barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Közelebb kerültem Önökhöz

Nocsak! Nocsak! A mai nap folyamán varázslatos módon alacsonyabbra kerültek a plakátjaim, hogy fölöttük elférjen másvalakié.
Köszönöm az ismeretlen elkövetőnek, mert így közelebb kerülhettem Önökhöz, kedves Nagykovácsi Választópolgárokhoz.
Azért óhatatlanul felmerül a kérdés bennem: mi lesz a következő "demokratikus" lépés, megrongálásra vagy levételre kerülnek a plakátjaim?
„A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzéseire – rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A Kúria fenti döntéseiben kimondta, hogy a választási szervek a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-ában foglalt rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, míg a Ve.-n kívüli a közúti közlekedési szabályokat, a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják tekintettel arra, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.” (a Nemzeti Választási Bizottság 1110/2014. NVB határozata a választási plakátok kihelyezésének vonatkozásában)
Vissza