minket. Köszönjük Ica néni!

"Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját; viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint; ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei." (1 Péter 5,2-3) 

Mire tanít minket ma ez az ünnep? Az én válaszom egyszerű: összetartozásra.

Mi a mi örökségünk 1956 októberéből? Egymás tisztelete. Csak egymás kölcsönös megbecsülésével juthatunk ötről hatra, csak akkor építhetünk hazát, ha abban mindnyájan egyformán otthon lehetünk.

Mert a szabadság oszthatatlan. Nem lehetek szabad egyedül én, miközben a többiek alávetettek. Nem lehetek boldog sem egyedül, magamban, miközben körülöttem mindenki boldogtalan. Ezt az összetartozás-tudatot nevezzük nemzetnek, nemzeti egységnek.

„Európába, de mindahányan!” — Ezt mondta a pártállam lebontásában, 1956 szellemének újraélesztésében zászlóvivő kortársunk, Csengey Dénes. Huszonöt év telt el azóta, és nem kevesen érzik úgy, hogy sok-sok fáradozásuk hiábavaló volt, mert nem ment az életük előbbre, nem valósultak meg álmaik, nem lett nagyobb házuk, luxusautójuk, vagyonuk.

Én azokkal értek egyet, akik szerint nem az a döntő, hogy mekkora jólétet sikerül kisajtolnunk önmagunk számára az életből. Sok nagy vagyon mögött nincs egyéb, mint mások könnye, izzadsága. Ma azokra az elődeinkre emlékezünk, akik az életüket adták oda, mégpedig mások boldogságáért - a mi szabadságunkért.

Tanuljunk tőlük! Fogjunk össze, törődjünk egymással, becsüljük meg azokat a honfitársainkat, akik többet tesznek a közösségért! Szerencsés korban élünk. Nem a vérünket követelik a napi kihívások, hanem a szorgalmunkat, a kitartásunkat. Nem tiporják idegen lánctalpak földünket, magunk választjuk meg a vezetőinket, magunk döntünk a dolgainkban.

Akkor vagyunk méltók erre a szabadságra, ha meg is becsüljük. Ha megfogjuk a munka végét, ha nemcsak a partvonalról kiabálunk, hanem kivesszük a részünket közösségeink és környezetünk, községünk és hazánk építésében.

Büszke vagyok rá, hogy itt, Nagykovácsiban sok ilyen honfitársunk él. Most, az összefogásban halálig kitartó hős bátyáink, apáink ünnepén tegyünk belső fogadalmat, hogy méltók maradunk az örökségükre.

 Kérem Mindnyájukat, hogy az előttünk álló években támogassák a község új vezetését, közös munkával, összefogással, óvjuk és építsük otthonunkat, Nagykovácsit mindnyájunk boldogulására!

Isten adjon mindehhez erőt és kellő bölcsességet nekünk!

A mai napon ünnepélyes keretek között megalakult a 2014. október 12-én megválasztott Képviselő-testület.
A polgármester munkáját két társadalmi megbizatású alpolgármester segíti.
Az általános helyettesként működő alpolgármester Szemesy Barbara.
Külső alpolgármester Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, aki a helyszínen lemondott tiszteletdíjáról, így honorárium nélkül látja el tisztségét.
A külső alpolgármester tanácskozási joggal minden képviselő-testületi és bizottsági ülésen részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik.

MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának ALAKULÓ képviselő-testületi ülésére

cimer

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Az ülés helye: Inkubátorház – 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78. Időpontja: 2014. október 22. (szerda) 16.00 óra

Napirend előtt:

 • Ünnepélyes köszöntő
 • A Helyi Választási Bizottság elnökének és a Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója
 • A megválasztott Képviselők eskütétele
 • A megválasztott Polgármester eskütétele
 • A napirend elfogadása

Napirend:

1.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet (SzMSz) módosítása

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó:Papp István jegyző
E- 93/2014

2.Döntés Alpolgármester(ek) megválasztásáról, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó:Papp István jegyző
E-94/2014

3.Döntés a Bizottsági szerkezet kialakításáról, bizottsági tagok megválasztásáról

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó:Papp István jegyző
E-95/2014

4. Egyebek
Nagykovácsi, 2014. október 17.

Kósa Lajos a mai önkormányzati választások értékelése alkalmával három dologra hívta fel a figyelmét a győztes polgármestereknek és képviselőknek, amelyekre nagy szükségük lesz a munkájuk során: szerénység, alázat, munka.
Nekem tetszik!

"Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában." (Mahatma Gandhi)

Öröm volt szombat délelőtt a templomkertben járni. A nap is ránk mosolygott, az emberek is mind mosolyogtak és még finomnál finomabb sütiket is lehetett vásárolni, amellyel egyben a Nagykovácsi Plébániai Karitászt is támogathattuk. A kicsik mesét hallgathattak, az ügyes kezűek különleges technikákkal alkothattak és közben hiába volt a sok vásárló mégis szaporodtak a házi készítésű sütemények, mindig volt valaki, aki megjelent egy-egy újabb tálcával. Felemelő hangulat kísérte az egész rendezvényt, ami egyértelműen a NOE nagykovácsi csoport szervezőinek köszönhető, akik már sok hasonló akción vannak túl Nagykovácsiban. Köszönet mindenkinek, aki a sütögetésben, az árusításban vagy a vásárlásban kivette a részét, hogy ezzel jó célt támogathasson.

A Pest Megyei Kormányhivatal két munkatársa, valamint egy ügyvéd és egy újonnan megválasztott képviselő jelenlétében hivatalosan megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele.
Az átadott dokumentáció formailag nem kifogásolható, a belső tartalom teljes körű átvizsgálása természetesen hosszabb folyamatot vesz igénybe, de megtörténik.

"A jog, uram, jégtükör. Aki sietni próbál rajta, többnyire lassabban ér célba." (Lawrence Sanders)


Mivel október 16. napjáig kifogás nem érkezett a helyi önkormányzati választással kapcsolatban, így a képviselőtestület tagjai és jómagam a Helyi Választási Bizottság elnökétől megkaptuk megbízólevelünket.
Ünnepélyes eskütételre október 22-én, az alakuló ülésen kerül sor.

"Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz." (Baross Gábor)

Tisztelt leköszönő Polgármester Asszony!
Nagykovácsi lakosai nevében köszönöm az elmúlt 12 év szolgálatát.
Kívánom, hogy mielőbb találja meg helyét, ahol jól érzi magát.
Üdvözlettel: Kiszelné Mohos Katalin

"A múltat nem lehet megváltoztatni. Legjobb megbocsátani és tovább lépni." (James Rollins)

A Magyar Élelmiszerbank EGYÜNK EGYMÁSÉRT programjának mintájára a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Nagykovácsi Csoportja Nagykovácsiban is megrendezik a „JÓT ENNI JÓ, JÓT TENNI JÓ!” jótékonysági sütivásárt

2014. október 18-án, szombaton 10 órától 13 óráig,

a Nagykovácsi Plébániai Karitász javára,

a Nagykovácsi Római Katolikus Templom kertjében.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Jó lenne, ha minél többen ott lennénk!

Közvetlenül a választás előtt a velem egy csapatban induló képviselő-jelölteknek és a mögöttünk álló nagy-nagy segítő tábornak volt alkalmam megköszönni a közös munkát. Mára tudjuk, a munka gyümölcsöző eredményt hozott. Azonban ez az eredmény nem valósulhatott volna meg a szavazáson résztvevők jelentős tábora nélkül. Köszönöm, hogy az országos átlaghoz képest ilyen sokan elmentek szavazni Nagykovácsiban, Nagykovácsiért. Hiszek abban, hogy ezzel a döntéssel Nagykovácsi nyert! Köszönöm mindannyiuknak és továbbra is számítunk Önökre a közös gondolkodásban és a "csapatjátékban".

Egyben gratulálok az új képviselő-testület tagjainak is, szép végeredménnyel jutottak mandátumhoz. Úgy gondolom, tehetséges csapat állt össze, hogy együtt tevékenykedjen szeretett Nagykovácsink virágzó jövőjéért. Eredményes közös munkát kívánok!

Önkormányzati választások
2014. október 12.

Feldolgozás állása:  99,92  %

Nagykovácsi települési választás eredményei

Szavazóköri eredmények

Polgármester választás

 

 

 

A polgármester

Kiszelné Mohos Katalin
FIDESZ-KDNP

Polgármester választás jegyzőkönyve

Képviselő testület választása

 

 

 

A települési képviselőtestület
tagjainak száma :

 8  fő

Egyéni listás választás jegyzőkönyve

Az önkormányzat összetétele:

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

 

Bánóczi Margit

FIDESZ-KDNP

Fodor Attila

FIDESZ-KDNP

Honti Zoltán

Független jelölt

Dr. Klein Katalin

Független jelölt

Ledács-Kiss Miklós Emil

FIDESZ-KDNP

Dr. Szabó András Lajos

Független jelölt

Szemesy Barbara Júlia

FIDESZ-KDNP

Tegzes Endre Mihály

Független jelölt

 

Ma választás! 6 órától este 19 óráig lehet szavazni a Nagykovácsi Általános Iskolában.
1 polgármestert és 8 képviselőt választunk.

Kevesebbre lehet szavazni, de ha többet jelöl, az összes szavazata érvénytelen! Ha esetleg elrontaná, egyszer lehet új szavazólapot kérni a rontott helyett, ha nem dobta még be a szavazóurnába. Ebben az esetben a rontott szavazólapot érvényteleníti a szavazatszámláló bizottság.

A választás 5 évre szól.

Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!

Kérem, szavazzon HITTEL, SZÍVVEL, ÉSSZEL Nagykovácsiért, a Nagykovácsiakért.

Az ember nemcsak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.” Prótagorasz


S Z A V A Z Ó L A P   M I N T A

Polgármester választása

2014. október 12.

 

3.

Kiszelné Mohos Katalin

 

 

 

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

Helyi önkormányzati képviselők választása

2014. október 12.

3.

Bánóczi Margit

 

 

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

8.

Szemesy Barbara Júlia

 

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

12.

Ledács-Kiss Miklós Emil

 

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

15.

Karcezwicz Ágnes

 

 

független jelölt

23.

Tegzes Endre

 

 

 

független jelölt

25.

Fodor Attila

 

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

 

2014. 10. 12-én, vasárnap önkormányzati választás lesz Nagykovácsiban, ahol településünk vezetőjét és képviselő csapatát választjuk meg. Reggel 6 órától este 7 óráig, 13 óra áll rendelkezésére minden választópolgárnak, hogy eldöntse, elmegy szavazni vagy nem. Ez a 13 óra áll mindenki rendelkezésére, hogy hittel, szívvel, ésszel döntsün településünk jövőjéről.

Szavazzon arra a csapatra, amelyik kellő lendülettel, energiával, számos támogatóval és szakértővel rendelkezik, hogy a programjában felvázolt terveket és elképzeléseket megvalósítsa.

Azokra, akik szeretnék bevonni a lakosságot az önkormányzat munkájába, akik átlátható gazdálkodást szeretnének, akik fontosnak tartják településünk fejlesztését – de nem terjeszkedését belterületbe vonásokkal.

Csapatunk összeállt, egységet alkotva képes arra, hogy ne sorba állítson hanem előre engedjen, ne elhallgattasson hanem meghallgasson, ne féljen, hanem kimondja, ne beszéljen róla, hanem megtegye! 

Ésszerű, reális terveket vázoltunk fel programunkban, melyeket megválasztásunk esetén minden erőnkkel szeretnénk megvalósítani!

Dékány Angella

Kiszelné Mohos Katalin

Dr. Eördögh Péter

Kósa Sándor

Ahogyan már egy korábbi bejegyzésemben is említettem, a politika eredeti jelentése közélet, vagyis a település ügyeinek intézése, azokkal való foglalkozás. Mára megváltozott a politika szó jelentése, inkább a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközeként emlegetik.

A hatalom szó eredeti jelentése hatóképesség. "A hatalom semleges értékű szó. Hatalmamban áll megtenni valamit. „Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.” A hatalom tehát nem rossz, csak lehet rossz célokra is használni. A politikai élet szereplőinek legtöbb esetben van valami pozitív programjuk, amelyet a valóságba szeretnének átültetni, ehhez viszont hatalomra van szükségük. A legszebb program sem ér semmit a hatalom nélkül." (https://btk.ppke.hu/db/00/B3/m000010B3.html)

A fentiek alapján egyáltalán nem értem, hogy akar valaki kimaradni a politikából, ha önkormányzati képviselő vagy polgármester akar lenni? Az elképzelt programját bármelyikük csak a lakosság felhatalmazásával lesz képes megvalósítani, vagyis ha a szavazók úgy döntenek, ő kerüljön hatalomra. Egy településen a képviselő-testület kezében van a hatalom, amit használhat jó avagy rossz célokra egyaránt.

Két hónap telt el a weboldalam indítása óta. Az elmúlt hónapban az oldal látogatottsága csaknem a duplájára nőtt az augusztusihoz képest:

 • A felhasználók száma, akik az oldalt meglátogatták vagy rendszeresen látogatják: 3 957 fő
 • Az oldalmegtekintések száma: 35 350

Mivel az oldalamon megtalálható e-mailes utolérhetőségem, sokan éltek a lehetőséggel, hogy biztassanak, véleményt, ötletet, javaslatot adjanak Nagykovácsi jövőjére nézve, illetve többen kritikát is megfogalmaztak a jelenlegi vezetéssel kapcsolatban. Az alábbiakban név nélkül álljon itt néhány levéltöredék:

"Nagyon drukkolok! Szép, kiegyensúlyozott, logikus, áttekinthető és sorolhatnám, milyen a weboldalad. Teljesen pozitív, nyitott, de egyenes és szigorú, igazságos, ahogy Téged megismertelek. Nagyon tetszik."

"Jómagam nem igazán foglalkozom a helyi politikával, de az elmúlt időszakban tapasztalható viszályok a képviselő-testületben, illetve a falu vezetésében, olykor már bicskanyitogatóak voltak számomra. A főút mellett, amikor megláttam a hirdetését, arra gondoltam, hogy végre talán jön egy új ember, jön egy új képviselő-testület, és anélkül, hogy bármelyik vitatkozó oldal mellett kellene letenni a voksot, egy teljesen új csapat talán valóban a fontos, a falut és az embereket érintő dolgokra tud koncentrálni. Valamiért a plakátról letekintő nyitott tekintet számomra bizalmat és őszinte tenniakarást sugárzott. Ez inspirált arra, hogy írjak. Arra gondoltam, hogy néhány javaslatomat megosztom Önnel, hogy hátha tudja hasznosítani."

"Bencsik Mónika sorban olyan támogatókat mutat fel, akik bár régen őt támogatták, ma már azt szeretnék, ha nem lenne polgármester. Elfogyott a levegő körülötte, csak ilyen módszerekkel tud felmutatni kapcsolatrendszert."

Nem tartanám ildomosnak a nemzeti gyásznapon való kampányolást, inkább emlékezzünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vártanúra, valamint az ugyanazon a napon Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére.

A nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

           " A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,

Ügye mellett önként s bátran bajra menni,

Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,

S minden áldozatra mindenha készen lenni."

                                               (Batsányi János: Bíztatás)

Gyakran halljuk hangoztatni, hogy ki mennyi pénzt adományozott állatvédelemre, állatok megmentésére és ilyenkor az az érzésem, úgy gondolják, azoknak szégyenkezniük kellene, akik ezt nem teszik. Ugyanakkor azt hiszem, az igazi állatszerető és állatvédő az, aki egy-két állatot befogad, felnevel, orvoshoz hord, ellát, jól tart egészen az állat haláláig, mondjuk 15-20 évig vagy akár tovább is. Nálunk két állat van a "családban", egy keverék kutya és egy házi macska. Valahogy úgy hozta a sors, hogy eddigi életük során mindkettőnek gyakran volt szüksége állatorvosi kezelésre. A macskánk legutóbb januárban szorult egy komoly műtétre, amikor is valamilyen vírusfertőzött kisállat haraphatta meg és emiatt a hosszú orvosi kezelés ellenére, le kellett vágni az egyik hátsó lábát. Sokat tépelődtünk azon, vajon vállaljuk-e a műtétet, nem lesz-e szenvedés annak a cicának három lábbal élni? Aztán egyszerűen nem volt szívem azt mondani az állatorvosnak, hogy altassa el, hanem azt kértem, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a cica egészségesen köztünk maradhasson. Úgy éreztem, ha befogadtam egy állatot, akkor felelősséggel is tartozom érte, nem mondhatom azt, hogy "dobjuk ki, majd lesz másik"! Milyen példa lenne ez a gyerekeim számára? Hogyan tudnám ezek után elmagyarázni nekik, hogy mi a felelős állattartás, és egyáltalán mi az, hogy felelősséget vállalni valamiért vagy valakiért?

Óvodapedagógusként megtanultam, hogy feltételek nélkül bízni valakiben óriási kincs; hogy az ölelés és a mosoly a hála legszebb és legőszintébb jele; hogy merjek kérdezni, ha valamit nem tudok; hogy merjem megélni az érzelmeimet; hogy türelemmel és kitartással bármi elérhető. Pedagógusként tanultam meg a valódi empátiát és toleranciát is, és az előítéletek nélküli hozzáállást személyekhez és az élet dolgaihoz.

Közoktatás-vezetőként és óvodavezetőként megtanultam, hogy tudni kell 'nem'-et mondani, ha a szükség úgy hozza; hogy a döntéseket akkor is meg kell hozni és fel kell vállalni, ha az nem mindenkinek egyformán tetszik; hogy szabályokra igenis szükség van, és a közösen elfogadott határokat muszáj betartani; hogy másokat képviselni óriási felelősség; hogy a kollégákért olyan esetekben is ki kell állni, amikor nem is tudnak róla vagy nem akarnak tudni róla. Intézményvezetőként tanultam meg azt is, hogy az értékrendem, az elveim és a saját magammal szembeni elvárásaim fontosabbak, mint a vezetői beosztásom.

Bölcsészként tanultam meg, hogy az embereket az emberségük és a tetteik alapján ítéljem meg; hogy a megszerzett tudásomat megfelelő helyen hasznosítsam; hogy az élethosszig tartó tanulási tevékenység elengedhetetlen része életünknek.

Érdeklődtem olyan magyarországi települések polgármestereitől, akik a 2010-es választások alkalmával Fidesz jelöltként indultak a polgármesteri tisztségért, hogy megválasztásuk után milyen elvárásokat támasztott feléjük a Fidesz az elmúlt években?

Egyöntetűen ezt a választ kaptam: se a polgármester, se az alpolgármester nem vehetett fel jutalmat a fizetésén felül. Ezt a kötelezettséget kellett betartaniuk.

A Zene Világnapja alkalmából elfogadtuk a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és növendékeinek kedves invitálását az Öregiskolába, és ellátogattunk kis koncertjükre. A szép zenei élmény mellett, részesei lehettünk egy jó hangulatú, humorral színezett, közvetlen hangvételű műsorvezetésnek, amelyet a Zeneiskola igazgatójának és fuvolatanárának, Gáspár Kornéliának elbűvölő személyisége tett teljessé. Számomra különleges hatást kölcsönzött a műsornak, hogy több növendékre emlékeztem még óvodás korából és megejtő volt nézni, hallgatni, hogy milyen szépséges, tehetséges fiatalokká cseperedtek.

A mese napjára szívesen ajánlom ezt a Móra Ferenc mesét mindannyiunknak, hogy tanuljunk belőle.

A becsei molnárok

Valamikor két vízimalom őrölte a becseiek búzáját a Tiszán. Egyik a fel­végen, a másik az alvégen. Csendes, szelíd nyári éjszakákon elhallatszott a szavuk a harmadik határig. A felvégi malom mindig ezt hajtogatta nagy haragosan.
– Vidd, ördög, vidd, ördög, törököt, törököt!
Amire csendesen visszakattogott az alvégi:
– Magyar Pál, Magyar Pál, liszteszsák, liszteszsák!
Nagy oka volt annak, hogy így feleselgettek egymással akkoriban a be­csei vízimalmok. Török világ volt már akkor errefelé. Vegyesen laktak a fa­lukban a magyarok a turbános atyafiakkal. Amilyen embertelen volt a török a háborúban ellenség gyanánt, olyan békességes cimbora vált belőle, ha letelepedett valahol. Nem garázdálkodott, szépen végezte a maga dolgát, és nem avatkozott a máséba.

Őszi sétáink alkalmával mindig kedvet kapunk lehullott termések gyűjtögetéséhez. Ki is tudna ellenállni a fényes, gyönyörűséges őzbarna gesztenyeszemeknek? Aztán hazahozva sokszor csak kallódik, vagy legjobb esetben őszi csendéletet állítunk össze belőle.

A mi családi alkotásunk az idén egy ajtókoszorú lett, melyen gyönyörűségesen csillognak a kora őszi napsugarak, de reméljük, a borús őszi napokon is jókedvre derít majd minket és a hozzánk ellátogatókat ez a "kopogtató".

Egyetemi tanulmányaim során a pszichológia témájú tantárgyak mindig is a kedvenceim közé tartoztak, azt gondoltam, sok mindent tudok ebben a témakörben, mégis megdöbbentő erővel hatott rám az az interneten olvasott tény, hogy minden századik ember pszichopata (antiszociális személyiségzavar). Sőt, lehet ennél magasabb is a számuk, mert bizony gyakran még a pszichiátereiket is képesek megtéveszteni. Az is lehetséges, hogy nap mint nap találkozol egy-egy pszichopatával vagy szociopatával (állítólag nincs lényegi különbség közöttük), lehet, hogy együtt dolgozol vele, vagy egy családtagod, vagy a szomszédod, vagy a főnököd, vagy akár egy település vezetője.

Mik is a  jellemzői egy ilyen embernek?

A legveszélyesebb talán az, hogy úgy néznek ki, mint bárki más, sőt sokszor vonzóbbak, közvetlenebbek az átlagnál. Első megközelítésre az antiszociális személyiségzavarban szenvedő ember nagyon barátságos, elbűvölő, intelligens, mindig azt mondja, amit elvárnak tőle. Általában magas pozíciót tölt be, a céljait keményen, sőt kíméletlenül megvalósítja, sikeres embernek nevezhető. Ha azonban jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy mindez csak a látszat, és a jólszituáltság maszkja mögött egy teljesen más ember lakozik.

Tegnap este egy különleges gasztronómiai élményben volt részünk. Igaz, zsíros kenyeret is felszolgálhatott volna a házigazda, ha ugyanilyen szívvel-lélekkel teszi, mint ahogy a sok fogásos ételkülönlegességeket készítette, akkor is ennyire jól éreztük volna magunkat. Az íz-kavalkád mellett csak a pozitív érzelmek szinte kézzel fogható jelenléte volt felemelőbb.

Az ember, ahogy egyre idősödik, egyre többet tapasztal, egyre többet megél, úgy kezdi átértékelni emberi kapcsolatait. Fontossá válnak a gyerekkori ismeretségek, a távol élő barátok, a valamikori osztálytársak. Idővel rájön arra is, hogy adni jobb, mint kapni, majd ennek eredményeként megtapasztalja, hogy minél többet ad, annál többet kap vissza. Mint egy mesebeli kifogyhatatlan kincsesláda, amiből hiába veszünk ki újra és újra, mindig szaporodik. Ilyen a mosoly, a jó szó, a szeretet, a kedvesség. Minél többet adunk belőle, annál több jut nekünk is. Valahogy ez járt egész este az eszemben, ahogy Magyarország egyik legjelentősebb cégcsoport tulajdonosa, szakmájában számos nemzetközi és hazai elismerésben részesülő üzletember saját kezűleg készítette  nekünk egyik fogást a másik után. Séfet fogadhatott  volna, teljes apparátust hívhatott volna, akik kiszolgálnak minket, ő mégis mindent maga készített, maga szolgált fel, mert pontosan tudja, mi az érték, mi a fontos az ember életében és a kapcsolataiban. Köszönjük a remek estét!

A hazai fejlesztési tervekben egyre inkább gyökeret ver az a gondolkodás, mely szerint a fejlesztések lényege korántsem csak a kőben, téglában, épületben, aszfaltban, térkőben, burkolatban van. Fontosak ezek a beruházások, elengedhetetlenek, de nem elégségesek.

A téglákat összetartó „habarcs” a kultúra, amely ezer szállal köti össze az egyéneket, formál belőlük közösséget, teremt ünnepi alkalmakat, segíti a hétköznapokat. A közösségi tereink használata, berendezése akkor lesz igazán jó, ha valójában a közösség veszi ezeket birtokába.

Nagykovácsi, hasonlóan szinte az összes agglomerációs településhez, fejlődését tekintve töredezett és szervetlen. Ilyen a kultúrája, ilyenek a közösségei is. Akik azonban ideköltöztek, itt élnek - legyen is mindegy mikor -, szinte mindannyian elkötelezetten szeretik a községet. Szeretik ezt a települést, szeretnének felelősséggel gondolkodni róla. Van szép, közös dolgunk tehát elég.

A választási találkozó vagy lakossági fórum - nevezzük bárhogy is -, nagyon sikeres volt.

Ezúton is elnézést kérek azon érdeklődőktől, akiknek nem jutott már hely a teremben, de sajnos csak ekkora terem bérlésére kaptunk lehetőséget. Lehet, nem bíztak bennünk, hogy nagyobb termet is meg tudnánk tölteni? Szerencsére a választóink viszont bíznak bennünk. Ez tükröződik abban is, hogy változatos kérdéseket kaptunk, és remek kritikai érzékkel megfogalmazott bírálatokat a jelenről. Ennek eredményeképpen egy jó hangulatú, eredményes rendezvényt tudhatunk magunk mögött, ahol bemutatkoztak a jelöltjeink és vázoltuk elképzeléseinket, ahol elindult egy közös gondolkodás a jövőről, ahol élénk párbeszéd alakult ki a lakosokkal.

Közel 100 érdeklődő a mai estén.
Köszönjük!
Most beszéljenek a képek.
Részletes beszámoló holnap.

- Fórum?

- Csak nem?

- Tényleg tartotok?

- Ááá, nem szoktak elmenni ilyesmire az emberek...

- Fölöslege fárasztani magatokat ezzel...

Napok óta árasztanak el a kérdések és a fentiekhez hasonló kijelentések. Aztán, amikor elmondom, hogy igen, valóban lesz fórumunk, bár mi barátságosabbnak tartjuk a 'választási találkozó' megnevezést, majd azt is elmesélem, hogy kik lesznek a vendégeink, és milyen kérdésekre kaphatunk választ, valahogy megváltozik a hozzáállás, és a következő kijelentés az, hogy "én is elmegyek".

Valóban jól teszi, aki eljön, mert olyan dolgokról szerezhet hiteles információt, amikről nem is hitte volna.

Jöjjön el Ön is, 24-én, szerdán 18 órára az Öregiskolába, ha megbízható forrásból kíván tájékozódni, és a fórum után Nagykovácsi jövőjéről szóló kötetlen beszélgetésen szeretne részt venni egy csésze tea, kávé mellett.

10 évnyi intézményvezetői tevékenységem során...

... büszke vagyok arra, hogy pedagógiai-, tanügyi-, gazdálkodási- és munkaügyi területen külső és belső ellenőrzés során törvényességi kifogás nem merült fel.

... büszke vagyok arra, hogy minden évben a költségvetés ellenőrzésekor megfelelően takarékosnak ítélték az intézmény gazdálkodását.

... büszke vagyok arra, hogy vezetésem idején a KMOP, TÁMOP, HEFOP és egyéb pályázatok előkészítése, megvalósítása, elszámolása, fenntartása idején minden ellenőrzés kifogástalannak ítélte meg az intézmény részéről elvégzett feladatokat.

... büszke vagyok arra, hogy minta értékű szakmai dokumentumok születtek a nevelőtestület közös munkája révén, és egyedülálló nevelési programot alkottunk a "Természet útjain természetes neveléssel" című helyi nevelési programunkkal.

Láthatóan jó kedvünk volt a mai derűs vasárnapon, és ez nem véletlen. Az elmúlt napokban, hetekben olyan nagy számban érkeztek pozitív visszajelzések felénk, hogy ez mindnyájunknak mosolygásra ad okot. A lehető legkülönfélébb módon keresnek meg nagykovácsiak, hogy biztassanak, segítsenek minket, hogy ellássanak bennünket előrevivő tanácsokkal, ötletekkel, vagy bármilyen módon biztosítsanak a jobbításban való közreműködési szándékukról, vagy csupán megkérdezzék, mit is tehetnek értünk és a győzelmünkért? Köszönöm a sok-sok e-mailt, privát üzenetet, telefonhívást és személyes megkeresést, ami napról napra egyre több erőt ad nekem és képviselőjelölt társaimnak, és köszönöm a belénk vetett hitet, a segítő szándékot, az elismerést, valamint a felénk áradó reményteli, pozitív gondolkodást, ami nem engedi egy percre se, hogy leeresszünk.

És legfőképpen köszönöm a bizalmat!

Az elmúlt hetekben vasárnap délelőttönként a Főtéren nyílt lehetőség arra, hogy csapatunk tagjaival ismerkedhessenek, beszélgethessenek a kíváncsi arra járók. Köszönjük azoknak, akik érdeklődéssel fordultak felénk ezen alkalmakkor.

Sajnos reggelente a Főtérre érkezve a mellékelt szomorú "csendélet" fogadott minket: eldobált italos üvegek, sörös dobozok, szemét ide- és odadugdosva. Különösen lehangoló volt látni, hogy ezek mellett a szemétkupacok mellett érkeznek misére a gyerekek és családjaik. Tudjuk jól, hogy a példa nevelő hatása minden szónoklatnál erősebb, de mit is tehetünk, hogy gyermekeink ne ezt lássák, amikor éppen a szépre és jóra szeretnénk tanítani őket?

Az elmúlt napokban megismerkedhettek csapatunk részletes programjával. Első látásra bizonyára hosszúnak tűnik a felsorolás, de ha alaposabban belegondolunk, a programpontoknak csupán egyharmadának van pénzügyi vonzata. Kétharmad része egymásra figyelést, összefogást, konszenzust, közösségvállalást, párbeszédet, önkéntes munkát, elköteleződést igényel, nem pedig anyagi forrásokat. A megvalósításuk természetesen nem egyik napról a másikra történik, hanem hosszú évek folyamata, de megéri időt szánni rá, érdemes energiát fektetni a kivitelezésébe gyermekeinkért, időseinkért, magunkért, mindannyiunkért... Nagykovácsiért.

KULTURÁLIS- ÉS SPORTÉLET

 • Ifjúsági park létrehozása, sporteszközökkel, szabadtéri fitneszeszközökkel.

 • Ifjúsági klub létrehozása.

 • Az újonnan beköltözők integrálása, befogadása.

 • Közösségi és kulturális élet fellendítése, művészeti kezdeményezések támogatása.

 • Helytörténeti feltáró munka folytatása.

 • Kulturális kreatívok a faluért - a helyi képzőművészek alkotásainak megjelenése a közintézményekben, időszakos kiállítások, állandó tárlatok.

 • Sportélet fellendítése, sportolási lehetőségek javítása, sportpályák létesítése.

 • Mozgásra, sportolásra ösztönzés, egészséges életmód népszerűsítése.

 • 400-800 méteres kivilágított futópálya, valamint erdei futópálya kialakítása.

 • A helyi sportlétesítmények folyamatos karbantartása, maximális kihasználása.

 • "Bringaprogram" (kerékpárbérlési lehetőség).

 • Bringa park létesítése (Mountain Bike és hullámpálya).

 • Hegyikerékpár útvonalak kijelölése.

 • KRESZ tanpálya kialakítása gyerekeknek, kerékpáros kultúra megteremtése.

 • Felvonós sípálya kialakítás lehetőségének vizsgálata, tervezése.

SZOCIÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKA

 • Főzőkonyha kialakítása a helyi gyermekintézmények, szociálisan rászorulók és idősek ellátása érdekében.

 • A megkezdett bölcsődeépítési beruházás folytatása.

 • Idősek napközbeni ellátásának megszervezése.

 • Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat ellátási körülményeinek javítása.

 • Baba-mama és várandós klub szervezése.

 • Ellenszolgáltatás nélkül felajánlott szűrésekhez, egészségügyi tanácsadásokhoz helyiség biztosítása ingyenesen.

 • Családi napközik támogatása a kötelező feladatellátás segítése érdekében.

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 • A lakossági környezettudatosság és értékmegóvó magatartás támogatása.

 • Hulladékgazdálkodási feladatok környezettudatos ellátása.

 • Önálló közműellátás megoldása, alternatív technológiák alkalmazása.

 • Patakmentő akciók, a Békás tó és az Ördög-árok partvonalának, partjának rendezése.

 • Patak-liget kialakítása a Kolozsvár téren, állandó szabadtéri tárlattal.

 • Csapadékvíz hasznosítási program.

 • Zöldhulladék komposztálása, hasznosítása település szinten.

HELYZETELEMZÉSEN ALAPULÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK

 • A lakosság igényeinek tudatosabb figyelembevétele pl. intézményi kínálat, nyitva tartás, szolgáltatási üzemidők.

 • Minőségi együttműködés az egyházakkal, nemzetiségi önkormányzattal, a civil erőkkel.

 • Közvetlenül és közvetetten kapcsolatban lévő szervezetekkel, közösségekkel, vagyonkezelőkkel való együttműködés fejlesztése.

 • Ágazatok közötti kapcsolatok összehangolása, az oktatás, a közművelődés, a sport, az egészségügy, a szociális szféra tudatos együttműködése.

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Nagykovácsiak!
Elsőként álljon itt programunk eszmei háttere.
A fejlesztések eredménye korántsem csak kőben, téglában, épületben, aszfaltban, térkőben, burkolatban lelhetők fel, ezek a beruházások fontosak és elengedhetetlenek, de korántsem elégségesek. A téglákat összetartó „habarcs” az a kultúra, amely ezer szállal köti össze az egyéneket, formál belőlük közösséget, teremt ünnepi alkalmakat és segíti a hétköznapokat.
Az eddigieknél jóval koncentráltabban kell figyelnünk a falu közösségére, arra a koherenciára, amelyet a családokat, a gyerekeket és az ifjúságot megszólító akciók hoznak létre. E mellett építeni kell azon markáns igényre is, amelyet a helyben élők a fogyasztási szokásaikban és igényeikben megjelenítenek.


Dr. Lovas András, a Fidesz helyi szervezet elnökének szavai.

Választókerületünk Országgyűlési képviselője, Csenger-Zalán Zsolt ajánlása

A napokban került a postaládákba a helyi Fidesz hírlevele.

Ahogyan már korábban is említettem, én nem vagyok tagja semelyik pártnak, ezért is volt különleges megtiszteltetés számomra a Fidesz-KDNP felkérése a jelöltségre. Tagságom hiányában a hírlevél tartalmának megfogalmazói között nem szerepelek, azonban a lényegével messzemenőkig egyetértek.

Fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy nem magamért, sem pedig valamely párt érdekeinek érvényesítéséért vállaltam el a megtisztelő felkérést, hanem mindenekelőtt Nagykovácsiért, a nagykovácsi lakosok és a helyi érdekek képviseletéért.

A weboldalam létrehozása óta az elmúlt egy hónapban a látogatottság terén az alábbi eredmények születtek:

 • A felhasználók száma, akik az oldalt meglátogatták vagy rendszeresen látogatják: 2 608 fő

 • Az oldalmegtekintések száma: 20 204

Köszönöm az érdeklődést.
Különös köszönet azoknak, akik nevük és arcuk felvállalása mellett személyesen vagy virtuálisan felkerestek, hogy jobban megismerhessenek engem és a csapatunkat, illetve Nagykovácsi jövőjéről alkotott elképzeléseinket. Építő javaslataikkal támogatták Nagykovácsi és Nagykovácsi közösségeinek fejlődéséért megalkotott programunkat. Rájuk - és mindazokra, akiknek előremutató ötleteik vannak - nem csupán a kampány időszakban számítunk, hanem majdan a megvalósítás során is figyelembe vesszük a jobbítás szándékával születő elképzeléseiket.


Mostanában többen megkérdezték tőlem, hogyan viselem az elvtelen támadásokat, igazságtalan bántásokat?

Meggyőződésem, hogy egy közszereplőnek el kell tudnia viselni a kritikát és fel kell tudnia dolgozni az ellenvéleményeket is. Persze, hogy ezek milyen stílusban érkeznek, az egyáltalán nem mindegy! Aki nyíltan, intelligens módon, valódi nevével és arcával vállalja véleményét, azzal nagyon szívesen beszélgetek, készséggel vitatok meg álláspontokat. Aki viszont a virtuális világban különféle hangzatos álnevek mögé bújva vagdalkozik és próbál áskálódni, vagy aki a hátam mögött terjeszt alaptalan feltételezéseket, vagy aki rosszul értelmezett törvényeket citál elő ellenem, arra fölösleges lenne túl sok energiát pazarolnom.

A legfontosabbnak azt találom, hogy indulatok helyett érvek legyenek az irányadók. Én eszerint élek, eszerint munkálkodom.

Hétfő délután 16 órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az önkormányzati választásra. A határidő leteltét követően a Helyi Választási Bizottságnak (HVB) el kellett végeznie a jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolását.

Nagykovácsiban a HVB nyilvános ülésen, korrekt módon bonyolította le a sorsolást. Köszönet ezért a HVB tagjainak: Csernus Tamarának, Bíró Istvánnak, Tóth Balázsnak, valamint a Helyi Választási Iroda vezetőjének, Papp István jegyző úrnak.

A sorsoláson csapatunk számára a