barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Rovásos helységnévtábla

A Nagykovácsi „gr. Tisza István” Nemzeti Kör kezdeményezte, hogy a falu bejáratát jelző helységnévtábla közelében, a főút szélén egy szabványos külsejű rovás feliratos helységnévtábla kerüljön kihelyezésre.

A rovásos helységnévtábla 2015. augusztus 19-én felavatásra került Nagykovácsiban.

Sokan sokfélét gondolnak erről a tábláról. Lehet ítélkezni, lehet megvetni, lehet figyelmen kívül hagyni és lehet ellene aláírásokat gyűjteni… de lehet tiszteletben tartani is. Tiszteletben tartani azoknak az érzelmeit, akik számára ez fontos. Akik számára a magyarság összetartozását, a kárpát-medencei magyarság összetartozását jelképezi.

A jogi háttér:

A közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet szerint az így elhelyezett tábla tájékoztató, reklámtáblának minősül. A tábla elhelyezését bárki kezdeményezheti a közút kezelőjénél, amely az engedélyezésre jogosult. Abban az esetben, amennyiben a tábla elhelyezését a közút kezelője engedélyezi, akkor azt elkészítteti a kérelmező költségére, aki a jövőben a tábla tulajdonosaként viseli a tábla pótlásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, mely szerint az önkormányzatnak véleményezési vagy egyetértési joga lenne a nem általa kezdeményezett tábla állításának tekintetében.

„A nemzet olyan cél, mely felett célt hazafi nem ismerhet” (Tisza István)

Vissza