barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

2016. március idusán

Ezen a nemzeti ünnepen is telt ház volt a szállodákban, elkelt minden wellness hétvége a hírek szerint. Sokak számára a nemzeti ünnepeink csupán újabb alkalmak egy-egy szabadnapra. Éppen ezért különös tisztelet és köszönet azoknak a családoknak, akik inkább a községi ünnepségen való részvételt választották és a gyermekek által olyan élményhez juttatták Nagykovácsi lakosságát, aminek emlékét hosszú ideig őrizhetjük. Felemelő és lelkesítő volt a hibátlanul összeállított műsor, a lendületes előadásmód, az ünnephez méltó díszlet. Köszönet az élményért a fellépőknek és köszönet a felkészítő pedagógusoknak az eredményes munkáért.

Az ünnepségről fotóbeszámoló itt található: https://www.facebook.com/nagykovacsionkormanyzata

„Elődeink fényes példát mutattak önfeláldozásból, hosszútűrésből, szorgalomból. Ezekre az erényekre nemcsak csatában, háborúban van szüksége az egyes embereknek és az egész népnek, hanem békében is. A közjó szolgálata minden társadalmi együttműködés alapja. Ezt háborús időben sokkal könnyebben belátja az ember, mint békében. Pedig békében sem megy előrébb nemzetünk szekere, ha nem toljuk mindannyian, egyesült erővel.”

„Tisztelt ünneplők! Merítsünk hitet 1848 és 1849 történetéből. Legyünk bátrak és eltökéltek a jelen harcaiban. Lehetünk bátrak, és hittel teliek! Mert ők, az 1848-as forradalmárok értünk, mai honfitársaikért is tették az azóta a magyar történelem legszebb lapjaira rótt cselekedeteiket.
Ez a nagyszerű magyar történet adjon mindenkinek hitet és erőt a mai világunkban is, hogy az erőfeszítés, a küzdelem sohasem hiábavaló, ha az országért, a népért, a közjóért történik! Petőfi szavaival: „Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon.” A mi hazánk Magyarország, szűkebb patriánk Nagykovácsi. Azon vagyunk, jómagam és képviselőtársaim, hogy minden cselekedetünk Nagykovácsi hasznára váljon.” (részletek az ünnepi beszédből)

Vissza