barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Van választás! Választás van!

Ma választás! 6 órától este 19 óráig lehet szavazni a Nagykovácsi Általános Iskolában.
1 polgármestert és 8 képviselőt választunk.

Kevesebbre lehet szavazni, de ha többet jelöl, az összes szavazata érvénytelen! Ha esetleg elrontaná, egyszer lehet új szavazólapot kérni a rontott helyett, ha nem dobta még be a szavazóurnába. Ebben az esetben a rontott szavazólapot érvényteleníti a szavazatszámláló bizottság.

A választás 5 évre szól.

Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!

Kérem, szavazzon HITTEL, SZÍVVEL, ÉSSZEL Nagykovácsiért, a Nagykovácsiakért.

Az ember nemcsak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.” Prótagorasz


A választás eredményétől függetlenül köszönöm a munkát és támogatást annak a képviselő-jelölti csapatnak, akikkel az elmúlt három hónapban alkalmam volt együtt dolgozni: Bánóczi Margitnak, Fodor Attilának, Karczewicz Ágnesnek, Ledács-Kiss Miklósnak, Szemesy Barbarának és Tegzes Endrének.

Még nagyobb köszönet illeti azt a támogatói csapatot, akik semmilyen funkcióra, posztra, beosztásra nem számítva hittel, szívvel, ésszel segítették napi munkánkat minden téren nagy-nagy állhatatossággal és lelkesedéssel. Hálás vagyok önzetlen odaadásukért, támogatásukért, kitartásukért, szervezőkészségükért és felsorolhatatlan sok segítségükért.

Köszönöm, hogy mindenben számíthattam rátok és hogy ilyen sokan vagytok!

Az, hogy mennyire eredményes a közös munkánk, vasárnap éjjel kiderül, de hogy a sok munka mögött valódi közösségvállalás, együttgondolkodás és összefogás van, az vitathatatlan. Ha az új képviselő-testület ilyen összetartással, konszenzussal és jó szándékkal fogja tudni vezetni Nagykovácsit, akkor mindannyian nyugodtan alhatunk, mert Nagykovácsi nyert!  

"Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel." (Millard Dean Fuller)

Vissza