barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Kisgyermeknevelői állás

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei alapellátásban 3 év alatti gyermekek szakszerű nevelése, gondozása. a gyermekek testi, és szellemi fejlődésének elősegítése, fejlődésük dokumentálása, szülőkkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Csecsemő- és kisgyermekgondozó; Kisgyermekgondozó-nevelő,

  • Kisgyermekek mellett töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő,

  • Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

      Kiváló szintű empátiakészség, kapcsolatteremtési, szervezési, együttműködési, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata;

  • önéletrajz;

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (postai feladóvény másolat);

  • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

      A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődés: Móczár Ágnes, 06-20-577-41-86

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. Elektronikus úton Móczár Ágnes részére a lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu e-mail címen Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

      Személyes meghallgatás után az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 27.

„A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal - az életeddel mutatsz példát.” (Nyírő András)

Vissza