barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Előzmények

A Kispatak Óvoda intézményvezetőjeként 2003-tól 2013-ig szinte valamennyi képviselő-testületi ülésnek résztvevője voltam. A tíz év alatt három képviselői csapat munkáját figyelhettem meg, amit rendkívül tanulságosnak értékelek. A jelenlegi polgármester a három ciklus alatt megközelítőleg 35 képviselővel dolgozott együtt (vagy mellett?!) a nagy fluktuáció miatt.

"Persze könnyű kívülről ítélkezni" - gondolhatják sokan, de oka volt a kívülmaradásomnak. Az a véleményem, hogy az intézményvezetői és a képviselői munka sok összeférhetetlen elemet tartalmaz akkor is, ha ezt törvény nem deklarálja. A saját lelkiismeretemmel nem tartottam összeegyeztethetőnek az intézményvezetői és a képviselői munkát, hiszen a képviselő-testület az intézményvezető kinevezője és munkáltatója, az intézmény feletti ellenőrzési jog gyakorlója. Úgy érzem, ilyen függő helyzetben nehéz tárgyilagosnak és elfogulatlannak maradni.
2013-ban intézményvezetői megbízatásomról lemondtam, bízva abban, hogy ez a lépésem hozzásegítheti a Kispatak Óvodát ahhoz, hogy a jelenlegi polgármestertől méltányos, emberséges és igazságos eljárásban részesülhessen az intézmény minden tekintetben. Ezzel együtt megszűnt az az indok, ami korábban megakadályozott abban, hogy a képviselő-testület tagjaként tehessek többet Nagykovácsiért. Ezt az elhatározásomat követően keresett meg a FIDESZ helyi alapszervezete és felkért polgármester-jelöltségre, biztosítva egységes támogatásukról. Hamarosan több helyi civil szervezet, egyházi közösség és baráti társaság is hasonló megkereséssel fordult hozzám. Ezek után a jelölést elfogadtam, mivel érzek magamban annyi erőt, kitartást és tettvágyat, hogy a támogatók együttműködésével e nehéz, de nemes feladatot településünk javát szolgálva jól és eredményesen végezzem.

"Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg." (Prótagorasz)
Vissza