barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Program - második rész

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 • A lakossági környezettudatosság és értékmegóvó magatartás támogatása.

 • Hulladékgazdálkodási feladatok környezettudatos ellátása.

 • Önálló közműellátás megoldása, alternatív technológiák alkalmazása.

 • Patakmentő akciók, a Békás tó és az Ördög-árok partvonalának, partjának rendezése.

 • Patak-liget kialakítása a Kolozsvár téren, állandó szabadtéri tárlattal.

 • Csapadékvíz hasznosítási program.

 • Zöldhulladék komposztálása, hasznosítása település szinten.

OKTATÁS-NEVELÉS

 • A meglévő oktatási intézményrendszer kapacitásbővítése.

 • Művészeti képzés támogatása.

 • Tanuszoda építése, tanuszodai foglalkozások bevezetése.

 • A gyermekek nyári ellátásának megszervezése a köznevelési intézményekben.

 • Az iskolában portaszolgálat bevezetése.

 • Erdei iskola működtetése.

 • A helyi adottságok kihasználása a mindennapos testnevelés keretében.

 • Környezettudatos nevelési-oktatási stratégia közös megalkotása (óvoda-iskola).


"Minél jobban megérti napjaink emberisége, hogyan alakították ősei azt a földet, amit örökölt, vezetőit annál inkább rá tudja venni arra, hogy jelenlegi tetteinek mozgatója ne a rövid távú nyereség, hanem a hosszú távra szóló tervezés legyen." (Patrick Vinton Kirch)


Vissza