barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

A polgármester naplójából

2016. év 9. hét

Február 29. hétfő

Az alpolgármesterekkel és a Hivatal vezetőivel szokásos heti vezetői tanácskozást tartottunk, amin sok téma közt hangsúlyt kaptak a pályázati lehetőségek, a közvilágítás nélküli utcák terveinek előkészítése, az eltűnt utcanév táblák cseréje, az Önkormányzat Facebook oldalának beindítása.

Tárgyalásokat folytattam az alábbi témákban:

  • Zsíroshegyi kisbusz járat

  • TAO támogatási lehetőségek

  • Buda Környéki Televízió

Hivatali címemen 46 e-mailt olvastam és 20-at küldtem.

 Március 1. kedd

Szabadságon voltam a tavalyi évi szabadság terhére, de a napot részben munkával töltöttem.

Hivatali címemen 26 e-mailt olvastam és 11-et küldtem.

 Március 2. szerda

A Kecskehát tulajdonosainak képviselőjével tárgyaltam az adózási kötelezettségük ügyében.

Hivatali címemen 23 e-mailt olvastam és 13-at küldtem.

 Március 3-4. csütörtök-péntek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett és finanszírozott „Képviselők képzése tréningprogram”-on vettem részt képviselőtársaim nagyobb részével és a Hivatal vezetőségi tagjaival közösen. A tréning gyakorlatorientált és interaktív volt az alábbi outputokkal és képességek fejlesztésével:

  • a képviselők felelősségének, döntési szerepkörének tudatosítása, szerepköri elvárások definiálása (pl.: képviselő, mint közszereplő, mint stratégiai döntéshozó);

  • a résztvevők rutinosabbá válnak az önkormányzat stratégiai tervezési feladataiban: gyakorolják a stratégiai tervezés lépéseit, a hosszú távú, rövid távú célok, a prioritások, az akciótervek, feladatok meghatározási sorrendjét, összefüggéseit; az indikátorok helyes beemelését a tervekbe, a monitoring szerepét, a mutatószámokkal alátámasztott tervezés struktúráját;

  • csoportos döntéshozatali technikák variációinak megismerése, a döntési folyamatok átvilágítása, a döntési csapdák, csoportos döntési hibák felszínre hozása;

  • a lakossággal való kapcsolattartás formáinak, módszertanának megismerése (pl.: projekt alapú, vagy egyedi társadalmi részvételi folyamat tervezése, részvételi folyamat formái, terei);

  • közösségi tervezés módszertanának, eszköztárának megismerése (pl.: közösségi térképezés, elérhetőségi vizsgálat, közösségi műhelymunka módszerek), konkrét lehetőségek kidolgozása;

  • a hivatal és képviselők együttműködésének erősítése: a belső kommunikáció fejlesztése, hatáskörök, feladatkörök egyértelműsítése;

  • településre szabott projektek: megvalósítható elképzelések kidolgozása, az alternatívák leszűkítése, konkrét akciótervek kidolgozása.

A két nap alatt hivatali címemen 46 e-mailt olvastam és 10-et küldtem


„A legtöbb embernek bőven van ideje mindenre, amit igazán szeretne.” (Csányi Vilmos)Vissza