barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Indulunk, tarts velünk! - Programunk

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Nagykovácsiak!
Elsőként álljon itt programunk eszmei háttere.
A fejlesztések eredménye korántsem csak kőben, téglában, épületben, aszfaltban, térkőben, burkolatban lelhetők fel, ezek a beruházások fontosak és elengedhetetlenek, de korántsem elégségesek. A téglákat összetartó „habarcs” az a kultúra, amely ezer szállal köti össze az egyéneket, formál belőlük közösséget, teremt ünnepi alkalmakat és segíti a hétköznapokat.
Az eddigieknél jóval koncentráltabban kell figyelnünk a falu közösségére, arra a koherenciára, amelyet a családokat, a gyerekeket és az ifjúságot megszólító akciók hoznak létre. E mellett építeni kell azon markáns igényre is, amelyet a helyben élők a fogyasztási szokásaikban és igényeikben megjelenítenek.


Ha arra kell választ adni, miért jó itt élni, ne csak a környezet szépségét, a jó levegőt, a szép fekvést tudjuk előhozni, hanem büszkélkedhessünk közösségeinkkel, régi-új kultúránkkal, gazdag programkínálattal, annak egyedi ízeivel, a pezsgő, eleven közösségi élettel.

Ehhez a célkitűzéshez természetesen nem egy év, de nem is egy választási ciklus alatt juthatunk el. Az első lépéseket azonban most kell megtenni!

A felsorolt fejlesztési terv igényfelmérése kapcsán megkérdeztük a témák egyes szakértőit, a leendő használókat, az idősebb és a fiatal generációra egyaránt tekintettel. Az összegzésben és kidolgozásban részt vettek a településünkön élő szakemberek, a realitásokat, lehetőségeket és a kormányzati terveket figyelembe véve állítottuk össze a tervezetet, a már megteremtett értékek őrzése, ápolása, fenntartása mellett. A konkrét megvalósítás előtt újabb, a jelenleginél szélesebb körű egyeztetéseket fogunk folytatni.

"Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik" (Lao-Ce)

(fotó: Schumy Csaba)


HELYZETELEMZÉSEN ALAPULÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK

 • A lakosság igényeinek tudatosabb figyelembevétele pl. intézményi kínálat, nyitva tartás, szolgáltatási üzemidők.

 • Minőségi együttműködés az egyházakkal, nemzetiségi önkormányzattal, a civil erőkkel.

 • Közvetlenül és közvetetten kapcsolatban lévő szervezetekkel, közösségekkel, vagyonkezelőkkel való együttműködés fejlesztése.

 • Ágazatok közötti kapcsolatok összehangolása, az oktatás, a közművelődés, a sport, az egészségügy, a szociális szféra tudatos együttműködése. 

  INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

 • Szilárd útburkolatok, járdák kivitelezése, parkolási gondok megoldása.

 • Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése.

 • Helyi közösségi közlekedés megszervezése, Nagykovácsi-Budakeszi közötti közvetlen buszjárat megszervezésének kezdeményezése.

 • Temető és ravatalozó felújítása, korszerűsítése.

 • Szennyvízhálózat fejlesztése, a megkezdett beruházás folytatása.

 • Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése.

 • Közterületek rendezettebbé tétele, karbantartása, köztéri szeméttárolók kihelyezése.

 • A jelenleginél gyakoribb piaci napok bevezetése, helyi kistermelők bevonásával.

 • A helyben elérhető települési szolgáltatások bővítése, minőségi javítása.

   

  KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 • A lakossági környezettudatosság és értékmegóvó magatartás támogatása.

 • Hulladékgazdálkodási feladatok környezettudatos ellátása.

 • Önálló közműellátás megoldása, alternatív technológiák alkalmazása.

 • Patakmentő akciók, a Békás tó és az Ördög-árok partvonalának, partjának rendezése.

 • Patak-liget kialakítása a Kolozsvár téren, állandó szabadtéri tárlattal.

 • Csapadékvíz hasznosítási program.

 • Zöldhulladék komposztálása, hasznosítása település szinten. 

OKTATÁS-NEVELÉS

 • A meglévő oktatási intézményrendszer kapacitásbővítése.

 • Művészeti képzés támogatása.

 • Tanuszoda építése, tanuszodai foglalkozások bevezetése.

 • A gyermekek nyári ellátásának megszervezése a köznevelési intézményekben.

 • Az iskolában portaszolgálat bevezetése.

 • Erdei iskola működtetése.

 • A helyi adottságok kihasználása a mindennapos testnevelés keretében.

 • Környezettudatos nevelési-oktatási stratégia közös megalkotása (óvoda-iskola). 

SZOCIÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKA

 • Főzőkonyha kialakítása a helyi gyermekintézmények, szociálisan rászorulók és idősek ellátása érdekében.

 • A megkezdett bölcsődeépítési beruházás folytatása.

 • Idősek napközbeni ellátásának megszervezése.

 • Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat ellátási körülményeinek javítása.

 • Baba-mama és várandós klub szervezése.

 • Ellenszolgáltatás nélkül felajánlott szűrésekhez, egészségügyi tanácsadásokhoz helyiség biztosítása ingyenesen.

 • Családi napközik támogatása a kötelező feladatellátás segítése érdekében.

 KÖZBIZTONSÁG

 • Valóban működő kamerarendszer kiépítése.

 • Még egy fő körzeti megbízott alkalmazása.

 • Rendőrök által vállalható plusz szolgálati idő helyben való letöltése.

 • Kábítószer ellenes felvilágosító program, oktatási anyag.

 • Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok Egyesületének támogatása.

   

  VÁLLALKOZÁSOK

 • A helyben adót fizető vállalkozások fellendülésének segítése.

 • Vállalkozói aktivitás növelése (pl. önkormányzati pályázatokkal).

 • Falusi turizmus fellendítése.

TURISZTIKA

 • Ökoturisztikai központ, alkotóház létrehozása.

 • Turisztikai lehetőségek jobb kihasználása, a tanösvények rendbetétele.

 • Önkéntes munka hasznosítása (karbantartás, idegenvezetés).

 • Gyermektúra útvonalak létrehozása.

 • Turistautak egyedi jelölése (Csergezán kilátó megközelíthetősége). 

KULTURÁLIS- ÉS SPORTÉLET

 • Ifjúsági park létrehozása, sporteszközökkel, szabadtéri fitneszeszközökkel.

 • Ifjúsági klub létrehozása.

 • Az újonnan beköltözők integrálása, befogadása.

 • Közösségi és kulturális élet fellendítése, művészeti kezdeményezések támogatása.

 • Helytörténeti feltáró munka folytatása.

 • Kulturális kreatívok a faluért - a helyi képzőművészek alkotásainak megjelenése a közintézményekben, időszakos kiállítások, állandó tárlatok.

 • Sportélet fellendítése, sportolási lehetőségek javítása, sportpályák létesítése.

 • Mozgásra, sportolásra ösztönzés, egészséges életmód népszerűsítése.

 • 400-800 méteres kivilágított futópálya, valamint erdei futópálya kialakítása.

 • A helyi sportlétesítmények folyamatos karbantartása, maximális kihasználása.

 • "Bringaprogram" (kerékpárbérlési lehetőség).

 • Bringa park létesítése (Mountain Bike és hullámpálya).

 • Hegyikerékpár útvonalak kijelölése.

 • KRESZ tanpálya kialakítása gyerekeknek, kerékpáros kultúra megteremtése.

 • Felvonós sípálya kialakítás lehetőségének vizsgálata, tervezése.

   

  ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

 • Feladatmegosztás a képviselő-testületben, a képviselők bevonása az érdemi munkába.

 • Civil szervezetekkel közös tevékenységi tervek összeállítása.

 • A vízhálózat átfogó felülvizsgálata.

 • Helyi adók felülvizsgálata, idős lakosok építményadó kedvezményének megállapítása.

 • Önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése.

 • Ügyfélbarát polgármesteri hivatal működtetése.

 • NATÜ Kft. működésének felülvizsgálata.

 • Információs tábla kihelyezése.

 • Önkéntes állatvédők bevonása felelős állattartásról szóló tájékoztatásokba.

A tervek olyanok, mint a gyümölcs, szükségük van egy kis időre, hogy megérjenek.(George R. R. Martin)
Vissza