barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Még egyszer a politikamentességről

Ahogyan már egy korábbi bejegyzésemben is említettem, a politika eredeti jelentése közélet, vagyis a település ügyeinek intézése, azokkal való foglalkozás. Mára megváltozott a politika szó jelentése, inkább a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközeként emlegetik.

A hatalom szó eredeti jelentése hatóképesség. "A hatalom semleges értékű szó. Hatalmamban áll megtenni valamit. „Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.” A hatalom tehát nem rossz, csak lehet rossz célokra is használni. A politikai élet szereplőinek legtöbb esetben van valami pozitív programjuk, amelyet a valóságba szeretnének átültetni, ehhez viszont hatalomra van szükségük. A legszebb program sem ér semmit a hatalom nélkül." (https://btk.ppke.hu/db/00/B3/m000010B3.html)

A fentiek alapján egyáltalán nem értem, hogy akar valaki kimaradni a politikából, ha önkormányzati képviselő vagy polgármester akar lenni? Az elképzelt programját bármelyikük csak a lakosság felhatalmazásával lesz képes megvalósítani, vagyis ha a szavazók úgy döntenek, ő kerüljön hatalomra. Egy településen a képviselő-testület kezében van a hatalom, amit használhat jó avagy rossz célokra egyaránt.

Azt meg végképp nem értem, hogy egy képviselőjelölt hogy veszi a bátorságot, hogy álnév mögé bújva becsméreljen jelölteket és más nagykovácsi lakosokat?! A képviselői feladatban éppen az a szép és nemes, hogy a lakosoktól jövő információk és igények alapján, a falu és a képviselő-testület nyilvánossága előtt a képviselő felvállalja a saját véleményét. Mit várhatunk ezek után tőle, ha már most, jelöltként álnév mögé bújik, hogyan fog tenni értünk, nagykovácsiakért, ha hatalomra kerül?

Elborzadva állok a tény előtt, hogy egy olyan emberről, akit korábban tiszteltem, becsültem, kiderült, hogy azt gondolva, kiléte nem deríthető ki a facebook-on, mire képes. Csakhogy modernebb ám a technika, mint képzelte! Valószínűleg azt hiszi, hogy a jelenlegi hatalom majd megvédi őt, ha nyilvánosságra kerül tette. Csak reménykedni tudok, hogy a jelenlegi polgármester nem tud kilétéről, mert azt hiszem, ha tudna az álarc mögött lévő igazi személyiségről, bizonyára nem hagyná, hogy a csapatában induljon.

Már nem is csodálkozom, hogy fél a névtelen facebook-ozó, ahogy ezt az oldalán jelezte is, hiszen tudjuk jól, minden rossz szándékú ember megbűnhődik egyszer.

Egyébként nem haragszom, inkább megköszönöm a képviselőjelöltnek, hogy népszerűsíti a weboldalamat.

"Sokat fecsegnek felőled, hízelgőt és méltatlant; ne zavarjon se ez, se az. Ha rágalmaznak, bocsáss meg mosolyogva és józanul." (Püthagorasz)

Vissza