barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzolar barzolar barzolar barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani barzo mekani
 Kiszel Kati -
KiszelKati.hu

Bölcsődei beiratkozás

Örömmel értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a Lenvirág Bölcsődébe az alábbi helyszínen és időpontokban lehet benyújtani a felvételi kérelmeket (20 hetes kortól 3 éves korig):

Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14.

2015.05.12. kedd 7-15 óráig

2015.05.13. szerda 8-16 óráig

2015.05.14. csütörtök 10-18 óráig

A felvételi kérelem benyújtásához szükséges iratok:

felvételi kérelem (a felvételi kérelem nyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról valamint személyesen átvehető a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és a beiratkozási napokon a beiratozás helyszínén)

– 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a formanyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában)

jövedelemigazolás

– a gyermek és a szülők/törvényes képviselők eredeti személyi azonosító és lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa,

– a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat.

A felvételről az intézményvezetőből, egy védőnőből, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagjából álló felvételi bizottság 30 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

„Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre vannak a világon, hogy jobbá tegyék szívünket.”(Dosztojevszkij)Vissza