barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Program - első rész

HELYZETELEMZÉSEN ALAPULÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK

 • A lakosság igényeinek tudatosabb figyelembevétele pl. intézményi kínálat, nyitva tartás, szolgáltatási üzemidők.

 • Minőségi együttműködés az egyházakkal, nemzetiségi önkormányzattal, a civil erőkkel.

 • Közvetlenül és közvetetten kapcsolatban lévő szervezetekkel, közösségekkel, vagyonkezelőkkel való együttműködés fejlesztése.

 • Ágazatok közötti kapcsolatok összehangolása, az oktatás, a közművelődés, a sport, az egészségügy, a szociális szféra tudatos együttműködése.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

 • Szilárd útburkolatok, járdák kivitelezése, parkolási gondok megoldása.

 • Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése.

 • Helyi közösségi közlekedés megszervezése.

 • Temető és ravatalozó felújítása, korszerűsítése.

 • Szennyvízhálózat fejlesztése, a megkezdett beruházás folytatása.

 • Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése.

 • Közterületek rendezettebbé tétele, karbantartása, köztéri szeméttárolók kihelyezése.

 • A jelenleginél gyakoribb piaci napok bevezetése, helyi kistermelők bevonásával.

 • A helyben elérhető települési szolgáltatások bővítése, minőségi javítása.

  "Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit." (Széchenyi István)


  (fotó forrása: vicclap.hu)


Vissza